Základní informace o obrazcích: Změna velikosti, formátování, přesunutí a přidání textu do obrazců

Základní informace o obrazcích: Změna velikosti, formátování, přesunutí a přidání textu do obrazců

Typy obrazců

Jednorozměrný (1D)

Jednorozměrný obrazec se chová jako čára.

Dvojrozměrný (2D)

Dvojrozměrný obrazec se chová jako obdélník.

Výběr jednoho obrazce nebo více obrazců

Všechny obrazce na stránce můžete vybrat stisknutím kombinace kláves CTRL + A. Pokud chcete na stránce vybrat míň obrazců, použijte některý z následujících postupů.

Výběr jednoho obrazce

 1. Klikněte na požadovaný obrazec.

 2. U vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr více obrazců přetažením oblasti

 1. Klikněte na stránku a zatáhněte.

  Zobrazí se oblast výběru.

 2. Přetáhněte oblast výběru tak, aby obklopovala všechny obrazce, které chcete vybrat.

  Okolo vybraných obrazců se zobrazí dočasný obdélník s úchyty výběru.

Výběr více obrazců kliknutím na každý z nich

 • Podržte klávesu Ctrl a klikněte na každý obrazec, který chcete vybrat.

  Okolo vybraných obrazců se zobrazí dočasný obdélník s úchyty výběru.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce přetažením

 • Klikněte na obrazec, podržte stisknuté tlačítko myši a přetáhněte ho na nové místo.

Přesunutí obrazce šipkovými klávesami

 1. Kliknutím vyberte obrazec, který chcete přesunout.

 2. Stisknutím jedné nebo několika šipkových kláves přesuňte obrazec směrem, který odpovídá šipkovým klávesám.

  Pokud při stisknutí šipkové klávesy podržíte stisknutou klávesu Shift, posouvá se obrazec o jeden pixel.

Přidání textu k obrazci

Přidání textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. Začněte psát.

  Když začnete psát, když je obrazec vybraný, Visio přepne na úpravy textu a přiblíží obrazec (Pokud zobrazení ještě není zvětšené).

 3. Přidávání textu zastavíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím mimo obrazec.

  Visio obnoví původní zobrazení, pokud se automaticky přiblíží, když začnete psát.

Úprava textu u obrazce

Úprava textu obrazce

 1. Poklikejte na obrazec, který chcete upravit.

  Visio přepne na úpravy textu a přiblíží obrazec (Pokud zobrazení ještě není zvětšené).

 2. Přidávání textu zastavíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím mimo obrazec.

  Visio obnoví původní zobrazení, pokud se automaticky přiblíží, když začnete psát.

Změna formátování textu na obrazci

 1. Poklikejte na obrazec s textem, který chcete formátovat.

 2. K formátování textu použijte nástroje na kartě Domů ve skupinách Písmo a Odstavec.

  Můžete taky stisknout klávesu F11, která otevře dialogové okno Text, kde můžete nastavit nejrůznější typy formátování textu.

Změna velikosti obrazce

Změna rozměrů obrazce přetažením

 1. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit.

 2. Klikněte na jeden z úchytů pro výběr, které se zobrazí po stranách a v rozích, a přetáhněte ho.

  Pokud chcete zachovat proporce obrazce, přetáhněte rohový úchyt nebo při jeho přetažení podržte stisknutou klávesu Shift. Visio zobrazí šířku a výšku vybraného obrazce na stavovém řádku v dolní části okna.

Změna rozměrů obrazce zadáním měření

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

 2. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit.

 3. Zadejte šířku a výšku obrazce.

  Nové hodnoty začnou platit, jakmile stisknete Enter nebo kliknete na jinou hodnotu.

Formátování obrazce

Formátování obrazce

 • Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

Otočení obrazce

Otočení obrazce přetažením

 1. Vyberte obrazec, který chcete otočit.

 2. Podržte ukazatel myši nad úchytem pro otáčení, až se změní na kolečko ( Ukazatel nástroje Otočení ).

 3. Přetáhněte úchyt, abyste nastavili požadované otočení.

Otočení obrazce zadáním hodnoty

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

 2. Do pole Úhel zadejte požadovaný úhel a stiskněte Enter.

Kopírování obrazce

Kromě standardních podporovaných klávesových zkratek pro vyjmutí a vložení (Ctrl+C a Ctrl+V) můžete duplicitní obrazec vytvořit i tak, že ho přetáhnete na nové místo. Použijte následující postup.

Kopírování obrazce na výkresu nebo v diagramu přetažením

 1. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a přetáhněte obrazec, který chcete duplikovat.

  Visio vytvoří kopii vybraného obrazce pod ukazatelem myši.

 2. Uvolněte tlačítko myši a vložte duplicitní obrazec.

Zobrazení příkazů pro konkrétní obrazec

Zobrazení příkazů konkrétního obrazce

 • Pravým tlačítkem klikněte na obrazec, který chcete zkontrolovat.

  Visio zobrazí místní nabídku s příkazy specifickými pro daný obrazec, které můžou být jedinečné pro vybraný typ obrazce.

Některé obrazce mají speciální ovládací úchyty označené Ovládací úchyt , které můžete použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má jedinečnou funkci odpovídající typu obrazce, na kterém se zobrazuje. Vyberte obrazec a přetáhněte ovládací úchyt.

Zobrazení funkce speciálního ovládacího úchytu

 1. Vyberte obrazec, který chcete zkontrolovat.

 2. Podržte ukazatel myši nad speciálním ovládacím úchytem ( Ovládací úchyt ).

  Po chvíli Visio zobrazí text popisu funkce úchytu. Úchyt taky můžete přetáhnout, abyste viděli, jak se chová.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×