Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Centrum přístupnosti Office > Podpora přístupnosti pro Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k bezproblémové práci s členy vašeho týmu v aplikaci Microsoft Teams. Můžete přistupovat ke konverzacím, schůzkám, souborům a poznámkám vašeho týmu na jednom místě.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. V kanálu opakovaně stiskněte tabulátor nebo klávesu Alt+šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Conversation tab, selected“ (karta Konverzace, vybráno).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu. Čtečka JAWS zprávu přečte.

  Poznámka: Chcete-li otevřít a odpovědět na nejnovější vlákno, stiskněte klávesu Alt+R.

 3. Seznam zpráv můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete na zprávě, uslyšíte její obsah a podrobnosti.

Procházení a čtení konverzací ve vláknech

 1. Pokud se nacházíte v konverzaci s vlákny, uslyšíte: „Konverzace s vlákny od <sender name>“. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete procházet zprávami, čtečka JAWS je bude číst.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Lajkování a uložení zprávy

 1. V konverzaci opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte poslední zprávu v konverzaci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Save this message“ (Uložit tuto zprávu).

  Poznámka: Pokud chcete uložit zprávu, kterou jste odeslali, uslyšíte namísto toho „More options“ (Další možnosti). Stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  • Chcete-li zprávu uložit, stiskněte mezerník.

  • Chcete-li zprávu olajkovat, stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Like button“ (Tlačítko olajkovat). Stiskněte mezerník.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Nabídku Nastavení můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Alt+G. Uslyšíte: „Menu, change your status submenu“ (Nabídka, podnabídka změna stavu). Fokus bude na aktuálním stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka dolů, dokud neuslyšíte „Saved messages“ (Uložené zprávy) a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se seznam vašich uložených zpráv. První položkou je nejnovější zpráva.

 3. Seznamem uložených zpráv můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Alt+ šipka nahoru nebo šipka dolů. Když budete na zprávě, čtečka JAWS přečte její obsah a podrobnosti.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Na kartě Konverzace stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Uslyšíte: „Compose new message, edit“ (Psaní nové zprávy, úprava).

  Tip: Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Alt+X. Chcete-li pole sbalit, stiskněte klávesu Alt+X znovu.

 2. Napište zprávu. Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit.

 3. Zprávu odešlete klávesou Ctrl+Enter.

Připojení přílohy

 1. Stiskněte klávesu Alt+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete přidat soubor a pak stiskněte mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů. Složku můžete otevřít stisknutím klávesy Enter.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete přiložit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přiložení lokálního souboru
 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Alt+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“(Tlačítko nahrání) a pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Open dialog, File name“ (Dialogové okno otevřít, název souboru). Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Open button“ (Tlačítko otevřít) a pak stiskněte klávesu Enter.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Alt+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesu Enter. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. Ve zprávě nebo v poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Menu, actions menu“ (Nabídka, nabídka akcí).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Choose sticker“ (Vybrat nálepku) a pak stiskněte Enter.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte klávesu Shift+Tab. V podokně se můžete pohybovat pomocí šipky nahoru nebo dolů. Chcete vybrat složku, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem se pak můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo. Položku můžete vybrat stisknutím mezerníku.

 5. Upravte text nálepky nebo memu podle své představy a až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done“ (Hotovo) a pak stiskněte mezerník.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Pak stiskněte mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New“ (Nový).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Upload“ (Nahrát) a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

  Poznámka: Soubor můžete přidat také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 4. V dialogovém okně se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru.

 5. Když najdete a vyberete soubor, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Open button“ (Tlačítko otevřít) a pak stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Pak stiskněte mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „New“ (Nový) a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit).

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Pak stiskněte mezerník.

 2. Fokus je na první položce seznamu. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Prohlížeči souborů. Když dokončíte prohlížení souborů, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Close button“ (Tlačítko Zavřít) a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit) a pak stiskněte mezerník. Otevře se podnabídka.

 4. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnosti, které chcete zvolit a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor upravte a vaše úpravy se automaticky uloží.

  Poznámka: Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k bezproblémové práci s členy vašeho týmu v aplikaci Microsoft Teams na Macu. Můžete přistupovat ke konverzacím, schůzkám, souborům a poznámkám svého týmu na jednom místě.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. Pokud chcete získat přístup k nejnovějším zprávám, stiskněte klávesu Option+1. Otevře se karta Aktivita.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí kartu. Pokud jste neskončili na kartě Konverzace, opakovaně stiskněte klávesu Option+šipka vlevo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver nepřečte poslední zprávu v konverzaci.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud chcete získat přístup ke konverzacím s vlákny, stiskněte klávesu Option+3. Otevře se karta Týmy.

 2. Pro přechod do konverzací s vlákny opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí kartu. Pokud jste neskončili na kartě Konverzace, opakovaně stiskněte klávesu Option+ šipka vlevo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta).

 3. Opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do konverzací s vlákny. Fokus se přesune do pole Odpovědět v poslední konverzaci. Čtečka VoiceOver oznámí: „Reply, selected, button group, Reply“ (Odpovědět, vybráno, tlačítko skupina, odpovědět).

 4. Chcete-li procházet zprávy v konverzaci, nejprve stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka nahoru, kterou opustíte pole Odpovědět. Pak použijte klávesy se šipkou vlevo a vpravo. Chcete-li odejít z konverzace, stiskněte klávesu tabulátoru.

Lajkování a uložení zprávy

 1. Přejděte na zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit a opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vlevo nebo vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Toolbar“ (Panel nástrojů). Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů vyberte panel nástrojů.

 2. K procházení mezi možnostmi použijte klávesy s šipkou vlevo nebo vpravo. Čtečka VoiceOver při procházení oznamuje možnosti.

 3. Když jste na možnosti, kterou chcete vybrat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka nahoru se vrátíte do zprávy.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Stisknutím kombinace kláves Option+G otevřete nabídku Nastavení. Fokus je na možnosti stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+šipka vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Saved messages“ (Uložené zprávy) a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější bude nahoře.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí uloženou zprávu. Seznamem uložených zpráv můžete procházet pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo. Čtečka VoiceOver přečte zprávy vždy, když se na ně dostanete.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Když jste na kartě Konverzace, stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Čtečka VoiceOver oznámí: „Compose new message, edit text“ (Psaní nové zprávy, úprava textu).

  Tipy: 

  • Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Option+X.

  • Pole se po odeslání zprávy automaticky sbalí. Můžete se rovněž jedním stisknutím klávesy tabulátoru přesunout na tlačítko Sbalit pole pro psaní zpráv a pak provést výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Napište zprávu.

  Tip: Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit. Pro přechod na nabídku emotikonů a nálepek stiskněte jednou klávesu tabulátoru a pak opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte nabídku, kterou chcete otevřít. Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku a pak napište, co chcete vyhledat, anebo stisknutím klávesy tabulátoru přejděte přímo do galerie. K procházení mezi možnostmi v galerii použijte klávesy s šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Zprávu odešlete stisknutím klávesy Ctrl+Enter.

  Tip: Když pole pro psaní zpráv není rozbalené, můžete zprávu jednoduše odeslat stisknutím klávesy Enter.

Připojení přílohy

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Option+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete soubor přidat a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete připojit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se připojí a můžete jej najít v kartě Soubory.

Přiložení lokálního souboru
 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Option+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“ (Tlačítko nahrání) a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Enter. Soubor se připojí k vláknu. Můžete jej také najít v kartě Soubory.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Option+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesy Control+Option+mezerník. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. V poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Attachment, menu item“ (Příloha, položka nabídky).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud VoiceOver neoznámí: „Choose a sticker“ (Vyberte nálepku). Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte klávesu Shift+tabulátor. V podokně se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo. Chcete vybrat kategorii, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem se pak můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo. Výběr položky se provádí stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Pokud chcete, můžete text nálepky nebo memu upravit. Až budete připraveni, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Done, button“ (Hotovo, tlačítko). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Nálepka nebo mem jsou přidány do vaší zprávy v poli pro psaní zpráv.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option+šipka vpravo. Fokus přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

  Poznámka: Soubor můžete nahrát také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu s šipkou vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Upload, upload files and folders“ (Nahrát, nahrání souborů složek). Pomocí kombinace kláves Control+Option+mezerník vyberte tlačítko nahrát a pak stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno.

 4. V dialogovém okně procházejte nabídkou pomocí klávesy tabulátoru.

 5. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Enter.

  Soubor se nahraje a bude dostupný v kartě Soubory ve vašem kanálu.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option+šipka vpravo. Fokus přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru). Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory v kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option+šipka vpravo. Fokus přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver nezačne znovu číst připojené soubory.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít a pak jej otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Poznámka: Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office. Může být požadováno další přihlášení.

 4. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit) a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Otevře se podnabídka.

 5. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnosti, které chcete zvolit a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Upravte soubor v editoru. Vaše úpravy budou automaticky uloženy.

 7. Soubor zavřete stisknutím kombinace kláves Command+Q.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k bezproblémové práci se členy vašeho týmu v aplikaci Microsoft Teams. Můžete přistupovat ke konverzacím, schůzkám, souborům a poznámkám vašeho týmu na jednom místě.

Poznámky: 

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows.

 • Aby vše fungovalo co nejlépe, doporučujeme, abyste používali aplikaci Microsoft Teams na webu v prohlížeči Microsoft Edge.

 • Informace o tom, jak procházet aplikací Microsoft Teams, najdete v tématu Jak můžete procházet aplikaci Microsoft Teams pomocí funkcí pro usnadnění.

 • Informace o klávesových zkratkách v aplikaci Microsoft Teams najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Teams.

 • Často přidáváme nové funkce přístupnosti. Pokud máte předplatné Office 365, tyto nové funkce automaticky získáte prostřednictvím aktualizací.

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

Když přijde nová zpráva, program Předčítání přečte text a podrobnosti zprávy. Zprávami můžete také procházet v kartě Konverzace kanálu.

 1. V kanálu opakovaně stiskněte tabulátor nebo klávesu Alt+šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Selected Conversations tab item“ (Vybrána položka karty Konverzace).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu. Program Předčítání zprávu přečte.

  Poznámka: Chcete-li otevřít a odpovědět na nejnovější vlákno, stiskněte klávesu Alt+R.

 3. Seznam zpráv můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete na zprávě, uslyšíte její obsah a podrobnosti.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se nacházíte v konverzaci s vlákny, uslyšíte: „Konverzace s vlákny od <sender name>“. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí klávesy s šipkou nahoru nebo dolů. Když budete procházet zprávami, program Předčítání je bude číst.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Lajkování a uložení zprávy

 1. V konverzaci opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte poslední zprávu v konverzaci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  Poznámka: Pokud chcete uložit zprávu, kterou jste odeslali, uslyšíte namísto toho „More options“ (Další možnosti). Stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  • Chcete-li zprávu uložit, stiskněte mezerník.

  • Chcete-li zprávu olajkovat, stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Like button“ (Tlačítko olajkovat). Stiskněte mezerník.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Nabídku Nastavení můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Alt+G. Uslyšíte: „Change your status, menu item“ (Změna vašeho stavu, položka nabídky). Fokus bude na aktuálním stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Saved messages“ (Uložené zprávy) a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější zpráva bude na prvním místě.

 3. Seznamem uložených zpráv můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Alt+ šipka nahoru nebo šipka dolů. Když budete na zprávě, program Předčítání přečte její obsah a podrobnosti.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Na kartě Konverzace stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Uslyšíte: „Compose new message, editing“ (Psaní nové zprávy, úpravy).

  Tip: Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Alt+X. Chcete-li pole sbalit, stiskněte klávesu Alt+X znovu.

 2. Napište zprávu. Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit.

 3. Zprávu odešlete klávesou Ctrl+Enter.

Připojení přílohy

 1. Stiskněte klávesu Alt+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete přidat soubor a pak stiskněte mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů. Složku můžete otevřít stisknutím klávesy Enter.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete přiložit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přiložení lokálního souboru
 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Alt+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“(Tlačítko nahrání) a pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Open dialog, File name, editable edit“ (Dialogové okno otevřít, název souboru, možnost úprav). Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Alt+O. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Alt+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesu Enter. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. V poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Attachment menu item“ (Příloha, položka nabídky).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Choose sticker“ (Vybrat nálepku) a pak stiskněte Enter.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte klávesu Shift+tabulátor. V podokně se můžete pohybovat pomocí šipky nahoru nebo dolů. Chcete vybrat složku, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem se pak můžete pohybovat opakovaným stisknutím klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo. Položku můžete vybrat stisknutím mezerníku.

 5. Upravte text nálepky nebo memu podle své představy a až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done button“ (Tlačítko Hotovo) a pak stiskněte mezerník.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Selected, Conversations tab item“ (Položka karty Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab item“ (Položka karty Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Upload“ (Nahrát) a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

  Poznámka: Soubor můžete přidat také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 4. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru a kláves se šipkami.

 5. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Alt+O.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Selected, Conversations tab item“ (Položka karty Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab item“ (Položka karty Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru). Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit).

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno) a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt+šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Prohlížeči souborů. Když dokončíte prohlížení souborů, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Close button“ (Tlačítko Zavřít) a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit) a pak stiskněte mezerník. Otevře se podnabídka.

 4. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete zvolit a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor upravte a vaše úpravy se automaticky uloží.

  Poznámka: Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×