Zástupné znaky v aplikaci Access

V tomto tématu najdete referenční informace a částečně také návod na používání zástupných znaků v aplikaci Access.

Informace o hledání zástupných znaků v accessové databázi najdete v článcích Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit, Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

V tomto tématu

Informace o podporovaných znakových sadách

Zjištění podporované normy ANSI

Zástupné znaky ANSI-89

Zástupné znaky ANSI-92

Datové typy, při jejichž prohledávání můžete použít zástupné znaky

Informace o podporovaných znakových sadách

Access podporuje dvě sady zástupných znaků, protože podporuje dvě normy jazyka SQL (Structured Query Language): ANSI-89 a ANSI-92. Pravidlem je, že pokud v accessových databázích (soubory .mdb a .accdb) spouštíte dotazy a provádíte operace najít/nahradit, používáte zástupné znaky podle normy ANSI-89. Zástupné znaky ANSI-92 používáte ke spuštění dotazů v accessových projektech. Accessové projekty jsou accessové soubory připojené k databázím Microsoft SQL Serveru. Accessové projekty používají normu ANSI-92, protože stejnou normu používá i SQL Server.

Z tohoto pravidla ale existují v Accessu výjimky. V následující tabulce jsou metody neboli nástroje, které můžete použít k vyhledání a nahrazení dat. Tabulka také obsahuje výchozí normu ANSI, která se v každém nástroji používá.

Metoda nebo nástroj vyhledávání

Typ prohledávaného souboru

Používaná znaková sada zástupných znaků

Dialogové okno Najít a nahradit

Accessová databáze (soubory .mdb a .accdb)

ANSI-89

Dialogové okno Najít a nahradit

Accessový projekt (soubory .adp a .accdp)

ANSI-92

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessová databáze (soubory .mdb a .accdb)

ANSI-89

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessový projekt (soubory .adp a .accdp)

ANSI-92

Dialogové okno Najít a nahradit, výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessová databáze nastavená na podporu normy ANSI-92

ANSI-92

Začátek stránky

Zjištění podporované normy ANSI

Ke zjištění nebo případné změně nastavení ANSI pro danou databázi použijte tento postup.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak na Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Návrháři objektů a v oddílu Návrh dotazu proveďte v části Syntaxe kompatibilní s SQL Serverem (ANSI 92) jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete u otevřené databáze změnit normu na ANSI-92, vyberte Tato databáze.

   – nebo –

   Pokud chcete u otevřené databáze nastavit normu ANSI-89, zrušte zaškrtnutí políčka.

  • Pokud chcete, aby všechny nové databáze vytvořené v právě otevřené instanci Accessu, používaly normu ANSI-92, vyberte Výchozí pro nové databáze.

   – nebo –

   Pokud chcete všechny nové databáze nastavit na normu ANSI-89, zrušte zaškrtnutí políčka.

 3. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zástupné znaky ANSI-89

Tuto sadu zástupných znaků můžete použít, když používáte dialogové okno Najít a nahradit k vyhledání dat v accessové databázi nebo v accessovém projektu, případně k jejich nahrazení. Tyto znaky také můžete použít, když chcete v accessové databázi spustit výběrové nebo aktualizační dotazy, ale nemůžete je použít v dotazech spouštěných v accessovém projektu. Další informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů najdete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

Znak

Popis

Příklad

*

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Znak hvězdička (*) lze použít kdekoli ve znakovém řetězci.

tr* Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava.

?

Odpovídá libovolnému znaku abecedy.

st?l najde stůl, stál, stal nebo stel.

[ ]

Odpovídá libovolnému znaku v hranatých závorkách.

st[áe]l najde stál a stel, ale už ne stůl ani stal.

!

Odpovídá libovolnému znaku, který není v hranatých závorkách.

st[!ae]l najde řetězce stůl a stál, ale už ne stal ani stel.

-

Odpovídá libovolnému znaku v zadaném rozsahu. Rozsah musíte zadat ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

#

Odpovídá jakékoli jednotlivé číslici.

1#3 Budou nalezena čísla 103, 113 a 123.

Začátek stránky

Zástupné znaky ANSI-92

Tuto sadu zástupných znaků použijte ke spuštění výběrových a aktualizačních dotazů v accessových projektech (soubory .adp) nebo když používáte některý typ dotazu nebo dialogové okno Najít a nahradit k prohledávání databázových sad, které využívají normu ANSI-92.

Znak

Popis

Příklad

%

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Můžete ho použít jako první nebo poslední znak v řetězci znaků.

tr* najde slova tryska, trn a truhla, ale ne tenor ani potrava.

_

Odpovídá libovolnému znaku abecedy.

st_l najde stůl, stál, stal nebo stel.

[ ]

Odpovídá libovolnému znaku v hranatých závorkách.

st[áe]l najde stál a stel, ale už ne stůl ani stal.

^

Odpovídá libovolnému znaku, který není v hranatých závorkách.

st[^ae]l najde slova stůl a stál, ale ne stal ani stel.

-

Odpovídá libovolnému znaku v zadaném rozsahu. Rozsah musíte zadat ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d najde řetězce bad, bbd a bcd.

POZNÁMKY:

 • Pokud chcete v datech hledat zástupné znaky, uzavřete hledaný znak do hranatých závorek, například [#]. Toto pravidlo použijte při hledání hvězdiček (*), otazníků (?), znaků libry (#), počátečních hranatých závorek ([) a spojovníků (-). Když hledáte vykřičníky (!) nebo koncové hranaté závorky (]), nepoužívejte závorky. Pokud chcete tyto znaky hledat dialogovým oknem Najít a nahradit, zadejte hledaný znak do pole Najít bez závorek. Stejný postup použijte, když chcete k hledání znaků použít dotaz. Následující syntaxe například vrátí všechny záznamy, ve kterých je vykřičník bez ohledu na to, kde v datech se tento znak nachází: Like "*!*".

  Informace o používání dialogového okna Najít a nahradit najdete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit. Informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů najdete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

  Pokud hledáte spojovník spolu s dalšími znaky, dejte ho před nebo za všechny další znaky a uzavřete ho do hranatých závorek, například [-#*] nebo [#*-]. Pokud máte za počáteční hranatou závorkou vykřičník (!), dejte spojovník až za vykřičník. Příklad: [!-].

 • Pokud hledáte dvojici složenou z počáteční a koncové hranaté závorky ([]), musíte oba znaky dát do hranatých závorek. Příklad: [[]]. Je to potřeba, protože Access interpretuje dvojici závorek jako řetězec s nulovou délkou.

Začátek stránky

Datové typy, při jejichž prohledávání můžete použít zástupné znaky

Při návrhu tabulky nastavujete datový typ každého pole v tabulce. Polím, která obsahují informace o kalendářním datu, například nastavíte datový typ Datum a čas. V této tabulce jsou datové typy, k jejichž prohledávání můžete použít zástupné znaky. Pamatujte si, že v některých případech můžete zástupné znaky použít v dialogovém okně Najít a nahradit, ale ne v dotazech (a naopak).

Datový typ

Kde se používá

Text

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Memo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Datum a čas

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Poznámka: Na použití zástupných znaků může mít vliv místní nastavení. Další informace najdete v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Měna

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Automatické číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Objekt OLE

Nikde

Ano/ne

V dotazech, ale není to potřeba. Další informace najdete v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Hypertextový odkaz

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Průvodce vyhledáváním

Záleží na datovém typu zdrojového pole.

POZNÁMKY:

 • Při hledání v polích Datum a čas v dialogovém okně Najít a nahradit můžete použít zástupné znaky, pokud použitý formát zobrazuje část nebo celé datum jako text. Můžete třeba hledat následující řetězec: *en-10-2007 Výsledkem je libovolný měsíc, který končí písmeny „en“, například leden, březen, duben atd. Pamatujte, že při hledání musíte použít stejný formát, v jakém jsou data. Proto musíte v dialogovém okně zaškrtnout políčko Prohledávat podle formátu. Další informace o tomto zaškrtávacím políčku najdete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit.

 • Na zobrazené výsledky a způsob vyhledávání může mít vliv datum a čas použité v místním nastavení Windows. Některým uživatelům se třeba může zobrazit měsíc v římských číslicích, takže místo 07-Sept-1997 uvidí 07-IX-1997. Řiďte se pravidlem, že hledáte to, co vidíte, nikoli co si myslíte, že Access ukládá do tabulky. Jinak řečeno, pokud hledáte řetězec *-IX-2007, najdou se všechny záznamy ze září daného roku.

  Pokud text v datovém poli obsahuje diakritická znaménka, třeba á nebo č, musíte je zahrnout do hledaného řetězce, jinak hledání nebude úspěšné. Diakritická znaménka se dají obejít zástupnými znaky. Pokud třeba vidíte datum 3-heinä-2007, můžete hledat řetězec *-hein*-2007.

 • Pokud v dialogovém okně Najít a nahradit hledáte v poli Ano/ne, Access toto pole ignoruje a dialogové okno nevrátí žádné záznamy. Pokud k prohledávání pole Ano/ne použijete dotaz, můžete použít zástupné znaky, ale pamatujte si, že pole Ano/ne vrací jen dvě hodnoty (0 = nepravda a -1 = pravda). Použití zástupného znaku nepřidá hledání žádnou hodnotu. Například použitím kritéria =-1 získáte stejné výsledky jako kritériem "Like *1".

 • Pole Objekt OLE neumožňují hledání.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×