Základní informace o obrazcích

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výkresu aplikace Microsoft Office Visio jsou obrazce reprezentovány jako objekty i koncepty. Obrazec aplikace Visio může být jednoduchý (například čára) i složitý (například kalendář). Obrazec aplikace Visio může být jednorozměrný (1D) nebo dvojrozměrný (2D). Jednorozměrný obrazec se chová jako čára a dvojrozměrný obrazec jako obdélník.

Poznámka: Některé obrazce mají vlastní chování odpovídající jejich typům výkresů a nemusí se chovat přesně zde popsaným způsobem.

Výběr obrazce

Chcete-li vybrat jeden obrazec: Popisek 1 umístěte ukazatel myši na obrazec. Popisek 2 Jakmile se ukazatel změní na čtyřsměrnou šipku, klikněte na obrazec. Popisek 3 Vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr obrazce klepnutím na obrazec

Chcete-li vybrat více obrazců: Popisek 1 klikněte na nástroj ukazatel Obrázek tlačítka a potom přetáhněte obdélník výběru okolo všech obrazců, které chcete vybrat, nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikejte na jednotlivé obrazce síť. Popisek 2 Vybraných obrazců se zobrazí ve fialovém a skupině jsou zobrazeny úchyty.

Výběr obrazců přetažením sítě výběru přes obrazce

Poznámky: 

  • Všechny obrazce na stránce lze rychle vybrat klepnutím na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy.

  • Zrušit výběr jednoho obrazce z několika vybraných obrazců je možné podržením klávesy SHIFT a klepnutím na konkrétní obrazec.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce: Umístěte ukazatel myši na obrazec. Po změně ukazatele na čtyřsměrnou šipku podržte tlačítko myši stisknuté a obrazec přetáhněte.

Přesunutí obrazce jeho přetažením

Obrazec lze zarovnat s jiným obrazcem pomocí dynamické mřížky.

Zarovnání obrazců pomocí dynamické mřížky

Poznámky: 

  • Chcete-li zapnout dynamickou mřížku, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Přichytit a připevnit. Klepněte na kartu Obecné, zaškrtněte políčko Dynamická mřížka a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li obrazec posunout, vyberte jej klepnutím a stiskněte klávesu se šipkou. Chcete-li jej posunout přesně o jeden pixel, podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu se šipkou.

Přidání textu k obrazci

Přidání textu k obrazci: Popisek 1 vyberte obrazec. Popisek 2 Zadejte text.

Zadání textu do obrazce

Poznámka: Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Zobrazení opět zmenšíte klepnutím vně obrazce.

Úprava textu u obrazce

Chcete-li upravit text u obrazce: Popisek 1 kliknutím vyberte obrazec. Popisek 2 Klikněte na nástroj Text. Popisek 3 Zadejte nový text.

Úprava textu v obrazci

Poznámka: Chcete-li změnit vzhled textu obrazce, vyberte klepnutím obrazec, přejděte do nabídky Formát, klepněte na příkaz Text a vyberte požadované možnosti formátování.

Změna velikosti obrazce

Pokud chcete změnit šířku nebo délku obrazce: Popisek 1 umístěte ukazatel myši boční úchyt výběru. Popisek 2 Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte úchyt výběru.

Změna šířky obrazce přetažením bočního úchytu výběru

Šířka a výška vybraného obrazce je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace Visio.

Poznámka: Velikost obrazce lze také změnit v okně Velikost a umístění. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Okno velikosti a umístění. Vyberte obrazec, u kterého chcete změnit velikost, a poté zadejte požadované hodnoty pro šířku a výšku.

Pokud chcete změnit velikost obrazce a zachovat proporce: Popisek 1 umístěte ukazatel myši rohového úchytu. Popisek 2 Přetáhněte úchyt výběru. Popisek 3 Přetáhněte jakýkoli úchyt pro výběr na kruh nebo hranatých Proporcionální změna velikosti obrazce.

Proporcionální změna velikosti obrazce přetažením rohového úchytu výběru

Formátování obrazce

Chcete-li formátovat obrazec: Popisek 1 kliknutím vyberte obrazec. Popisek 2 Klikněte na Barva výplně, Barvu, Tloušťku čáry nebo ostatní tlačítka na panel nástrojů Formát. Popisek 3 Provedené změny se promítnou u obrazce.

Změna barvy výplně obrazce

Otočení obrazce

Chcete-li otočit obrazec: Popisek 1 kliknutím vyberte obrazec a potom přesuňte ukazatel myši otočení úchyt Obrázek tlačítka ukazatel myši změní kruh Ukazatel nástroje Otočení . Popisek 2 Přetáhněte úchyt pro otočení, který chcete.

Otočení obrazce pomocí nástroje Otočení

Chcete-li otočit obrazec pevnou částku: Popisek 1 kliknutím vyberte obrazec. Popisek 2 Na kartě zobrazení klikněte na Okno velikosti a umístění. Popisek 3 V poli úhel zadejte úhel a stiskněte klávesu Enter.

Otočení obrazce zadáním úhlu otočení

Kopírování obrazce

Kopírování obrazce: Popisek 1 kliknutím vyberte obrazec. Popisek 2 Podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte umístit výtisku požadované místo. Popisek 3 Uvolněte tlačítko myši.

Kopírování obrazce přidržením klávesy CTRL a přetažením obrazce

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec

Pro zobrazení dalších příkazů pro obrazec: Popisek 1 umístěte ukazatel myši na obrazec. Popisek 2 Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec.

Zobrazení místní nabídky po klepnutí na obrazec pravým tlačítkem myši

Některé obrazce mají ovládacích úchytů, které můžete použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má funkce jedinečné pro obrazec, na které se zobrazí. Popisek 1 Kliknutím vyberte obrazec a umístěte ukazatel myši ovládací prvek úchyt Ovládací úchyt . Popisek 2 Přetažením ovládacího úchytu.

Změna tvaru obrazce

Poznámka: Popis ovládacího úchytu zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Přiblížení či oddálení

Chcete-li zvětšit zobrazení výkresu, klepněte na šipku vedle pole Lupa a klepněte na nastavení. Zobrazení oblasti lze také zvětšit podržením kláves CTRL+SHIFT a přetažením sítě výběru přes oblast, kterou chcete zvětšit.

Zvětšení a zmenšení zobrazení výkresu pomocí pole Lupa

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×