Základní činnosti na Docs.com

Důležité informace: Služba Docs.com přestala být 15. prosince 2017 poskytována. Další informace najdete v článku Důležité informace o ukončení služby Docs.com.


Docs.com představuje online galerii, kde můžete publikovat a shromažďovat dokumenty Wordu, sešity Excelu, prezentace PowerPointu a Office Mixu, poznámkové bloky OneNotu, swaye a soubory PDF.

Díky Docs.com můžete s ostatními snadno sdílet všechno, co vás zajímá. Obsah navíc vypadá skvěle na všech zařízeních. Níže najdete základní postupy, které vám pomůžou začít s publikováním obsahu na Docs.com.


Vyberte činnost, o které se toho chcete dozvědět víc:

Publikování dokumentů na Docs.com

Docs.com umožňuje sdílet dokumenty Wordu, sešity Excelu, prezentace PowerPointu a Office Mixu, poznámkové bloky OneNotu, swaye a soubory PDF. Můžete zvolit, jestli tento obsah bude sdílený veřejně s kýmkoli na světě, nebo bude mít omezenou viditelnost.

Když chcete publikovat svoje dokumenty, udělejte to takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku Publikovat na Docs.com.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Kliknutím na Počítač nahrajete své soubory Wordu, Excelu, PowerPointu a soubory PDF ze svého místního pevného disku.

  • Kliknutím na OneDrive publikujete soubory Wordu, Excelu, PowerPointu nebo soubory PDF ze svého účtu OneDrive.

   Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že jste přihlášeni pomocí osobního účtu OneDrivu. OneDrive pro firmy ještě není podporovaný. Pokud jste přihlášeni pomocí účtu organizace v práci nebo ve škole a používáte OneDrive pro firmy, musíte nejdřív zkopírovat nebo přesunout soubor z OneDrivu pro firmy na místní pevný disk a pak pomocí možnosti Počítač soubor nahrát a publikovat.

  • Kliknutím na Sway publikujete Sway.

  • Kliknutím na Office Mix publikujete prezentaci Office Mixu.

  • Kliknutím na OneNote publikujete poznámkový blok OneNotu.

  • Kliknutím na Nebo zadejte adresu URL: a napsáním nebo vložením adresy URL publikujete webovou adresu.

Nastavení vlastností publikovaných dokumentů

Při publikování obsahu na Docs.com se dostanete na stránku, kde můžete zadat následující vlastnosti a nastavení obsahu:

 • Název
  Můžete změnit název dokumentu, aby ho vaše publikum mohlo snáze najít.

 • Autor
  Toto nastavení prosím změňte v případě, že nejste původním autorem dokumentu, abyste přiznali zásluhy původnímu autorovi.

 • Popis
  Stručný popis pomáhá přitáhnout určité publikum a usnadňuje vyhledávacím webům nalezení vašeho dokumentu.

 • Obrázek pozadí
  Určením obrázku pozadí můžete změnit, jak bude váš dokument vypadat na stránce Profil nebo Kolekce. Můžete ho vybrat buď z wordového nebo powerpointového dokumentu, nebo nastavit vlastní obrázek z místního disku.

 • Viditelnost
  Můžete určit, kdo může váš dokument najít a zobrazit. Pokud dokument nastavíte jako veřejný, bude ho moct najít a zobrazit kdokoliv. Najdou ho i vyhledávací weby, což rozšiřuje vaše publikum. Pokud nastavíte omezenou viditelnost dokumentu, budou ho moct najít a zobrazit jenom uživatelé, kteří mají přímý odkaz.

 • Aktivity prohlížejícího
  Můžete určit, co můžou s vaším dokumentem dělat jiní uživatelé. Pokud povolíte komentáře k dokumentu, budou ho moct komentovat. Pokud povolíte stahování dokumentu, budou si ho moct stáhnout.

 • Licence
  Volbou vhodné licence Creative Commons můžete určit, jakým způsobem můžou jiní uživatelé váš dokument opakovaně používat. Ve většině případů je k získání širšího publika pro váš obsah nejvhodnější použít licenci typu Creative Commons – Uveďte původ (CC BY).

 • Přidat do kolekce
  Dokumenty můžete přidat do kolekce, pokud je chcete uspořádat a přehledně sdílet víc obsahu najednou.

 • Tagy
  K dokumentu můžete přidat značky, aby jiní uživatelé a vyhledávací weby snadněji zjistili, o čem dokument je. Aby se jednotlivé značky správně rozpoznaly, je třeba je oddělit čárkami.

 • Jazyk
  Určením správného jazyka dokumentu pomůžete jiným uživatelům a vyhledávacím webům při hledání dokumentu.

Chcete změnit vlastnosti a nastavení stávajících dokumentů? Můžete to udělat tak, že přejdete na stránku dokumentu a v podokně Podrobnosti kliknete na Upravit podrobnosti.

Poznámka: Pokud chcete změny uložit, po dokončení úprav vlastností publikovaného obsahu klikněte na Hotovo.

Uspořádání dokumentů v kolekcích

Kolekce na Docs.com představují skvělý způsob, jak uspořádat a sdílet víc dokumentů najednou. Novou kolekci můžete kdykoliv vytvořit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na Přidat nový a pak vyberte Kolekce.

 3. Zadejte název kolekce, určete viditelnost, kterou má mít, a potom klikněte na Vytvořit novou kolekci.

 4. Na stránce kolekcí udělejte jednu z těchto věcí:

  • Kliknutím na Přidat obsah přidáte dokumenty a soubory, které jste na Docs.com publikovali nebo olajkovali někdy dřív.

  • Kliknutím na Publikovat nový přidáte dokumenty a soubory, které budou na Docs.com publikované poprvé.

 5. Vyberte kterýkoliv z dokumentů, které jste publikovali nebo lajkli.

Shromažďování a správa obsahu pomocí kolekcí

Kolekce nejsou jenom vhodným nástrojem k seskupování vašich vlastních dokumentů a souborů. Jsou taky skvělý způsob, jak shromažďovat a spravovat obsah a webové odkazy jiných uživatelů. Pokaždé, když najdete nějaký užitečný obsah od jiných uživatelů, který si chcete zařadit, můžete ho přidat do vlastní kolekce následujícím způsobem:

 1. Klikněte na Přidat do kolekce.

 2. Vyberte kolekci nebo kolekce, do kterých chcete dokument přidat.

Sdílení obsahu

Po publikování dokumentů nebo kolekcí na Docs.com je dobré je nasdílet na sociálních sítích, abyste získali širší publikum. Dokumenty a kolekce můžete jednoduše a rychle nasdílet kliknutím na Sdílet a výběrem jedné z podporovaných sociálních sítí. Pokud chcete, můžete také jednoduše zkopírovat a vložit odkaz na místo, kde se má sdílet.

Řízení soukromí sdíleného obsahu

Můžete omezit, kdo uvidí vaše dokumenty nebo kolekce, a sdílet obsah jenom s vaší školou, školním okrskem nebo organizací. Když chcete řídit soukromí obsahu pro sdílení, postupujte takto:

Nový dokument nebo kolekce

Přihlaste se k účtu Office 365, přejděte na stránku s profilem na Docs.com a pak udělejte toto:

Dokument

 1. Klikněte na Přidat nový a pak vyberte Dokument.

 2. Nahrajte dokument, importujte soubor nebo zadejte adresu URL, kterou chcete sdílet.

 3. Klikněte na OK.

 4. V části Viditelnost klikněte na Organizace.

  Když chcete nastavit viditelnost obsahu, zvolte možnost Veřejné, Omezené nebo Organizace.

 5. Klikněte na Uložit.

Kolekce

 1. Klikněte na Přidat nový a pak vyberte Kolekce.

 2. Zadejte pro kolekci název a pak vyberte v rozevírací nabídce možnost Organizace.

Tento obsah budou moct zobrazit jenom lidé, kteří se přihlásí pomocí účtu z vaší školy nebo organizace. Nezobrazí se ve výsledcích hledání ani uživatelům, kteří nejsou přihlášení z vaší školy nebo organizace.

Poznámka: Všechny položky v kolekci zdědí nastavení viditelnosti, které platí pro kolekci. Pokud je například kolekce veřejná, budou veřejné i dokumenty, soubory a odkazy v této kolekci, bez ohledu na individuální nastavení viditelnosti.

Existující dokument nebo kolekce

 1. Přihlaste se k účtu Office 365, najeďte myší na libovolný dokument nebo kolekci na Docs.com a potom klikněte na Upravit.

 2. V části Viditelnost klikněte na Organizace.

 3. Klikněte na Uložit.

Tento obsah budou moct zobrazit jenom lidé, kteří se přihlásí pomocí účtu z vaší školy nebo organizace. Nezobrazí se ve výsledcích hledání ani uživatelům, kteří nejsou přihlášení z vaší školy nebo organizace.

Poznámka: Všechny položky v kolekci zdědí nastavení viditelnosti, které platí pro kolekci. Pokud je například kolekce veřejná, budou veřejné i dokumenty, soubory a odkazy v této kolekci, bez ohledu na individuální nastavení viditelnosti.

Vložení obsahu

Vkládání dokumentů nebo kolekcí je vhodný způsob sdílení obsahu prostřednictvím existujících blogů nebo webů. Následujícím způsobem můžete snadno získat kód pro vložení pro všechny vaše publikované dokumenty nebo kolekce:

 1. Klikněte na Vložení.

 2. Vyberte jednu z velikostí:

 3. Zkopírujte kód do pole Kód pro vložení a pak ho vložte tam, kde se má zobrazit.

Zjištění opakovaně použitelného obsahu

Docs.com je skvělé místo k objevování zajímavého obsahu a opakovaně použitelných dokumentů Office. Při hledání opakovaně použitelných dokumentů Office postupujte takto:

 1. Do vyhledávacího pole v horní části domovské stránky Docs.com zadejte jedno nebo víc klíčových slov, která chcete hledat, a stiskněte klávesu Enter.

 2. Nahoře na stránce výsledků můžete volitelně filtrovat podle obsahu kliknutím na Typ obsahu, Licence a Jazyk. Kombinací těchto filtrů můžete vyhledávat konkrétní obsah. Můžete například nechat zobrazit jenom wordové dokumenty napsané v japonštině, které jsou ve veřejné doméně.

 3. Kliknutím na výsledek hledání si prohlédnete obsah. Docs.com zobrazí informace o tomto obsahu v podokně Podrobnosti.

Vytvoření příspěvků v deníku

Deník vám může pomoct pravidelně sdílet své myšlenky s dalšími uživateli. Můžete psát příspěvky v deníku o svých publikovaných dokumentech nebo kolekcích, a sdílet tak zákulisní informace, které se k nim vztahují.

Pokud chcete vytvořit příspěvek v deníku, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na Přidat nový a pak vyberte Příspěvek v deníku.

  Docs.com vás přihlásí do Swaye, kde můžete vytvořit nový příspěvek.

 3. Klikněte na Publikovat.

Když v deníku vytvoříte víc příspěvků, zobrazí se ostatním uživatelům vaše stránka Deník, ze které můžou přejít na vaši stránku s profilem. Toto nastavení můžete změnit takto:

 1. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu domovské stránky Docs.com a potom klikněte na Nastavení.

 2. V oblasti úvodní stránky vyberte stránku, která by se na Docs.com měla vašemu publiku zobrazovat jako výchozí.

 3. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Příspěvky v deníku se momentálně nedají publikovat z mobilních zařízení. Pokud budete chtít vytvářet a upravovat své příspěvky v deníku, navštivte prosím Docs.com ze svého počítače.

Přizpůsobení vaší stránky s profilem

Pokud si chcete přizpůsobit svou stránku s profilem, můžete změnit její pozadí následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na Upravit, a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na Zvolit Sway, pokud chcete jako pozadí použít Sway.

  • Klikněte na Zvolit obrázek, pokud chcete jako pozadí použít obrázek.

Změna adresy URL vaší stránky s profilem

Na Docs.com je vaše stránka s profilem centrálním místem pro komunikaci s vaším publikem a sdílení stránek Deník, Dokumenty, Kolekce a Informace.

Po publikování aspoň dvou dokumentů můžete získat svou individuální adresu URL stránky s profilem, jako je třeba docs.com/vase-jmeno. Individuální adresa URL usnadňuje jiným uživatelům vyhledání vašeho obsahu na webu.

Pokud chcete vytvořit vlastní adresu URL, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na položku Sdílet.

 3. Klikněte na Chcete změnit svou adresu profilu?

 4. Zadejte znaky, které chcete používat jako svou individuální adresu URL, a klikněte na Uložit.

Poznámka: Adresu URL své stránky s profilem můžete na Docs.com přizpůsobit jenom jednou, proto svou novou adresu URL zvolte pečlivě. Vytvoření nové individuální adresy URL automaticky přesměruje všechen provoz z vaší původní adresy na nově vytvořenou.

Vytvoření stránky Informace

Stránka Informace je váš online životopis a portfolio, kde můžete vytříbeným způsobem představit svou osobní a profesní práci. Tato stránka poskytuje kontext jiným uživatelům, kteří čtou vaše dokumenty a příspěvky v deníku na Docs.com.

Individuální stránku Informace si můžete vytvořit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na Informace.

 3. V pravém horním rohu klikněte na Upravit a potom projděte předpřipravenou šablonu a zadejte informace, které chcete sdílet s ostatními.

 4. Kliknutím na Publikovat uložte provedené změny.

Získání informací o publiku pomocí analýzy

Když budete vědět, kdy a jak si váš obsah lidé prohlížejí a sdílejí, můžete pak plánovat publikování a propagaci dalších dokumentů. Pomocí analýzy na Docs.com se dozvíte, kolik lidí vaše dokumenty zobrazilo, odkud vaši návštěvníci jsou a kdy čtou váš publikovaný obsah. Analytická data se aktualizují každých 24 hodin a můžete je zobrazit podle kolekcí obsahu nebo podle konkrétního dokumentu nebo souboru.

Pokud chcete zobrazit analýzu pro kolekci obsahu na Docs.com (nebo pro stránku s profilem), postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 a přejděte na stránku s profilem na Docs.com.

 2. Klikněte na Analýza.

Můžete taky zobrazit analýzu pro konkrétní dokument nebo soubor. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Docs.com a přejděte do publikovaného dokumentu nebo souboru, jehož analýzu chcete zobrazit.

 2. V podokně Podrobnosti rozbalte v případě potřeby záhlaví Analýza a prohlédněte si data pro aktuální dokument nebo soubor.

Poznámka: Další informace o analýze na Docs.com najdete v tématu Co se děje s mým obsahem?

Odstranění dokumentů a souborů z Docs.com

Následujícím postupem můžete z Docs.com odebrat jakýkoli ze svých dokumentů nebo souborů:

 1. V případě potřeby se přihlaste ke svému účtu Docs.com a přejděte na stránku s profilem.

 2. Přesuňte ukazatel myši na dokument nebo soubor, který chcete odstranit, a klikněte na Upravit.

  Poznámka: Pokud používáte zařízení s dotykovým displejem, klepněte na dlaždici dokumentu nebo souboru a pak klepněte na Upravit.

 3. Posuňte se na konec stránky Úprava podrobností a vyberte Odstranit.

 4. Když se zobrazí výzva, kliknutím na Odstranit potvrďte, že chcete vybraný dokument nebo soubor odstranit.

Viz taky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×