Základní informace o makrech v aplikaci Access 2007

Základní informace o makrech v aplikaci Access 2007

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V tomto článku je vysvětleno, co makra a jak můžete ušetřit čas díky automatizaci často prováděných úloh. Popisuje základní informace o vytváření a používání maker a také nedotýká vylepšení maker v Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku

Co je to makro?

Základní informace o makrech

Nové funkce maker v Office Access 2007

Vytvoření makra

Spuštění makra

Co je to makro?

Makro je nástroj, který umožňuje automatizace úkolů a přidání funkcí do formuláře, sestavy a ovládací prvky. Pokud do formuláře přidat příkazové tlačítko, přidružit k události Při klepnutí na tlačítko a makro obsahující příkazy má tlačítko provádět pokaždé, když po kliknutí na.

V aplikaci Access je představit makra jako zjednodušené programovací jazyk, který vytváříte seznam akcí provádět. Když vytvoříte makra, vyberte každou akci z rozevíracího seznamu a potom vyplňte požadované informace pro každou akci. Makra můžete přidat funkci do formuláře, sestavy a ovládací prvky bez psaní kódu v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou k dispozici v jazyce VBA a většina lidí jednodušší použít k vytvoření makra než zápis kód jazyka VBA.

Předpokládejme například, že chcete spuštění sestavy přímo z jednoho z formuláře pro zadávání dat. Můžete přidat tlačítko formulář a pak vytvoření makra, které se spouští sestavu. Makro mohou být samostatného makra (samostatné objektu v databázi), které je potom svázáno události Při klepnutí na tlačítko nebo je můžete vložit přímo do události Při klepnutí na tlačítku – nová funkce v Office Access 2007. V obou případech, když kliknete na tlačítko makro spustí a spuštění sestavy.

Makro se vytváří pomocí Tvůrce maker, který je znázorněný na následujícím obrázku.

Tvůrce maker

Zobrazení Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Tip: Tvůrce maker byla upravena v aplikaci Access 2010 můžete usnadnit její i k vytváření, úprava a sdílení makra aplikace Access.

Začátek stránky

Základní informace o makrech

Výraz makro se často používá odkázat na samostatného makra objektů (to znamená, objekty, které se zobrazí v části makra v navigačním podokně), ale ve skutečnosti objekt maker může obsahovat více maker. V takovém případě ho je uvedená jako Skupina maker. Skupina maker se zobrazí v navigačním podokně jako jeden objekt, ale ve skutečnosti obsahuje více než jedno makro. Samozřejmě je možné vytvořit každé makro v samostatném objektu, ale často dává smysl seskupit několik souvisejících maker do jednoho objektu makra. Jména ve sloupci Název makra identifikuje každé makro.

Makra se skládá z jednotlivých akcí. Většina akcí vyžaduje jeden nebo více argumentů. Kromě toho můžete přiřadit názvy všechna makra ve skupině makra a můžete přidat podmínky, které určují způsob spuštění každou akci. Následující části se zabývají jednotlivých funkcích podrobněji.

Názvy maker

Pokud objekt makra obsahuje pouze jeden makro, názvy maker nepotřebné. Můžete jednoduše odkazujete makro tak, že název objektu makra. Však v případě skupině maker, musíte přiřadit jedinečný název každé makro. Pokud není zobrazen v Tvůrci maker sloupec Název makra, klikněte na Názvy maker Obrázek tlačítka ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh. Další informace o spouštění maker ve skupinách maker se zobrazí dál v tomto článku.

Argumenty

Argument je hodnota, která obsahuje informace, které akci, například jaký řetězec zobrazíte v okně se zprávou, která ovládacího prvku k ovládání zapnutý, a tak dál. Některé argumenty jsou potřeba a jiné jsou volitelné. Argumenty jsou zobrazeny v podokně Argumentů akce v dolní části Tvůrce maker.

Zadání argumentů akce

Nové funkce Office Access 2007 Tvůrce maker je sloupec argumenty, které umožňuje zobrazit (ale ne upravit) argumenty akce ve stejném řádku jako akce. Díky tomu trochu snadněji číst makra, protože už nepotřebujete vyberte každou akci zobrazíte argumenty. Sloupec argumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko argumenty Obrázek tlačítka ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh.

Podmínky

Podmínka určuje určitá kritéria, která musí být splněná před akce se provedou. Můžete použít libovolný Výraz, který je vyhodnocen jako True nebo False nebo Ano/Ne. Akce nebudou provedeny, pokud je výraz vyhodnocen jako NEPRAVDA, ne, nebo hodnotu 0 (nula). Pokud je výraz vyhodnocen jinou hodnotu, se spustí akci.

Ovládací prvek jedna podmínka více akcí můžete mít zadáním třemi tečkami (...) ve sloupci Podmínka pro každý další akce, které mají podmínku Pokud chcete použít. Pokud je výraz vyhodnocen jako NEPRAVDA, ne, nebo 0 (nula), žádné akce provádí. Pokud podmínka vyhodnotí jako na jinou hodnotu, budete provádět všechny akce.

Pokud chcete zobrazit sloupec podmínky Tvůrce maker na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt na podmínky Obrázek tlačítka .

K provedení akce použijte tento výraz

Pokud:

[Mesto] = "Paříž"

Paříž je hodnota Mesto v poli formuláře, ze kterého se makro spustilo.

DPOČET ("[KódObjednávky]", "objednávky") > 35

V poli OrderID (ID objednávky) tabulky Orders (Objednávky) je více než 35 záznamů.

DPOČET ("*", "Rozpis objednávek"; "[KódObjednávky] = Forms! [ Orders]! [KódObjednávky] ") > 3

Existuje více než 3 položek v tabulce Rozpis objednávek, u kterých KódObjednávky pole v tabulce odpovídá KódObjednávky pole na formuláři objednávky.

[DatumOdeslání] Between #2. únorem 2006 # And #2 března 2006 #

Hodnota pole DatumOdeslání ve formuláři, ze kterého je spustit makro je dříve než 2. únorem 2006 a nikoli však později než 2 března 2006.

Forms! [Výrobky]! [Podrobnosti] < 5

Hodnota pole UnitsInStock (Jednotky na skladě) ve formuláři Products (Produkty) je menší než 5.

IsNull([Jmeno])

FirstName ve formuláři, ze kterého je spuštění makra hodnotu null (nemá žádnou hodnotu). Tento výraz je ekvivalentní [jméno] Is Null.

[Země] = "Kanada" And Forms! [Celková hodnota prodeje]! [Celková hodnota objednávek] > 100

Hodnota v poli země/oblasti ve formuláři, ze kterého je spustit makro je Spojené království a hodnota pole CelkováHodnotaObjednávek ve formuláři je větší než 100.

[Země/kraj] In ("Francie", "Itálie", "Španělsko") a LEN([PSČ]) <> 5

Hodnota v poli země/oblasti ve formuláři, ze kterého je spustit makro je Francie, Itálie nebo Španělsko a PSČ není 5 znaků.

MsgBox("Potvrdit změny?";1)=1

Kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně, ve kterém funkce MsgBox zobrazuje "Potvrdit changes?". Pokud kliknete na tlačítko Zrušit v dialogovém okně akce se ignoruje.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Dočasné proměnné, který slouží k ukládání výsledků se zprávou je porovnána s hodnotou 2 (vbCancel = 2).

Tip: Přístup k dočasně přeskočit akce, zadáte NEPRAVDA podmínky. Dočasné vynechání akce může být užitečné, když odstraňujete makra.

Akce makra

Akce jsou základní stavební bloky makra. Aplikace Access nabízí velký počet akcí pro výběr, povolení širokou škálu příkazy. Například některé další nejčastěji používané akce otevřete sestavu, vyhledat záznam, zobrazí okno se zprávou nebo použít filtr do formuláře nebo sestavy.

Začátek stránky

Nové funkce maker v Office Access 2007

V předchozích verzích aplikace Access nelze provést mnoho běžně používaných funkcí bez psaní kódu jazyka VBA. V Office Access 2007 novými funkcemi a akce makra se přidaly vylučují potřebu kód. To usnadňuje k přidání funkcí k databázi a zlepšuje bezpečnější.

 • Vložená makra    Nyní máte možnost vložení makra v některém z událost poskytovanou formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vloženého makra není zobrazená v navigačním podokně; z něj stal součástí formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku, ve kterém byl vytvořen. Pokud budete vytvářet kopii formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku, který obsahuje vloženého makra, makra existují také v poli kopie.

 • Lepší zabezpečení    když není tlačítko Zobrazit všechny akce Obrázek tlačítka zvýrazněná v Tvůrce maker, pouze akce makra a RunCommand argumenty, které jsou k dispozici pro použití jsou ty, které nevyžadují důvěryhodných stav na spustit. Makro s těmito akcemi fungovalo, i když je databáze v režimu vypnutí (je-li VBA se zabránilo spuštění). Databáze, které obsahují akce makra, které nejsou v seznamu důvěryhodných – nebo databáze, které jste kód jazyka VBA – třeba explicitně poskytnuté důvěryhodné stav.

 • Zpracování a ladění chyb   Office Access 2007 obsahuje nové akce makra, včetně PřiChybě (podobné "Chyba na" následný výběr v jazyce VBA) a SmazatChybuMakra, které umožňují dělat určité činnosti, když dojde k chybě makra. Kromě toho novou akci makra Krok umožňuje do režimu krokování kdykoli do makra tak, že můžete sledovat fungování makra akce jeden po druhém. 

 • Dočasné proměnné    Tři nové akce makra (NastavitDočasnouProměnnouOdebratDočasnouProměnnoua OdebratVšechnyDočasnéProměnné) umožňují vytvářet a používat dočasné proměnné v všechna makra. Můžete použít v aplikaci podmíněnými výrazy k ovládání spouštění maker nebo k předání dat a od sestavy nebo formuláře nebo důvodů, který vyžaduje místo dočasné úložiště pro hodnotu. Tyto dočasné proměnné jsou přístupné také v jazyka VBA, abyste mohli také používat ke komunikaci data mezi libovolnými moduly VBA.

Začátek stránky


Vytvoření makra

V Office Access 2007 makra nebo makra skupiny můžete obsažené v objektu makra (někdy se jí říká samostatného makra) nebo makra může být vložen do libovolné událostní vlastnosti formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vložená makra jsou součástí objektu nebo ovládacího prvku, ve kterém jsou vložené. Samostatná makra jsou zobrazené v navigačním podokně v části makra; nejsou vloženého makra.

Funkce Tvůrce maker

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření skupiny maker

Vytvoření vloženého makra

Příklad: Vložení maker do události při nepřítomnosti dat sestavy

Úprava makra

Další informace o akcím makra

Funkce Tvůrce maker

Tvůrce maker umožňuje vytvářet a upravovat makra. Chcete-li spustit Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Aplikace Access zobrazí Tvůrce maker.

Tvůrce maker umožňuje sestavit seznam akce, které chcete provádět při spuštění makra. Při prvním otevření Tvůrce maker se zobrazují ve sloupci Akce, sloupec argumenty a sloupci Komentář.

V části Argumentů akce zadejte a úprava argumentů pro každou akci makra v případě potřeby. Zobrazí se popis pole, které vám stručný popis akce nebo argumentu. Klikněte na akci nebo akční argument zobrazíte její popis v poli.

Následující tabulka zobrazuje příkazy, které jsou dostupné na kartě Návrh Tvůrce maker.

Skupina

Příkaz

Popis

Nástroje   

Spustit   

Provede akce uvedené v makru.

Krokování   

Umožňuje režim krokování. Pokud spustíte makro v tomto režimu, každý akce je provedena jeden po druhém. Po dokončení každé akce se zobrazí dialogové okno Krokovat makro. Klikněte na Krok v dialogovém okně Přejít na další akce. Klikněte na Zastavit všechna makra zastavíte jiných spouštění maker. Kliknutím na pokračovat a ukončení režimu krokování zbývající provádět bez přerušení.

Tvůrce   

Když zadáte akční argument obsahující výraz, je povolený toto tlačítko. Klikněte na Nástroj pro vytváření a otevřete dialogové okno Tvůrce výrazů, které slouží k vytváření výrazu.

Řádky   

Vložení řádků   

Vloží jeden nebo více prázdných řádků akcí nad vybranou řádkem či řádky.

Odstranit řádky   

Odstraní vybranou akci řádkem či řádky.

Zobrazit nebo skrýt   

Zobrazit všechny akce   

Více nebo méně akcí makra se zobrazí v rozevíracím seznamu Akce.

 • Zobrazit delší seznam akcí makra, klikněte na Zobrazit všechny akce. Delší seznam akcí makra k dispozici, na tlačítko Zobrazit všechny akce nabídne vybrané. Pokud vyberete akce makra z této delší seznam akcí makra, budete muset udělit stav explicitní zabezpečení databáze před spuštěním akce.

 • Pokud chcete přepnout snímání z delší seznam akcí makra k kratší seznam zobrazující pouze akce makra, které lze použít v databázi, která není důvěryhodný, ujistěte se, že není vybráno tlačítko Zobrazit všechny akce.

  Tip: Pokud je vybráno tlačítko Zobrazit všechny akce, klikněte na tlačítko Zobrazit všechny akce zrušte výběr.

  Není-li vybrán na tlačítko Zobrazit všechny akce, je kratší seznam důvěryhodných akcí makra je k dispozici.

Názvy maker   

Zobrazí nebo skryje sloupec Název makra. Názvy maker jsou třeba ve skupinách maker rozlišení jednotlivých maker na sobě, ale jinak jsou volitelné názvy maker. Další informace naleznete v části Vytvoření skupiny maker, dál v tomto článku.

Podmínky   

Zobrazí nebo skryje sloupci Podmínka. Tento sloupec slouží k zadání výrazů, jejichž řídit, kdy se provádí akce.

Argumenty   

Zobrazí nebo skryje sloupec argumenty. Tento sloupec slouží k zobrazení argumenty pro každou akci makra a usnadňuje čtení prostřednictvím makra. Pokud není zobrazeno sloupec argumenty, budete muset klikněte na každou akci a číst argumenty ve skupinovém rámečku Argumentů. Ve sloupci argumenty nelze zadání argumentů.

Na začátek oddílu

Vytvoření samostatného makra

 • Na kartě <ui>Vytvořit</ui> klikněte ve skupině <ui>Jiné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem <ui>Modul</ui> nebo pod tlačítkem <ui>Modul třídy</ui> a potom klikněte na položku <ui>Makro</ui>.

 • Zobrazí se Tvůrce maker.

 • Přidejte akce makra:

  1. V Tvůrci maker klikněte na první prázdnou buňku ve sloupci Akce.

  2. Zadejte akci, kterou chcete použít, nebo kliknutím na šipku zobrazit Seznam akcí a potom vyberte akci, která chcete použít.

  3. V seznamu Argumentů akce zadejte argumenty akce, v případě povinný. Stručný popis jednotlivých argumentů zobrazíte klikněte do pole argumentu a pak si projděte témata popis na pravé straně argumentu.
   Tipy

   • Akce VybratObjekt název databázového objektu můžete nastavit argument přetažením objekt v navigačním podokně do pole Název objektu.

   • Akce můžete vytvořit taky přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v Tvůrci maker. Přetažení tabulky, dotazu, formulář, sestava nebo modul Tvůrce maker aplikace Access přidá akci, která se otevře tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Pokud přetáhněte makra k Tvůrci maker aplikace Access přidá akce, které se spustí makro.

  4. Pokud chcete zadejte komentář akce.

 • Pokud chcete přidat další akce makra, přesunout do jiného Řádek akce a zopakujte krok 2. Access provádí akce v takovém pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu.

Na začátek oddílu

Vytvoření skupiny maker

Pokud budete chtít seskupit několik souvisejících maker do jednoho objektu makra, můžete vytvořit skupinu makra.

 • Na kartě <ui>Vytvořit</ui> klikněte ve skupině <ui>Jiné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem <ui>Modul</ui> nebo pod tlačítkem <ui>Modul třídy</ui> a potom klikněte na položku <ui>Makro</ui>.

 • Zobrazí se Tvůrce maker.

 • Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt klikněte na Názvy maker Obrázek tlačítka , pokud není vybrána. Sloupec Název makra se zobrazí v podokně Tvůrce maker.

  Poznámka: Názvy maker jsou ve skupinách maker, třeba určit jednotlivé makra. Na stejném řádku jako první akce makra se zobrazí název makra. Sloupec s názvem makra prázdné u dalších akcí v makru. Makro končí další položky ve sloupci Název makra.

 • Ve sloupci Název makra zadejte název pro první makra ve skupině makra.

 • Přidejte akce, které chcete první makro provádět:

  1. Ve sloupci Akce klikněte na šipku zobrazíte seznam akcí.

  2. Klikněte na akci, která chcete přidat.

  3. V seznamu Argumentů akce zadejte argumenty akce, v případě povinný. Stručný popis jednotlivých argumentů zobrazíte klikněte do pole argumentu a pak si projděte témata popis na pravé straně argumentu.
   Tipy

   • Akce VybratObjekt název databázového objektu můžete nastavit argument přetažením objekt v navigačním podokně do pole Název objektu.

   • Akce můžete vytvořit taky přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v Tvůrci maker. Přetažení tabulky, dotazu, formulář, sestava nebo modul Tvůrce maker aplikace Access přidá akci, která se otevře tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Pokud přetáhněte makra k Tvůrci maker aplikace Access přidá akce, které se spustí makro.

  4. Pokud chcete zadejte komentář akce.

 • Přesunutí do sloupce Název makra další prázdný řádek a potom zadejte název dalšího makra ve skupině makra.

 • Přidejte akce, které chcete makro provádět.

 • Opakujte kroky 5 a 6 pro každé makro ve skupině.

Poznámka: 

 • Pokud spustíte makro skupiny poklepáním v navigačním podokně nebo kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka ve skupině Nástroje na kartě Návrh, Access spustí pouze první makro, zastavení dosáhne druhý název makra.

 • Název, který zadáte při uložení skupiny maker celé skupině makra. Tento název se zobrazí v části makra v navigačním podokně. Odkaz na jednotlivé makra ve skupině makra, použijte tuto syntaxi:

  názevskupiny.názevmakra

  Například tlačítka.výrobky odkazuje produkty makra ve skupině tlačítka. V seznamu makra, jako je argument seznamu název makra SpustitMakro zobrazí makro výrobky jako tlačítka.výrobky.

Na začátek oddílu

Vytvoření vloženého makra

Vloženého makra se liší od samostatného makra v tom, že jsou uložena v případě, že vlastností formuláře, sestavy a ovládací prvky. Nejsou zobrazeny jako objekty v části makra v navigačním podokně. To vám databázi snadněji spravovat, protože nemáte Udržujte si přehled o jednotlivých objektech makra, které obsahují makra do formuláře nebo sestavy. Pomocí následujícího postupu vytvoření vloženého makra.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu obsahující makro v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení. Otevřete formulář nebo sestavu, klikněte pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka nebo Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

 2. Pokud není zobrazený seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Klikněte na ovládací prvek nebo oddílu, který obsahuje vlastnost události, ve které chcete vložit makro.

  Chcete-li vybrat celý formulář nebo sestavu, klikněte v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností na sestavy.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu událostní.

 5. Klikněte na vlastnost události, ve které chcete vložit makro a pak klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole.

 6. V dialogovém okně Zvolit tvůrce klikněte na tlačítko Tvůrce maker a potom klikněte na OK.

 7. V Tvůrci maker klikněte v prvním řádku ve sloupci Akce.

 8. V seznamu Akce klikněte na požadovanou akci.

 9. Zadejte všechny požadované argumenty v podokně Argumentů a přejděte na další řádek akce.

 10. Opakujte kroky 8 a 9 až do dokončení makra.

 11. Klikněte na Uložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka .

Makro se spustí pokaždé, když události.

Poznámka: Access umožňuje vytvořit skupinu maker jako vloženého makra. Však pouze první makra ve skupině spustila události. Další makra budou ignorována nazývají z vloženého makra samotné (například podle PřiChybě akce).

Na začátek oddílu

Příklad: Vložení maker do události při nepřítomnosti dat sestavy

Při spuštění sestavy a zdroj dat neobsahuje žádné záznamy, sestava zobrazuje prázdnou stránku – to znamená na stránku, která neobsahuje žádná data. Je možná budete chtít okno se zprávou zobrazena, a aby se sestava nezobrazila vůbec. Použití vloženého makra je ideální řešením pro tuto situaci.

 1. Otevřete sestavu v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení.

 2. Pokud není zobrazený seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 4. Klikněte na žádná Data.

 5. Klikněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce .

 6. V dialogovém okně Zvolit tvůrce klikněte na tlačítko Tvůrce maker a potom klikněte na OK.

 7. Zadejte akce a argumenty z následující tabulky.

Akce

Argumenty

OknoSeZprávou

Nebyly nalezeny žádné záznamy., Ano, informace, bez Data

ZrušitUdálost

[žádný argument]

 1. Všimněte si, že v předchozí tabulce jsou uvedeny argumenty tak, jak jsou zobrazeny ve sloupci argumenty. Jejich skutečně zadání v seznamu Argumentů akce popsané v následující tabulce.

Akční Argument

Hodnota

Zpráva

Nalezeny žádné záznamy.

ZvukovýSignál

Ano

Typ

Informace

Název

Žádná Data

 1. Klikněte na Zavřít.

  Tvůrce maker se zavře a události Při nepřítomnosti dat zobrazí [Vloženého makra].

 2. Uložte a zavřete sestavu.

Při příštím spuštění sestavy a žádné záznamy nacházejí, zobrazí se okno se zprávou. Po klepnutí na tlačítko OK v okně se zprávou, zruší sestavy bez zobrazení prázdnou stránku.

Na začátek oddílu

Úprava makra

 • Pokud chcete vložit řádek akce     Klikněte na makro řádek, nad který chcete vložit novou akci a pak na kartě Návrh ve skupině řádky klikněte na Vložit řádky Obrázek tlačítka .

 • Chcete-li odstranit řádek akce     Klikněte na řádek akce, kterou chcete odstranit a klikněte na kartě Návrh ve skupině řádky na Odstranit řádky Obrázek tlačítka .

 • Chcete-li přesunout řádek akce    Kliknutím na volič řádku nalevo od názvu akce vyberte akce. Přetáhněte na volič řádku přejděte akce na nové místo.

Začátek stránky

Další informace o akcím makra

Při práci v podokně Tvůrce maker, které můžete další informace o akci nebo argument tak, že na ni kliknete a potom argument zobrazíte pole v pravém dolním rohu okna Tvůrce maker. Jednotlivé akce makra má i, článek nápovědy s ním spojené. Další informace o akci, klikněte na tlačítko akce v seznamu akce a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Spuštění makra

Samostatná makra poběží v některém z těchto způsobů: přímo (například z navigačního podokna), ve skupině makra z jiného makra z modulu VBA nebo odpověď na událost, který bude proveden na formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vložené do formuláře, sestavy, makra nebo ovládací prvek lze spustit kliknutím Spusťte Obrázek tlačítka na kartě Návrh v části při makro v návrhovém zobrazení. v opačném makro pouze spustí pokaždé, když se při spuštění aktivují přidružené události.

Spustit makro přímo

Ke spuštění makra přímo, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přejděte na makro v navigačním podokně a potom poklikejte na název makra.

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Spustit makro Obrázek tlačítka , klikněte na makro v seznamu Název makra a potom klikněte na OK.

 • Pokud makra se otevře v návrhovém zobrazení, klikněte na Spustit Obrázek tlačítka na kartě Návrh ve skupině Nástroje na. Spustit makro v návrhovém zobrazení, klikněte pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

Spuštění makra, která je součástí skupiny maker

Ke spuštění makra, která je ve skupině makra, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Spustit makro Obrázek tlačítka a potom klikněte na makro v seznamu Název makra.

  Access obsahuje položku pro každé makro ve všech skupinách maker ve formátu názevskupiny.názevmakra.

 • Klikněte na OK.

 • Zadejte makro jako Vlastnost události nastavení do formuláře nebo sestavy nebo jako argument název makra SpustitMakro . Odkaz na makro pomocí následující syntaxe:

  názevskupiny.názevmakra

  Například následující nastavení vlastnosti události spustí makro s názvem kategorie ve skupině makra s názvem tlačítka ve formuláři:

  Tlačítka přepínacího panelu formulářů

 • Spuštění makra, která je ve skupině makra z v rámci procedury jazyka VBA pomocí metody SpustitMakro objektu DoCmd a pomocí syntaxe uvedené výše odkázat na makra.

Spuštění makra z jiného makra nebo procedury jazyka VBA

Přidáte akci makra nebo postup.

 • Pokud chcete přidat do makra SpustitMakro , klikněte na SpustitMakro v seznamu akce v prázdném řádku akce a pak nastavte argument Název makra název makra, které chcete spustit.

 • Pokud chcete přidat SpustitMakro procedury jazyka VBA, přidejte do procedury metodu SpustitMakro objektu DoCmd a potom zadejte název makra, které chcete spustit. Například následující instanci metodu SpustitMakro spustí makro s názvem Moje makra:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Spustit makro v odpovědi na události formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku

Přestože teď můžete vkládat makra přímo do vlastnosti události formuláře, sestavy a ovládací prvky, můžete i nadále vytvoření samostatného makra a potom svázat je události, která je použití makra v předchozích verzích aplikace Access.

 1. Po vytvoření samostatného makra otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení.

 2. Otevřete seznam vlastností pro formulář nebo sestavu nebo oddílu nebo ovládacího prvku formuláře nebo sestavy.

 3. Klikněte na kartu událostní.

 4. Klikněte na vlastnost události pro událost, kterou chcete makro spustit. Například spustit makro na událost změny , klikněte na vlastnost Na změnit .

 5. V rozevíracím seznamu klikněte na název samostatného makra.

 6. Uložte formulář nebo sestavu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×