Office
Přihlásit se

Základní informace o vytváření grafů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Microsoft Office Excel 2007 již obsahuje Průvodce grafem. Místo toho můžete vytvořit základní graf po kliknutí na typ grafu, který chcete na Fluent systému Microsoft Office pásu karet. Vytvoření profesionálního vzhledu grafu zobrazující podrobnosti, které chcete, můžete změnit graf, použití předdefinovaných stylů a rozložení a přidat formátování, které zaujme. Můžete taky opakované použití oblíbeného grafu ji uložíte jako šablonu grafu.

Pokud máte Office Excel 2007 nainstalovaný, můžete taky využít výkonné Excelu funkce v jiných programech Microsoft Office 2007, například Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007 vytváření grafů.

V tomto článku

Grafy a jeho prvky

Vytváření grafů v Excelu

Vytváření tabulek naleznete v aplikaci PowerPoint a Word

Úprava grafů

Použití předdefinovaných rozložení a styly grafu pro vytvoření profesionálního vzhledu

Formátování zaujme grafy

Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů

Grafy a jeho prvky

Grafy slouží k zobrazení řad číselných dat v grafickém formátu usnadňujícím pochopení velkých množství dat a vztahů mezi různými datovými řadami.

Graf má mnoho prvků. Některé z nich se zobrazí ve výchozím nastavení, jiné je možné přidat podle potřeby. Zobrazení prvků grafu je možné změnit jejich přesunutím do jiných umístění v grafu, změnou velikosti nebo změnou formátu. Prvky grafu, které nechcete zobrazit, také můžete odebrat.

Graf a jeho prvky

1. Oblast grafu v grafu

2. Oblast grafu grafu

3. Datové body v Datová řada, které jsou graficky znázorněny v grafu

4. Vodorovná (kategorie) a svislá (hodnota) Osa, podél které jsou data graficky znázorněna v grafu

5. legenda grafu

6. Název grafu a osy, který je možné použít v grafu

7. Popisek dat, který lze použít k identifikaci detailů datového bodu v datové řadě

Když kliknutím na oblast grafu a potom umístěte ukazatel myši nad jeden z těchto prvků, aplikace Excel zobrazí informace o prvku v podobě popisu.

Kliknutím na libovolné místo v grafu taky zpřístupníte Nástroje grafu, přidáte Návrh, rozložení a Formát.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Vytváření grafů v Excelu

Vytvoření grafu v Excelu, začněte zadáváním data pro graf na List. Data se dají seřadit v řádcích nebo sloupcích, Excel automaticky určí nejlepší způsob, jak vykreslovat data v grafu. Některé typy grafů (například výsečový graf a bublinový graf) vyžadují určitá data uspořádání popsané v následující tabulce.

Typ grafu

Uspořádání dat

Sloupcový, pruhový, spojnicový, plošný, povrchový nebo paprskový graf

Sloupce nebo řádky, například:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Nebo:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Výsečový nebo prstencový graf

Pro jednu Datová řada jeden sloupec nebo datová řada a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

A

1

B

2

C

3

Nebo:

A

B

C

1

2

3

Pro více datových řad více sloupců nebo řad dat a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Nebo:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (bodový) nebo bublinový graf

Ve sloupcích s umístěním hodnoty X do prvního sloupce a odpovídajících hodnot Y a hodnot velikostí bublin do přilehlých sloupců, například:

X

Y

Velikost bublin

1

2

3

4

5

6

Burzovní graf

Ve sloupcích nebo řádcích v následujícím pořadí s použitím názvů nebo dat jako popisků:

nejvyšší hodnoty, nejnižší hodnoty a konečné hodnoty

Například:

Datum

Vysoká

Nízká

Uzavření

01.01.02

46,125

42

44,063

Nebo:

Datum

01.01.02

Vysoká

46,125

Nízká

42

Uzavření

44,063

Jakmile jste zadali data v grafu, můžete vybrat typ grafu, který chcete použít na Office Fluent pásu karet (kartaVložení, skupina grafy ).

Data v listu a graf

1. Data v listu

2. Graf vytvořený z dat v listu

Excel podporuje mnoho typů grafů, které pomáhají při zobrazení dat způsoby, které jsou důležité představíte publiku. Při vytvoření grafu nebo změnit existující graf můžete vybírat z různých typů grafů (například ve sloupcovém grafu nebo výsečového grafu) a jejich podtypy (například skládaný sloupcový graf nebo výsečového grafu 3D).

Další informace o typech grafů, které podporují a postup při vytvoření grafu v Excelu najdete v tématu dostupné typy grafů a Vytvoření grafu.

Začátek stránky

Vytváření tabulek naleznete v aplikaci PowerPoint a Word

Grafy jsou plně integrovaný s jinými aplikacemi Office 2007, například Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007. Oba programy zadejte stejné nástroje grafu, které jsou dostupné v Excelu. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Excel, můžete vytvořit Excelový graf v aplikaci PowerPoint a Word kliknutím na tlačítko grafu na pásu karet (kartaVložení, skupina Ilustrace ) a pak pomocí nástroje grafu k úpravě nebo formátování grafu. Grafy, které jste vytvořili bude vložené do Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007 a data grafu budou uložena v Excelovém listu, která je součástí souboru PowerPointu nebo Wordu.

Poznámka: Pokud pracujete v režimu kompatibility v aplikaci Word, můžete vložit graf pomocí aplikace Microsoft Graph místo aplikace Excel. V aplikaci PowerPoint vždycky můžete aplikaci Excel k vytvoření grafu.

Můžete taky zkopírovat grafu z Excelu do PowerPoint 2007 a Word 2007. Při kopírování grafu můžete použít jako statické data vložený nebo propojený na sešit. U grafu, který je propojený na sešit, který máte přístup můžete určit, že ho automaticky hledá změny provedené v propojených sešitu při každém otevření grafu.

Další informace o tom, jak vytvořit graf v PowerPoint 2007 nebo Office Word 2007 najdete v tématu Použití diagramů a grafů v prezentaci nebo prezentace dat v grafu.

Začátek stránky

Úprava grafů

Po vytvoření grafu můžete změnit. Můžete třeba změnit způsob zobrazení osy, přidat název grafu, přesunout nebo pokud chcete legendu skrýt nebo zobrazit další prvky grafu.

Graf můžete upravit těmito způsoby:

  • Změna zobrazení os grafu:    Můžete zadat měřítko os a změnit interval mezi zobrazenými hodnotami nebo kategoriemi. Pokud chcete usnadnit čitelnost grafu, můžete také k ose přidat značky a zadat interval, v němž se budou zobrazovat.

  • Přidání názvů a popisků dat ke grafu:    Chcete-li přispět k objasnění informací zobrazených v grafu, můžete přidat název grafu, názvy os a popisky dat.

  • Přidání legendy nebo tabulky dat     Můžete zobrazit nebo skrýt legenda nebo změnit její umístění. V některých grafech můžete zobrazit Tabulka dat zobrazující Klíče legendy a hodnoty, které se zobrazí v grafu.

  • Použití zvláštních možností u jednotlivých typů grafů:    U různých typů grafů jsou k dispozici zvláštní čáry (například spojnice extrémů a spojnice trendů), sloupce (například sloupce vzrůstu a poklesu a chybové úsečky), datové značky a další možnosti.

Začátek stránky

Použití předdefinovaných rozložení a styly grafu pro vytvoření profesionálního vzhledu

Místo ruční přidání nebo změna prvků grafu nebo formátování grafu, můžete do grafu rychle použít předdefinované rozložení grafu a stylu grafu. Aplikace Excel nabízí spoustu užitečných předdefinovaných rozložení a styly, které můžete vybrat. V případě potřeby můžete optimalizovat rozložení nebo stylu změnou ruční rozložení a formát jednotlivé prvky grafu, jako je Oblast grafu, Oblast grafu, Datová řada nebo legenda grafu.

Kdy použít předdefinované rozložení grafu se v určité uspořádání v grafu zobrazují určité skupiny prvků grafu (například názvy, legendy, Tabulka dat nebo popisky dat). Můžete vybírat z různých rozložení, které jsou k dispozici u jednotlivých typů grafů.

U předdefinovaného stylu je graf formátován na základě Motiv použitého dokumentu, takže graf odpovídá Barvy motivu (sadě barev), Písma motivu (sadě písem názvů a textů) a Efekty motivu (sadě čar a vzhledů výplní), které používáte vy nebo vaše organizace.

Poznámka: Nemůžete vytvořit vlastní rozložení a styly grafů, ale můžete vytvářet šablony grafů, které obsahují požadované rozložení grafu a formátování, které chcete. Další informace o šablony grafu najdete v tématu uložení vlastního grafu jako šablony.

Další informace o změně vzhledu grafu najdete v tématu Změna rozložení nebo stylu grafu.

Začátek stránky

Formátování zaujme grafy

Kromě použití předdefinovaného stylu grafu, můžete snadno použít formátování jednotlivé prvky grafu třeba datové značky, do oblasti grafu, zobrazované oblasti, čísel a textu v názvů a popisků chcete změnit vzhled diagramu vlastní, zaujme. Můžete použít určitý obrazec i styly WordArt, ale lze také formátovat obrazce a text prvků grafu ručně.

Pokud chcete přidat formátování, můžete dělat tyto věci:

  • Vyplnění prvků grafu:    Barvy, textury, obrázky a přechodové výplně vám pomohou přitáhnout pozornost ke konkrétním prvkům grafu.

  • Změna obrysu prvků grafu:    Prvky grafu můžete zvýraznit pomocí barev, stylů a tlouštěk čar.

  • Přidání zvláštních efektů k prvkům grafu:    Konečný vzhled grafu můžete dotvořit tak, že u obrazců prvků grafu použijete zvláštní efekty, například stín, odraz, záři, rozostřené okraje, zkosení hran nebo prostorové otáčení.

  • Formátování textu a čísel:    V grafu můžete formátovat text a čísla v názvech, popiscích a textových polích stejně jako na listu. Chcete-li text a čísla zvýraznit, můžete použít i styly WordArt.

Další informace o tom, jak formátování prvků grafu najdete v tématu formátování prvků grafu.

Začátek stránky

Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů

Pokud chcete znovu použít graf, který jste si upravili vlastním potřebám, můžete tento graf uložit jako šablonu grafu (*.crtx) do složky šablony grafu. Při vytváření grafu se pak můžete použít šablonu grafu stejným způsobem jako jakékoli jiné předdefinovaný typ grafu. Ve skutečnosti šablony grafu jsou skutečné typy grafů a je můžete používat taky změnit typ grafu existující graf s dílčí výsečí. Pokud často používáte šablonu grafu můžete uložit jako typ grafu.

Poznámka: Šablony grafů nejsou podle motivech dokumentů. Použít aktuální Barvy motivuPísma motivu a Efekty motivu v grafu, který vytvoříte pomocí šablony grafu, můžete použít styl grafu. Styl grafu obnoví motiv grafu motivu dokumentu. Další informace najdete v tématu Použití předdefinovaných stylů a rozložení grafů pro vytvoření profesionálního vzhledu.

Další informace o použití šablony grafu najdete v článku uložení vlastního grafu jako šablony.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×