Základní informace o makrech v aplikaci Access 2007

Základní informace o makrech v aplikaci Access 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku je vysvětleno, co je makro a jak lze ušetřit čas automatizací často prováděných úloh. Jsou zde popsány základy vytváření a používání maker a jsou zmíněna také některá vylepšení maker v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku

Co je to makro?

Principy maker

Nové funkce maker v Office Access 2007

Vytvoření makra

Spuštění makra

Co je to makro

Makro je nástroj, který umožňuje automatizace úkolů a přidání funkcí do formuláře, sestavy a ovládací prvky. Pokud do formuláře přidat příkazové tlačítko, přidružit k události Při klepnutí na tlačítko a makro obsahující příkazy má tlačítko provádět pokaždé, když po kliknutí na.

V aplikaci Access je představit makra jako zjednodušené programovací jazyk, který vytváříte seznam akcí provádět. Když vytvoříte makra, vyberte každou akci z rozevíracího seznamu a potom vyplňte požadované informace pro každou akci. Makra můžete přidat funkci do formuláře, sestavy a ovládací prvky bez psaní kódu v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou k dispozici v jazyce VBA a většina lidí jednodušší použít k vytvoření makra než zápis kód jazyka VBA.

Předpokládejme například, že chcete spuštění sestavy přímo z jednoho z formuláře pro zadávání dat. Můžete přidat tlačítko formulář a pak vytvoření makra, které se spouští sestavu. Makro mohou být samostatného makra (samostatné objektu v databázi), které je potom svázáno události Při klepnutí na tlačítko nebo je můžete vložit přímo do události Při klepnutí na tlačítku – nová funkce v Office Access 2007. V obou případech, když kliknete na tlačítko makro spustí a spuštění sestavy.

K vytváření maker slouží nástroj Tvůrce maker, který je zobrazen na následující ilustraci.

Tvůrce maker

Zobrazení Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Tip: Tvůrce maker byla upravena v aplikaci Access 2010 můžete usnadnit její i k vytváření, úprava a sdílení makra aplikace Access.

Začátek stránky

Princip maker

Výraz makro se často používá odkázat na samostatného makra objektů (to znamená, objekty, které se zobrazí v části makra v navigačním podokně), ale ve skutečnosti objekt maker může obsahovat více maker. V takovém případě ho je uvedená jako Skupina maker. Skupina maker se zobrazí v navigačním podokně jako jeden objekt, ale ve skutečnosti obsahuje více než jedno makro. Samozřejmě je možné vytvořit každé makro v samostatném objektu, ale často dává smysl seskupit několik souvisejících maker do jednoho objektu makra. Jména ve sloupci Název makra identifikuje každé makro.

Makro je tvořeno jednotlivými akcemi makra. Většina akcí vyžaduje jeden či více argumentů. K jednotlivým makrům ve skupině maker lze navíc přiřadit název a přidat podmínky, které určují, jakým způsobem budou jednotlivé akce spuštěny. V následujících částech článku budou všechny tyto funkce popsány podrobněji.

Názvy maker

Pokud objekt makra obsahuje pouze jeden makro, názvy maker nepotřebné. Můžete jednoduše odkazujete makro tak, že název objektu makra. Však v případě skupině maker, musíte přiřadit jedinečný název každé makro. Pokud není zobrazen v Tvůrci maker sloupec Název makra, klikněte na Názvy maker Obrázek tlačítka ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh. Další informace o spouštění maker ve skupinách maker se zobrazí dál v tomto článku.

Argumenty

Argument je hodnota, která dané akci poskytuje informace – například jaký řetězec se má zobrazit v okně se zprávou, u kterého ovládacího prvku bude akce použita atd. Některé argumenty jsou povinné, jiné volitelné. Argumenty jsou zobrazeny v podokně Argumenty akce v dolní části podokna Tvůrce maker.

Zadání argumentů akce

Nové funkce Office Access 2007 Tvůrce maker je sloupec argumenty, které umožňuje zobrazit (ale ne upravit) argumenty akce ve stejném řádku jako akce. Díky tomu trochu snadněji číst makra, protože už nepotřebujete vyberte každou akci zobrazíte argumenty. Sloupec argumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko argumenty Obrázek tlačítka ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh.

Podmínky

Podmínka určuje jistá kritéria, která musí být splněna, aby byla akce provedena. Lze použít jakýkoli Výraz, jehož výsledkem je hodnota True či False nebo Ano či Ne. Jestliže je výsledkem výrazu hodnota False, Ne nebo 0 (nula), nebude akce spuštěna. Pokud je výsledkem jakákoliv jiná hodnota, dojde ke spuštění akce.

Chcete-li použít jednu podmínku u více akcí, zadejte u všech následujících akcích, u kterých chcete danou podmínku použít, do sloupce Podmínka tři tečky (...). Pokud je výsledkem výrazu hodnota False, Ne nebo 0 (nula), nebude provedena žádná akce. Pokud je výsledkem jakákoliv jiná hodnota, budou provedeny všechny akce.

Pokud chcete zobrazit sloupec podmínky Tvůrce maker na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt na podmínky Obrázek tlačítka .

Výraz použitý k provedení akce

Podmínka

[Město]="Paříž"

Paříž je hodnota nastavená v poli Město ve formuláři, ze kterého bylo makro spuštěno.

DCount("[ČísloObjednávky]", "Objednávky")>35

V tabulce Objednávky je v poli ČísloObjednávky více než 35 položek.

DCount("*", "Rozpis objednávek", "[ČísloObjednávky]=Forms![Objednávky]![ČísloObjednávky]")>3

V tabulce Rozpis objednávek jsou více než tři položky, u kterých hodnota pole ČísloObjednávky odpovídá hodnotě pole ČísloObjednávky ve formuláři Objednávky.

[DatumOdeslání] Between #2-Feb-2006# And #2-Mar-2006#

Ve formuláři, ze kterého je spuštěno makro, není hodnota pole DatumOdeslání menší než 2. února 2006 a není větší než 2. března 2006.

Forms![Výrobky]![JednotkyNaSkladě]<5

Ve formuláři Výrobky je hodnota pole JednotkyNaSkladě menší než 5.

IsNull([Jméno])

FirstName ve formuláři, ze kterého je spuštění makra hodnotu null (nemá žádnou hodnotu). Tento výraz je ekvivalentní [jméno] Is Null.

[Země]="Velká Británie" And Forms![Celková hodnota prodeje]![Celková hodnota objednávek]>100

Ve formuláři, ze kterého je spuštěno makro, je hodnota pole Země rovna Velká Británie a hodnota pole CelkováHodnotaObjednávek ve formuláři Prodeje celkem je větší než 100.

[Země] In ("Francie", "Itálie", "Španělsko") And Len([PSČ])<>5

Hodnota pole Země ve formuláři, ze kterého bylo spuštěno makro, je Francie, Itálie nebo Španělsko a směrový kód má jinou délku než právě pět znaků.

OknoSeZprávou("Potvrdit změny?",1)=1

V dialogovém okně, v němž funkce OknoSeZprávou zobrazila zprávu „Potvrdit změny?“, jste klepli na tlačítko OK. Jestliže jste klepli na tlačítko Storno, akce je ignorována.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Dočasná proměnná používaná k ukládání výsledků okna se zprávou je porovnána s hodnotou 2 (vbCancel=2).

Tip: Chcete-li, aby aplikace Access dočasně vynechala některou akci, zadejte jako podmínku hodnotu False. Dočasné vynechání akce může být užitečné při řešení potíží s makrem.

Akce makra

Akce tvoří základní stavební kameny maker. V aplikaci Access si lze vybrat z velkého počtu akcí, které umožňují použití mnoha různých příkazů. Pomocí některých z nejčastěji používaných akcí lze například otevřít sestavu, vyhledat záznam, zobrazit okno se zprávou nebo použít u formuláře či sestavy okno se zprávou.

Začátek stránky

Nové funkce maker v aplikaci Office Access 2007

V předchozích verzích aplikace Access nebylo mnoho funkcí možné provést bez zápisu kódu VBA. Aplikace Office Access 2007 obsahuje nové funkce a akce makra, které vylučují potřebu použití kódu. To usnadňuje rozšiřování funkcí databáze a zlepšuje zabezpečení.

 • Vložená makra:    Nyní lze makra vkládat do libovolné události formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vložená makra nejsou zobrazena v navigačním podokně, ale jsou součástí formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku, ve kterém byla vytvořena. Vytvoříte-li kopii formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku s vloženými makry, bude rovněž obsahovat tato makra.

 • Lepší zabezpečení    když není tlačítko Zobrazit všechny akce Obrázek tlačítka zvýrazněná v Tvůrce maker, pouze akce makra a RunCommand argumenty, které jsou k dispozici pro použití jsou ty, které nevyžadují důvěryhodných stav na spustit. Makro s těmito akcemi fungovalo, i když je databáze v režimu vypnutí (je-li VBA se zabránilo spuštění). Databáze, které obsahují akce makra, které nejsou v seznamu důvěryhodných – nebo databáze, které jste kód jazyka VBA – třeba explicitně poskytnuté důvěryhodné stav.

 • Zpracování a ladění chyb   Office Access 2007 obsahuje nové akce makra, včetně PřiChybě (podobné "Chyba na" následný výběr v jazyce VBA) a SmazatChybuMakra, které umožňují dělat určité činnosti, když dojde k chybě makra. Kromě toho novou akci makra Krok umožňuje do režimu krokování kdykoli do makra tak, že můžete sledovat fungování makra akce jeden po druhém. 

 • Dočasné proměnné    Tři nové akce makra (NastavitDočasnouProměnnouOdebratDočasnouProměnnoua OdebratVšechnyDočasnéProměnné) umožňují vytvářet a používat dočasné proměnné v všechna makra. Můžete použít v aplikaci podmíněnými výrazy k ovládání spouštění maker nebo k předání dat a od sestavy nebo formuláře nebo důvodů, který vyžaduje místo dočasné úložiště pro hodnotu. Tyto dočasné proměnné jsou přístupné také v jazyka VBA, abyste mohli také používat ke komunikaci data mezi libovolnými moduly VBA.

Začátek stránky


Vytvoření makra

Makra nebo skupiny maker mohou být v aplikaci Office Access 2007 obsaženy v objektu makra (označovaném také jako samostatné makro) nebo mohou být vloženy do libovolné událostní vlastnosti formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vložená makra jsou součástí objektu nebo ovládacího prvku, do něhož jsou vložena. Samostatná makra jsou v navigačním podokně zobrazena v seznamu Makra, vložená makra nikoli.

Funkce Tvůrce maker

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření skupiny maker

Vytvoření vloženého makra

Příklad: Vložení maker do události při nepřítomnosti dat sestavy

Úprava makra

Další informace o akcím makra

Funkce Tvůrce maker

Tvůrce maker slouží k vytváření a úpravám maker. Otevření Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Aplikace Access zobrazí podokno Tvůrce maker.

Pomocí Tvůrce maker vytváříte seznam akcí, které mají být provedeny při spuštění makra. Při prvním otevření Tvůrce maker jsou zobrazeny sloupce Akce, Argumenty a Komentář.

V části Argumenty akce můžete v případě potřeby zadat a upravit argumenty pro jednotlivé akce makra. Po klepnutí na akci nebo argument akce se v poli pro popis zobrazí stručný popis akce nebo argumentu.

V následující tabulce jsou zobrazeny příkazy, které jsou k dispozici na kartě Návrh v podokně Tvůrce maker.

Skupina

Příkaz

Popis

Nástroje   

Spuštění   

Provede akce uvedené v makru.

Krokování   

Zapne režim krokování. Při spuštění makra v tomto režimu jsou postupně provedeny jednotlivé akce. Po dokončení každé akce se zobrazí dialogové okno Krokovat makro. Klepnutím na tlačítko Krok přejdete k další akci. Klepnutím na tlačítko Zastavit všechna makra zastavíte všechna ostatní spuštěná makra. Klepnutím na tlačítko Pokračovat ukončíte režim krokování a všechny zbývající akce budou provedeny bez přerušení.

Tvůrce   

Toto tlačítko je aktivováno při zadávání argumentu akce, který může obsahovat výraz. Klepnutím na tlačítko Tvůrce otevřete dialogové okno Tvůrce výrazů, ve kterém můžete vytvořit výraz.

Řádky   

Vložení řádků   

Vloží nad vybraný řádek nebo řádky jeden či více prázdných řádků akcí.

Odstranit řádky   

Odstraní vybrané řádky akcí.

Zobrazit nebo skrýt   

Zobrazit všechny akce   

Zobrazí v rozbalovacím seznamu Akce více či méně akcí makra.

 • Chcete-li zobrazit delší seznam akcí makra, klepněte na tlačítko Zobrazit všechny akce. Když je delší seznam akcí makra k dispozici, je tlačítko Zobrazit všechny akce zobrazeno jako vybrané. Pokud vyberte akci makra z tohoto delšího seznamu, bude pravděpodobně nutné udělit databázi před spuštěním dané akce explicitní stav důvěryhodnosti.

 • Chcete-li přepnout z delšího seznamu akcí makra zpět do kratšího seznamu, ve kterém jsou zobrazeny pouze akce makra, které lze používat v neověřených databázích, ujistěte se, že není vybráno tlačítko Zobrazit všechny akce.

  Tip: Pokud je tlačítko Zobrazit všechny akce vybráno, klepnutím jeho výběr zrušte.

  Jestliže tlačítko Zobrazit všechny akce vybráno není, je k dispozici kratší seznam důvěryhodných akcí makra.

Názvy maker   

Zobrazí nebo skryje sloupec Název makra. Názvy maker jsou třeba ve skupinách maker rozlišení jednotlivých maker na sobě, ale jinak jsou volitelné názvy maker. Další informace naleznete v části Vytvoření skupiny maker, dál v tomto článku.

Podmínky   

Zobrazí nebo skryje sloupec Podmínka. Tento sloupec slouží k zadávání výrazů, které určují, kdy bude akce provedena.

Argumenty   

Zobrazí nebo skryje sloupec Argumenty. V tomto sloupci jsou zobrazeny argumenty pro jednotlivé akce makra, které usnadňují čtení makra. Pokud sloupec Argumenty není zobrazen, je nutné klepnutím na každou akci zobrazit příslušné argumenty v části Argumenty akce. Sloupec Argumenty není určen k zadávání argumentů.

Na začátek této části

Vytvoření samostatného makra

 • Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klepněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klepněte na položku Makro.

 • Zobrazí se podokno Tvůrce maker.

 • Přidání akce do makra:

  1. V podokně Tvůrce maker klepněte na první prázdnou buňku ve sloupci Akce.

  2. Zadejte akci, kterou chcete použít, nebo klepnutím na šipku zobrazte Seznam akcí a požadovanou akci vyberte.

  3. V seznamu Argumentů akce zadejte argumenty akce, v případě povinný. Stručný popis jednotlivých argumentů zobrazíte klikněte do pole argumentu a pak si projděte témata popis na pravé straně argumentu.
   Tipy

   • Akce VybratObjekt název databázového objektu můžete nastavit argument přetažením objekt v navigačním podokně do pole Název objektu.

   • Akci lze vytvořit také přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v podokně Tvůrce maker. Přetáhnete-li do Tvůrce maker tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul, je přidána akce, která danou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu otevře. Pokud do Tvůrce maker přetáhnete makro, je přidána akce, která toto makro spustí.

  4. K vybrané akci lze zadat komentář.

 • Chcete-li do makra přidat více akcí, přesuňte se na další Řádek akce a zopakujte krok 2. V aplikaci Access jsou akce spouštěny v pořadí, v jakém je uvedete.

Na začátek této části

Vytvoření skupiny maker

Pokud chcete seskupit několik vzájemně souvisejících maker do jednoho objektu makra, můžete vytvořit skupinu maker.

 • Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klepněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klepněte na položku Makro.

 • Zobrazí se Tvůrce maker.

 • Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt klikněte na Názvy maker Obrázek tlačítka , pokud není vybrána. Sloupec Název makra se zobrazí v podokně Tvůrce maker.

  Poznámka: Názvy maker jsou ve skupinách maker zapotřebí k označení jednotlivých maker. Název makra je zobrazen na stejném řádku jako první akce makra. U dalších akcí v makru je sloupec s názvem makra ponechán prázdný. Makro končí, vyskytne-li se ve sloupci Název makra další název makra.

 • Do sloupce Název makra zadejte název prvního makra ve skupině.

 • Přidejte akce, které má první makro provádět.

  1. Ve sloupci Akce klepněte na šipku. Zobrazí se seznam akcí.

  2. Klepněte na akci, kterou chcete přidat.

  3. V seznamu Argumentů akce zadejte argumenty akce, v případě povinný. Stručný popis jednotlivých argumentů zobrazíte klikněte do pole argumentu a pak si projděte témata popis na pravé straně argumentu.
   Tipy

   • Jedná-li se o argument akce, jehož nastavením je název databázového objektu, můžete tento argument nastavit přetažením daného objektu z navigačního podokna do pole Název objektu v podokně s argumenty akce.

   • Akci lze vytvořit také přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v podokně Tvůrce maker. Přetáhnete-li do Tvůrce maker tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul, je přidána akce, která danou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu otevře. Pokud do Tvůrce maker přetáhnete makro, je přidána akce, která toto makro spustí.

  4. K vybrané akci lze zadat komentář.

 • Přejděte do sloupce Název makra v dalším prázdném řádku a zadejte název dalšího makra ve skupině maker.

 • Přidejte akce, které má makro provádět.

 • Opakujte kroky 5 a 6 pro každé makro ve skupině.

Poznámka: 

 • Pokud spustíte makro skupiny poklepáním v navigačním podokně nebo kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka ve skupině Nástroje na kartě Návrh, Access spustí pouze první makro, zastavení dosáhne druhý název makra.

 • Název zadaný při uložení skupiny maker označuje celou skupinu maker. Tento název je zobrazen v části Makra v navigačním podokně. Chcete-li odkazovat na určité makro ve skupině maker, použijte následující syntaxi:

  názevskupiny.názevmakra

  Například tlačítka.výrobky odkazuje produkty makra ve skupině tlačítka. V seznamu makra, jako je argument seznamu název makra SpustitMakro zobrazí makro výrobky jako tlačítka.výrobky.

Na začátek této části

Vytvoření vloženého makra

Vložená makra se liší od samostatných maker tím, že jsou uložena ve vlastnostech událostí formulářů, sestav nebo ovládacích prvků. Tato makra se nezobrazují jako objekty v části Makra v navigačním podokně. To usnadní správu databáze, protože není nutné sledovat jednotlivé objekty maker obsahující makra pro formuláře a sestavy. Vložené makro vytvoříte následujícím postupem.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu obsahující makro v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení. Otevřete formulář nebo sestavu, klikněte pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka nebo Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klepněte na ovládací prvek nebo část obsahující událostní vlastnost, do které chcete vložit makro.

  Chcete-li vybrat celý formulář (nebo celou sestavu), vyberte v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností položku Formulář (nebo Sestava).

 4. V seznamu vlastností klepněte na kartu Událostní.

 5. Klikněte na vlastnost události, ve které chcete vložit makro a pak klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole.

 6. V dialogovém okně Vybrat tvůrce klepněte na položku Tvůrce maker a klepněte na tlačítko OK.

 7. V okně Tvůrce maker klepněte do prvního řádku ve sloupci Akce.

 8. V rozevíracím seznamu Akce vyberte požadovanou akci.

 9. V podokně Argumenty akce zadejte všechny případně požadované argumenty a přejděte na další řádek akce.

 10. Opakujte kroky 8 a 9, dokud makro nedokončíte.

 11. Klikněte na Uložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka .

Makro bude spuštěno při každém spuštění události.

Poznámka: Access umožňuje vytvořit skupinu maker jako vloženého makra. Však pouze první makra ve skupině spustila události. Další makra budou ignorována nazývají z vloženého makra samotné (například podle PřiChybě akce).

Na začátek této části

Příklad: Vložení makra do události sestavy Při nepřítomnosti dat

Pokud spustíte sestavu a příslušný zdroj dat neobsahuje žádné záznamy, je jako sestava zobrazena prázdná stránka, která neobsahuje žádna data. Předpokládejme, že chcete, aby se sestava nezobrazila vůbec a místo toho bylo zobrazeno okno se zprávou. Ideálním řešením pro tuto situaci je použití vloženého makra. 

 1. Otevřete sestavu v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V seznamu vlastností klepněte na kartu Událostní.

 4. Klepněte na položku Při nepřítomnosti dat.

 5. Klikněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce .

 6. V dialogovém okně Vybrat tvůrce klepněte na položku Tvůrce maker a klepněte na tlačítko OK.

 7. Zadejte akce a argumenty z následující tabulky.

Akce

Argumenty

OknoSeZprávou

Nebyly nalezeny žádné záznamy.; ano; informační zpráva; Chybějící data

ZrušitUdálost

[žádný argument]

 1. V předchozí tabulce jsou uvedeny argumenty tak, jak jsou zobrazeny ve sloupci Argumenty. Tyto argumenty ve skutečnosti zadáváte v podokně Argumenty akce tak, jak uvádí následující tabulka.

Argument akce

Hodnota

Zpráva

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ZvukovýSignál

ano

Typ

informační zpráva

Titulek

Chybějící data

 1. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Podokno Tvůrce maker se zavře a u události Při nepřítomnosti dat je zobrazena položka [Vložené makro].

 2. Uložte a zavřete sestavu.

Pokud při příštím spuštění sestavy nebudou nalezeny žádné záznamy, zobrazí se okno se zprávou. Po klepnutí na tlačítko OK bude sestava zrušena a nebude zobrazena prázdná stránka.

Na začátek této části

Úprava makra

 • Pokud chcete vložit řádek akce     Klikněte na makro řádek, nad který chcete vložit novou akci a pak na kartě Návrh ve skupině řádky klikněte na Vložit řádky Obrázek tlačítka .

 • Chcete-li odstranit řádek akce     Klikněte na řádek akce, kterou chcete odstranit a klikněte na kartě Návrh ve skupině řádky na Odstranit řádky Obrázek tlačítka .

 • Přesunutí řádku akce:    Klepnutím na volič řádků vlevo od názvu akce vyberte akci. Přetažením voliče řádků přesuňte akci na nové místo.

Začátek stránky

Další informace o akcích makra

Klepnutím na akci nebo argument zobrazíte v pravém dolním rohu podokna Tvůrce maker podrobnější informace o dané akci nebo argumentu. Ke každé akci makra je rovněž přidružen článek nápovědy. Chcete-li získat další informace o určité akci, klepněte na akci v seznamu akcí a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Spuštění makra

Samostatná makra poběží v některém z těchto způsobů: přímo (například z navigačního podokna), ve skupině makra z jiného makra z modulu VBA nebo odpověď na událost, který bude proveden na formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku. Vložené do formuláře, sestavy, makra nebo ovládací prvek lze spustit kliknutím Spusťte Obrázek tlačítka na kartě Návrh v části při makro v návrhovém zobrazení. v opačném makro pouze spustí pokaždé, když se při spuštění aktivují přidružené události.

Spuštění makra přímo

Chcete-li spustit makro přímo, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Přejděte k makru v navigačním podokně a poklepejte na jeho název.

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Spustit makro Obrázek tlačítka , klikněte na makro v seznamu Název makra a potom klikněte na OK.

 • Pokud makra se otevře v návrhovém zobrazení, klikněte na Spustit Obrázek tlačítka na kartě Návrh ve skupině Nástroje na. Spustit makro v návrhovém zobrazení, klikněte pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

Spuštění makra ve skupině maker

Chcete-li spustit makro, které je ve skupině maker, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Spustit makro Obrázek tlačítka a potom klikněte na makro v seznamu Název makra.

  Access obsahuje položku pro každé makro ve všech skupinách maker ve formátu názevskupiny.názevmakra.

 • Klikněte na OK.

 • Zadejte makro jako Vlastnost události nastavení do formuláře nebo sestavy nebo jako argument název makra SpustitMakro . Odkaz na makro pomocí následující syntaxe:

  názevskupiny.názevmakra

  Následujícím nastavením událostní vlastnosti například můžete spustit makro s názvem Kategorie, které je součástí skupiny maker Tlačítka přepínacího panelu formulářů:

  Tlačítka přepínacího panelu formulářů.Kategorie

 • Spuštění makra, která je ve skupině makra z v rámci procedury jazyka VBA pomocí metody SpustitMakro objektu DoCmd a pomocí syntaxe uvedené výše odkázat na makra.

Spuštění makra z jiného makra nebo z procedury jazyka VBA

Přidáte akci makra nebo postup.

 • Pokud chcete přidat do makra SpustitMakro , klikněte na SpustitMakro v seznamu akce v prázdném řádku akce a pak nastavte argument Název makra název makra, které chcete spustit.

 • Pokud chcete přidat SpustitMakro procedury jazyka VBA, přidejte do procedury metodu SpustitMakro objektu DoCmd a potom zadejte název makra, které chcete spustit. Například následující instanci metodu SpustitMakro spustí makro s názvem Moje makra:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Spuštění makra jako reakce na událost ve formuláři, sestavě nebo ovládacím prvku

Ačkoli lze vkládat makra přímo do událostních vlastností formulářů, sestav a ovládacích prvků, nadále máte možnost vytvářet samostatná makra a ta potom vázat na události, jako tomu bylo v předchozích verzích aplikace Access.

 1. Po vytvoření samostatného makra otevřete v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení formulář či sestavu.

 2. Otevřete seznam vlastností pro formulář, sestavu či sekci nebo ovládací prvek formuláře či sestavy.

 3. Klepněte na kartu Událostní.

 4. Klikněte na vlastnost události pro událost, kterou chcete makro spustit. Například spustit makro na událost změny , klikněte na vlastnost Na změnit .

 5. V rozevíracím seznamu klepněte na název samostatného makra.

 6. Uložte formulář nebo sestavu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×