Záznam prezentace v PowerPointu 2016 nebo 2011 for Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte náhlavní soupravu nebo mikrofon a reproduktory můžete zaznamenat PowerPoint prezentace a zaznamenání mluveného komentáře a časování snímků. Až budete mít zaznamenané verzi, kterou chcete, mohli ostatní sledovat prezentaci přesně představám.

Příprava přechodu na položka s PowerPointu 2016 pro Mac

Začněte tím, že otevřete požadovanou prezentaci a kliknete na kartu Prezentace.

Tip:    Pokud prezentace obsahuje hodně snímků, je možné snadněji pracovat v zobrazení Řazení snímků. Klikněte na zobrazení > Řazení snímků na vyzkoušet.

Tady jsou některé věci, které byste měli zkontrolovat před zahájením nahrávání:

 • Pokud chcete nahrát jenom část prezentace, udělejte před zahájením nahrávání jednu z těchto věcí:

  • Vyberte snímky, které nechcete zahrnout, a klikněte na Skrýt snímek.

   NEBO

  • Klikněte na Vlastní prezentace > Vlastní prezentace > + (Přidat).

   K nahrání podmnožiny snímků vyberte Skrýt snímek nebo Vlastní prezentace
 • Pomocí tlačítka Vyzkoušet můžete změnit časování mezi snímky, aniž by to ovlivnilo mluvený komentář nebo gesta, která jste už nahráli.

  Vyzkoušení různého načasování snímků pomocí tlačítka Vyzkoušet
 • Zkontrolujte, jestli máte správně nastavený mikrofon. Přejděte na svém Macu na Předvolby systému > Zvuk.

Záznam prezentace s PowerPointu 2016 pro Mac

Pokud chcete přidat do prezentace mluvený komentář, ujistěte se, že máte správně nastavený a funkční mikrofon.

Nahrávání spustíte takto:

 1. Klikněte na kartu Prezentace, vyberte snímek, od kterého chcete nahrávání zahájit, a potom klikněte na Záznam prezentace.

  Zahájení nahrávání kliknutím na Záznam prezentace
 2. Během nahrávání můžete pomocí kombinace stisknutí klávesy Control a kliknutí zobrazit příkazy pro nahrávání, které umožňují přecházet mezi snímky, měnit kurzory nebo vyvolat zčernání nebo zbělení obrazovky.

  Zobrazení seznamu příkazů při nahrávání kliknutím na Ctrl
 3. Nahrávání zastavíte kliknutím na Ukončit prezentaci.

 4. Zobrazí se dialogové okno Uložit. Klikněte na tlačítko Ano uložte nahrávka, nebo Ne, pokud chcete nahrát ho znovu.

  Uložení databáze přepíše všeho, co jste si předtím nahráli. Pokud chcete zaznamenat jiné prezentace se stejná skupina snímky, uložte soubor prezentace s jiným názvem.

 5. Kliknutím na Přehrát od začátku můžete svoji nahrávku zkontrolovat.

Klávesové zkratky v průběhu nahrávání

Je vhodné tento seznam klávesových zkratek, které jste nahrávat v nápovědě k vytisknout:

Úkol

Klávesová zkratka

Přechod na další snímek nebo animaci

N
Kliknutí
Mezerník
Šipka vpravo
Šipka dolů
Return
Page Down

Návrat k předchozímu snímku nebo animaci

P
Delete
Šipka vlevo
Šipka nahoru
Page Up

Přechod na určitý snímek

Číslo snímku+Enter

Přepnutí zčernání obrazovky

B
. (tečka)

Přepnutí zbělení obrazovky

W
, (čárka)

Zastavení a restartování automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

Esc
Command+. (tečka)

Vymazání kresby na obrazovce

E

Přechod na další snímek, pokud je skrytý

H

Změna ukazatele na pero

Command+P

Změna ukazatele na šipku

Command+A

Skrytí šipky při pohybu myši

Control+H

Místní nabídka

Control+kliknutí

Další snímek při kliknutí myší (jenom při zkoušce)

M

Nastavení možností přehrávání s PowerPointu 2016 pro Mac

Až dokončíte nahrávání a budete chtít záznam prezentace distribuovat, klikněte na Nastavit prezentaci a zvolte možnosti, které jsou vhodné pro vaši cílovou skupinu.

Nastavení typu prezentace a dalších možností před distribucí prezentace
 • Typ prezentace:    Umožňuje nastavit zobrazení na celou obrazovku nebo v okně.

 • Možnosti prezentace:    Umožňuje vypnout mluvený komentář nebo přechody.

 • Snímky    Vyberte podmnožinu snímky a Vlastní prezentace, pokud nastavíte jednu.

 • Přechod na další snímek:    Umožňuje nastavit tuto verzi prezentace tak, aby si jí někdo mohl procházet ručně.

 • Tento postup v počítači musí být vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory. Ujistěte se, že se nepoužívá všechny další záznam zvuku aplikace, například rozpoznávání řeči.

 • Zaznamenávání časování snímků také zaznamená časování a duration animačních efektů nebo použijte aktivační události na snímku. Můžete vypnout časování když nechcete, aby prezentace je používat.

 • Když uložíte prezentaci jako video, se neuloží mluvený komentář.

Záznam prezentace aplikace PowerPoint 2011 for Mac

 1. V navigačním podokně klikněte na snímek, který chcete začít pracovat.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na kartě prezentace klikněte v části Nástroje prezentujícího, klikněte na tlačítko záznam prezentace.

  Na kartě prezentace, Skupina nástroje prezentujícího
 3. Nahrávání, spustí se automatické při zadávání zobrazení prezentujícího. Můžete však pozastavit a znovu spusťte záznam, když potřebujete. Proveďte některou z těchto věcí:

  Pokud chcete

  Udělejte toto

  Pozastavení nahrávání

  Klikněte na Tlačítko Pozastavit časovač

  Pokračovat v záznamu

  Klikněte na Funkce timer tlačítko Start

  Obnovení záznamu pro aktuální snímek

  Klikněte na Tlačítko Obnovit časovač

  Přechod na další nebo předchozí snímek

  Klikněte na Přejděte na další snímek a předchozí snímek tlačítka

 4. Když dostanete poslední snímek nebo ukončete zobrazení prezentujícího, PowerPoint vás vyzve k uložení časování.

  Tipy: 

  1. V zobrazení Řazení snímků uvidíte časování pro každý snímek.

  2. Ikona zvuku Ikona zvuku na snímku se zobrazí v pravém dolním rohu jednotlivých snímků obsahující mluvený komentář. Však tuto ikonu není viditelná na cílovou skupinu při předvádění prezentace.

Změna mluveného komentáře na snímek s PowerPoint 2011 for Mac

Při změně mluveného komentáře u jednoho snímku se také aktualizuje časování.

 1. V navigačním podokně vyberte snímek, u kterého chcete změnit mluvený komentář.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku.  V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na kartě prezentace klikněte v části Nástroje prezentujícího, klikněte na tlačítko záznam prezentace.

  Na kartě prezentace, Skupina nástroje prezentujícího

 3. Po dokončení záznamu klikněte na Konec prezentace nebo stiskněte klávesu ESC.

 4. Po zobrazení výzvy k uložení časování, klikněte na Ano.

  Poznámka: Odstranění mluveného komentáře ze snímku, vyberte ikonu zvuku Ikona zvuku na snímku na snímku a potom stiskněte klávesu DELETE.

Nastavení časování snímků ručně pomocí aplikace PowerPoint 2011 for Mac

PowerPoint automaticky zaznamená časování snímků při nahrávání prezentace, nebo můžete ruční nastavení časování snímků být součástí mluveného.

 1. V navigačním podokně vyberte snímek nebo snímky, ke kterým chcete ručně nastavit časování snímků.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. Pokud chcete vybrat víc snímků, podržte stisknutou klávesu PŘÍKAZ postupně klikněte na snímky.  Nebo pokud uspořádání snímků do oddílů, vyberte celou skupinu snímků kliknutím na název oddílu.  V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na kartě přechody klikněte v části Advance snímku zaškrtněte políčko Po a potom zadejte počet sekund.

  Karta přechody snímků Advance skupiny

Vypnutí mluveného komentáře a časování snímků před přehrát prezentaci aplikace PowerPoint 2011 for Mac

Vypnutí časování mluveného komentáře a snímku akce je neodstraní. Zapnutí mluveného komentáře nebo časování znova na kdykoli aniž by bylo nutné je znovu vytvořit.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Pokud chcete

Udělejte toto

Vypnutí časování snímků

Na kartě prezentace klikněte v části Nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Použít časování.

Karta Prezentace, skupina Nastavení

Vypnutí mluvený komentář pro všechny snímky

Na kartě prezentace klikněte v části Nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Přehrávat mluvený komentář.

Karta Prezentace, skupina Nastavení

Související informace

Přidání, úprava nebo odebrání přechodů mezi snímky v PowerPointu 2016 pro Mac

Zobrazení poznámek lektora při prezentaci v PowerPointu 2016 pro Mac

Přidání zvuku do prezentace v PowerPointu 2016 pro Mac

Uložení prezentace jako souboru videa

Nahrávání zvuku

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×