Záznam prezentace s mluveným komentářem a časováním snímků

Záznam prezentace s mluveným komentářem a časováním snímků

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Mluvený komentář a časování snímků můžete být díky dokonalejšímu webovou nebo automaticky spouštěnou prezentaci. Pokud máte zvukovou kartou, mikrofon a reproduktory a (volitelně) webkamerou, můžete zaznamenat prezentace PowerPoint a zaznamenat mluvený komentář a časování snímků, tahů rukopisu.

Po vytvoření záznamu má jako jiné prezentace můžete přehrávat pro posluchači v prezentaci – nebo uložíte prezentaci jako soubor videa.

Předplatitelé Office 365

Tato funkce je dostupná pouze Office 365předplatitelům. Předplatitelé dostávají nové funkce a vylepšení jednou měsíčně. Kliknutím sem to můžete vyzkoušet nebo koupit předplatné.

 1. Zapněte nahrávání kartu na pásu karet: na kartě soubor na pásu karet klikněte na Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klikněte na kartu Přizpůsobit pás karet na levé straně. Potom do pravé pole se seznamem dostupných pásu karet záznamu zaškrtněte políčko. Klikněte na OK.

  Přizpůsobení pásu karet dialogového okna Možnosti aplikace PowerPoint 2016 obsahuje možnost přidat záznam kartu na pásu karet aplikace PowerPoint.
 2. Jste připravení pořizovat záznam, vyberte záznam prezentace na kartě záznam nebo na kartě prezentace na pásu karet.

  • Kliknutím na horní polovině na tlačítko se spustí na aktuálním snímku.

  • Kliknutím na dolní polovině tlačítko vám nabídne možnost začít od začátku nebo od aktuálního snímku.

  Záznam prezentace příkazy na kartě záznam v PowerPointu

  (Na příkaz Vymazat odstraní mluvený komentář a časování snímků, takže dávejte pokud ji použijete. Vymazání se zobrazuje šedě, pokud jste předtím nahráli několika snímků.)

 3. Prezentace se otevře v záznamu okně (který vypadá podobně jako v zobrazení prezentujícího) s tlačítky nahoře vlevo ke spuštění, pozastavení a zastavení záznamu. Klikněte na tlačítko ZAOKROUHLIT, červené (nebo na klávesnici stiskněte R) jakmile budete připraveni spustit nahrávání. Tři sekund vyplývá a potom záznamu, nebude zahájen.

  Okno nahrávání prezentace v PowerPointu 2016 se zapnutým náhledem okna s videem a mluveným komentářem
  • Aktuální snímek se zobrazují v podokně hlavního okna záznam.

  • Zastavit nahrávání kdykoli stisknutím kombinace kláves Alt + S na klávesnici.

  • Šipky navigace na obou stranách aktuálního snímku umožňují přechod na předchozí a další snímky.

  • PowerPoint pro Office 365 automaticky zaznamenává čas strávený snímky, včetně všech animace kroky, které nastanou a použijte aktivační události na každý snímek.

  • Můžete zaznamenávat do zvuku nebo videa mluveného komentáře jako vám nestalo celou svoji prezentaci. Tlačítka v pravém dolním rohu okna umožňují zapnout nebo vypnout mikrofon, fotoaparátu a náhled kameru, pokud:

   / Vypnutí tlačítka pro mikrofon, fotoaparátu a kameru okna Náhled

   Pokud používáte pera, zvýrazňovač nebo guma, záznamů PowerPoint taky akcemi pro přehrávání.

   Nástroje rukopisu v okně záznam

   Pokud opakované zaznamenání mluveného komentáře (včetně zvuk a rukopis), PowerPoint maže nahraný mluveného (včetně zvuk a rukopis) před spusťte záznam znova na stejný snímek.

   Můžete také znovu zaznamenat tak, že přejdete do prezentace > záznam prezentace.

 4. Můžete vybrat nástroje ukazatel (pero, guma nebo zvýrazňovač) z matice nástroje přímo pod aktuálního snímku. Existují také výběr polí Barva změnit barvu rukopisu. (Guma se zobrazuje šedě, pokud jste dříve přidali rukopisu u některých snímků.)

 5. Nahrávání ukončíte vyberte druhou mocninu tlačítko Zastavit (nebo stiskněte klávesu S na klávesnici).

  Po dokončení nahrávání mluveného malé obrázek se zobrazí v pravém dolním rohu zaznamenané snímky. Obrázek je ikona zvuku nebo, pokud webová kamera na během nahrávání, pořád obrázek z webové kamery.

  Ikona zvuku

  Prezentace zaznamenané časování se automaticky uloží. (V zobrazení Řazení snímků jsou uvedeny časování pod každým snímkem.)

V tomto procesu můžete zaznamenat je vložen do jednotlivých snímků a záznamu můžete přehrávat v prezentaci. Videosoubor není vytvořil tento proces zápisu. Ale pokud potřebujete, můžete prezentaci uložíte jako video s několik kroků navíc.

Zobrazení náhledu zaznamenané prezentace

Na kartě Prezentace klikněte na tlačítko Od začátku nebo Od aktuálního snímku.

Během přehrávání animací, rukopis akce, zvuk a video přehrát synchronní.

Tlačítko Od začátku na kartě prezentace v PowerPointu

Zobrazení náhledu zaznamenané zvuk

V okně záznam trojúhelníkovou přehrávání tlačítko v horní levém rohu umožňuje zobrazení náhledu záznamu na snímek, který právě aktivní v tomto okně.

Spustit, zastavit a přehrání tlačítka v okně záznam

V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku nebo obrázku v pravém dolním rohu snímku a potom na tlačítko Přehrát. (Když zobrazíte náhled jednotlivé zvuk tímto způsobem, neuvidíte zaznamenané animace nebo rukopis.)

Klikněte na Přehrát.

Pozastavit přehrávání při zobrazení náhledu zvuk.

Ruční nastavení časování snímků

PowerPoint pro Office 365 automaticky zaznamená časování snímků při přidání mluveného komentáře nebo je můžete ručně nastavit časování mluveného.

 1. V Normálním zobrazení klikněte na snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě Přechody zaškrtněte ve skupině Časování v části Přejít na snímek políčko Za a zadejte dobu v sekundách, po kterou má být snímek zobrazen na obrazovce. Opakujte postup u každého snímku, pro který chcete nastavit časování.

  Pokud se má další snímek zobrazit buď po kliknutí myší nebo automaticky po uplynutí nastaveného počtu sekund (podle toho, co bude dřív), zaškrtněte políčko Při kliknutí myší i políčko Za.

  Ruční časování k ořezávání můžete na konec segment zaznamenané snímku. Například pokud na konec segment snímku končí dvě sekundy nepotřebný zvuk, jednoduše nastavte časování posun na další snímek tak, aby se to děje před nepotřebný zvuk. Tímto způsobem, nemusíte znovu zaznamenat zvuk pro tento snímek.

Odstranění časování ani mluvený komentář

Příkaz Vymazat není pro odstraňování časování a mluvený komentář z nahrávka nepotřebného oddílu nebo, který chcete nahradit.

V okně záznam příkaz Vymazat horním okraji okna umožňuje:

 • Vymazat záznamy ve formátu aktuálního snímku

 • Vymazat záznamy ve formátu na všech snímcích

V normálním zobrazení, existují čtyři různé Vymazat příkazy, které umožňují:

 • Odstranění časování na vybraný snímek

 • Odstranění časování na všech snímcích najednou

 • Odstranění mluveného komentáře na vybraný snímek

 • Odstranění mluveného komentáře na všech snímcích najednou

 1. Pokud nechcete odstranit všechna časování a mluvený komentář v prezentaci, otevřete na určitý snímek, který má časování a mluvený komentář, který chcete odstranit.

 2. Na kartě záznamPowerPoint pro Office 365 pásu karet na tlačítko záznam prezentace, klikněte na šipku dolů, přejděte na Vymazat a klikněte odpovídající Vymazat příkazu pro vaši situaci.

  Vymazat příkazy v nabídce tlačítka záznam prezentace v PowerPointu

Vypnutí časování snímků nebo vypnout mluveného komentáře a rukopis

Až nahrajete prezentaci PowerPoint pro Office 365, všechny časování, gest a zvukové jste provedli se ukládají na jednotlivé snímky. Ale můžete je vypnout všechny Pokud chcete zobrazit prezentaci bez nich:

 • Vypnout zaznamenané časy snímků:    Na kartě prezentace zrušte zaškrtnutí políčka Použít časování.

 • Vypnout zaznamenané mluveného komentáře a rukopis:    Na kartě prezentace zrušte zaškrtnutí políčka Přehrávat mluvený komentář.

Publikovat záznam, abyste ho mohli sdílet s ostatními

Když upravíte záznamu k vaší spokojenosti můžete zpřístupnit ho ostatním publikováním Microsoft Stream.

 1. Otevřete prezentaci, na kartě záznam vyberte Publikovat proudu.

 2. Zadejte název a popis videa.

 3. Nastavte další možnosti, včetně možnosti zobrazení videa ostatními uživateli v organizaci.

  Možnosti publikování videa ve službě Microsoft Stream
 4. Vyberte tlačítko Publikovat.

  Proces nahrávání může trvat několik minut, v závislosti na délce videa. Stavový řádek v dolní části okna PowerPoint ke sledování průběhu a PowerPoint zobrazuje zprávu o po dokončení nahrávání:

  Až bude nahrávání dokončené, PowerPoint vám to oznámí.
 5. Klikněte na zprávu přejdete přímo na stránce přehrávání videa v Microsoft Stream.

Vytvoření skryté titulky.

Pokud chcete videa lépe zpřístupní s využitím skryté titulky, vyberte z těchto možností, které jsou popsané v samostatném články nápovědy:

Až budete mít soubor skryté titulky, můžete Přidat k vašemu souboru videa pomocí aplikace PowerPoint.

Viz také

Vytvoření videa z prezentace

Vytvoření automatické prezentace

Animace textu nebo objektů

 1. Otevřete prezentaci, na kartě prezentace klikněte na tlačítko záznam prezentace.

  • Kliknutím na horní polovině na tlačítko se spustí na aktuálním snímku.

  • Kliknutím na dolní polovině tlačítko vám nabídne možnost začít od začátku nebo od aktuálního snímku.

  Záznam prezentace příkazy na kartě záznam v PowerPointu

  (Na příkaz Vymazat odstraní mluvený komentář a časování snímků, takže dávejte pokud ji použijete. Vymazání se zobrazuje šedě, pokud jste předtím nahráli několika snímků.)

 2. V dialogovém okně záznam prezentace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček u nahrávka a klikněte na Spustit záznam.

  Zobrazuje dialog záznamu prezentace v PowerPointu.

  Další informace o těchto možnostech:

  • Časování snímků a animace: PowerPoint automaticky zaznamenává čas strávený prací na každý snímek, včetně všech animace kroky, které nastanou a použijte aktivační události na každý snímek.

  • Mluvený komentář, rukopis a laserové ukazovátko: Zaznamenejte hlasu projít prezentace. Pokud používáte pera, zvýrazňovače, guma nebo laserového ukazovátka, PowerPoint záznamů pro i přehrávání.

  Důležité:    Pero, Zvýrazňovač a guma záznamů jsou dostupná jenom v případě, že máte 16 únor 2015 aktualizace pro PowerPoint 2013 nebo jeho novější verzí PowerPoint nainstalovaný. Ve starších verzích PowerPoint tahy pera a zvýrazňovače se uloží jako rukopisné poznámky obrazce.

 3. V levém horním rohu okna je panel nástrojů záznam, který umožňuje:

  Panel nástrojů Záznam
  • Přejděte na další snímek: Přechod na další snímek

  • Pozastavení nahrávání: Pozastavení nahrávání

  • Opakované zaznamenání aktuálního snímku: Opakovat

   Pokud opakované zaznamenání mluveného (včetně zvuk, rukopis a laserové ukazovátko) PowerPoint vymaže mluveného nahraný (včetně zvuk, rukopis a laserové ukazovátko) při znovu spustit záznam stejného snímku.

   Můžete také znovu zaznamenat tak, že přejdete do prezentace > záznam prezentace.

 4. Pokud v záznamu chcete použít rukopis, gumu nebo laserové ukazovátko, klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, klikněte na Možnosti ukazatele a vyberte potřebný nástroj:

  • Laserové ukazovátko

  • Pero

  • Zvýrazňovač

  • Guma (Tuto možnost se zobrazuje šedě, pokud jste dříve přidali rukopisu u některých snímků.)

  Barvu rukopisu můžete změnit kliknutím na položku Barva rukopisu.

  Nabídka možností ukazovátka v PowerPointu
 5. Pokud chcete nahrávání ukončit, klikněte pravým tlačítkem myši na poslední snímek a potom klikněte na Konec prezentace.

  Zobrazuje možnost Konec prezentace v PowerPointu.

  Tip:    Po dokončení nahrávání mluveného, se zobrazí ikona zvuku v pravém dolním rohu jednotlivých snímků obsahující mluvený komentář.

  Zaznamenané časování prezentace se automaticky uloží. Časování se zobrazí v zobrazení Řazení snímků hned pod každým snímkem.

  Ikona zvuku

V tomto procesu můžete zaznamenat je vložen do jednotlivých snímků a záznamu můžete přehrávat v prezentaci. Videosoubor není vytvořil tento proces zápisu. Ale pokud chcete soubor videa, můžete prezentaci uložíte jako video s několik kroků navíc.

Zobrazení náhledu zaznamenané prezentace

Na kartě Prezentace klikněte na tlačítko Od začátku nebo Od aktuálního snímku.

Během přehrávání animací, rukopis akce, laserové ukazovátko, zvuk a video přehrát synchronní.

Tlačítko Od začátku na kartě prezentace v PowerPointu

Zobrazení náhledu zaznamenané zvuku

V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku v pravém dolním rohu snímku a potom na tlačítko Přehrát.

Klikněte na Přehrát.

Ruční nastavení časování snímků

PowerPoint automaticky zaznamená časování snímků při přidání mluveného komentáře nebo je můžete ručně nastavit časování mluveného.

 1. V Normálním zobrazení klikněte na snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě přechody klikněte ve skupině časování v části Přejít na snímek zaškrtněte políčko Po a potom zadejte počet sekund označující, jak dlouho snímku se má zobrazit na obrazovce. Opakujte postup pro každý snímek, který chcete nastavit časování.

Tip:    Pokud chcete na další snímek vytisknout buď při kliknutí myší nebo automaticky po počet sekund, které zadáte – podle toho, co je v ní dřív, vyberte Na kliknutí myší a zaškrtněte políčka Po.

Odstranění časování ani mluvený komentář

Příkaz Vymazat není pro odstraňování časování a mluvený komentář z nahrávka nepotřebného oddílu nebo, který chcete nahradit. Existují čtyři různé Vymazat příkazy, které umožňují:

 • Odstranění časování na vybraný snímek

 • Odstranění časování na všech snímcích najednou

 • Odstranění mluveného komentáře na vybraný snímek

 • Odstranění mluveného komentáře na všech snímcích najednou

 1. Pokud nechcete odstranit všechna časování a mluvený komentář v prezentaci, otevřete na určitý snímek, který má časování a mluvený komentář, který chcete odstranit.

 2. Na kartě prezentace na pásu karet PowerPoint na tlačítko záznam prezentace, klikněte na šipku dolů, přejděte na Vymazat a klikněte odpovídající Vymazat příkazu pro vaši situaci.

Vypnutí časování snímků nebo vypnout mluvený komentář, rukopis a laserové ukazovátko

Až nahrajete prezentaci PowerPoint, všechny časování, gest a zvukové jste provedli se ukládají na jednotlivé snímky. Ale můžete je vypnout všechny Pokud chcete zobrazit prezentaci bez nich:

 • Vypnout zaznamenané časy snímků:    Na kartě prezentace zrušte zaškrtnutí políčka Použít časování.

 • Vypnutí zaznamenaných mluvený komentář, rukopis a laserového ukazovátka:    Na kartě prezentace zrušte zaškrtnutí políčka Přehrávat mluvený komentář.

Viz také

Jak si z myši udělat laserové ukazovátko

Animace textu nebo objektů

Vytvoření videa z prezentace

Vytvoření automatické prezentace

Co chcete udělat?

Můžete zaznamenat před datem start_date nebo při předvádění prezentace a komentáře cílové skupiny zahrnout do nahrávání. Pokud nechcete, aby mluveného komentáře v celé prezentaci, můžete zaznamenat vlastní komentáře pouze u vybraných snímků , nebo můžete vypnout mluvený komentář, který se přehraje, jenom když se má přehrát.

Při přidání mluveného komentáře do snímku se zobrazí ikona zvuku Zvuk na snímku. Stejně jako u jakéhokoliv jiného zvuku můžete buď klikněte na ikonu Přehrát zvuk nebo nastavit automatické přehrávání zvuku.

Chcete-li zaznamenat a poslouchat mluvený komentář, musí být počítač vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Před spustit nahrávání aplikace PowerPoint 2010 vás vyzve k zaznamenání buď jenom časování snímků, stačí mluvený komentář nebo obojí ve stejnou dobu. Můžete taky Nastavení časování snímků ručně. Časování snímku je užitečný zejména v případech, pokud chcete, aby prezentace automaticky spouštět s mluveného. Zaznamenávání časování snímků také zaznamená doby krocích animace a použijte aktivační události na snímku. Pokud chcete prezentaci tak, aby jejich použití je možné Zapnout časování snímků vypnout .

V tomto procesu můžete zaznamenat je vložen do jednotlivých snímků a záznamu můžete přehrávat v prezentaci. Videosoubor není vytvořil tento proces zápisu. Pokud potřebujete, můžete však z prezentace vytvářet video s několik kroků navíc.

 1. Při nahrávání mluveného komentáře procházíte prezentaci a nahrát každý snímek. Můžete pozastavit a obnovit nahrávání kdykoli.

 2. Před nahráváním prezentace ověřte, zda je nastaven mikrofon a zda je funkční.

 3. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Nastavení klikněte na záznam prezentace Obrázek tlačítka .

 4. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Začít nahrávat od začátku

  • Začít nahrávat od aktuálního snímku

 5. V dialogovém okně záznam prezentace zaškrtněte políčko mluvený komentář a laserové ukazovátko a podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka časování snímků a animace.

 6. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tip: Zastavte ukazatel myši mluveného komentáře v záznamuMístní nabídka kliknutím na Pozastavit. Pokračovat komentáře, klikněte na Obnovit nahrávání.

 7. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

 8. Zaznamenané časování prezentace se automaticky uloží. Zobrazí se časování v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku klikněte na ikonu zvuku Zvuk .

 2. Na pásu karet klikněte v části Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání nástroje ve skupině Náhled klikněte na Přehrát.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímek, do kterého chcete přidat komentář.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk a klikněte na příkaz Nahrát zvuk.

 3. Chcete-li zaznamenat komentář, klikněte na tlačítko Záznam a začněte mluvit.

 4. Po dokončení záznamu klikněte na tlačítko Zastavit

 5. Do pole název zadejte název pro zvuk a potom klikněte na OK.

  Na snímku se zobrazí ikona zvuku Zvuk .

Aplikace PowerPoint 2010 automaticky zaznamená časování snímků při přidání mluveného komentáře a časování mluveného můžete ručně nastavit.

 1. V Normálním zobrazení klikněte na snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě Přechody zaškrtněte ve skupině Časování v části Přejít na snímek políčko Za a zadejte dobu v sekundách, po kterou má být snímek zobrazen na obrazovce. Opakujte postup u každého snímku, pro který chcete nastavit časování.

Tip: Pokud chcete na další snímek vytisknout buď při kliknutí myší nebo automaticky po počet sekund, které zadáte – podle toho, co je v ní dřív, vyberte Na kliknutí myší a zaškrtněte políčka Automaticky po.

Vypnutí časování snímků akce je neodstraní. Můžete zapnout časování zpět kdykoli aniž by bylo nutné je znovu vytvořit. Ale pokud časování snímku je vypnutá, snímků nedojde k přechodu automaticky při nahrávání mluveného komentáře a budete muset ručně přechod na další snímky.

 1. V normálním zobrazení klikněte ve skupině Nastavení na kartě Prezentace na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. Ve skupinovém rámečku Přechod na další snímek klikněte na přepínač Ručně.

Tip: Časování snímků zase zapnout, klikněte v části Přechod na další snímek, klikněte na tlačítko s časováním, pokud je k dispozici.

Příkaz Vymazat není pro odstraňování časování a mluvený komentář z nahrávka nepotřebného oddílu nebo, který chcete nahradit. Existují čtyři různé Vymazat příkazy, které umožňují:

 • Odstranění časování na vybraný snímek

 • Odstranění časování na všech snímcích najednou

 • Odstranění mluveného komentáře na vybraný snímek

 • Odstranění mluveného komentáře na všech snímcích najednou

 1. Pokud nechcete odstranit všechna časování a mluvený komentář v prezentaci, otevřete na určitý snímek, který má časování a mluvený komentář, který chcete odstranit.

 2. Na kartě prezentace na pásu karet aplikace PowerPoint na tlačítko záznam prezentace, klikněte na šipku dolů, přejděte na Vymazat a klikněte odpovídající Vymazat příkazu pro vaši situaci.

Viz také

Jak si z myši udělat laserové ukazovátko

Co chcete udělat?

Můžete buď záznam mluveného komentáře před spuštěním prezentace a nebo mluveného komentáře během prezentace a komentáře cílové skupiny zahrnout do nahrávání. Pokud nechcete, aby mluveného komentáře v celé prezentaci, můžete zaznamenat vlastní komentáře pouze u vybraných snímků , nebo můžete vypnout mluvený komentář , který se přehraje pouze v případě, že se má přehrát.

Při přidání mluveného komentáře do snímku se zobrazí ikona zvuku Vzhled ikony na snímku. Stejně jako u jakéhokoliv jiného zvuku můžete buď klikněte na ikonu Přehrát zvuk nebo nastavit automatické přehrávání zvuku. Mluvený přednost před zvuků a pouze jeden zvuk můžete přehrávat v době v prezentaci. Jako výsledek jiných zvuků, které se nastavují automaticky přehrávat v prezentaci jsou přepsat mluveného komentáře a nelze přehrát. Však zvuky, které se nastavují přehrát po kliknutí na stále přehraje při kliknutí na ně.

Chcete-li zaznamenat a poslouchat mluvený komentář, musí být počítač vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Automatické časování ani mluvený komentář

Při nahrávání mluveného Microsoft Office PowerPoint 2007 automaticky záznamů dobu, které provedete na každý snímek. Je možné uložit časování snímků s mluveného komentáře, když se zobrazí výzva k tomu nevyzve nebo máte tyto možnosti Nastavení časování snímků ručně. Časování snímku je užitečný zejména v případech, pokud chcete, aby prezentace automaticky spouštět s mluveného. Pokud chcete prezentaci tak, aby jejich použití je možné Zapnout časování snímků vypnout .

Vložení videa nebo vytvoření odkazu ukázky namluveného komentáře

Můžete buď propojení nebo vložení mluvený komentář.

 • Pokud vložíte mluveného komentáře, zvukový soubor mluveného komentáře stal součástí prezentace a přesouvá se s ní výsledkem větší velikost souboru pro prezentaci.

 • Když propojíte mluveného komentáře, velikost souboru prezentace je menší, protože je zvukový soubor uložený mimo prezentaci. Zadejte umístění na pevném disku mluveného komentáře a přehrávání zvukového souboru s prezentací. Pokud předvedení prezentace v jiném počítači přesunete musí propojeného souboru na počítači. Nejlepší způsob, jak přesunout do prezentace a její propojené soubory se použil funkci balíček pro disk CD. Nebo můžete ručně aktualizovat odkazy na druhém počítači Odstranění mluveného komentáře a potom přidejte zpět zvukový soubor mluveného komentáře před předvádění prezentace.

  Kromě toho po propojení mluvený komentář můžete později vrátit a upravit zvukových souborů pomocí programu pro úpravu zvuku.

Tip:    Součástí zobrazení mluveného komentáře s poznámky ke snímkům. Vzhledem k tomu cílové skupiny různé požadavky a počítačového vybavení, zvažte doprovodným mluveného s poznámkami. Poznámky můžete využít každý, kdo je vadu nebo jejíž počítač nemá zvukovou kartou. Pokud uložíte prezentaci jako soubor webová stránka (.htm) poznámky se zobrazí pod každým snímkem, kdy je zobrazen. Pokud uložíte prezentaci jako soubor prezentace (.pptx), na cílovou skupinu můžete vytisknout poznámky nebo poznámky můžete vytisknout, je.

Při nahrávání mluveného komentáře procházíte prezentaci a nahrát na každý snímek. Můžete pozastavit a obnovit záznam.

 1. V normálním zobrazení vyberte snímek, který chcete spustit záznam.

 2. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Nastavení klikněte na Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Klikněte na Nastavit úroveň mikrofonu, postupujte podle pokynů k nastavení úrovně mikrofonu a klikněte na OK.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit komentář, klikněte na OK.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz mluveného komentáře, zaškrtněte políčko mluvený komentář odkaz v klikněte na tlačítko Procházet, klikněte na složku v seznamu a potom klikněte na Výběr.

Tip:    Chcete-li předejít možným potížím, použijte stejné složky, která je uložena prezentace v.

 1. Pokud jste vybrali začít nahrávat od prvního snímku, přejděte ke kroku 6.
  Pokud jste vybrali začít nahrávat na jiný snímek, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Spusťte mluveného komentáře na prvním snímku v prezentaci, klikněte na Prvním snímku.

  • Spustit mluveného komentáře na aktuálně vybraného snímku, klikněte na Aktuální snímek.

 2. V zobrazení prezentace Promluvte do mikrofonu všeobecný text a potom klikněte na snímek přejdete na další snímek. Tento postup pro každý snímek, který chcete přidat komentář.

  Tip:    Pozastavení nebo obnovení mluveného komentáře, klikněte pravým tlačítkem myši na snímek a potom na Místní nabídka na Pozastavit mluvený komentář nebo Obnovení mluvený komentář.

 3. Klikněte na černé obrazovky ukončit.

 4. Mluveného komentáře automaticky uloží a zobrazí se zpráva s dotazem, pokud chcete uložit časování prezentace také. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete uložit časování, klepněte na tlačítko Uložit. Snímků se zobrazí v zobrazení Řazení snímků s časy snímků zobrazují pod každým snímkem.

  • Chcete-li zrušit časování, klikněte na Neukládání. (Můžete časování nahrát samostatně.)

Poznámka:    Mluvený přednost před zvuků a pouze jeden zvuk můžete přehrávat v době v prezentaci. Jako výsledek jiných zvuků, které se nastavují automaticky přehrávat v prezentaci jsou přepsat mluveného komentáře a nelze přehrát. Však zvuky, které se nastavují přehrát po kliknutí na stále přehraje při kliknutí na ně.

 1. Na snímku klikněte na ikonu zvuku Vzhled ikony .

 2. V části Zvukové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Přehrát, klikněte na Náhled nebo poklikejte na ikonu zvuku.

  Obrázek Zvukové nástroje na kartě Možnosti

 1. V normálním zobrazení vyberte snímek, který chcete znovu spustit záznam.

 2. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Nastavení klikněte na Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud už zkontrolovali mikrofon, klikněte na OK.

  • Testování mikrofonu, klikněte na Nastavit úroveň mikrofonu, postupujte podle pokynů k nastavení úrovně mikrofonu a klikněte na OK.

 4. Pokud jste vybrali prvního snímku se začne zaznamenávat znovu, pokračujte krokem 5.
  Pokud jste vybrali jinou snímku se začne zaznamenávat znovu, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Spusťte mluveného komentáře na prvním snímku v prezentaci, klikněte na Prvním snímku.

  • Spustit mluveného komentáře na aktuálně vybraného snímku, klikněte na Aktuální snímek.

 5. V zobrazení prezentace zaznamenat mluvený komentář snímku a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Opětovné nahrávání ukončíte stisknutím klávesy ESC.

  • Pokud chcete pokračovat, klikněte na myši přejděte na další snímek, přečíst mluveného komentáře na snímku a potom klikněte na další snímek pokračovat.

  • Opětovné nahrávání před projdete všechny snímky ukončíte stisknutím klávesy ESC.

  • Znovu zaznamenat u všech snímků při přechodu na černé obrazovky ukončit, klikněte na něj.

 6. Mluveného komentáře automaticky uloží a zobrazí se zpráva s dotazem, pokud chcete uložit časování snímků. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete uložit časování, klepněte na tlačítko Uložit.

  • Chcete-li zrušit časování, klikněte na Neukládání.

Pokud chcete zachytit vlastní komentáře, komentáře představíte publiku nebo obojí během prezentace, můžete zapnout mluveného komentáře než začnete svoji prezentaci.

 1. V normálním zobrazení vyberte snímek, který chcete spustit záznam.

 2. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Nastavení klikněte na Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Klikněte na Nastavit úroveň mikrofonu, postupujte podle pokynů k nastavení úrovně mikrofonu a klikněte na OK.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit komentář, klikněte na OK.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz mluveného komentáře, zaškrtněte políčko mluvený komentář odkaz v klikněte na tlačítko Procházet, klikněte na složku v seznamu a potom klikněte na Výběr.

 5. Pokud jste vybrali začít nahrávat od prvního snímku, přejděte ke kroku 6.
  Pokud jste vybrali začít nahrávat na jiný snímek, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Spusťte mluveného komentáře na prvním snímku v prezentaci, klikněte na Prvním snímku.

  • Spustit mluveného komentáře na aktuálně vybraného snímku, klikněte na Aktuální snímek.

 6. V zobrazení prezentace přidávat poznámky lektora spolu s komentář cílové skupiny a potom klikněte na snímek přejdete na další snímek. Tenhle postup opakujte pro všechny snímky v prezentaci.

  Tip: Pozastavení a obnovení mluveného komentáře, klikněte pravým tlačítkem myši na snímek a potom na Místní nabídka na Pozastavit mluvený komentář nebo Obnovení mluvený komentář.

 7. Klikněte na černé obrazovky ukončit.

 8. Mluveného komentáře automaticky uloží a zobrazí se zpráva s dotazem, pokud chcete uložit časování prezentace také. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete uložit časování, klepněte na tlačítko Uložit. Snímků se zobrazí v zobrazení Řazení snímků s časy snímků zobrazují pod každým snímkem.

  • Chcete-li zrušit časování, klikněte na Neukládání.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímek, do kterého chcete přidat komentář.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální klipy klikněte na šipku pod tlačítkem Zvuk a potom klikněte na Nahrát zvuk.

  Obrázek karty Vložení

 3. Chcete-li zaznamenat komentář, klikněte na tlačítko Záznam a začněte mluvit.

 4. Po dokončení záznamu klikněte na zastavení.

 5. Do pole název zadejte název pro zvuk a potom klikněte na OK.

  Na snímku se zobrazí ikona zvuku Vzhled ikony .

Office PowerPoint 2007 automaticky zaznamená časování snímků při přidání mluveného komentáře a časování mluveného můžete ručně nastavit.

 1. V Normálním zobrazení klikněte na snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině Přechod na tento snímek ve skupinovém rámečku Přejít na snímek zaškrtněte políčko Automaticky po a potom zadejte počet sekund, které chcete snímek na obrazovce.

  Obrázek karty Animace

  Opakujte postup pro každý snímek, který chcete nastavit časování.

Tip: Pokud chcete na další snímek zobrazit při kliknutí myší nebo automaticky po počet sekund, které zadáte – podle toho, co je v ní dřív, vyberte Na kliknutí myší a zaškrtněte políčka Automaticky po.

Časování snímků, které vypnete, nebude odstraněno. Můžete je kdykoli znovu zapnout, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet. Pokud je však časování snímků vypnuto, nelze při záznamu mluveného komentáře použít možnost automatického přechodu a mezi snímky je nutné přecházet ručně.

 1. V normálním zobrazení klikněte ve skupině Nastavení na kartě Prezentace na tlačítko Nastavit prezentaci.

  Obrázek karty Prezentace

 2. Ve skupinovém rámečku Přechod na další snímek klikněte na přepínač Ručně.

Tip: Časování snímků zase zapnout, klikněte v části Přechod na další snímek, klikněte na tlačítko s časováním, pokud je k dispozici.

Pokud používáte PowerPoint pro Mac, podívejte se na záznam prezentace v PowerPointu for Mac.

PowerPoint Online, které nejsou podporovány záznam prezentace.

Tipy pro záznam

 • Nahrávky se přidají do prezentace na základě jednoho snímku, pokud chcete změnit záznam, stačí znovu zaznamenat problémového snímek nebo snímky. Můžete taky, upravte pořadí snímků po ukončení záznamu aniž byste museli něco znovu zaznamenat. Také znamená to, že není těžké si pozastavit na dobu konec oddílu při nahrávání prezentace.

 • PowerPoint nemá záznam zvuku nebo videa během přechodů mezi snímky, abyste si přečíst při Posun snímku. Se týkají taky, stručný vyrovnávací paměť ticha na začátku a konci snímky na volání přechodů hladký a ujistěte se, že není oříznutí zvuková mluveného komentáře a přechodem z jednoho snímku na další.

 • Do PowerPoint Online nelze zaznamenat mluvený komentář . Desktopové verze aplikace PowerPoint slouží k zaznamenání mluveného.

 • Můžete upravit a upravte velikost videa a rukopisné značky v zobrazení pro úpravy.

 • Pokud je možné vaší cílovou skupinou může používaný PowerPoint Online projevovat nadměrná záznam, použijte přechody podporovaných službami PowerPoint Online (Vyjmout stmívání, nabízených, vymazání, rozdělení, náhodná pruhy, obrazce, způsobů).

 • Záznam prezentace funguje nejlíp u počítačích s dotykovou obrazovkou počítačů, ve kterých webové kamery.

 • Abyste měli jistotu, že všechno, co máte nastavenou správně před nahrávání pomocí náhled videa.

 • K snímky, které chcete gesta záznam (například rukopis), pořizovat více kopií snímku, aby mohli snadno zaznamenat více trvá. Až budete hotovi, odstraňte nadbytečné snímky.

 • Záznam několik sekund, než ticha – vypněte zvuk a video: když chcete procházet po nastavenou dobu.

 • Vyšší kvality použijte externí webové kamery nebo mikrofon.

  Předdefinované fotoaparáty a mikrofon jsou vhodné pro většinu úkolů. Ale pokud chcete další profesionálně vypadající video, zvažte použití externího webové kamery, pokud se vám povede. Pokud používáte PowerPoint na tabletu nebo jde o laptop, kterou jste rukopis pomocí pera, externí kamery a mikrofonu umožňuje minimalizovat šum pera.

 • Jakmile dokončíte nahrávání prvního snímku, ji přehrajte.

  Než se zobrazí příliš dole na cestách nahrávání prezentace, zkontrolujte audiovizuálnímu přenosu zvuku a vzhled, který očekáváte.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×