Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s pošty

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Pošta pro Windows 10 klávesu a čtečky obrazovky provádět základní základní úkoly. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte vytvořit a odeslat nové e-maily, čtení, uspořádání a odpovědět na přijatých e-mailů, hledání a filtrování e-mailů, práce s přílohami a Focused složky Doručená pošta.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření a poslání e-mailu

Čtečka obrazovky vám pomůže vytvořit a odeslat novou e-mailovou zprávu.

 1. Ve složce Doručená pošta stiskněte kombinaci kláves Ctrl + N. Uslyšíte: "Adresování, se." S fokusem na e-mailovou adresu pole otevřete nové okno s prázdnou e-mailem.

 2. Napište jména nebo e-mailové adresy příjemců. Seznam navrhovaných kontaktů se během psaní aktualizuje. Vyberte kontakt, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte jméno kontaktu a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete odeslat kopie nebo Skrytá kopie zprávy, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Kopie, skrytá tlačítko" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že můžete zadat adresy v poli Kopie, které je v režimu úprav. Přidejte příjemce kopie.

  Odeslat skryté kopie, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Adresování, skrytá, úpravy," a potom přidat příjemce.

 4. Zadejte předmět e-mailu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Předmět, úpravách." Zadejte předmět zprávy.

 5. Napište zprávu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Zpráva, že pro úpravy." Napište zprávu.

 6. Až budete mít zprávu napsanou, stisknutím klávesy Alt + S jeho odeslání.

Přečtení e-mailové zprávy, odpověď na ni nebo její přeposlání dál

Otevření a přečtení e-mailu

Ve výchozím nastavení jsou e-maily seřazené od nejnovějšího.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet první zprávu v seznamu zpráv.

 2. V seznamu zpráv stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte na zprávy. Uslyšíte informace o jednotlivých zpráv, včetně jméno odesílatele a předmět.

 3. Pokud chcete některý e-mail otevřít, stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste ve zprávě v podokně čtení.

 4. Přehrajte Předčítání jen pro čtení zprávy shora dolů, stiskněte klávesy SR klíčové + R.

 5. Po přečtení zprávy se vraťte do složky Doručená pošta, stiskněte klávesu Esc.

Odpověď na e-mail

 1. Otevřete e-mailovou zprávu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odpovědět jenom původnímu odesílateli, stiskněte Ctrl+R.

  • Pokud zpráva obsahuje více příjemcům a chcete odpovědět všem z nich, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + R.

  Otevře se nový e-mail se stejným předmětem a nastavený na odpověď jenom odesílateli nebo všem lidem uvedeným v původním e-mailu. Uslyšíte: "Podokno čtení zpráv, úpravách." Fokus je v textu zprávy.

 2. Napište zprávu.

 3. Až budete mít zprávu napsanou, stisknutím klávesy Alt + S jeho odeslání.

Přeposlání e-mailu

 1. S otevřeným e-mailu stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F. Otevře se nový e-mail se stejným předmětem. Se zaměřuje na e-mailovou adresu pole .

 2. Zadejte jména jednotlivých příjemců.

 3. Zadejte zprávu, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude "Zprávu, upravitelný text" přehrajte a potom napište zprávu.

 4. Až budete mít zprávu napsanou, stisknutím klávesy Alt + S jeho odeslání.

Uspořádání zpráv

Ve výchozím nastavení skupin Pošta zpráv podle konverzace. Pokud chcete seznam e-mailům jeden po druhém chronologicky místo toho, můžete změnit způsob, jakým jsou uspořádány zpráv.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Nastavení" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nastavení podokno."

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Zpráva seznamu" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Zaškrtnuté, seskupené podle konverzací."

 4. Seznam e-mailům jeden po druhém, stiskněte klávesu se šipkou nahoru jednou. Vybraná možnost jednotlivé zprávy a vrátí fokus do složky Doručená pošta.

Vyhledání e-mailu pomocí hledání a filtrování

Odpad chvilky digging prostřednictvím seznamy nebo archivace, důležité e-maily. Pokud chcete rychle najít, co potřebujete, použijte hledání a filtrování.

Vyhledání e-mailu

 1. Ve složce Doručená pošta stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E. Uslyšíte, že můžete upravit hledaný text. Fokus přesune do textového pole Hledat.

 2. Zadejte hledaná slova a stiskněte klávesu Enter.

 3. Procházení výsledků hledání, stisknutím klávesy Šipka dolů. Předčítání přečte výsledky hledání.

 4. Když uslyšíte e-mailu budete chtít, stisknutím klávesy Enter otevřete ho.

 5. Pokud chcete vyhledáváníukončit, stiskněte klávesu Esc.

Vyhledání e-mailu pomocí filtrování

 1. Ve složce Doručená pošta, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "filtr, všechno tlačítko Sbalit," a stiskněte klávesu Enter.

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnosti filtrování a stiskněte klávesu Enter.

 3. Procházet e-mailů odpovídající filtru, stisknutím klávesy Šipka dolů. Program Předčítání při procházení seznamem čte podrobnosti zpráv.

 4. Po uslyšíte e-mailu, který chcete otevřít, stiskněte klávesu Enter.

 5. Odeberete filtrování takto a zobrazit všechny e-maily v seznamu zpráv, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Filtrovat," následovaný filtrovat a stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy šipka nahoru, dokud nebude dozvíme "Všechny" a stiskněte klávesu Enter.

Otevírání nebo přidávání příloh

Můžete otevřít a přidání přílohy v e-mailům.

Otevření přílohy

Program Předčítání oznámí, jestli má přijatý e-mail přílohy.

 1. V seznamu zpráv přejděte k e-mailu pomocí jedné nebo několika příloh a stiskněte klávesu Enter a otevřete ho.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte, že "Záhlaví zprávy, stažení," následuje název souboru a velikost a "Připevnění."

 3. Pokud chcete přílohu otevřít, stiskněte Enter.

Přidejte přílohu

Můžete odeslat soubory, jako jsou životopisy nebo fotky.

 1. Při vytváření zprávy, stiskněte kombinaci kláves Alt + můžu. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 2. Vyhledejte soubor, který chcete připojit a na souboru, stiskněte klávesu Enter. Soubor je uvedeno v e-mailu.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení

Všechny nebo jenom zvukový oznámení můžete zapnout nebo vypnout.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Nastavení" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nastavení podokno."

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Oznámení" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zapnutí nebo vypnutí všechna oznámení, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Zobrazit pruh s upozorněním" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Zapnutí nebo vypnutí jenom zvukový oznámení, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Přehrát zvuk" a stiskněte MEZERNÍK.

 4. Pokud chcete vrátit do složky Doručená pošta, dvojím stisknutím klávesy Esc.

Práce s funkcí Prioritní doručená pošta

Prioritní zprávy jsou zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější. U všech účtů O365 Pošta vytvoří dvě složky Doručená pošta: Focused a Další. Vaše nejdůležitější e-maily jsou uspořádané ve složce doručené pošty Prioritní, zatímco ostatní jsou snadno dostupné, aniž by překážely, ve složce doručené pošty Další.

Přepínání mezi složkami doručené pošty Prioritní a Další

Ve výchozím nastavení otevře PoštaFocused složky Doručená pošta.

 1. Pokud chcete přesunout do jiné složky Doručená pošta, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Jiné tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Přejděte zpět do složky Doručená pošta Focused , stiskněte na kartu až uslyšíte "zaměření tlačítko." Vyberte ho stisknutím klávesy Enter.

Přesunutí e-mailu ze složky doručené pošty Další do složky doručené pošty Prioritní

 1. Ve složce doručené pošty Další přejděte na e-mail, který chcete přesunout do složky Prioritní.

 2. V e-mailu, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Otevře se místní nabídka.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Přesunout pro zaměřený" a stiskněte klávesu Enter. Přesunutí e-mailu a vrátí fokus do jiné složky Doručená pošta.

Skrytí složky doručené pošty Prioritní

Pokud chcete složku doručené pošty Prioritní skrýt a pracovat s jedním seznamem zpráv, postupujte takto:

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Nastavení" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nastavení podokno."

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Focused doručené poště" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Seřadit, zprávy do Focused a dalších."

 4. Chcete-li skrýt Focused složky Doručená pošta, stiskněte MEZERNÍK.

 5. Pokud chcete vrátit do složky Doručená pošta, dvojím stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Používání Pošty pro Windows 10 s programem Předčítání

Práce s nimi v zobrazení pošta pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s kalendářem

Klávesové zkratky v aplikacích Pošta a Kalendář pro Windows 10

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Umožňuje zkoumat a procházet hromadné čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×