Základní informace o importu organizace PST souborů do Office 365

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zobrazí jedna z následujících témat podrobné, podrobné pokyny pro hromadného importu vaší organizaci o soubory PST do Office 365.

Nahrání do cloudu

Použití sítě nahrát na import souboru PST souborů do Office 365

Pevný disk

Import souboru PST souborů do Office 365 pomocí jednotka expedice

Tip: Předchozí tématech jsou pro správce. Pokoušíte import jde o soubory PST do svojí vlastní poštovní schránky? V tématu importovat e-maily, kontakty a kalendář z Outlookového souboru .pst

Můžete importovat služby v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 rychle hromadného importu jde o soubory PST k poštovním schránkám Exchange Online ve vaší organizaci Office 365. Import souboru PST souborů do Office 365 dvěma způsoby:

Nahrání do cloudu

Nahrání sítě

Nahrajte soubory PST v síti místo úložiště dočasné Azure v cloudu společnosti Microsoft. Potom použijete Office 365 služby Import k importu souboru PST do poštovní schránky ve vaší organizaci Office 365.

Pevný disk

Jednotka expedice

Zkopírování souborů PST zašifrovaných nástroje BitLocker pevný disk a fyzicky dodání jednotka společnosti Microsoft. Přijaté Microsoft pevného disku, nahrajte zaměstnanců centra dat data do úložiště dočasné Azure v cloudu společnosti Microsoft. Potom použijete Office 365 služby Import k importu dat do poštovní schránky ve vaší organizaci Office 365.

Tady je příklad a popis dokončení importu souboru PST. Obrázek zobrazuje primární pracovního postupu a zvýrazní rozdíly mezi nahrát sítě a jednotky dodací metody.

Pracovní postup importu souboru PST
 1. Stažení nástroje import souboru PST a klávesy soukromé Azure úložiště    Cílem prvního kroku je ke stažení nástroje a přístup klíče slouží k nahrávání souborů PST nebo ke zkopírování pevném disku. Získat tyto na stránce Import na Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365. Klíč vy (nebo Microsoft dat centra informacemi o zaměstnancích v případě dodávky jednotky) nabízí potřebná oprávnění k nahrání jde o soubory PST do soukromé a zabezpečené Azure úložiště. Přístupová klávesa je jedinečné pro vaši organizaci a pomůže zabránili neoprávněnému přístupu k vašemu souboru PST, když jste nahráli do cloudu společnosti Microsoft. Všimněte si, že importu jde o soubory PST do Office 365 nevyžaduje organizaci samostatné Azure předplatné.

 2. Nahrání nebo kopírování soubory PST    Dalším krokem závisí na tom, jestli používáte nahrát sítě nebo jednotku doprava k import souboru PST souborů. V obou případech které budete používat nástroj a zabezpečené úložiště klíč, který jste získali v předchozím kroku.

  • Nahrání sítě    Nástroj AzCopy.exe (stažení v kroku 1) slouží k nahrání a uložení souboru PST souborů v úložišti Azure v cloudu společnosti Microsoft. Všimněte si, že požadovaného umístění úložiště Azure nahrajte svoje soubory PST do je umístěný ve stejné regionálního datacentra Microsoft, které je umístěn organizaci Office 365.

   Účelem jejich nahrání soubory, které chcete importovat do Office 365 muset být umístěny ve sdílené složce nebo na souborovém serveru ve vaší organizaci.

  • Jednotka expedice    Nástroj WAImportExport.exe (stažení v kroku 1) slouží ke kopírování souborů PST na pevném disku. Tento nástroj šifruje pevného disku pomocí nástroje BitLocker a pak zkopíruje PST na pevném disku. Jako síť nahrát soubory, které chcete zkopírovat na pevný disk musí být umístěny ve sdílené složce nebo na souborovém serveru ve vaší organizaci.

 3. Vytvoření souboru PST import mapování   

  Po provedení soubory PST nahrát do úložiště Azure nebo zkopírovat na pevný disk, dalším krokem je vytvoření soubor hodnot oddělených (CSV) čárkou, který určí, které uživatelských poštovních schránek souboru PST souborů bude importován do (a souboru PST lze importovat do primární poštovní schránku uživatele nebo jejich poštovním schránkám archivace). Office 365 služby Import použije informace pro import souboru PST souborů.

 4. Vytvořit souboru PST import projektu    Dalším krokem je vytvoření úlohy importu souboru PST na stránce importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů a odeslání souboru PST import mapování vytvořili v předchozím kroku. Nahrávání síti (protože soubory jsou nahraná na Azure ) Office 365 analýzy dat v seznamu soubory PST a potom možnost nastavte filtry, kterými se řídí, jaká data skutečně získá importovaných k poštovním schránkám zadané v souboru PST Importujte souboru mapování.

  K odeslání jednotka několik dalších věcí dojít v tomto okamžiku procesu.

  • Fyzicky dodáte pevného disku na datovém centru Microsoftu (adresy příjemce datovém centru Microsoftu se zobrazí při vytvoření úlohy importu)

  • Přijaté Microsoft pevného disku, zaměstnanců centra dat nahrajte soubory PST na pevném disku do úložiště Azure pro vaši organizaci. Jako dříve vysvětleno jsou soubory PST nahrát Azure úložiště umístění, do kterého je umístěný ve stejném regionálního datacentra Microsoft kde je uložena organizaci Office 365.

   Poznámka: Soubory na pevném disku odeslány do Azure do 7 až 10 pracovních dní po Microsoft obdrží pevném disku.

   Jako procesu nahrát sítě Office 365 potom data soubory PST analyzuje a nabídne vám příležitost nastavte filtry, kterými se řídí, jaká data skutečně získá importovaných k poštovním schránkám podle mapování importu souboru PST.

  • Microsoft dodávána pevném disku zpět.

 5. Filtrování dat PST, který bude importován k poštovním schránkám    Po vytvoření úlohy importu (a po soubory ze dodávky projektu Jednotka odeslány do úložiště Azure ) Office 365 data analyzuje soubory (a) tak, že identifikují stáří položek a odlišnou zprávu typy součástí PST souborů. Po dokončení analýzu a je připraven k importu dat, máte možnost importovat všechna data obsažená v seznamu soubory PST nebo můžete oříznout importovaného nastavením filtry, které určují, jaká data se importovaná data.

 6. Spuštění úlohy importu souboru PST    Po spuštění úlohy importu Office 365 tyto informace používá mapování importovaného souboru PST k importu souboru PST z úložiště he Azure poštovních schránek uživatelů. Informace o importu projektu (včetně informací o každé importovaného souboru PST) stavu se zobrazí na stránce importovat v Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. Po dokončení importu úlohy, Dokončeno nastavení stavu projektu.

Návrat na začátek

Tady jsou některé často kladené otázky o pomocí hromadného importu jde o soubory PST k poštovním schránkám Office 365Office 365 služby Import.

Nejčastější dotazy pro import souborů PST pomocí sítě nahrát

Časté otázky k používání jednotka dodávky k importu jde o soubory PST

Import souborů PST pomocí sítě nahrát

Jaká oprávnění jsou potřeba k vytvoření úloh importu ve Službě importu Office 365?

Abyste mohli importovat soubory PST do poštovních schránek Office 365, musíte mít přiřazenou roli importu nebo exportu poštovní schránky v Exchange Online. Ve výchozím nastavení není tato role přiřazena k žádné skupině rolí v Exchange Online. Roli importu nebo exportu poštovní schránky můžete přidat do skupiny rolí pro správu organizace. Nebo můžete vytvořit novou skupinu rolí, přiřadit k ní roli importu nebo exportu poštovní schránky a pak přidat sami sebe nebo jiné uživatele jako členy. Další informace najdete v částech věnovaných přidání role do skupiny rolí nebo vytvoření skupiny rolí v tématu s informacemi o správě skupin rolí v Exchangi Online.

Kromě toho musí být při vytváření úloh importu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 splněna jedna z těchto podmínek:

 • Musíte vám být přiřazena role příjemců pošty v Exchangi Online. Ve výchozím nastavení se tato role přiřadí skupinám rolí Správa organizace a Správa příjemců.

  Nebo

 • Musíte být globálním správcem ve vaší organizaci Office 365.

Tip: Zvažte vytvoření nové skupiny rolí v Exchangi Online, která bude speciálně určená pro import souborů PST do Office 365. Abyste dosáhli minimální úrovně oprávnění potřebné k importu souborů PST, přiřaďte roli importu nebo exportu poštovní schránky a roli příjemců pošty do nové skupiny rolí a pak přidejte členy.

Kde je dostupné nahrávání přes síť?

Nahrávání přes síť je aktuálně dostupné v USA, Kanadě, Brazílii, Velké Británii, Evropě, Indii, jižní Asii, jihovýchodní Asii, Japonsku, Korejské republice a Austrálii. Nahrávání přes síť bude brzy dostupné ve více oblastech.

Jaká je cena za import souborů PST pomocí nahrávání přes síť?

Nahrávání souborů PST přes síť je zdarma.

To také znamená, že se soubory PST po odstranění z úložiště Azure už nezobrazují v seznamu souborů dokončené úlohy importu v centru pro správu Office 365. I když může být úloha importu pořád uvedená na stránce Importovat data do Office 365, když zobrazíte podrobnosti starších úloh importu, seznam souborů PST může být prázdný.

Jaká verze formátu souboru PST je podporovaná pro import do Office 365?

Existují dvě verze formátu souboru PST: ANSI a Unicode. Doporučujeme importovat soubory, které používají formát souboru PST v kódu Unicode. Do Office 365 můžete ale importovat i soubory, které používají formát souboru PST standardu ANSI, například pro jazyky používající dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS). Další informace o importu souborů PST standardu ANSI najdete v kroku 4 tématu věnovaném importu souborů PST do Office 365 pomocí nahrávání přes síť .

Do Office 365 se navíc dají importovat i soubory PST z Outlooku 2007 a novějších verzí.

Až nahraju soubory PST do úložiště Azure, jak dlouho se budou v Azure uchovávat, než se odstraní?

Pokud soubory PST importujete metodou nahrávání přes síť, nahrajete je do kontejneru objektů blob Azure s názvem ingestiondata. Pokud neprobíhají úlohy importu na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, všechny soubory PST z kontejneru ingestiondata v Azure se odstraní 30 dnů po vytvoření nejnovější úlohy importu na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. To také znamená, že do 30 dnů od nahrání souborů PST do Azure musíte na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů vytvořit novou úlohu importu (podle postupu uvedeného v Kroku 5 v pokynech pro nahrání přes síť).

To také znamená, že se soubory PST po odstranění z úložiště Azure už nezobrazují v seznamu souborů dokončené úlohy importu na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. I když může být úloha importu pořád uvedená na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, když zobrazíte podrobnosti starších úloh importu, seznam souborů PST může být prázdný.

Jak dlouho trvá naimportovat soubor PST do poštovní schránky?

To závisí na kapacitě sítě, ale obvykle to trvá několik hodin, než se každý terabajt (TB) dat nahraje do úložiště Azure vaší organizace. Po zkopírování souborů PST do úložiště Azure se soubor PST importuje do poštovní schránky Office 365 rychlostí minimálně 1 GB za hodinu. Pokud vám tato rychlost nevyhovuje, můžete zvážit jiné způsoby migrace e-mailových dat do Office 365. Další informace najdete v článku Způsoby, jak do Office 365 migrovat víc e-mailových účtů.

Pokud se importují různé soubory PST do různých cílových poštovních schránek, probíhá proces importu paralelně – jinými slovy, jednotlivé dvojice soubor PST/poštovní schránka se importují současně. Když se importuje více souborů PST do stejné poštovní schránky, budou se také importovat současně.

Existuje limit pro velikost zprávy při importu souborů PST?

Ano. Pokud je v souboru PST nějaká položka poštovní schránky, která je větší než 150 MB, při importu se přeskočí.

Zachovají se po importu souborů PST do poštovní schránky Office 365 vlastnosti zpráv, jako jsou čas odeslání nebo přijetí zprávy, seznam příjemců a jiné vlastnosti?

Ano. Při procesu importu se nezmění žádná metadata původních zpráv.

Je počet úrovní v hierarchii složek souboru PST, který chci naimportovat do poštovní schránky, nějak omezen?

Ano. Nemůžete naimportovat soubor PST, který obsahuje 300 nebo více úrovní vnořených složek.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do neaktivní poštovní schránky v Office 365?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do online archivační poštovní schránky v hybridním nasazení Exchange?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu použít nahrávání přes síť pro import souborů PST do veřejných složek ve službě Exchange Online?

Ne, soubory PST do veřejných složek importovat nemůžete.

Návrat na začátek

Import souborů PST pomocí jednotka expedice

Jaká oprávnění jsou potřeba k vytvoření úloh importu ve Službě importu Office 365?

Abyste mohli importovat soubory PST do poštovních schránek Office 365, musíte mít přiřazenou roli importu nebo exportu poštovní schránky. Ve výchozím nastavení není tato role přiřazena k žádné skupině rolí v Exchange Online. Roli importu nebo exportu poštovní schránky můžete přidat do skupiny rolí pro správu organizace. Nebo můžete vytvořit novou skupinu rolí, přiřadit k ní roli importu nebo exportu poštovní schránky a pak přidat sami sebe nebo jiné uživatele jako členy. Další informace najdete v částech věnovaných přidání role do skupiny rolí nebo vytvoření skupiny rolí v tématu s informacemi o správě skupin rolí v Exchangi Online.

Kromě toho musí být při vytváření úloh importu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 splněna jedna z těchto podmínek:

 • Musíte vám být přiřazena role příjemců pošty v Exchangi Online. Ve výchozím nastavení se tato role přiřadí skupinám rolí Správa organizace a Správa příjemců.

  Nebo

 • Musíte být globálním správcem ve vaší organizaci Office 365.

Tip: Zvažte vytvoření nové skupiny rolí v Exchangi Online, která bude speciálně určená pro import souborů PST do Office 365. Abyste dosáhli minimální úrovně oprávnění potřebné k importu souborů PST, přiřaďte roli importu nebo exportu poštovní schránky a roli příjemců pošty do nové skupiny rolí a pak přidejte členy.

Kde je služba odesílání disků dostupná?

Služba odesílání disků je aktuálně dostupná ve Spojených státech, Kanadě, Brazílii, Spojeném království, Evropě, Indii, východní Asii, jihovýchodní Asii, Japonsku, Korejské republice a Austrálii. Brzy bude dostupná i v dalších oblastech.

Jaké komerční licenční smlouvy podporují odesílání disků?

Odesílání disků pro import souborů PST do Office 365 je k dispozici prostřednictvím smlouvy Microsoft Enterprise Agreement (EA). Odesílání disků není dostupné prostřednictvím smlouvy Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).

Kolik stojí import souborů PST do Office 365 prostřednictvím služby odesílání disků?   

Cena importu souborů PST do poštovních schránek Office 365 prostřednictvím služby odesílání disků je 2 USD za GB dat. Pokud například odesíláte pevný disk, který obsahuje 1000 GB (1 TB) souborů PST, cena bude 2000 USD. Na platbě poplatků za import se můžete dohodnout s partnerem. Informace o vyhledání partnera najdete v tématu Vyhledání partnera nebo prodejce Office 365.

Jaké typy pevných disků jsou v rámci služby odesílání disků podporované?   

Se službou importu Office 365 se dají použít jenom 2,5palcové disky SSD (Solid-State Drive), případně 2,5palcové nebo 3,5palcové interní pevné disky SATA II/III. Můžete použít pevné disky až do kapacity 10 TB. Při importu se zpracuje jenom první datový svazek na pevném disku. Tento datový svazek musí být naformátovaný systémem souborů NTFS. Při kopírování dat na pevný disk ho můžete připojit přímo pomocí konektoru 2,5palcového disku SSD nebo 2,5 palcového nebo 3,5palcového disku SATA II/III, případně externě pomocí externího adaptéru 2,5palcového disku SSD nebo 2,5palcového nebo 3,5palcového disku SATA II/III.

Důležité informace: Služba importu Office 365 nepodporuje externí pevné disky s integrovaným adaptérem USB. Nedá se použít ani disk v pouzdru pro externí pevný disk. Neposílejte prosím externí pevné disky.

Kolik pevných disků je možné poslat v rámci jednoho importu?   

V jednom importu můžete odeslat maximálně 10 pevných disků.

Jak dlouho po odeslání disku trvá, než se dostane do datového centra Microsoftu?

To závisí na několika faktorech, jako je třeba vaše vzdálenost od datového centra Microsoftu a to, jakou variantu dopravy jste zvolili pro odeslání pevného disku (například doručení další den, doručení do dvou dnů nebo pozemní dopravu). U většiny dopravců můžete sledovat stav doručení pomocí čísla zásilky.

Jak dlouho bude po doručení mého pevného disku do datového centra Microsoftu trvat, než se moje soubory PST nahrají do Azure?

Po doručení pevného disku do datového centra Microsoftu obvykle trvá 7 až 10 pracovních dní, než se soubory PST nahrají do úložiště Microsoft Azure pro vaši organizaci. Soubory PST se nahrají do kontejneru objektů blob Azure s názvem ingestiondata.

Jak dlouho trvá naimportovat soubor PST do poštovní schránky?

Po nahrání souborů PST do úložiště Azure analyzuje Office 365 data v souborech PST (bezpečným způsobem), aby identifikoval stáří položek a různé typy zpráv obsažené v souborech PST. Po dokončení této analýzy budete mít možnost naimportovat všechna data v souborech PST nebo nastavit filtry, které určí, jaká data se budou importovat. Po spuštění importu se soubor PST importuje do poštovní schránky Office 365 rychlostí minimálně 1 GB za hodinu. Pokud vám tato rychlost nevyhovuje, můžete zvážit jiné způsoby importu e-mailových dat do Office 365. Další informace najdete v článku Způsoby, jak do Office 365 migrovat víc e-mailových účtů.

Pokud se importují různé soubory PST do různých cílových poštovních schránek, probíhá proces importu paralelně – jinými slovy, jednotlivé dvojice soubor PST/poštovní schránka se importují současně. Když se importuje více souborů PST do stejné poštovní schránky, budou se také importovat současně.

Až Microsoft nahraje moje soubory PST do Azure, jak dlouho se budou v Azure uchovávat, než se odstraní?

Všechny soubory PST z umístění úložiště Azure pro vaši organizaci (z kontejneru objektů blob nazvaného ingestiondata) se odstraní 30 dnů po vytvoření nejnovější úlohy importu na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů.

To také znamená, že se soubory PST po odstranění z úložiště Azure už nezobrazují v seznamu souborů dokončené úlohy importu na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. I když může být úloha importu pořád uvedená na stránce Import na webu Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, když zobrazíte podrobnosti starších úloh importu, seznam souborů PST může být prázdný.

Jaká verze formátu souboru PST je podporovaná pro import do Office 365?

Existují dvě verze formátu souboru PST: ANSI a Unicode. Doporučujeme importovat soubory, které používají formát souboru PST v kódu Unicode. Do Office 365 můžete ale importovat i soubory, které používají formát souboru PST standardu ANSI, například pro jazyky používající dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS). Další informace o importu souborů PST standardu ANSI najdete v kroku 3 tématu o odesílání disků pro import souborů PST do Office 365.

Do Office 365 se navíc dají importovat i soubory PST z Outlooku 2007 a novějších verzí.

Existuje limit pro velikost zprávy při importu souborů PST?

Ano. Pokud je v souboru PST nějaká položka poštovní schránky, která je větší než 150 MB, při importu se přeskočí.

Zachovají se po importu souborů PST do poštovní schránky Office 365 vlastnosti zpráv, jako jsou čas odeslání nebo přijetí zprávy, seznam příjemců a jiné vlastnosti?

Ano. Při procesu importu se nezmění žádná metadata původních zpráv.

Je počet úrovní v hierarchii složek souboru PST, který chci naimportovat do poštovní schránky, nějak omezen?

Ano. Nemůžete naimportovat soubor PST, který obsahuje 300 nebo více úrovní vnořených složek.

Můžu službu odesílání disků použít pro import souborů PST do neaktivní poštovní schránky v Office 365?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu službu odesílání disků použít pro import souborů PST do online archivační poštovní schránky v hybridním nasazení Exchange?

Ano, tato funkce je nyní k dispozici.

Můžu službu odesílání disků použít pro import souborů PST do veřejných složek ve službě Exchange Online?

Ne, soubory PST do veřejných složek importovat nemůžete.

Může Microsoft můj pevný disk vymazat, než mi ho odešle zpátky?

Ne, Microsoft nemůže pevné disky před jejich vrácením zákazníkům mazat. Pevné disky se vám vrací ve stejném stavu, v jakém byly v okamžiku, kdy se doručily Microsoftu.

Může Microsoft můj pevný disk skartovat namísto toho, aby mi ho odesílal zpátky?

Ne, Microsoft nemůže zlikvidovat váš pevný disk. Pevné disky se vám vrací ve stejném stavu, v jakém byly v okamžiku, kdy se doručily Microsoftu.

Jaké kurýrní služby se mohou použít pro odeslání zpět?

Pokud jste zákazníkem z USA nebo Evropy, Microsoft používá k vrácení pevného disku společnost FedEx. Ve všech ostatních oblastech Microsoft využívá společnost DHL.

Jaká je cena za odeslání zpět?

Ceny za zpáteční dopravu se můžou lišit v závislosti na vaší vzdálenosti od datového centra Microsoftu, do kterého jste pevný disk odeslali. Microsoft vám bude účtovat poplatky účtované společností FedEx nebo DHL za vrácení pevného disku. Náklady za dopravu zpět hradíte vy.

Můžu k odeslání pevného disku do Microsoftu použít vlastní kurýrní službu, například FedEx Custom Shipping?

Ano.

Pokud musím odeslat pevný disk do jiné země, je pro to potřeba něco udělat?

Pevný disk dodávaný do Microsoftu bude pravděpodobně překračovat mezinárodní hranice. V takovém případě je vaší povinností zajistit, aby pevný disk (včetně dat, která na něm jsou) odpovídal příslušným dovozním nebo vývozním předpisům. Před odesláním prosím u svého agenta ověřte legálnost dopravy do zvoleného datového centra Microsoftu. To vám pomůže zajistit, aby při doručení do Microsoftu nedošlo ke zpoždění.

Návrat na začátek

Proč importu e-mailu do Office 365?

 • Import souboru PST souborů do poštovních schránek uživatelů je jedním ze způsobů migrace e-mailu vaší organizace na Office 365.

 • Filtrování položek v jde o soubory PST, které skutečně importovány k poštovním schránkám cílové můžete použít funkci Inteligentní Import . Toto oprávnění umožňuje střih data, která se importují nastavením filtrů řídit, jaká data se importovaných.

 • Import e-mailová data do Office 365 pomáhá adresu dodržování předpisů potřeb své organizace tím, že jste:

 • Import dat do Office 365 pomáhá chránit před ztrátou dat. E-mailu data, která je importovat do Office 365 dědí dostupnost funkcí Exchange Online.

 • E-mailová data v Office 365 je k dispozici uživatelům na všech zařízeních, protože je uložený v cloudu.

Import dat ze Sharepointu do Office 365 se musí?

K importu můžete i soubory a dokumenty SharePoint weby a OneDrive účty ve vaší organizaci Office 365. Další informace najdete v tématu uložení místní obsahu na Sharepointu Online.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×