Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K provádění základních základních úkolů použijte kalendář ve Outlook s klávesnicí a čtečkou obrazovky. Testovali jsme ji pomocí předČítání a JAWS, ale mohla by spolupracovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Můžete otevírat a upravovat události v kalendáři, připojovat se k online schůzkám a další věci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený počet dní, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stiskněte kombinaci kláves Alt + číselná klávesa a zobrazte tak počínaje dneškem počet dní od 1 do 10. Pokud chcete zobrazit například 10 dnů, stiskněte Alt + 0.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 2 a přejděte tak na zobrazení pracovního týdne.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Alt + 3 přejděte na zobrazení celého týdne.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 4 a přejděte tak na zobrazení měsíce.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Pokud chcete upravit aktuálně vybranou událost, stiskněte klávesu Enter a pak pomocí následujících klávesových zkratek změňte její detaily:

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + D přesunete fokus na pole Předmět. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + M přesunete fokus na pole Místo konání. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves ALT + T přesuňte fokus na řádek s časem zahájení . Chcete-li změnit datum zahájení, přesuňte datum vpřed nebo vzad pomocí klávesy šipka dolů nebo nahoru. Chcete-li změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "čas zahájení", a pak stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přesuňte čas vpřed nebo vzad o půl hodiny.

  • Stisknutím kombinace kláves ALT + D přesuňte fokus na koncový čas . Chcete-li změnit koncové datum, přesuňte data vpřed nebo vzad pomocí klávesy šipka dolů nebo dozadu. Pokud chcete čas změnit, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "čas ukončení", a pak stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru posunete čas vpřed nebo vzad o polovinu hodiny.

 5. Pokud chcete upravit popis události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy zprávy a pak upravte text pomocí klávesnice. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 6. Změny uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, zkontrolujte, že máte na počítači nainstalovanou Skype pro firmy a jste přihlášení pomocí svého pracovního nebo školního účtu.

 1. V Outlook stisknutím kombinace kláves CTRL + 2 Otevřete zobrazení kalendáře.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, třeba Pracovní týden nebo Měsíc, a počet položek v tomto zobrazení. Fokus je umístěný na dnešku.

  Poznámka: Události kalendáře dnes nemůžete procházet v zobrazení měsíc , takže když jste v zobrazení měsíc , nejdřív změňte zobrazení na jiné. Pokud chcete například zobrazit pracovní týden , stiskněte CTRL + ALT + 2.

 3. K přechodu na dnešní nadcházející události kalendáře použijte klávesu Tab. K přechodu na položky v minulosti použijte klávesy Shift+Tab.

 4. Jakmile uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, stiskněte klávesy Ctrl+O. Tato položka kalendáře se otevře.

 5. Ke schůzce se připojíte stisknutím kláves Alt+H, Y. Otevře se okno schůzky Skypu pro firmy. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

  Tipy: 

  • Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu.

  • Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Tisk události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Aktuálně vybranou událost otevřete tak, že stisknete klávesu Enter.

 5. Stiskněte kombinaci kláves Alt + S a pak R. Otevře se nabídka Tisk.

 6. Chcete-li vybrat tiskárnu, kterou chcete použít, stiskněte klávesu I, vyhledejte ji pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů a stiskněte ENTER.

 7. Pokud chcete vytisknout událost, stiskněte kombinaci kláves Alt + R a R.

 8. Pokud tisknete do souboru, například když chcete převést událost do formátu PDF, zadejte název souboru a stisknutím klávesy Enter vytvořte soubor.

  Nabídka Tisk se zavře a fokus se vrátí do okna události.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Kalendář v aplikaci Outlook 2016 pro Mac můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, použít k základním úkolům. Můžete otevírat a upravovat události v kalendáři, připojovat se k online schůzkám a další věci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o tom, jaký časový rámec se zobrazil.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 1 zobrazíte den.

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 2 zobrazíte pracovní týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 3 zobrazíte celý týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 4 zobrazíte měsíc.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte časový údaj a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. V závislosti na zobrazení použijte k pohybu v kalendáři jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doleva.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám VoiceOver oznámí události ve formátu <datum>, <doba>, <předmět události>, <místo konání události>.

 4. Pokud chcete událost zobrazit podrobněji, stiskněte mezerník. Událost se otevře v novém okně. Okno zavřete stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete událost otevřít a upravit, stiskněte klávesy Command + O. Otevře se okno události a uslyšíte, že jste na <event subject>, <Appointment/Meeting>.

 6. Pokud chcete procházet detaily a možnosti události, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver vám při procházení oznámí detaily a možnosti.

 7. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání aktualizovaných informací, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak stiskněte mezerník.

 8. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, zkontrolujte, že máte na Macu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Mac a jste přihlášení pomocí svého pracovního nebo školního účtu.

 1. V Outlook stisknutím kombinace kláves Command + 2 Otevřete zobrazení kalendáře.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, a počet položek v tomto zobrazení. K přechodu mezi událostmi použijte klávesu Tab. Až budete na události, kterou chcete otevřít, stiskněte klávesy Command+O.

 3. Stisknutím klávesy Tab můžete procházet dialog této události. Až se dostanete na textovou oblast, VoiceOver oznámí, že jste na textu dokumentu nebo že můžete upravit obsah zprávy.

 4. Odkaz pro připojení ke schůzce je v tomto textu. Stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů přejděte do textové oblasti.

 5. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů můžete procházet text. Až uslyšíte, že jste na odkazu pro připojení k online schůzce, vyberte ho stisknutím kláves Control+Option+mezerník.

 6. Když se ozve, že se nacházíte na textovém prvku, může vás prohlížeč požádat o svolení s otevřením okna schůzky Skypu pro firmy. Pokud to chcete povolit, přejděte pomocí voliče položek na tlačítko Povolit. Volič položek otevřete stisknutím kláves Control+Option+I. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Povolit. Stisknutím kláves Control+Option+Mezerník na toto tlačítko přesuňte fokus. Dalším stisknutím kláves Control+Option+Mezerník toto tlačítko stiskněte.

 7. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

 8. Dialogové okno připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře, otevře se okno Skype pro firmy schůzky a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím kláves Shift+Command+M můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Shift+Command+E zavěsíte.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o zobrazeném časovém údaji a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. Nastavte v kalendáři zobrazení, které chcete vytisknout (den, pracovní týden, týden nebo měsíc). Potom přejděte na den, týden nebo měsíc, který chcete zahrnout do tisku.

 3. Stisknutím kombinace kláves Command + P otevřete dialogové okno Tisk. Otevře se dialogové okno. Uslyšíte výchozí název tiskárny.

 4. Chcete-li zvolit tiskárnu, stiskněte mezerník, stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

 5. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB můžete procházet další možnosti tisku. Po dokončení stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku výchozí nastavení tisku, a pak stiskněte mezerník. Vytiskne se kalendář.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Kalendář v aplikaci Outlook pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v iOS, použít k základním úkolům. Můžete otevírat a upravovat události v kalendáři, připojovat se k online schůzkám a další věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. PoTáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte aktuální zobrazení, například "zobrazení agendy", a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. PoTáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte informace o první události pro tento den. Na další události v budoucnu přejdete potažením prstu nahoru. VoiceOver vám při procházení událostí oznámí jejich název, datum a čas, místo a dobu trvání.

 2. Pokud chcete zobrazit více podrobností události, poklepejte, když se nacházíte na události, na obrazovku. Událost se otevře v novém okně.

 3. Pokud si chcete poslechnout podrobnosti o události, potáhněte prstem doprava nebo doleva nebo zasuňte jeden prst dolů o okno podrobností o události.

 4. Pokud chcete upravit událost, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost .

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku a proveďte požadované změny.

 6. Po dokončení potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, zkontrolujte, že máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro iOS, aplikace běží a jste přihlášení pomocí svého pracovního nebo školního účtu. Pokud se chcete připojit ke schůzce bez pracovního nebo školního účtu, přečtěte si článek připojení ke schůzce jako host.

 1. V kalendáři Outlook táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o agendu, dnes, <today's date>. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

K Skype pro firmy schůzce se můžete připojit jako host, což znamená, že se k Skype pro firmy nepřipojíte pomocí přihlašovacích údajů pracovní nebo školního účtu, ale pořád musíte mít na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy.

 1. Přejděte na Outlook kalendář a táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o agendu, dnes, <today's date>. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepejte na displej. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud máte v aplikaci Outlook naplánované události, pokud máte zapnutá oznámení a pokud je VoiceOver, uslyšíte připomenutí událostí v předdefinovaném čase před událostí. Připomenutí události vyskočí na displeji. Když po tomto připomenutí události přejedete prstem dolů, přečte se jeho text. Pod textem události jsou tlačítka s několika možnostmi, jak na událost reagovat. Tlačítka se liší v závislosti na druhu e-mailového účtu, který používáte. Většinou uvidíte aspoň:

 • <c0>Zobrazit:</c0> Poklepáním událost otevře.

 • <c0>Připomenout znovu:</c0> Poklepáním zavře okno s připomenutím až do času události.

 • Zavřít: Poklepáním zavře okno s připomenutím bez jakékoli akce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Kalendář v aplikaci Outlook pro Android můžete v kombinaci s programem TalkBack, což je čtečka obrazovky integrovaná v Androidu, používat k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. PoTáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na <current view>, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. PoTáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V jakémkoli zobrazení zasuňte prst přes obrazovku, dokud neuslyšíte název události, kterou chcete otevřít, a poklepejte na obrazovku. Událost se otevře v novém okně s podrobnostmi o události.

 2. Chcete-li slyšet název události, den, datum, čas, místo konání a další informace, potáhněte prstem doprava nebo doleva nebo zasuňte o jedno stisknutí.

 3. Pokud chcete upravit událost, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost s otevřenou klávesnicí na obrazovce.

  PoTáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte podrobnosti o události, které chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Proveďte požadované změny. Po dokončení potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Zavřete okno Podrobnosti události potáhnutím prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, zkontrolujte, že máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Android, a že jste přihlášení do Skype pro firmy pro Android pomocí svého pracovního nebo školního účtu. Pokud se chcete připojit ke schůzce bez pracovního nebo školního účtu, přečtěte si článek připojení ke schůzce jako host.

 1. Přejděte do kalendáře Outlook. Fokus je aktuální a dnes jsou události ležící uprostřed obrazovky. Pokud existuje mnoho událostí, můžete je procházet prstem nahoru a dolů dvěma prsty. Pokud chcete přejít na zvláštní událost, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ho, dokud neuslyšíte požadovanou událost, a poklepejte na obrazovku. Otevře se podrobné zobrazení schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

K Skype pro firmy schůzce se můžete připojit jako host, což znamená, že se k Skype pro firmy nepřipojíte pomocí přihlašovacích údajů pracovní nebo školního účtu, ale pořád musíte mít na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy.

 1. Přejděte do kalendáře Outlook. Fokus je na dnešku a aktuální nebo příští událost se nachází uprostřed displeje. Pokud chcete na tuto událost přejít, položte prst na displej a potahujte ho, dokud neuslyšíte tuto schůzku. Pokud máte spoustu schůzek, můžete jejich seznam procházet potahováním dvěma prsty nahoru. Až budete na schůzce, ke které se chcete připojit, poklepáním na displej otevřete zobrazení s podrobnostmi schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pokračování, a poklepejte na displej. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky Skypu pro firmy se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud máte u svých událostí Outlook Kalendář zapnutá oznámení a pokud je TalkBack, uslyšíte připomenutí událostí v předdefinovaném čase před událostí.

 1. Pokud chcete vytvořit připomenutí události, potáhnutím prstem dolů od horního okraje obrazovky se dvěma prsty otevřete odstín upozornění.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti o události.

 3. Událost otevřete poklepáním na obrazovku.

  Chcete-li připomenutí zavřít bez provedení jakékoli akce, umístěte dva prsty na obrazovku vedle sebe a potáhněte prstem doprava.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

K provádění základních základních úkolů použijte kalendář ve Outlook Web App s klávesnicí a čtečkou obrazovky. Tento program jsme testovali s programem předČítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Můžete otevírat a upravovat události v kalendáři, připojovat se k online schůzkám a další věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Předčítání oznámí, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Den zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 1.

  • Pracovní týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 2.

  • Celý týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 3.

  • Měsíc zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 4.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku přejít do zobrazení kalendáře, a pak stiskněte ENTER. V kalendáři se můžete pohybovat jedním z těchto způsobů:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku "Přejít na další" a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete přejít na předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Přejít na předchozí" a pak stiskněte ENTER.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám program Předčítání přečte informace o událostech jako událost s <datem>, <čas>, <název>, <místo konání> a <organizátor>.

 4. Pokud chcete k události podrobnější informace nebo chcete událost otevřít, abyste ji mohli upravit, stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Podrobnosti pro danou událost. Uslyšíte, že se jedná o přidání názvu události.

 5. Další detaily a možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab. Při pohybu vás bude program Předčítání informovat o podrobnostech a možnostech.

 6. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení, a pak stiskněte mezerník.

   Pokud jste u události nic nezměnili, zavřete událost v okně Podrobnosti stisknutím klávesy Esc.

 7. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Připojení k online schůzce z kalendáře Outlooku

Online schůzky můžete snadno připojit Skype pro firmy nebo Microsoft Teams.

Připojení se ke schůzce Skypu pro firmy

 1. V aplikaci Outlook na webu otevřete stisknutím kláves Ctrl+Shift+2 kalendář.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte událost, ke které se chcete připojit, a stisknutím klávesy Enter událost otevřete.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte odkaz pro připojení ke schůzce, a stiskněte ENTER. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky.

 4. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter. Dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete během schůzky ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Připojení ke schůzce v aplikaci Microsoft Teams

 1. V aplikaci Outlook na webu otevřete stisknutím kláves Ctrl+Shift+2 kalendář.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte událost, ke které se chcete připojit, a stisknutím klávesy Enter událost otevřete.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "připojit se ke schůzce týmů" a stiskněte ENTER. V prohlížeči se otevře karta připojit konverzaci .

 4. Může se zobrazit výzva, abyste potvrdili, že chcete přepínat aplikace od Kalendář. Pokud ano, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano, a stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete používat Microsoft Teams na webu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "připojit se k webu", a stiskněte ENTER.

 6. Po výzvě zadejte svoje přihlašovací údaje a stiskněte ENTER. Uslyšíte, že se jedná o nastavení zvuku a videa.

 7. Pokud chcete změnit nastavení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím klávesy ENTER ho změňte. Pokud se chcete připojit ke schůzce, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku schůzka, a stiskněte ENTER.

 8. Pokud chcete změnit nastavení schůzky nebo zavěsit, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte ENTER.

Nastavení možností pro kalendář

V nastavení kalendáře můžete změnit jeho vzhled nebo určit, jestli chcete dostávat oznámení. Můžete si také změnit zprávy Mimo kancelář a nastavení pro jejich odesílání.

 1. V Outlook otevřete podokno Nastavení , opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nastavení, a pak stiskněte ENTER.

 2. Mezi dostupnými položkami nastavení v podokně se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Během pohybu v podokně program Předčítání přečte jednotlivá nastavení.

 3. K výběru nastavení nebo otevření dalších možností použijte klávesu Enter. Mezi jednotlivými možnostmi nastavení se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab.

 4. Podokno Nastavení opustíte po dokončení stisknutím klávesy Esc.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře aplikace Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář.

 2. Vyberte zobrazení kalendáře, které chcete vytisknout.

 3. V hlavním okně kalendáře stiskněte opakovaně CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti přejít do zobrazení kalendáře, a stiskněte ENTER. Pak opakovaně stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Print" (tisk) a stiskněte mezerník. Otevře se náhled tisku.

 4. Pokud chcete otevřít dialogové okno Tisk, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte ENTER. Otevře se dialog s fokusem na poli se seznamem Tiskárna.

 5. Pokud chcete zvolit tiskárnu, stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte tiskárnu. Stiskněte mezerník, stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

 6. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB můžete procházet další možnosti tisku. Po dokončení stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte mezerník. Vytiskne se kalendář.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×