Získání dat pomocí doplňku Power Pivot

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Import relačních dat pomocí doplňku Power Pivot je často rychlejší a efektivnější než import pomocí Excelu.

 1. Požádejte, aby vám správce databáze dal informace o připojení k databázi a ověřil, jestli máte oprávnění pro přístup k těmto datům.

 2. Pokud jsou data relační nebo dimenzionální, klikněte v doplňku Power Pivot na Domů > Načíst externí data > Z databáze.

Můžete taky importovat z jiných zdrojů dat:

 • Klikněte na Domů > Z datové služby Pokud data je z Microsoft Azure Marketplace nebo datového OData datový kanál.

 • Postupným kliknutím na kartu Domů > Načíst externí data > Z jiných zdrojů získáte možnost zvolit z úplného seznamu podporovaných zdrojů dat.

Na stránce Volba způsob importu dat můžete zvolit, zda mají být importována všechna data ze zdroje dat nebo zda mají být data filtrována pomocí výběru tabulek a zobrazení ze seznamu nebo pomocí napsání dotazu určujícího, která data mají být importována.

Import pomocí doplňku Power Pivot má ty výhody, že můžete:

 • odfiltrovat nepotřebná data a importovat pouze jejich podmnožinu,

 • přejmenovat tabulky a sloupce při importu,

 • vložit předdefinovaný dotaz pro výběr dat, která vrátí.

Tipy pro volbu zdrojů dat

 • Zprostředkovatelé OLE DB mohou v některých případech poskytovat lepší výkon při práci s většími objemy dat. Když se rozhodujete mezi různými zprostředkovateli pro stejný zdroj dat, měli byste nejprve vyzkoušet zprostředkovatele OLE DB.

 • Import tabulek z relačních databází vyžaduje menší počet kroků protože relace cizích klíčů umožňující vytvořit relace mezi sešity v okně Power Pivot používají při importu.

 • Práci si můžete ušetřit importem více tabulek a odstraněním těch, které nepotřebujete. Pokud importujete tabulky po jedné, může být nutné vytvořit relace mezi těmito tabulkami ručně.

 • Základem pro vytváření relací v okně Power Pivot jsou sloupce obsahující podobná data v různých zdrojích dat. Pokud používáte heterogenní zdroje dat, vyberte tabulku obsahující sloupce, které je možné namapovat na tabulky v ostatních zdrojích dat obsahujících stejná nebo podobná data.

 • Abyste zajistili podporu aktualizace dat v sešitě publikovaném na SharePointu, zvolte zdroje dat, které jsou stejně dostupné jak pro pracovní stanice, tak pro servery. Po publikování sešitu můžete nastavit plán aktualizace dat, který automaticky aktualizuje informace v sešitě. Aktualizace dat je možná při použití zdrojů dat, které jsou dostupné na síťových serverech.

Získání dat z jiných zdrojů

Načtení dat ze služby Analysis Services

Načtení dat z datového kanálu

Načtení dat z webu Microsoft Azure Marketplace

Připojení k plochému souboru z doplňku Power Pivot

Přidání dat listu k datovému modelu pomocí propojené tabulky

Zkopírování a vložení řádků do datového modelu v doplňku Power Pivot

Aktualizace relačních dat

Kliknutím na Data > Připojení > Aktualizovat vše v Excelu se znovu připojíte k databázi a aktualizujete data v sešitě.

Přitom se aktualizují jednotlivé buňky a přidají se řádky zanesené do externí databáze od posledního importu. Aktualizují se jenom řádky a existující sloupce; pokud do modelu chcete přidat nový sloupec, budete ho muset importovat pomocí postupu dřív popsaného v tomto článku.

Při aktualizaci se znova spustí dotaz použitý k importu dat. Pokud už zdroj dat není na stejném místě nebo pokud došlo k odebrání nebo přejmenování tabulek nebo sloupců, aktualizace se nepovede, ale budete mít pořád data, která jste naimportovali předtím. Pokud chcete zobrazit dotaz použitý k aktualizaci dat, kliknutím na Power Pivot > Spravovat otevřete okno Power Pivot. Dotaz zobrazíte kliknutím na Návrh > Vlastnosti tabulky.

K aktualizaci dat se zpravidla vyžadují oprávnění. Pokud sešit sdílíte s jinými uživateli, kteří taky potřebují data aktualizovat, budou i oni potřebovat u databáze oprávnění ke čtení.

Nezapomeňte, že možnost aktualizace dat je závislá na způsobu sdílení sešitu. U Office 365 se nedají aktualizovat data v sešitě, který je uložený do Office 365. Na SharePoint Serveru 2013 se dá naplánovat bezobslužná aktualizace dat na serveru, ale je k tomu potřeba, aby byl ve vašem prostředí SharePointu nainstalovaný a nakonfigurovaný doplněk Power Pivot pro SharePoint 2013. Pokud chcete zjistit, jestli je plánovaná aktualizace dat dostupná, obraťte se na správce SharePointu.

Začátek stránky

Podporované zdroje dat

Můžete importovat data ze zdrojů dat v následující tabulce. Doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 neinstaluje zprostředkovatele uvedené u jednotlivých zdrojů dat. Někteří zprostředkovatelé dat už můžou být nainstalovaní spolu s jinými aplikacemi v počítači. V ostatních případech bude možná potřeba zprostředkovatele stáhnout a nainstalovat.

Můžete také propojení s tabulkami v Excelu a kopírovat a vložit data z aplikace jako aplikace Excel a Word ve formátu HTML určenou do schránky. Další informace najdete v tématu Přidání dat pomocí propojené tabulky aplikace Excel a Kopírovat a vložit Data doplňku Power Pivot.

Zdroj

Verze

Typ souboru

Zprostředkovatelé 1

Databáze aplikace Access

Aplikace Microsoft Access 2003 nebo novější.

ACCDB nebo MDB

Zprostředkovatel ACE 14 OLE DB

Relační databáze systému SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 nebo vyšší. Databáze Microsoft Azure SQL

(nelze použít)

Zprostředkovatel OLE DB pro systém SQL Server

SQL Server Native Client – Zprostředkovatel OLE DB

SQL Server Native 10.0 Client – Zprostředkovatel OLE DB

Zprostředkovatel dat .NET Framework pro klienta SQL

SQL Server – paralelní datový sklad (PDW)

SQL Server 2008 nebo novějším

(nelze použít)

Zprostředkovatel OLE DB pro systém SQL Server PDW

Relační databáze Oracle

Oracle 9i, 10g a 11g

(nelze použít)

Zprostředkovatel Oracle OLE DB

Zprostředkovatel dat .NET Framework pro klienta Oracle

Zprostředkovatel dat .NET Framework pro systém SQL Server

Zprostředkovatel MSDAORA OLE DB 2

OraOLEDB

MSDASQL

Relační databáze Teradata

Teradata V2R6 a V12

(nelze použít)

Zprostředkovatel TDOLEDB OLE DB

Zprostředkovatel dat .NET Framework pro databázi Teradata

Relační databáze Informix

(nelze použít)

Zprostředkovatel Informix OLE DB

Relační databáze IBM DB2

8.1

(nelze použít)

DB2OLEDB

Relační databáze Sybase

(nelze použít)

Zprostředkovatel Sybase OLE DB

Další relační databáze

(nelze použít)

(nelze použít)

Zprostředkovatel OLE DB pro ovladač ODBC

Soubory ve formátu RTF
připojení k plochému souboru

(nelze použít)

TXT, TAB a CSV

Zprostředkovatel ACE 14 OLE DB pro aplikaci Microsoft Access

Soubory aplikace Microsoft Excel

Aplikace Excel 97-2003 nebo novější

XLSX, XLSM, XLSB, XLTX a XLTM

Zprostředkovatel ACE 14 OLE DB

sešit Power Pivot
Import dat ze služby Analysis Services nebo doplňku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 nebo novější

XLSX, XLSM, XLSB, XLTX a XLTM

ASOLEDB 10.5

(používá se jen v sešitech doplňku Power Pivot, které jsou publikované v powerpointových farmách s nainstalovaným doplňkem Power Pivot pro SharePoint)

Datová krychle služby Analysis
Importovat Data ze služby Analysis Services nebo doplňku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 nebo novější

(nelze použít)

ASOLEDB 10

Datové kanály
Importovat Data z datového kanálu

(Slouží k importu dat ze sestav služby Reporting Services, dokumentů služby Atom, dat ze služby Microsoft Azure Marketplace DataMarket a jednotlivých datových kanálů.)

Formát Atom 1.0

Všechny databáze nebo dokumenty zobrazené jako služba Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (dříve ADO.NET Data Services)

Formát ATOMSVC určený pro dokument služby, který definuje jeden nebo více informačních kanálů

Formát ATOM určený pro dokument webového informačního kanálu služby Atom

Zprostředkovatel datových kanálů společnosti Microsoft pro doplněk Power Pivot

Poskytovatel datových kanálů .NET Framework pro doplněk Power Pivot

Sestavy služby Reporting Services
Import dat ze sestavy služby Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 nebo novější

.rdl

Soubory Office Database Connection

.odc

1Můžete také použít zprostředkovatele OLE DB pro rozhraní ODBC.

2 Použití zprostředkovatele MSDAORA OLE DB může v některých případech vést k chybám připojení, zvláště při použití s novější verzí systému Oracle. Pokud dochází k chybám, doporučujeme použít jednoho ze zprostředkovatelů uvedených u databáze Oracle.

Začátek stránky

Nepodporované zdroje

Následující zdroj dat není aktuálně podporován:

 • Publikované dokumenty na serveru, jako jsou například databáze aplikace Access publikované na serveru SharePoint, nelze importovat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×