Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Kalendář v aplikaci Outlook 2016 můžete v kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, používat k základním úkolům. Můžete také použít čtečku obrazovky JAWS. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený počet dní, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stiskněte kombinaci kláves Alt + číselná klávesa a zobrazte tak počínaje dneškem počet dní od 1 do 10. Pokud chcete zobrazit například 10 dnů, stiskněte Alt + 0.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 2 a přejděte tak na zobrazení pracovního týdne.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Alt + 3 přejděte na zobrazení celého týdne.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 4 a přejděte tak na zobrazení měsíce.

Čtení a úpravy událostí v kalendáři

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Pokud chcete upravit aktuálně vybranou událost, stiskněte klávesu Enter a pak pomocí následujících klávesových zkratek změňte její detaily:

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + D přesunete fokus na pole Předmět. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + M přesunete fokus na pole Místo konání. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + H přesunete fokus na řádek Čas zahájení. Pokud chcete změnit datum zahájení, stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru a po jednom dni tak přecházejte na další nebo předchozí datum. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte, že se jedná o čas zahájení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + H přesunete fokus na řádek Čas ukončení. Pokud chcete změnit datum ukončení, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů a přesuňte se tak dopředu nebo dozadu o jeden den. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o čas ukončení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

 5. Pokud chcete upravit popis události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy zprávy a pak upravte text pomocí klávesnice. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 6. Změny uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 1 zobrazení pošty.

 2. V seznamu zpráv přejděte na žádost o schůzku.

 3. Pokud chcete žádost o schůzku přečíst, stiskněte F6. Fokus se přesune do podokna čtení. Pokud si chcete poslechnout zprávu, kterou přečte program Předčítání, stiskněte klávesy Caps Lock + M. Jestliže chcete použít čtečku JAWS, stiskněte klávesy Insert + šipka dolů.

 4. Pokud chcete přijmout žádost o schůzku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Přijmout. Potom stiskněte klávesu Enter. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Panel nástrojů a tlačítko Přijmout. Žádost můžete přijmout 3 různými způsoby:

  • Jestliže chcete před odesláním upravit odpověď, stiskněte E. Uslyšíte, že se jedná o režim kompatibility zprávy a úpravy. Napište svoji odpověď a stisknutím klávesy Alt + S ji odešlete.

  • Pokud chcete odpovědět bez úprav, stiskněte S.

  • Pokud jste se rozhodli neodpovídat, stiskněte D.

Tip: Pokud chcete odmítnout žádost o schůzku, až uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přijetí, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odmítnutí. Pak stiskněte Enter. Stejné možnosti jsou k dispozici pro odpověď.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skypu pro firmy, ověřte, že máte na počítači nainstalovaný Skype pro firmy a jste přihlášení pracovním nebo školním účtem.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kláves Ctrl+2 zobrazení kalendáře.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, třeba Pracovní týden nebo Měsíc, a počet položek v tomto zobrazení. Fokus je umístěný na dnešku.

  Poznámka: V zobrazení Měsíc nejde přejít na dnešní události kalendáře. Pokud jste tedy v zobrazení Měsíc, přejděte napřed do jiného zobrazení. Pokud chcete přejít třeba na zobrazení Pracovní týden, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+2.

 3. K přechodu na dnešní nadcházející události kalendáře použijte klávesu Tab. K přechodu na položky v minulosti použijte klávesy Shift+Tab.

 4. Jakmile uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, stiskněte klávesy Ctrl+O. Tato položka kalendáře se otevře.

 5. Ke schůzce se připojíte stisknutím kláves Alt+H, Y. Otevře se okno schůzky Skypu pro firmy. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

  Tipy: 

  • Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu.

  • Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Naplánování schůzky

Když vytváříte schůzky v aplikaci Outlook, můžete zkontrolovat, jestli jsou ti, koho chcete pozvat, dostupní ve vybranou dobu, abyste věděli, jestli je potřeba vybrat jiný čas. Můžete také vytvořit opakující se schůzku, abyste mohli mít třeba rychlou projektovou schůzku ve stejnou dobu každý den v týdnu.

Vytvoření nové schůzky

 1. Pozvánku na schůzku můžete odkudkoliv v aplikaci Outlook vytvořit tak, že stisknete kombinaci kláves Ctrl + Shift + Q. Uslyšíte, že se jedná o schůzku bez názvu, pole Komu a úpravy a fokus se přesune na pole Komu v nové pozvánce. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o o schůzku bez názvu a úpravu.

 2. Zadejte e-mailovou adresu osob, které chcete pozvat na schůzku. Pokud chcete pozvat více osob, použijte k oddělení adres středník.

 3. Jestli mají osoby, které jste pozvali, čas, zjistíte tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + Ů a pak stisknutím klávesy P otevřete Pomocníka pro plánování. Uslyšíte, že se jedná o seznam všech účastníků. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů projděte účastníky a poslechněte si informace o jejich dostupnosti, například, že mají volný termín. Fokus na pozvánku na schůzku po kontrole dostupnosti vrátíte tak, že stisknete klávesy Alt + Ů, N.

  Poznámky: 

  • Pokud uslyšíte za e-mailovou adresou účastníka, že nejsou k dispozici žádné informace, znamená to, že Outlook nemůže načíst informace z kalendáře této osoby. Tato situace může nastat, když osoba patří do jiné organizace.

  • Pomocníka pro plánování je možné použít jenom s programem Předčítání.

 4. Stisknutím klávesy Tab se přesuňte na pole Předmět a zadejte předmět schůzky.

 5. Opětovným stisknutím klávesy Tab se přesuňte na pole Místo konání a zadejte umístění.

 6. Abyste mohli zadat dobu trvání schůzky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte informace, že se jedná o čas zahájení. Potom zadejte datum schůzky, třeba 15. června 2017 a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: V aplikaci Outlook to může chvíli trvat, než převede datum, které jste napsali, do vlastního formátu. Když uslyšíte informace, že se jedná o čas zahájení, můžete pokračovat.

 7. Zadejte čas zahájení schůzky a stiskněte Enter. Když chcete přeskočit možnost zadat koncové datum (které je ve výchozím nastavení stejné jako počáteční datum schůzky), stiskněte dvakrát klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o čas ukončení.

 8. Zadejte čas ukončení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

 9. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zprávu, úpravy. Pak můžete začít psát pozvánku pomocí klávesnice. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 10. Pokud chcete přidat ke schůzce odkaz na Skype pro firmy, stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, O a následně klávesu M. Odkaz se vloží pod aktuální pozici kurzoru.

  Poznámka: Abyste mohli odkaz přidat, musí být spuštěná aplikace Skype pro firmy.

 11. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt + S. Okno se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení.

Nastavení schůzky jako opakované

 1. S otevřenou pozvánkou na schůzku stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, V a otevřete tak dialog Opakovat událost. Uslyšíte, že se jedná o opakování události, začátek. Uslyšíte také informace o čase zahájení schůzky.

 2. Když chcete přesunout fokus do pole Způsob opakování, stiskněte v dialogu Opakovat událost třikrát klávesu Tab. Uslyšíte název vybraného opakování, například, že se jedná o týdenní opakování.

 3. Pokud chcete změnit opakování, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Možnost Denně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + D. Pokud se má schůzka opakovat každý den v týdnu, stiskněte kombinaci kláves Alt + K.

  • Možnost Týdně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + W.

  • Možnost Měsíčně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + M.

  • Možnost Ročně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + Y.

 4. Stisknutím klávesy Enter dialog Opakovat událost zavřete.

 5. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt + S. Okno se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení.

Naplánování události

Vytvoření nové události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Okno prázdné události otevřete stisknutím kláves Alt + Ů, N a U. U čtečky JAWS bude nutné stisknout po klávese N klávesu 1. Fokus bude v poli Předmět.

 3. Zadejte předmět schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Místo konání.

 4. Zadejte místo konání schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Čas zahájení.

 5. Pokud chcete změnit datum zahájení, stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru a po jednom dni tak přecházejte na další nebo předchozí datum. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte, že se jedná o čas zahájení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o čas ukončení. Pokud chcete změnit datum ukončení, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů a přesuňte se tak dopředu nebo dozadu o jeden den. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o čas ukončení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

 7. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zprávu, úpravy. Pak můžete pomocí klávesnice začít psát jakékoliv informace ke schůzce. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 8. Schůzku uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Nastavení informací o dostupnosti

Ke své události můžete přidat indikátor stavu, aby lidé viděli vaši dostupnost. Pokud si někdo zkusí naplánovat s vámi schůzku, bude vědět, jestli jste k dispozici.

 1. S otevřenou událostí stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, B a otevřete tak nabídku Zobrazit jako.

 2. Možnosti můžete procházet pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů.

  • Volno

  • Práce jinde

  • Nezávazně

  • Nemám čas

  • Mimo kancelář

  Stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností a nabídku Zobrazit jako zavřete.

 3. Změny uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Tisk události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Aktuálně vybranou událost otevřete tak, že stisknete klávesu Enter.

 5. Stiskněte kombinaci kláves Alt + S a pak R. Otevře se nabídka Tisk.

 6. Tiskárnu, kterou chcete použít, vyberete po stisknutí klávesy Á pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů. Pak stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete vytisknout událost, stiskněte kombinaci kláves Alt + R a R.

 8. Pokud tisknete do souboru, například když chcete převést událost do formátu PDF, zadejte název souboru a stisknutím klávesy Enter vytvořte soubor.

  Nabídka Tisk se zavře a fokus se vrátí do okna události.

Viz také

Přidání události v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Kalendář v aplikaci Outlook 2016 pro Mac můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, použít k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o tom, jaký časový rámec se zobrazil.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 1 zobrazíte den.

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 2 zobrazíte pracovní týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 3 zobrazíte celý týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 4 zobrazíte měsíc.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte časový údaj a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. V závislosti na zobrazení použijte k pohybu v kalendáři jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doleva.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám VoiceOver oznámí události ve formátu <datum>, <doba>, <předmět události>, <místo konání události>.

 4. Pokud chcete událost zobrazit podrobněji, stiskněte mezerník. Událost se otevře v novém okně. Okno zavřete stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete událost otevřít a upravit, stiskněte kombinaci kláves Command + O. Otevře se okno události a uslyšíte informace o tom, že se nacházíte na <předmětu události>, <událost nebo schůzka>.

 6. Pokud chcete procházet detaily a možnosti události, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver vám při procházení oznámí detaily a možnosti.

 7. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání aktualizovaných informací, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak stiskněte mezerník.

 8. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

Pozvánku můžete jednoduše přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout přímo z Kalendáře v aplikaci Outlook 2016 pro Mac. VoiceOver vás informuje o nových žádostech o schůzku, když dorazí.

 1. Přejděte ke schůzce podle pokynů v části Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři a potom stiskněte kombinaci kláves Command + O.

 2. K odpovědi na pozvánku použijte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete pozvánku přijmout, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přijetí, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete pozvánku odmítnout, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odmítnutí, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud si nejste jistí, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro nezávazné přijetí, a pak stiskněte mezerník.

 3. Otevře se seznam možností pro odpověď. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odpovědět s komentáři, stiskněte klávesu se šipkou dolů. Uslyšíte, že se jedná o odpověď s komentáři. Tuto možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se okno pro odpověď s fokusem v textovém poli komentáře. Zadejte komentáře a stiskněte kombinaci kláves Command + Enter. Odpověď se odešle.

  • Pokud chcete odpověď bez komentářů, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o odpověď bez komentářů. Pak stiskněte mezerník. Odpověď se odešle.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skypu pro firmy, ověřte, že máte na počítači Mac nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Mac a jste přihlášení pracovním nebo školním účtem.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kláves Command+2 zobrazení kalendáře.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, a počet položek v tomto zobrazení. K přechodu mezi událostmi použijte klávesu Tab. Až budete na události, kterou chcete otevřít, stiskněte klávesy Command+O.

 3. Stisknutím klávesy Tab můžete procházet dialog této události. Až se dostanete na textovou oblast, VoiceOver oznámí, že jste na textu dokumentu nebo že můžete upravit obsah zprávy.

 4. Odkaz pro připojení ke schůzce je v tomto textu. Stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů přejděte do textové oblasti.

 5. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů můžete procházet text. Až uslyšíte, že jste na odkazu pro připojení k online schůzce, vyberte ho stisknutím kláves Control+Option+mezerník.

 6. Když se ozve, že se nacházíte na textovém prvku, může vás prohlížeč požádat o svolení s otevřením okna schůzky Skypu pro firmy. Pokud to chcete povolit, přejděte pomocí voliče položek na tlačítko Povolit. Volič položek otevřete stisknutím kláves Control+Option+I. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Povolit. Stisknutím kláves Control+Option+Mezerník na toto tlačítko přesuňte fokus. Dalším stisknutím kláves Control+Option+Mezerník toto tlačítko stiskněte.

 7. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

 8. Dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře, otevře se okno schůzky Skypu pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím kláves Shift+Command+M můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Shift+Command+E zavěsíte.

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V aplikaci Outlook stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M. Uslyšíte, že se jedná o řádek nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte , že se jedná o Soubor. Otevřete nabídku Soubor stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

 2. Jestliže chcete otevřít podnabídku Nový, stiskněte klávesu se šipkou dolů a potom Control + Option + mezerník.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Novou událost vytvoříte tak, že opakovaně stisknete klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o událost. Pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno nové události s fokusem v textovém poli Předmět.

  • Novou schůzku vytvoříte tak, že opakovaně stisknete klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o schůzku. Pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno nové schůzky s fokusem v textovém poli Komu.

 4. Pokud chcete procházet událost nebo schůzku, stiskněte klávesu Tab nebo Shift + Tab.

  • Jestliže vytváříte schůzku, zadejte kontakty do textového pole Komu.

  • Když chcete pojmenovat událost, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o předmět a úpravu textu. Pak napište název události.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy místa. Potom zadejte požadované umístění.

  • Jestliže chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když budete chtít tyto hodnoty změnit, zadejte nové.

   Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost a nemá zaškrtnuté políčko.

  • Připomenutí pro událost nastavíte tak, že opakovaně stisknete Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko připomenutí. Pak stisknete mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, například program schůzky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o text dokumentu. Potom zadejte požadované informace.

 5. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud vytváříte událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak stiskněte mezerník.

 6. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení aplikace Outlook.

Nastavení opakování

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro opakování. Pak stiskněte mezerník. Otevře se nové okno, kde můžete vybrat možnosti pro opakovanou událost. Fokus je na tlačítku Opakování.

 2. Vyberte požadovanou frekvenci schůzek, stiskněte mezerník a opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou frekvenci, s jakou se má událost opakovat (Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně). Příslušnou možnost vyberete mezerníkem.

 3. Další možnosti můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Po dokončení opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o výchozí tlačítko OK. Pak stiskněte mezerník.

Zobrazení dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte informace o aktuálním stavu dostupnosti (například zaneprázdněn) a tlačítku Zobrazit jako. Potom stiskněte mezerník.

 2. Pokud chcete vybrat dostupnost, stiskněte mezerník a potom klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o dostupnost, kterou chcete zobrazit. Příslušnou možnost vyberete mezerníkem.

Zahájení schůzky přizváním dalších osob

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně události stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pozvánky. Stiskněte mezerník a vytvořte z události schůzku.

 2. Fokus se přesune do nově vytvořeného pole Komu a můžete zadat kontakty, které chcete pozvat na schůzku.

 3. Pokud chcete po dokončení poslat pozvánky, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak stiskněte mezerník.

Kontrola dostupnosti pozvaných osob

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko plánování. Potom stisknutím mezerníku otevřete zobrazení Plánování.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku stavu účastníka, řádek 1 z počtu (...), <jméno organizátora> a <stav>. Stav pozvaných můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů. VoiceOver vám během procházení oznámí jméno pozvaného uživatele a jeho dostupnost.

 3. Do zobrazení Událost se vrátíte tak, že opakovaně stisknete kombinaci kláves Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko události. Potom stiskněte mezerník.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete jednoduše změnit na skypovou.

 1. V okně schůzky stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro online schůzku. Pak stiskněte mezerník.

 2. Pokud chcete vytvořit odkaz na skypovou schůzku, stiskněte Control + Option + mezerník.

 3. Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o zobrazeném časovém údaji a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. Nastavte v kalendáři zobrazení, které chcete vytisknout (den, pracovní týden, týden nebo měsíc). Potom přejděte na den, týden nebo měsíc, který chcete zahrnout do tisku.

 3. Dialog tisku otevřete stisknutím kombinace kláves Command + P. Uslyšíte výchozí název tiskárny.

 4. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Vyberete ji stisknutím mezerníku.

 5. Další možnosti tisku můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Po dokončení opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o výchozí tlačítko tisku. Pak stiskněte mezerník. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Kalendář v aplikaci Outlook pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v iOS, použít k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte informace o aktuálním zobrazení, například že se jedná o zobrazení Agenda. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti. Potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte informace o první události pro tento den. Na další události v budoucnu přejdete potažením prstu nahoru. VoiceOver vám při procházení událostí oznámí jejich název, datum a čas, místo a dobu trvání.

 2. Pokud chcete zobrazit více podrobností události, poklepejte, když se nacházíte na události, na obrazovku. Událost se otevře v novém okně.

 3. Pokud chcete slyšet podrobnosti o události, potáhněte prstem doleva nebo doprava nebo se jedním prstem posuňte dolů v okně s detaily události.

 4. Pokud chcete událost upravit, potáhněte v okně s detaily události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost úprav. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku a proveďte požadované změny.

 6. Po dokončení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že máte hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

Pozvánku můžete jednoduše přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout přímo z Kalendáře v aplikaci Outlook pro iOS. VoiceOver vás informuje o nových žádostech o schůzku, když dorazí.

 1. Událost si otevřete a zobrazte podle pokynů v části Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři.

 2. Pokud chcete odpovědět na pozvánku, potáhněte v okně s detaily události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro žádosti o odpověď. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam možností pro odpověď.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete změnit odpověď, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy žádosti o odpověď. Pak poklepejte na obrazovku. Potáhnutím prstem přejděte na novou možnost a poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skypu pro firmy, ověřte, že máte nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro iOS, tato aplikace je spuštěná a jste přihlášení pracovním nebo školním účtem. Pokud se chcete ke schůzce připojit bez pracovního nebo školního účtu, přečtěte si část Připojení ke schůzce jako host.

 1. V kalendáři aplikace Outlook potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na dnešní agendě a dnešní datum. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doleva nebo doprava. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Ke schůzce Skypu pro firmy se můžete připojit jako host, což znamená, že se ke Skypu pro firmy nepřihlásíte pomocí školních nebo pracovních přihlašovacích údajů. Aplikaci Skype pro firmy ale musíte mít pořád nainstalovanou v telefonu.

 1. Přejděte na kalendář aplikace Outlook a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na dnešní agendě a dnešní datum. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepejte na displej. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro vytvoření události. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost, fokus je v textovém poli Název a v dolní polovině obrazovky je zobrazená klávesnice.

 2. Zadejte název události.

 3. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost, kterou chcete změnit. Potom potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Výběr položky potvrdíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo schůzky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko místa. Potom poklepejte na obrazovku. Začnete zadávat příslušné místo. Během psaní se bude aktualizovat seznam navrhovaných míst. Místo vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Jestliže chcete nastavit upozornění na dobu události, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o upozornění, <aktuální hodnota upozornění>. Potom poklepejte na obrazovku. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Když budete chtít přidat další informace o události, například o programu schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko popisu. Potom poklepejte na obrazovku. Klávesnice se nachází v dolní polovině obrazovky. Zadejte detaily a po dokončení potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že máte hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

 7. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku.

Zahájení schůzky přizváním dalších osob

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Otevře se okno Lidé, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam navrhovaných kontaktů se během psaní aktualizuje. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném jméně. Potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete jednoduše změnit na skypovou.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač skypového hovoru. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete uložit změny, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Pokud se chcete připojit ke skypové schůzce, otevřete událost a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro připojení. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Kalendář v aplikaci Outlook pro Android můžete v kombinaci s programem TalkBack, což je čtečka obrazovky integrovaná v Androidu, používat k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost přechodu z <aktuálního zobrazení>. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti. Potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte jedním prstem přes obrazovku, dokud neuslyšíte název události, kterou chcete otevřít. Potom na obrazovku poklepejte. Událost se otevře v novém okně s detaily události.

 2. Pokud chcete slyšet informace o názvu události, dni, datu, čase, místě a další informace, potáhněte prstem doleva nebo se posuňte jedním prstem dolů v okně s detaily události.

 3. Pokud chcete událost upravit, potáhněte v okně s detaily události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost úprav. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost s klávesnicí na obrazovce.

  Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Proveďte požadované změny. Po dokončení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost uložit. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete zavřít okno s detaily události, potáhněte doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zpět. Potom poklepejte na obrazovku.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

Pozvánku můžete jednoduše přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout přímo z Kalendáře v aplikaci Outlook pro Android. Když přijde nová žádost o schůzku, uslyšíte zvukový signál.

 1. Událost si otevřete a zobrazte podle pokynů v části Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři.

 2. Pokud chcete odpovědět na pozvánku, potáhněte v okně s detaily události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro žádosti o odpověď. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam možností pro odpověď.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete změnit odpověď, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy žádosti o odpověď. Pak poklepejte na obrazovku. Potáhnutím prstem přejděte na novou možnost a poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skypu pro firmy, ověřte, že máte na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Android, tato aplikace je spuštěná a jste ke Skypu pro firmy přihlášení pracovním nebo školním účtem. Pokud se chcete ke schůzce připojit bez pracovního nebo školního účtu, přečtěte si část Připojení ke schůzce jako host.

 1. Přejděte do kalendáře aplikace Outlook. Fokus je na dnešku a dnešní události se nacházejí uprostřed displeje. Pokud máte spoustu událostí, můžete je procházet potahováním dvěma prsty nahoru a dolů. Pokud chcete přejít na nějakou událost, položte prst na displej a potahujte ho, dokud neuslyšíte požadovanou událost. Pak poklepejte na displej. Otevře se zobrazení podrobností schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Ke schůzce Skypu pro firmy se můžete připojit jako host, což znamená, že se ke Skypu pro firmy nepřihlásíte pomocí školních nebo pracovních přihlašovacích údajů. Aplikaci Skype pro firmy ale musíte mít pořád nainstalovanou v telefonu.

 1. Přejděte do kalendáře aplikace Outlook. Fokus je na dnešku a aktuální nebo příští událost se nachází uprostřed displeje. Pokud chcete na tuto událost přejít, položte prst na displej a potahujte ho, dokud neuslyšíte tuto schůzku. Pokud máte spoustu schůzek, můžete jejich seznam procházet potahováním dvěma prsty nahoru. Až budete na schůzce, ke které se chcete připojit, poklepáním na displej otevřete zobrazení s podrobnostmi schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pokračování, a poklepejte na displej. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky Skypu pro firmy se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání nové události. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost, fokus je v textovém poli Název a v dolní polovině obrazovky je zobrazená klávesnice.

 2. Zadejte název události.

 3. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete změnit hodnoty, poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku. Výběr položky potvrdíte tak, že potáhnete prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo schůzky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro zadání místa. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete napsat název umístění, které chcete použít, poklepejte na obrazovku a začněte psát. Během psaní se bude aktualizovat seznam navrhovaných míst. Místo vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud používáte několik kalendářů, můžete určit, do kterého kalendáře novou událost přidáváte. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kalendář <účet aktuálního kalendáře>, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného kalendáře, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Jestliže chcete nastavit upozornění na dobu události, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o upozornění, <aktuální hodnota upozornění>. Potom poklepejte na obrazovku. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Když budete chtít přidat další informace o události, například o programu schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro zadání popisu. Potom poklepejte na obrazovku. Klávesnice se zobrazí v dolní polovině obrazovky. Zadejte detaily a po dokončení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že máte hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

 8. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit. Pak poklepejte na obrazovku.

Zahájení schůzky přizváním dalších osob

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Otevře se okno Přidat lidi, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam navrhovaných kontaktů se během psaní aktualizuje. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném jméně. Potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete jednoduše změnit na skypovou.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skypu, skypové schůzky nebo přepínač pro vypnutí. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Pokud se chcete připojit ke skypové schůzce, otevřete událost a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte popis a informace o adrese URL skypové schůzky. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Outlook Kalendář můžete v kombinaci s programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, používat k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat z pěti možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den, Týden, Měsíc nebo Rok. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte na obrazovce prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky. Pak potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko zobrazení. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V zobrazení Agenda potáhněte na obrazovce prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky. Pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud program Předčítání nepřečte první událost. Na další události v budoucnu přejdete potažením prstem doprava. Předčítání vám při procházení událostí oznámí jejich název, datum a čas, místo a organizátora.

 2. Pokud chcete zobrazit více podrobností události, poklepejte, když se nacházíte na události, na obrazovku. Událost se otevře v novém okně.

 3. Pokud si chcete poslechnout detaily události, potáhněte prstem doprava nebo doleva.

 4. Jestliže chcete událost upravit, potáhněte v okně s detaily události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko úprav. Potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte podrobnosti události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku a proveďte požadované změny.

 5. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání aktualizovaných informací, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Jestliže upravujete událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Událost se změní, zavře se okno události a fokus se přesune na zobrazení Agenda.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

Pozvánku můžete jednoduše přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout přímo v aplikaci Outlook Kalendář.

 1. Událost si otevřete a zobrazte podle pokynů v části Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři.

 2. K odpovědi na pozvánku použijte jednu z následujících akcí:

  • Pokud ji chcete přijmout, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku pro přijetí. Potom poklepejte na obrazovku.

  • Jestliže ji chcete odmítnout, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku pro odmítnutí. Potom poklepejte na obrazovku.

  • Když si nejste jistí, jestli se můžete zúčastnit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku pro nezávazné přijetí. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Odpověď pošlete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání odpovědi. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Odpověď se odešle, zavře se okno události a fokus se přesune do zobrazení Agenda.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skypu pro firmy, ověřte, že máte na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy, tato aplikace je spuštěná a jste ke Skypu pro firmy přihlášení pracovním nebo školním účtem. Pokud se chcete ke schůzce připojit bez pracovního nebo školního účtu, přečtěte si část Připojení ke schůzce jako host.

 1. Přejděte do aplikace Outlook Kalendář v telefonu.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte dnešní datum, a poklepejte na displej.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, kterou chcete otevřít, a poklepejte na displej.

 4. Otevře se zobrazení podrobností události a uslyšíte, že jste na kartě Podrobnosti vybrané položky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu pro připojení online, a poklepejte na displej.

 5. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Uslyšíte, že jste v podokně přechodového rámce Skypu pro firmy. Po následném zvuku zvonění jste připojení ke schůzce.

  Tip: Potažením prstem doprava můžete přecházet mezi tlačítky v okně schůzky, ke kterým patří ztlumení, zrušení ztlumení a ukončení hovoru. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Ke schůzce Skypu pro firmy se můžete připojit jako host, což znamená, že se ke Skypu pro firmy nepřihlásíte pomocí školních nebo pracovních přihlašovacích údajů. Aplikaci Skype pro firmy ale musíte mít pořád nainstalovanou v telefonu.

 1. Otevřete aplikaci Outlook Kalendář v telefonu.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte dnešní datum, a poklepejte na displej.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, kterou chcete otevřít, a poklepejte na displej.

 4. Otevře se zobrazení podrobností události a uslyšíte, že jste na kartě Podrobnosti vybrané položky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se máte připojit k online schůzce, a poklepejte na displej.

 5. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Uslyšíte, že jste v podokně přechodového rámce Skypu pro firmy. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku, kterým se připojíte jako host, a poklepejte na displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že máte zadat svoje jméno, a poklepejte na displej. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce.

 7. Až skončíte, přejděte na klávesu Enter v pravém dolním rohu klávesnice a poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste v přechodovém rámci. Po následném zvuku zvonění jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky, pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno nové události.

 2. Pokud chcete událost pojmenovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o název události. Poklepejte na obrazovku a zadejte název události pomocí klávesnice na obrazovce.

  Tip: Klávesnici můžete najít tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. Předčítání vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že zvednete prst a poklepete na obrazovku.

 3. Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o upravitelný text informací o umístění. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte příslušné místo.

 4. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí datum nebo čas. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadované datum nebo hodinu, a potom příslušnou hodnotu vyberte poklepáním na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Když budete chtít přidat další informace o události, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o popis události a upravitelný text. Potom poklepejte na obrazovku. Pak zadejte další informace pomocí klávesnice na obrazovce.

 6. Pokud vytváříte schůzku a chcete pozvat uživatele, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte že se jedná o možnost někoho pozvat a upravitelný text. Potom poklepejte na obrazovku. Když chcete přidat kontakt, napište jméno kontaktu pomocí klávesnice na obrazovce a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o klávesu Enter. Potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete nastavit čas upozornění na událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko připomenutí. Poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 8. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud vytváříte událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Jestliže vytváříte schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

 9. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení kalendáře.

Nastavení opakování

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro opakování, které je vypnuté, a poklepejte na obrazovku. Otevře se nová karta, kde můžete vybrat možnosti pro opakované události.

 2. Pokud chcete vybrat frekvenci schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o týdenní opakování. Když budete chtít jinou než týdenní frekvenci, poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte frekvenci, se kterou se má schůzka opakovat. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Procházet další možnosti můžete potáhnutím prstem doprava nebo doleva. Při pohybu vám bude program Předčítání oznamovat možnosti.

Zobrazení dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku možnosti Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Zobrazit jako.

 2. Pokud chcete vybrat dostupnost, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o dostupnost, kterou chcete zobrazit. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

Zahájení schůzky přizváním dalších osob

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost někoho pozvat a upravitelný text. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Když chcete přidat kontakt, napište jméno kontaktu pomocí klávesnice na obrazovce a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o klávesu Enter. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete přidat další kontakty, zopakujte tuto akci pro další pozvané osoby.

 3. Pozvánky pošlete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře Outlook Kalendář.

 1. V libovolném zobrazení kalendáře potáhněte na obrazovce prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky. Pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko dalších možností. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro tisk, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se dialog Zobrazení pro tisk s fokusem na zobrazení možnosti tisku. Uslyšíte, že se jedná o <výběr aktuálního zobrazení>, pole se seznamem jen pro čtení.

 3. Pokud chcete vybrat zobrazení pro tisk, poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o požadované zobrazení. Vyberte ho poklepáním.

 4. Když budete chtít vybrat data začátku zobrazení, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Od a výchozí datum. Potom poklepejte na obrazovku a otevřete tak kalendář s rozevíracím seznamem. Data můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadované datum vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. Pokud chcete otevřít dialog tisku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o náhled. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Možnosti tisku můžete procházet, když potáhnete prstem doprava. Když jste hotoví, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Potom poklepejte na obrazovku. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Kalendář v aplikaci Outlook Web App můžete v kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, používat k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Předčítání oznámí, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Den zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 1.

  • Pracovní týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 2.

  • Celý týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 3.

  • Měsíc zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 4.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. V závislosti na zobrazení použijte k pohybu v kalendáři jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte klávesy Ctrl + Shift + šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít na předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte klávesy Ctrl + Shift + šipka doleva.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám program Předčítání přečte informace o událostech jako událost s <datem>, <čas>, <název>, <místo konání> a <organizátor>.

 4. Pokud chcete k události podrobnější informace nebo chcete událost otevřít, abyste ji mohli upravit, stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Podrobnosti pro danou událost. Uslyšíte, že se jedná o přidání názvu události.

 5. Další detaily a možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab. Při pohybu vás bude program Předčítání informovat o podrobnostech a možnostech.

 6. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení, a pak stiskněte mezerník.

   Pokud jste u události nic nezměnili, zavřete událost v okně Podrobnosti stisknutím klávesy Esc.

 7. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně

Pozvánku můžete jednoduše přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout přímo z Kalendáře v aplikaci Outlook Web App.

 1. Přejděte ke schůzce podle pokynů v části Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři a potom stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Podrobnosti pro danou schůzku.

 2. K odpovědi na pozvánku použijte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete pozvánku přijmout, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro přijetí, a pak stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro odeslání odpovědi, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete pozvání odmítnout, stiskněte klávesy Shift + Tab a pak klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro odmítnutí. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Potom stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro odeslání odpovědi, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud si nejste jistí, jestli se můžete zúčastnit, stiskněte klávesy Shift + Tab a potom klávesu se šipkou doprava. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro nezávazné přijetí, které je sbalené. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro odeslání odpovědi, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete poslat podrobnější odpověď, stiskněte klávesy Shift + Tab a pak klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro odpověď. Položku vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se okno odpovědi s fokusem v textovém poli textu zprávy. Zadejte zprávu, kterou chcete poslat, a pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání. Pak stiskněte mezerník.

 3. Odpověď se pošle a fokus se přesune zpátky na Kalendář.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

 1. V aplikaci Outlook na webu otevřete stisknutím kláves Ctrl+Shift+2 kalendář.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte událost, ke které se chcete připojit, a stisknutím klávesy Enter tuto událost otevřete.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu pro připojení k online schůzce, a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky.

  Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter. Dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete během schůzky ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte informace o tom, že je v jednom vybraném kalendáři načtený určitý <počet událostí>.

 2. Novou zprávu vytvoříte stisknutím kombinace kláves Ctrl + N. Otevře se okno Podrobnosti nové události s fokusem na textovém poli pro název události. Uslyšíte, že se jedná o přidání názvu události.

 3. Další možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

  • Název události zadáte tak, že napíšete název do textového pole nadpisu.

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o možnost přidání uživatelů v režimu úprav. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte ho a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy. Potom zadejte požadované umístění.

  • Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když chcete změnit datum, stiskněte na počátečním nebo koncovém datu mezerník a otevřete tak rozevírací kalendář. Potom pomocí kláves se šipkami přejděte na rozevírací kalendář, a stisknutím klávesy Enter potvrďte výběr. Jestliže chcete změnit hodiny, zadejte nové hodnoty.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy textu události. Potom zadejte požadované informace.

 4. Až skončíte, stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání (pro schůzku) nebo uložení (pro událost) a stiskněte mezerník.

 5. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na Kalendář.

Přizvání dalších uživatelů na schůzku

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně Podrobnosti dané události opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost přidání uživatelů v režimu úprav.

 2. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu účastníka a stiskněte Enter. Tento postup opakujte pro ostatní účastníky.

Kontrola dostupnosti pozvaných osob

Po zadání jmen v pozvánce na schůzku vám může Outlook pomoct vybrat čas, kdy jsou dostupní všichni pozvaní účastníci.

 1. V okně Podrobnosti dané schůzky opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte návrh času pro konání schůzky. Předčítání oznámí, že se jedná o navrhovaný čas schůzky s <datem události> od <určité doby>.

 2. Pokud chcete projít další navrhované časy, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte návrh časového úseku, který vám bude vyhovovat. Program Předčítání vám při procházení přečte navrhované časy. Příslušný čas vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud nemůžete najít vhodný čas pro daný den, můžete zkontrolovat dostupnost pozvaných účastníků jiný den. Pokud chcete procházet další dny, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro otevření výběru měsíce. Potom stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně Shift + Tab, dokud neuslyšíte aktuálně vybraný den a k procházení jednotlivých dnů pak použijte klávesy se šipkami. Den vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete jednoduše změnit na skypovou.

 1. V okně Podrobnosti dané schůzky opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko skypové schůzky. Pokud chcete vytvořit skypovou schůzku, stiskněte mezerník.

 3. Outlook přidá po odeslání pozvánky detaily online schůzky a odkaz do textu události.

Nastavení možností pro kalendář

V nastavení kalendáře můžete změnit jeho vzhled nebo určit, jestli chcete dostávat oznámení. Můžete si také změnit zprávy Mimo kancelář a nastavení pro jejich odesílání.

 1. Pokud chcete v aplikaci Outlook otevřít podokno Nastavení, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že pokud chcete použít podokno Nastavení, máte stisknout šipku dolů. Potom stiskněte klávesu se šipkou dolů.

 2. Mezi dostupnými položkami nastavení v podokně se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Během pohybu v podokně program Předčítání přečte jednotlivá nastavení.

 3. K výběru nastavení nebo otevření dalších možností použijte klávesu Enter. Mezi jednotlivými možnostmi nastavení se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab.

 4. Podokno Nastavení opustíte po dokončení stisknutím klávesy Esc.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře aplikace Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář.

 2. Vyberte zobrazení kalendáře, které chcete vytisknout.

 3. V hlavním okně Kalendáře opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko nové položky. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro tisk. Pak stiskněte mezerník. Otevře se náhled tisku a uslyšíte, že probíhá tisk.

 4. Pokud chcete otevřít okno tisku, stiskněte mezerník. Otevře se dialog s fokusem na poli se seznamem Tiskárna.

 5. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Vyberete ji stisknutím mezerníku.

 6. Další možnosti tisku můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Po dokončení opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko tisku. Pak stiskněte mezerník. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×