Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint klávesu a čtečky obrazovky Pokud chcete vytvořit, číst a upravovat prezentace. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

Otevřete PowerPoint, stisknutím klávesy s logem Windows, napište PowerPointa stiskněte klávesu Enter. PowerPoint se otevře v zobrazení posledních prezentace, vyhledávacího pole, šablony a motivy. Se zaměřuje na šabloně Prázdná prezentace.

Přihlášení k účtu Microsoft

Pokud chcete využívejte funkce PowerPoint, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete PowerPoint podle pokynů v Otevřené aplikaci PowerPoint. Se vám má šablon zobrazení. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Přihlášení k maximálnímu využití Office" a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud už upravujete prezentaci v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt + F otevřete nabídku soubor. Poté stiskněte klávesu D, S. V programu Předčítání, uslyšíte: "Osnova." V JAWS, uslyšíte: "Účty,."

 2. Zadejte e-mailu nebo telefonní číslo, stiskněte klávesu Enter a potom stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Heslo,."

 3. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud not odhlášení PowerPoint posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení.

Otevření prezentace

PowerPoint udržuje seznam souborů, které jste nedávno otevřeli, tak, aby bylo snadné je najít znovu.

 1. Po otevření PowerPoint, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Nedávné," a za ním uveďte název prezentace.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte prezentaci a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud neslyšíte prezentace v seznamu poslední prezentací, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Více prezentací, hypertextový odkaz," a stiskněte klávesu Enter. Prezentaci můžete vyhledávat teď ve vašem počítači nebo v síťových umístěních jste připojeni k, jako je OneDrive.

Čtení obsahu snímků v normálním zobrazení

Každý snímek obsahuje jeden nebo několik zástupných symbolů pro textová pole a další prvky obsahu.

 1. Pokud je fokus na snímku, stiskněte klávesu Tab přecházení mezi jeho zástupné symboly. Čtečka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu při přechodu mezi nimi, například "textového pole název, textové pole."

 2. Číst obsah zástupného symbolu, stiskněte klávesy SR klíčové + R.

  Kontinuální čtení zastavíte stisknutím klávesy Ctrl.

 3. Po přečtení obsahu vrátíte fokus na snímek stisknutím klávesy Esc.

Čtení obsahu snímků v jiných zobrazeních

Kromě Normální zobrazení PowerPoint obsahuje několik dalších zobrazení pro práci s snímky.

 • Osnova: Zobrazuje obsah snímku pouze jako text. Pokud chcete otevřít zobrazení osnovy, stiskněte Alt+O, B. Pokud chcete přepnout mezi miniaturami a osnovou v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Tab.

  Poznámka: Program Předčítání někdy po stisknutí Alt+O, B neoznámí informaci o zobrazení osnovy.

 • Řazení snímků: Zobrazí všechny snímky v pořadí vodorovně v řádcích, takže je můžete snadno vyjmout, kopírovat, vložit a měnit jejich uspořádání. Čtečky obrazovky identifikují snímky podle čísla a názvu. Pokud chcete otevřít řazení snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, Ů. Pokud se chcete vrátit do normálního zobrazení, stiskněte klávesy Alt+O, L.

 • Čtení: Nabízí způsob, jak zkontrolovat prezentaci podobně jako v zobrazení Prezentace. Pokud chcete otevřít zobrazení pro čtení, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, Ě. Do předchozího zobrazení se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

 • Předloha snímků: Umožňuje provádět změny návrhu, které se budou vztahovat na všechny snímky. Pokud chcete otevřít předlohu snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, F. Mezi karty Soubor a Domů na pásu karet se přidá karta Předloha snímků (Alt+Ř). Zobrazení předlohy snímků zavřete stisknutím kombinace kláves Alt+Ř, A.

 • Prezentace: Když snímky prezentujete před publikem, zobrazí se snímky přes celou obrazovku. Prezentaci zahájíte stisknutím F5. Pokračovat můžete stisknutím klávesy Page Down. Pokud se chcete vrátit, stiskněte klávesu Page Up. Prezentaci ukončíte stisknutím Esc.

 • Zobrazení prezentujícího: V prezentaci můžete pracovat s poznámkami lektora na jednom počítači (třeba na přenosném počítači), zatímco publikum sleduje prezentaci bez vašich poznámek na jiném monitoru. Pokud je počítač připojený ke druhé obrazovce a spustíte prezentaci v zobrazení prezentace, zobrazení prezentujícího se automaticky otevře na obrazovce vašeho počítače. Pokud pracujete na jediném monitoru, zobrazení prezentujícího můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Shift+F10, C.

  K přečtení objektů na snímku použijte následující klávesové zkratky:

  • Pokud chcete přejít na snímku náhled, klávesy na SR klávesou doleva nebo doprava a stiskněte klávesu Caps lock + Enter přesuňte fokus na okno prezentace.

  • V okně prezentace klávesy na SR klávesou doprava nebo doleva můžete procházet všechny objekty. Čtení objektů, stiskněte klávesy SR klíčové + R.

  • Pokud chcete přepnout zpátky do okna Zobrazení prezentujícího, SR klíčové + šipka vpravo opakovaným stisknutím klávesy opakovaně uslyšíte "Vraťte se do zobrazení prezentujícího" a stiskněte klávesu SR klávesou Enter.

   Poznámka: Pokud prezentujete bez zobrazení prezentujícího, neuslyšíte, že se máte vrátit do zobrazení prezentujícího.

Další informace přejděte na používání klávesových zkratek k předvádění prezentace aplikace PowerPoint a používání čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Přecházení mezi snímky

K rychlému přecházení mezi snímky můžete použít podokno miniatur.

 1. Stisknutím klávesy F6, dokud nebude slyšet "Podokno miniatur," a za ním uveďte název aktuálního snímku.

 2. Pokud je fokus na podokně miniatur, čtou čtečky obrazovky názvy snímků, jak jimi procházíte. K dalšímu nebo předchozímu snímku se přejde stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

Tip: Čtečka obrazovky někdy dojde ke ztrátě fokus a nečte nadpis snímku. V takovém případě dvojím stisknutím klávesy Alt + Tab přesouvání fokusu z okna PowerPoint a zpátky na miniatury.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Otevřete PowerPoint. Uslyšíte: "Doporučená, prázdné prezentace." Se zaměřuje na možnost prázdnou prezentaci. Stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Pokud jste už upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete začít novou prázdnou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Alt + F + N, L1.

 2. Stisknutím klávesy Tab přepínat fokus na zástupný symbol nadpisu na prvním snímku a zadejte požadovaný název. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc. Pokud chcete přesunout na další zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab a začněte psát.

  Podrobnější informace o přidávání obsahu do prezentace přejděte na používání čtečky obrazovky pro přidání a formátování textu v PowerPointu nebo pomocí čtečky obrazovky k vložení a úpravám obrázků a tabulek v aplikaci PowerPoint.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. V normálním zobrazení prezentace stiskněte kombinaci kláves Alt + G a potom H. Uslyšíte: "Tento prezentace, motiv Office."

 2. Stisknutím kláves se šipkami, dokud nebude slyšet motiv a potom stisknutím klávesy Enter vyberte.

Vložení nového snímku

Když máte úvodní snímek hotový, můžete začít přidávat další snímky. Každý motiv má sadu předdefinovaných rozložení snímku. Patří mezi ně například úvodní snímek, snímek, na kterém je pole pro název a pole pro obsah, a snímek, který je uspořádaný do dvou sloupců.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nový snímek, který bude založený na rozložení aktuálního snímku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+M.

  • Pokud chcete přidat snímek, který musí mít některou z jiné rozložení ve zvoleném motivu, stiskněte kombinaci kláves Alt + H, můžu. Fokus přesune do seznamu rozložení snímků. Pomocí kláves se šipkami přejděte do požadované rozložení snímků. Pokud chcete vložit nový snímek s aktuálně vybraným rozložením, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Duplikujte snímek a její obsah, přesuňte fokus na snímek v podokně miniatur a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + D.

Uložení prezentace

Prezentaci, na které pracujete, byste měli často ukládat. Když prezentaci pojmenováváte a ukládáte poprvé, postupujte takto:

 1. Otevření karty Uložit jako, stiskněte Alt + F, odpovědi.

 2. Stisknutím klávesy Tab odkaz nastaví fokus na první umístění složky zobrazí v podokně Uložit jako. Uslyšíte tón názvu výchozí umístění, například "OneDrive – Microsoft."

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů k procházení seznamu dostupná umístění, dokud nebude aktivován tu, kterou chcete.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte do oblasti pro pojmenování souboru. Fokus přejde na tlačítko pro přechod nahoru.

  Pokud chcete nadále vyhledejte požadované složky, stiskněte klávesu Enter. Pomocí klávesy Tab nebo kláves se šipkami přejděte a stisknutím klávesy Enter vyberte.

 5. Pojmenujte dokument, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Enter název souboru."

 6. Zadejte název prezentace.

  Tip: Ve výchozím nastavení uloží PowerPoint prezentaci jako soubor standardní PowerPoint s .pptx příponu souboru. Pokud chcete prezentaci uložit jako jiný typ souboru, stiskněte klávesu Tab a stisknutím klávesy Šipka dolů a projděte si požadované možnosti. Použití dolů a až se šipkami přejděte možnosti a stiskněte Enter a proveďte výběr.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Jakmile jste s názvem souboru a uložíte ho poprvé, stiskněte Ctrl + S uložte provedené změny kdykoli.

Přidání textu do snímku

Přidání obsahu do snímku v normálním zobrazení.

 1. Přesunout fokus na snímek, stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte "Snímku" následovaný číslo snímku.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte do zástupného symbolu pro text. Uslyšíte, například "Název textového pole, textového pole" snímku nadpis.

 3. Zadejte požadovaný text na snímku.

 4. Pokud chcete přesunout místo vložení (kurzor) na další zástupný text nadpisu nebo základního textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné další zástupné texty, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter, která vloží nový snímek se stejným rozložením snímku, jako měl snímek původní, a umístí fokus na první zástupný text na novém snímku.

Formátování textu

Pomocí klávesových zkratek můžete používat jiné řezy písma, například tučné písmo nebo kurzívu, a vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy.

Změna řezu písma

 1. Do zástupného symbolu pro text vyberte text, u kterého chcete změnit řez písma.

  Tip: Informace o vyberte text v PowerPoint pomocí klávesnice, klikněte na Výběr a úprava textu a objektů v používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint.

 2. Ke změně řezu písma se používají tyto klávesové zkratky:

  • Pokud chcete u vybraného textu nastavit tučné písmo, stiskněte Ctrl+B.

  • Pokud chcete u vybraného textu nastavit kurzívu, stiskněte Ctrl+I.

  • Pokud chcete vybraný text podtrhnout, stiskněte Ctrl+U.

  • Pokud chcete u vybraného textu odebrat všechny styly, stiskněte Ctrl+Mezerník.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na novém řádku napište hvězdičku (*) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Zadejte požadovaný text. Položka seznamu výplní kulaté odrážky se automaticky vytvoří po stisknutí klávesy Enter.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte 1. (číslo 1 následují za období) a stiskněte klávesu Tab nebo MEZERNÍK.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří položku číslovaného seznamu.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Přidání obrázků

K oživení prezentací můžete použít grafické prvky a fotky.

Poznámka: V následujícím postupu se předpokládá, že máte obrázky uložené ve svém počítači ve složce Obrázky.

 1. Pokud je fokus na snímku, stisknutím klávesy Tab listujte jeho zástupné symboly. Čtečka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu pohybujete, například "Textového pole Nadpis, textové pole."

 2. Když najdete zástupný symbol, do kterého chcete přidat obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt+V, O. Otevře se dialogové okno Vložit obrázek. Ve výchozím nastavení se v tomto dialogovém okně zobrazí složka Obrázky ve vašem počítači.

 3. Fokusu původně pole je v poli název souboru. Začněte psát název souboru obrázku. Seznam odpovídající soubory se aktualizuje při psaní. Seznam vstupních hodnot zadejte pomocí klávesy Ctrl + šipka dolů a stisknutím klávesy Šipka dolů k procházení výsledků hledání. Čtečka obrazovky oznamuje soubory, které se při posouvání v seznamu.

 4. Obrázek přidáte do vybraného zástupného symbolu v prezentaci stisknutím klávesy Enter.

Přidání poznámek lektora

Do poznámek lektora můžete vložit pomocné informace a poznámky a použít je během prezentace.

 1. Když si chcete ověřit, jestli je u snímku, který chcete opatřit poznámkami, otevřené podokno Poznámky, vyberte stisknutím kombinace kláves Alt+O, L normální zobrazení.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek ke snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Návrat fokusu k snímku, stisknutím klávesy F6, dokud nebude slyšet "Snímku" následovat číslo snímku.

  Tip: Čtečka obrazovky někdy dojde ke ztrátě fokus a nečte nadpis snímku. V takovém případě dvojím stisknutím klávesy Alt + Tab pokusíte přesuňte fokus z okna PowerPoint a zpět.

Předvést cílové skupiny

Když je prezentace připravená, je její předvedení ostatním jednoduché.

 1. Otevření prezentace v PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím klávesy F5.

 3. K přechodu na další snímek stiskněte mezerník. K návratu na předchozí snímek stiskněte klávesu Backspace.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Další informace najdete v příručce k používání klávesových zkratek k předvádění prezentace aplikace PowerPoint a používání čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Viz taky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS vytvořit, číst a upravovat prezentace. PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • PowerPoint má různá zobrazení sice pro provádění úkolů. Například přidání obsahu do snímků, obvykle pracujete v normálním zobrazení, nebo případně v Zobrazení osnovy Pokud vytváříte osnovy nebo scénář pro prezentace. Zobrazení prezentace je vhodné pro prezentaci snímků na počítači, zatímco je užitečný pro zobrazení jednotlivých obrazovkách pro prezentující a cílové skupiny Zobrazení prezentujícího.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Na počítači Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Shift+A ve Finderu zobrazení Aplikace.

 2. Pokud chcete přejít přímo k aplikacím, které začínají písmenem M, napište M.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Aplikace Microsoft PowerPoint."

 4. Otevřete PowerPoint, stiskněte klávesu se šipkou příkaz + šipka dolů.

Přihlášení k účtu Microsoft

Pokud chcete využívejte funkce PowerPoint, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete PowerPoint podle pokynů v Otevřené aplikaci PowerPoint.

  • Pokud už upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete se přihlásit, stiskněte Shift + příkaz + P. Uslyšíte: "Nový ze šablony."

 2. Se vám má v zobrazení šablon. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Přihlášení, nastavení účtu, tlačítko nabídky."

 3. Stiskněte MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno přihlásit. Uslyšíte: "Zadejte e-mailu nebo telefonní číslo."

 4. Zadejte e-mailu nebo telefonní číslo a potom stiskněte ENTER. VoiceOver oznamuje: "Heslo, zabezpečené úprav textu"

 5. Zadejte svoje heslo a stiskněte ENTER. Pokud uslyšíte "Začínáme používat PowerPointu tlačítko", stisknutím klávesy MEZERNÍK přejděte na aplikace.

 6. Poté, co jste přihlášeni, začít prázdnou prezentaci, stiskněte ENTER.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud not odhlášení PowerPoint posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení.

Otevření prezentace

 1. V PowerPoint stiskněte příkaz + O.

  Otevře dialogové okno pro výběr umístění a soubor. Pokud jste otevřeli souboru PowerPoint dříve, tento soubor je zaškrtnuté.

 2. K pohybu mezi položkami v dialogovém okně slouží klávesa Tab a šipkové klávesy. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Do seznamu v daném dialogovém okně přejdete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Výběr souboru a jeho otevření provedete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník, když je fokus na daném souboru.

Čtení obsahu snímků

V PowerPoint můžete spolupracovat s snímků v několika zobrazení, které nabízejí jedinečné možnosti. Může číst obsah snímku jednotlivých zobrazeních.

Čtení obsahu snímků v normálním zobrazení

 1. Do normálního zobrazení přejdete stisknutím kombinace kláves Command+1.

 2. V prezentaci PowerPoint opakovaným stisknutím klávesy F6 přejděte v Podokně miniatury.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno otevřete.

 4. Stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete procházet snímky v podokně Miniatury. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 5. Na miniaturu snímku, který si chcete přečíst, stisknutím klávesy Tab přejděte do oblasti snímku.

 6. Obsah snímku vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver přečte počet položek na snímku a název položky, která je právě vybraná. Například u snímku, který obsahuje textové pole pro nadpis a textové pole s textovým obsahem VoiceOver oznámí, že se jedná o podokno editoru snímků, oblast rozložení, 2 položky, textové pole pro nadpis.

 7. Pokud chcete vybrat textové pole a přečíst jeho obsah, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů a VoiceOver text přečte.

 8. Pokud chcete přejít na další položku na snímku, stiskněte nejdřív kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka nahoru, abyste se vrátili zpátky, a pak stiskněte klávesu Šipka dolů.

 9. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl obsah položky, vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

Čtení nadpisů snímků v zobrazení řazení snímků

 1. Pro návrat do zobrazení Řazení snímků, stiskněte Command + 2. VoiceOver přečte nadpis snímku, který je aktuálně vybrán.

 2. K přecházení mezi snímky a oddíly použijte šipkové klávesy. VoiceOver vám bude číst jednotlivé nadpisy, na které přejdete.

Čtení poznámek ke snímkům v zobrazení poznámek

 1. Pro návrat do zobrazení Poznámky, stiskněte Command + 3. Uslyšíte: "Zobrazení, oblast rozložení poznámky".

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů vyberete stránku a přejdete na první položku na stránce. První položka je obrázek snímku.

 3. Přejděte do části Poznámky, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver bude číst a k výběru textu poznámek.

Čtení obsahu snímků v zobrazení osnovy

 1. Do zobrazení osnovy přejdete stisknutím kombinace kláves Command+4.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o podokno osnovy, oblast rozložení.

 3. Podokno vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver začne od prvního snímku číst obsah snímků.

Čtení poznámek prezentujícího v zobrazení prezentujícího

 1. Pro návrat do Zobrazení prezentujícího, stiskněte klávesu Option + Return.

 2. Přejděte do části poznámky prezentujícího ovládací prvek + možnost + šipka vpravo nebo šipka vlevo stiskněte opakovaně klávesu VoiceOver oznamuje, dokud: "podokno poznámek, oblast rozložení."

 3. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl poznámky, vyberte je stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Pokud chcete výběr zrušit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka nahoru.

Čtení obsahu snímků v zobrazení Prezentace

 1. Spustit prezentaci, stisknutím klávesy příkaz + Shift + ENTER.

 2. Pokud chcete přečíst všechno, co je na snímku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+A.

  Číst položky odděleně, nejdřív pomocí klávesy ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů přejděte na snímek. Pokud chcete přejít oblasti, stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + vpravo. VoiceOver čte položek a texty má na nich.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Spusťte PowerPoint. PowerPoint otevře v zobrazení, kde jsou uvedeny dostupné šablony a motivy. Se zaměřuje na možnost prázdnou prezentaci.

 2. Pokud chcete vytvořit prázdnou prezentaci, stiskněte ENTER. Prezentace se otevře v normálním zobrazení.

 3. Přejděte na název zástupný symbol na prvním snímku, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver oznamuje: "je vybraný Text. Jste právě na zónu text uvnitř textového pole." Zadejte svůj vlastní název. Po dokončení zadávání stisknutím klávesy Esc.

 4. Stisknutím klávesy Tab přesuňte do další zástupný symbol. VoiceOver oznamuje: "je vybraný Text. Jste právě na zónu text uvnitř textového pole." Zadejte vlastní titulky. Po dokončení zadávání stisknutím klávesy Esc.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. V normální zobrazení prezentace, opakovaným uslyšíte aktuálně vybrané kartě, stisknutím klávesy F6 například "doma, vybranou kartu."

 2. Stisknutím klávesy šipka doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Návrhu, tab," a stiskněte MEZERNÍK.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "motiv systému Office, vybranému tlačítku" se zaměřuje na Galerie motivy.

 4. Opakovaným uslyšíte motiv a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ho stisknutím klávesy šipka vpravo.

Vložení nového snímku

Přidání nového snímku na základě rozložení aktuální snímek, stiskněte klávesu příkaz + Shift + N.

Přidání textu do snímku

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+1 se ujistěte, že se nacházíte v zobrazení Normální.

  Tip: Obsah do snímků můžete přidat také v Zobrazení osnovy. Pokud chcete přejít do Zobrazení osnovy, stiskněte Command+4.

 2. Přejděte do zástupného symbolu na snímku, stiskněte klávesu Tab.

 3. Zadejte text.

Formátování textu

S formátováním, můžete zlepšit čitelnost textu a upozornit na to, co je důležité. PowerPoint nabízí mnoho možností formátování a jiné obsahu, například seznamů, hypertextovými odkazy, barev písma možnosti formátování.

 • Přidání seznamů do textu:

  • Pokud chcete vložit seznam s odrážkami, zadejte * a stisknutím klávesy MEZERNÍK, zadejte položky seznamu a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vložit číslovaný seznam, zadejte 1. a stiskněte klávesu MEZERNÍK, zadejte položky seznamu a stiskněte ENTER.

 • Použití ostatních možností formátování textu:

  • Pokud chcete text zvýraznit tučně, stiskněte Command+B.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Command+I.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Command+U.

  • Velikost písma zvětšíte stisknutím Command+Shift+>.

  • Velikost písma zmenšíte stisknutím Command+Shift+<.

  • Další možnosti formátování písma, jako je například barva písma, najdete v dialogovém okně Písmo, které se otevře po stisknutí Command+T. V dialogovém okně se pohybujete stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete vybrat položku, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 • Pokud chcete přidat hypertextový odkaz, stiskněte příkaz + K.

Uložení prezentace

Prezentaci uložíte stisknutím kombinace kláves Command+S. Pokud chcete uložit stejnou prezentaci pod jiným názvem, do jiného umístění nebo v jiném formátu, stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S.

Informace o tom, jak uložit v jiném formátu souboru nebo ve formátu kompatibilní se staršími verzemi PowerPointu najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky uložíte prezentaci v PowerPointu.

Přidání obrázků

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu.

  K dispozici je celkem osm karet a vy hledáte kartu Vložení. Jedná se o druhou kartu zleva. Mezi kartami můžete přecházet stisknutím klávesy Šipka doleva nebo Šipka doprava. Když přejdete na kartu Vložení, VoiceOver oznámí, že jste na kartě Vložení a že se jedná o druhou kartu z osmi. Kartu vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Vložit stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázky a tlačítko nabídky. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. K pohybu v nabídce slouží šipkové klávesy nahoru a dolů. VoiceOver oznámí možnosti nabídky. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru. K pohybu mezi položkami v dialogovém okně slouží klávesa Tab a šipkové klávesy. Pokud chcete vložit obrázek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Další informace o práci s obrázky najdete v tématu Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu.

Přidání poznámek lektora

Můžete si přidat poznámky lektora, abyste si připomněli, co chcete při prezentaci posluchačům sdělit.

 1. Stisknutím Command+1 přejděte do zobrazení Normální.

  Tip: Pokud chcete poznámky lektora přidat raději v zobrazení stránky Poznámky, postupujte podle pokynů uvedených v tématu Přidání poznámek lektora.

 2. Přechod na snímek, na které chcete přidat poznámky a stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vpravo VoiceOver oznamuje, dokud: "Podokno, oblast rozložení poznámek".

 3. Zadejte poznámky k danému snímku. Až to budete mít hotové, odejděte z podokna Poznámky stisknutím klávesy F6.

Předvést cílové skupiny

 1. Spustit prezentaci, stisknutím klávesy příkaz + Shift + ENTER.

 2. Procházení snímků pomocí následující klávesové zkratky:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte klávesu N.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

  • Pokud chcete přejít na poslední snímek, stiskněte kombinaci kláves Fn+Šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít na první snímek, stiskněte kombinaci kláves Fn+Šipka doleva.

  • Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. K procházení možností v nabídce použijte klávesu Šipka dolů. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete.

   Například, pokud chcete přejít na určitý snímek v prezentaci, dolů šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte: "podle názvu, podnabídka." Stisknutím klávesy šipka vpravo jednou přejdete k podnabídky a pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na snímky. VoiceOver oznamuje názvy snímků, jak vám má na nich. Když na snímku, který chcete přejít, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK a otevře snímku.

 3. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Další informace najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Viz taky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, pokud chcete vytvořit, číst a upravovat prezentace. PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Na Iphonu potáhněte třemi prsty přejdete na domovské obrazovce, kde je aplikace PowerPoint doprava nebo doleva.

 2. Pak potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver tuto aplikaci neoznámí.

 3. Aplikaci otevřete poklepáním na obrazovku.

Přihlášení k účtu Microsoft

Pokud chcete využívejte funkce PowerPoint, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete PowerPoint podle pokynů v Otevřené aplikaci PowerPoint. Otevře se zobrazení účtů.

  • Pokud už upravujete prezentaci v normálním zobrazení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Uložit a zavřít" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Poslední, nadpis." Posuňte jedním prstem v pravém dolním rohu obrazovky, dokud uslyšíte "Účet tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potažením prstu doleva práva uslyšíte "Přihlášení tlačítko", dokud a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Snímek jedním prstem přes obrazovku, dokud nebude slyšet: "e-mailu, telefonu nebo používají Skype textové pole, povinné."

 4. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo adresu Skype.

 5. Posuňte jedním prstem přes horní polovině obrazovky, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Další" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zadejte heslo."

 6. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte své heslo.

 7. Snímek jedním prstem horní polovině obrazovky dokud dozvíme "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Otevření prezentace

 1. Při otevření PowerPoint Pozvánka se otevře v zobrazení, kde se nacházela dříve. Pokud jste aplikaci zavřeli úplně, pozvánka se otevře v zobrazení seznamu posledních prezentace. Přejděte do seznamu a položky na ho, potažením prstem doprava, dokud uslyšíte VoiceOver oznamující položky seznamu.

 2. Pokud nemáte žádné poslední soubory nebo chcete otevřít jiný soubor, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Otevřít. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Pokud chcete přejít v seznamu míst dopředu, potáhněte prstem doprava. Pokud se chcete vrátit k seznamu, potáhněte prstem doleva. Pokud chcete otevřít nějaký soubor nebo složku, poklepejte na obrazovku, když jste na dané položce.

Čtení obsahu snímků

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na textové pole pro nadpis snímku. VoiceOver přečte nadpis snímku.

 3. Potáhněte znovu prstem doprava, abyste přešli na další textové pole na snímku. VoiceOver přečte obsah textového pole.

 4. Když chcete přepnout na další snímek, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nepřejdete do podokna miniatur snímků pod aktuálním snímkem. Pokud chcete procházet podokno miniatur, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí další snímek. Potom poklepáním na obrazovku snímek vyberte a otevřete.

  Poznámka: Pokud používáte telefon v orientaci na šířku, zobrazí se podokno miniatur snímků nalevo od snímku a místo uvedeného postupu budete muset potáhnout prstem doleva.

 5. Když chcete přečíst obsah snímku, opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud nepřejdete na daný snímek. VoiceOver přečte obsah.

  Poznámka: Pokud používáte telefon v orientaci na šířku, budete muset k přečtení obsahu snímku potáhnout prstem doprava.

Přecházení mezi snímky

Přejít miniatur snímků v normálním zobrazení (zobrazení, která se otevře při otevření prezentace PowerPoint ), uložte prstem doprava, dokud nebude aktivován podokně miniatur snímků. VoiceOver oznamuje, například: "Snímků 1 9, title> <slide." Pokud chcete přejít na další miniaturu, potáhněte prstem doprava.

Přecházení mezi snímky v zobrazení Prezentace:

 • Na další snímek přejdete potáhnutím třemi prsty doleva.

 • Na předchozí snímek přejdete potáhnutím třemi prsty doprava.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Otevřete PowerPoint. Je nevyžádaná pošta je přesunuta buď zobrazení seznamu dostupné šablony a motivy, nebo na poslední zobrazení posledních prezentací.

  Tip: Přesunout ze zobrazení pro úpravy zobrazení seznam nedávné, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Uložte a zavřete, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky, dokud nebude dozvíme "Nové tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Prázdná prezentace."

 3. Pokud chcete vytvořit prázdnou prezentaci, poklepejte na obrazovce.

  Prezentace se otevře a fokus bude na novém snímku.

 4. Chcete-li upravit nový snímek, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme první prvek zástupný symbol na snímku, třeba "textového pole název," a potom poklepejte na obrazovce vyberte. Zadání textu v zástupném symbolu, poklepejte na obrazovce. Potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte text.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. V zobrazení pro úpravy prezentace, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte aktuálně vybrané karty, například "Domů tab."

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku karet.

 3. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Návrh, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Motivy, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete přejít k dispozici motivy, posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky. VoiceOver oznamuje motivy, jak vám má na nich.

 6. Až budete na motivu, který chcete použít, poklepejte na obrazovku.

Vložení nového snímku

Přidání nového snímku do prezentace pomocí tlačítka v podokně miniatur v PowerPoint. Pokud chcete přejít na tlačítko, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver oznamuje: "nový snímek, tlačítko." Poklepejte na obrazovku k přidání nového snímku.

Uložení prezentace

 1. V PowerPoint prezentace, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud VoiceOver oznamuje: "Zavřít soubor, tlačítko." Poklepáním na displej vyberte.

  Tip: Můžete taky umístěte prst na obrazovce a přetáhněte ho kolem, které můžete prozkoumat položky na obrazovce. VoiceOver oznamuje položky, když se vám má na nich. Příklad hledání na tlačítko Zavřít soubor, přetáhněte prst na levém horním rohu obrazovky.

 2. Pokud ukládáte prezentace poprvé, PowerPoint slouží k potvrzení, že Opravdu chcete uložit. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver oznamuje: "Uložit elipsy, tlačítko." Poklepáním na displej vyberte.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název prezentace.

 4. Tažením prstem po obrazovce najděte umístění pro uložení, například telefon nebo umístění na OneDrivu. Při procházení vám bude program VoiceOver oznamovat, o jaké umístění se jedná. Až budete na umístění, kam chcete prezentaci uložit, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku. Pokud tam budou nějaké složky, které potřebujete otevřít, potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete na složku, a pak ji poklepáním otevřete.

 5. Když chcete prezentaci uložit, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Prezentace se uloží.

Přidání textu do snímku

 1. V prezentaci PowerPoint přechod na snímek místo, kam chcete přidat text. V textovém poli Nadpis VoiceOver oznamuje: "Název textového pole, textového pole, textové pole." V textovém poli VoiceOver oznamuje: "textové pole, textového pole, textové pole." Poklepáním vyberte textové pole.

 2. Pokud chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, přetáhněte prst přes dolní část obrazovky, dokud VoiceOver neoznámí požadované písmeno. Písmeno vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku. Až dokončíte zadávání textu, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ho na tlačítko Skrýt klávesnici, které se nachází směrem nahoru v polovině obrazovky u pravého okraje. Pokud chcete klávesnici skrýt, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete přejít na další textové pole, potáhněte prstem doprava do VoiceOver oznamuje druhého textového pole.

 4. Poklepáním na obrazovku začněte do daného pole přidávat text. K zadávání textu použijte klávesnici na obrazovce.

Formátování textu

S formátováním, můžete zlepšit čitelnost textu a upozornit na to, co je důležité. PowerPoint nabízí mnoho možností formátování a jiné obsahu, například seznamů, hypertextovými odkazy, barev písma možnosti formátování.

 1. Na snímku, ve kterém chcete formátovat text, vyberte textové pole obsahující příslušný text.

 2. Ujistěte se, že klávesnice je skrytá. Pokud chcete klávesnici skrýt, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ho na tlačítko Skrýt klávesnici, které se nachází směrem nahoru v polovině obrazovky u pravého okraje. Až VoiceOver oznámí toto tlačítko, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 3. Když chcete vybrat základní možnosti formátování písma, například tučné písmo, kurzívu nebo podtržení, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí požadované tlačítko. Pak poklepejte na obrazovku a příslušná možnost se použije.

Přidání seznamu s odrážkami

 1. Na snímku přejděte do textového pole, do kterého chcete přidat seznam.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Odrážky. Poklepáním na obrazovku začněte zadávat seznam s odrážkami.

Přidání číslovaného seznamu

 1. Na snímku přejděte do textového pole, do kterého chcete přidat seznam.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Číslování. Poklepáním na obrazovku začněte zadávat číslovaný seznam.

Zvětšení velikosti písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Písma, a název a velikost aktuálního písma. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko pro zvětšení velikosti. Poklepáním na obrazovku zvětšete velikost o jeden bod.

Zmenšení velikosti písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Písma, a název a velikost aktuálního písma. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko pro zmenšení velikosti. Poklepáním na obrazovku zmenšete velikost o jeden bod.

Změna barvy písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Otevře se nabídka Domů. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Barva písma. Nabídku Barva písma otevřete poklepáním na obrazovku.

 4. Možnosti můžete procházet potáhnutím prstem doprava. Až budete na barvě, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Můžete si přidat poznámky lektora, abyste si připomněli, co chcete při prezentaci posluchačům sdělit.

 1. Otevřete prezentaci v normálním zobrazení v PowerPoint.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Poznámky. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. VoiceOver oznámí, že jde o textové pole pro poznámky k snímku. Oblast poznámek otevřete pro úpravy poklepáním na obrazovku.

 4. Zadejte svoje poznámky pomocí klávesnice na obrazovce.

 5. Až to dokončíte, potáhněte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zavřít. Poklepáním na obrazovku oblast poznámek lektora zavřete.

Předvést cílové skupiny

 1. Otevření prezentace v PowerPoint.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku, které umožňuje spustit prezentaci od tohoto snímku. Poklepáním na obrazovku spusťte prezentaci.

 3. Na další snímek můžete přejít potáhnutím třemi prsty doleva. Na předchozí snímek se můžete vrátit potáhnutím třemi prsty doprava.

 4. Po přechodu na snímek VoiceOver přečte obsah prvního textového pole. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další položku a VoiceOver přečte její obsah.

  Tip: Když uslyšíte zaklepání, došli jste na konec snímku a žádný další obsah k přečtení už neexistuje.

Další informace najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Ukončení zobrazení Prezentace

Pokud na konci prezentace chcete prezentaci ukončit, stačí potáhnout třemi prsty doleva. Prezentace se ukončí a vrátíte se do normálního zobrazení.

Pokud chcete kdykoli zobrazení prezentace ukončit:

 1. V zobrazení Prezentace potáhněte třemi prsty dolů, aby se zobrazil panel nástrojů prezentace.

 2. Umístěte prst na obrazovku a táhněte ho pomalu do levého horního rohu. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko Ukončit prezentaci.

 3. Prezentaci ukončíte tak, že zvednete prst a poklepete na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Vytvořit, číst a upravovat prezentace pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky PowerPoint pro Android. PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu a přihlášení se

Volání většina funkcí PowerPoint pro Android a vzít prezentací s vámi cestujete tak, že přihlásíte k PowerPoint. Můžete také pomocí aplikace bez přihlášení.

 1. Na úvodní obrazovce nebo v nabídce Aplikace svého zařízení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na aplikaci PowerPoint, a potom poklepejte na obrazovku. PowerPoint pro Android se otevře.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že úkoly můžete plnit na cestách.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud nemáte účet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se můžete zaregistrovat zdarma, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Chcete-li otevřít klávesnice na obrazovce, poklepejte – karta obrazovce a zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo Skype adresu, kterou jste použili k vytvoření účtu.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Potom zadejte svoje heslo.

 7. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření prezentace

V PowerPoint můžete rychle otevřít prezentaci, která jste pracovali naposledy nebo můžete procházet OneDrive nebo zařízení k souboru.

 1. V zobrazení otevření PowerPoint potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Tlačítka Otevřít" a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Pokud chcete rychle otevřít prezentaci, na které jste nedávno pracovali, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název této prezentace, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. V nabídce Otevřít táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované prezentace, a potom poklepejte na obrazovku. Prezentace se otevře v zobrazení pro čtení.

 4. Pokud chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, postupujte takto: Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraný snímek jedna.

 5. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 6. Poklepejte na obrazovku. Prezentace se otevře v zobrazení pro úpravy.

Čtení obsahu snímků v zobrazení pro úpravy

Při práci na prezentaci v zobrazení pro úpravy můžete kontrolovat obsah snímků.

 1. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte číslo snímku a to, že jste na ovládacím prvku pro úpravu snímku. Fokus je teď v oblasti hlavního obsahu.

 2. Potáhněte prstem doprava a čtečka TalkBack oznámí první prvek snímku. Pokud je to textový prvek, čtečka TalkBack přečte jeho obsah.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte všechny prvky na snímku.

 4. Pokud podokno poznámek snímku otevřít a je poznámek lektora, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Poznámek ke snímku," následovaný poznámky lektora.

Čtení obsahu snímků v jiných zobrazeních

 • Když otevřete snímek v zobrazení Prezentace, čtečka TalkBack automaticky oznámí obsah snímku. Můžete také pomalu potáhnout jedním prstem v horní části obrazovky a čtečka TalkBack oznámí prvky snímku a jejich obsah.

 • V zobrazení pro čtení potáhněte prstem doleva nebo doprava. Čtečka TalkBack oznámí číslo snímku, nadpis a to, jestli snímek obsahuje poznámky nebo komentáře.

Přecházení mezi snímky

Zkontrolujte, jestli jsou snímky ve správném pořadí a jestli je v prezentaci veškerý obsah.

 • V zobrazení pro Úpravy, přejděte na další snímek potáhněte prstem doleva dvěma prsty. Pokud chcete přejít na předchozí snímek, potáhněte prstem doprava dvěma prsty.

 • V zobrazení pro čtení přejdete na další snímek tak, že potáhnete jedním prstem doprava. Na předchozí snímek přejdete tak, že potáhnete jedním prstem doleva.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Otevřete PowerPoint pro Android. Se vám má na poslední zobrazení posledních prezentací.

  Tip: Pokud chcete ze zobrazení miniatur přejít do nabídky Soubor, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

  Tip: Pokud chcete přejít ze zobrazení pro úpravy do nabídky Soubor, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nevybraném přepínači pro návrat zpět, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na prázdné prezentaci.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 4. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraný první snímek, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Nabídka karty," následovaný aktuálně vybrané karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 3. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Návrh, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce Motivy, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o motivy.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu, a potom poklepejte na obrazovku. Vybraná položka nabídky se použije na celou prezentaci a fokus se vrátí na kartu Návrh.

Vložení nového snímku

Do prezentace můžete přidat tolik snímků, kolik chcete.

 1. V zobrazení pro Úpravy potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "nabídka karty, <current tab> vybraný."

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 3. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Vloží se nový snímek, který se zobrazí v oblasti hlavního obsahu.

Uložení prezentace

Pokud se přihlásíte, PowerPoint automaticky uloží prezentace OneDrive během práce. Pokud chcete uložit kopii prezentace na vašem zařízení, je snadné pomocí funkce TalkBack.

 1. V zobrazení pro čtení táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je otevřená nabídka Soubor.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Potom zadejte název, pod kterým chcete soubor uložit.

 4. Až budete hotovi, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte název umístění, kam chcete soubor uložit – například, že se jedná o toto zařízení a prezentace. Umístění vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava na požadovanou složku a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Soubor se uloží a fokus se vrátí do zobrazení pro čtení.

Přidání textu

Pomocí čtečky TalkBack můžete snadno přidat do snímků text obsahující vaše sdělení.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte číslo snímku a to, že jste na ovládacím prvku pro úpravu snímku. Fokus je teď v oblasti hlavního obsahu.

 2. Potáhněte prstem doprava a čtečka TalkBack oznámí první prvek snímku. Pokud je to textový prvek, uslyšíte, že se jedná o textové pole nebo textové pole pro nadpis.

 3. Když jste na textovém prvku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o typ textového pole, které je vybrané, a že budete na tlačítku Vyjmout. Otevře se místní nabídka a fokus je na tlačítku Vyjmout.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se zobrazí klávesnice v <jazyce klávesnice>.

  Tip: Pokud chcete vložit zkopírovaný text, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Když chcete zadat text, potáhněte prstem přes dolní polovinu obrazovky. Čtečka TalkBack oznamuje znaky na klávesnici na obrazovce. Až uslyšíte požadovaný znak, zvedněte prst. Znak se přidá do textového pole.

  Pokud je aktivované prediktivní zadávání textu, můžete stejným způsobem vybírat navrhovaná slova.

Formátování textu

Aby byla vaše prezentace přístupnější pro různé cílové skupiny, můžete například zlepšit čitelnost textu zvolením většího písma nebo použitím tučného formátování.

 1. V zobrazení pro úpravy přejděte podle pokynů v části Přidání textu do textového pole, které chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a pak poklepáním displej. Uslyšíte: "nabídka karty, <current tab> vybraný."

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti formátování textu, a potom poklepejte na obrazovku.

  Některé možnosti obsahují podnabídky pro formátování. K podnabídkám se dostanete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce možnosti formátování, a potom poklepete na obrazovku. Táhněte v podnabídce prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání obrázků

Jak se říká, lépe jednou vidět, než stokrát slyšet, takže proč neoživit prezentaci pomocí obrázků. Obrázek můžete přidat ze svého zařízení nebo z cloudového úložiště.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce na možnosti Poslední. Otevře se nabídka Otevřít z. Fokus je na možnosti Poslední.

 2. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte název umístění, odkud chcete obrázek přidat, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Ve vybraném umístění přejděte na požadovaný obrázek a poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Obrázek se přidá na snímek.

Podrobnější informace o přidávání obrázků přejděte na článek použití čtečky obrazovky k vložení a úpravám obrázků a tabulek v aplikaci PowerPoint.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a potom poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se otevře podokno Poznámky.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Poznámky ke snímkům" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zobrazující <keyboard language> klávesnice,."

 3. Zadejte text poznámek podle pokynů v části Přidání textu. Znaky nebo slova se přidávají v podokně Poznámky.

 4. Pokud jste Hotovo kláves, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "tlačítko" a pak poklepáním displej. Vrátí fokus na snímek.

Předvést cílové skupiny

Až přijde čas podělit se o prezentaci s diváky, spusťte prezentaci.

 1. V zobrazení pro Úpravy s na první snímek prezentaci otevřenou, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud dozvíme "Tlačítko prezentovat" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Vybraný, posuňte jednu." Zobrazení prezentace se otevře fokus na první snímek v podokně miniatur.

 2. Pokud chcete zobrazit další snímek, potáhněte prstem doleva dvěma prsty. Přejděte zpátky a zobrazit na předchozí snímek, potáhněte prstem doprava dvěma prsty.

 3. Až budete chtít prezentaci ukončit, táhněte v zobrazení Prezentace prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Konec prezentace, a potom poklepejte na obrazovku.

Další informace najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows vytvořit, číst a upravovat prezentace. PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu a přihlášení se

 1. Na domovské obrazovce mobilního zařízení potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "PowerPoint" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "úvodní stránka, tlačítko Nová."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Nastavíme jste přihlášení."

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud nejste přihlášení k libovolné Office aplikaci na svém zařízení nebo chcete přidat nový účet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte typ účtu, který chcete použít k přihlášení a potom poklepejte na obrazovce vyberte.

  • Pokud jste už přihlášení do jiné aplikace Office na vašem zařízení a chcete používat stejný účet, potáhněte prstem doprava, dokud se uslyšíte název tohoto účtu a potom poklepejte na obrazovce vyberte.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Pokračovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Pokud jste použili nového účtu, uslyšíte: "Tlačítko Storno." Pokud jste použili existujícího účtu, budete chtít použít PowerPoint Mobile.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "e-mailovou adresu, kterou lze upravovat text"

 6. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte e-mailové adresy.

 7. Jedním prstem přesuňte na horní polovině obrazovky, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Další" a potom poklepejte na obrazovce.

 8. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Heslo" a potom poklepejte na obrazovce. Na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 9. S použitím klávesnice na obrazovce zadejte heslo.

 10. Snímek jedním prstem na obrazovce, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Účet jste přidali do této aplikace."

 11. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zavřít" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "úvodní stránka, tlačítko Nová."

Otevření prezentace

Na úvodní stránce je seznam nedávno otevřených prezentací.

 1. Na PowerPoint úvodní stránku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte název prezentace, následovaný umístění souboru. Pokud první prezentace v seznamu není vhodná, nechte doprava, dokud nenajdete tu, kterou chcete prstem.

 2. Otevřete aktuálně vybranou prezentaci poklepáním na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně PowerPointu na prvním snímku, a potom nadpis tohoto snímku. Teď jste v zobrazení pro výběr snímku.

Přecházení mezi snímky

 1. V zobrazení miniatur potáhněte prstem doprava nebo doleva můžete procházet mezi snímky. Předčítání přečte název a číslo stránky jednotlivých snímků.

 2. Až najdete snímek, který chcete otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy a uslyšíte, že jste v podokně snímku.

 4. Pokud chcete vrátit do zobrazení miniatur, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "vypnout, zpět, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Čtení obsahu snímků

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme číslo aktuálního snímku a obsahu první prvek na snímku, následovaný typ elementu.

 2. Zachovat prstem doprava, dokud jste cyklicky všechny prvky na snímku.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Otevřete PowerPoint Mobile. Otevře se zobrazení Poslední s nejnovějšími prezentacemi.

  Tip: Pokud chcete ze zobrazení miniatur přejít do nabídky Soubor, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage.

  Tip: Přesunout ze zobrazení pro úpravy nabídka soubor, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "vypnout tlačítko Zpět, příkazy rychlý přístup" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Stránka zobrazení Backstage."

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na nové prázdné prezentaci.

 3. Pokud chcete vytvořit prázdnou prezentaci, poklepejte na obrazovce.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 4. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v místní nabídce. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a pak poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. Při úpravách snímek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "Seznam karet výběrem," a za ním uveďte aktuálně vybrané karty, například "Doma, tlačítko Sbalit."

 2. Otevřete nabídku karty, poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Návrh" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Motivy, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název motivu, který chcete použít, například Galerie nebo Nebe, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se motiv použije.

  Poznámka: Program Předčítání oznámí, jestli je kvůli použití vybraného motivu potřeba stáhnout do zařízení chybějící písma.

 6. Zavřete nabídku Návrh, posuňte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko Rozbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

Vložení nového snímku

PowerPoint přidá všechny nové snímky po snímku, který jste poslední otevřeli, proto před přidáním nového snímku, je potřeba přejděte na správné místo způsobem popsaným v tématu procházení snímků.

 1. V zobrazení miniatur potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Tlačítko nového snímku" a potom poklepejte na obrazovce.

Uložte kopii prezentace

 1. V zobrazení miniatur potažením prstu doprava, dokud dozvíme "příkazy pro rychlý přístup, panelu nástrojů, tlačítko soubor" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Uložit.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Uložit kopii souboru, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude uslyšíte umístění, ve které chcete soubor uložit a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet složku, kterou má a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Změňte název souboru, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor název a upravovat text" a potom poklepejte na obrazovce. Na obrazovce zobrazení klávesnice v dolní části obrazovky.

 8. Použití klávesnici na obrazovce pro odstraňte původní název a potom zadejte nový název souboru.

 9. Pokud chcete uložit kopii souboru, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Uložit kopii, tlačítko na panelu aplikace" a potom poklepejte na obrazovce. V nabídce Uložit zavře a fokus přesune do výběru zobrazení snímků.

PowerPoint všechny změny automaticky uloží do prezentace s názvem, který jste zadali.

Přidání textu

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint, potáhněte prstem doprava, dokud najděte textové pole, ve které chcete přidat text a potom poklepejte obrazovku otevřít textové pole pro úpravy.

 2. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

  Fokus zůstane na tlačítku Zpět. Pokud na obrazovku poklepáte ještě jednou, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Přidání seznamu do textového pole

Do libovolného textového poli v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Seznamy slouží k uspořádání textu.

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint, potáhněte prstem doprava, dokud najděte textové pole, kam chcete přidat odrážky nebo číslování a potom poklepejte obrazovku otevřít textové pole pro úpravy.

 2. Přidání odrážek nebo číslování:

  • Přidání seznamu s odrážkami, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "vypnout odrážky" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Pokud chcete přidat položku číslovaného seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vypnuté, číslování," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. K zadání položky seznamu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete přidat další položku seznamu, posuňte prst kolem pravém dolním rohu obrazovky, dokud uslyšíte: "Enter". Poklepejte na obrazovku k vložte novou položku seznamu a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte.

 5. Dokončete seznamu posuňte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud uslyšíte: "Zpět, tlačítko Sbalit." Poklepejte obrazovku zavřete klávesnice na obrazovce.

  Fokus zůstane na tlačítku Zpět. Pokud na obrazovku poklepáte ještě jednou, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Přidání obrázků

V prezentaci můžete použít libovolný obrázek, který máte v zařízení uložený.

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint, potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "fotografie tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Okna fotky." Se zaměřuje na poslední fotky a Předčítání oznamuje názvu souboru.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je obrázek vybraný, a potom uslyšíte název souboru obrázku.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na panelu aplikace na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Aplikace Fotky se zavře a obrázek se vloží do snímku.

Přidání poznámek lektora

Další informace nebo komentáře, které nemají být v samotné prezentaci, můžete zahrnout do poznámek lektora.

 1. Při úpravách snímku v PowerPoint, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vypnout, poznámky, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Poznámky ke snímkům" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. K zadání poznámky použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Táhněte prstem kolem pravého horního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a potom poklepáním na obrazovku zavřete klávesnici.

 5. Poklepáním na obrazovku zavřete podokno Poznámky.

Předvést cílové skupiny

 1. Otevřete na první snímek v prezentaci, kterou chcete dát v PowerPoint.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v režimu Na šířku. Aby platily následující pokyny, otočte zařízení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Další snímek" a potom poklepejte na obrazovku k přesunutí na další snímek.

 4. Dopředu v prezentaci se můžete posouvat poklepáním na obrazovku. Až se dostanete na poslední snímek, uslyšíte, že jste na konci prezentace. Poklepáním na obrazovku ukončíte zobrazení prezentace.

 5. Zapnutí zařízení zpět na orientaci na výšku.

Další informace najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky vytvořit, číst a upravte prezentaci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

PowerPoint prezentace se prezentace. Snímky je plátno pro obrázky, slova, a obrazců, které vám pomůžou rozvíjení příběhu.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu Online

Když se přihlásíte k aplikaci PowerPoint Online, můžete mít svoje prezentace všude, kam půjdete.

 1. V prohlížeči přejděte na Web Office.com. Otevře se stránka přihlášení.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Přihlásit ke svému účtu" a stiskněte klávesu Enter. V nabídce Vyberte účet, který se otevře.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přihlaste se pomocí existujícího účtu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte účtu a potom stiskněte klávesu Enter. Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů připojené k tomuto účtu.

  • Pokud chcete přidat nový účet, stisknutím klávesy kartě dokud uslyšíte "Pomocí jiného účtu, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter. Zadejte e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo Skype adresu a potom stiskněte klávesu Enter. Zadejte svoje heslo a stiskněte klávesu Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "PowerPoint, odkaz" a stiskněte klávesu Enter.

 5. Otevře se PowerPoint Online. Uslyšíte "Microsoft PowerPoint Online" nebo "Vítá vás PowerPoint." Se zaměřuje na novou prázdnou prezentaci možnost.

Otevření prezentace

V aplikaci PowerPoint Online můžete rychle otevřít prezentaci, na které jste nedávno pracovali, nebo můžete požadovaný soubor najít ve složkách na OneDrivu.

 1. Otevřete PowerPoint Online a přihlaste se.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud nebude dozvíme název poslední prezentaci, která chcete dopracování nebo jiné umístění souboru a potom stiskněte klávesu Enter.

  Pokud jste vybrali jinou umístění souboru, stiskněte klávesu Tab a kláves se šipkami a soubor vyhledejte a stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud už pracujete na snímku a chcete otevřít jiné prezentace, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + F a potom stiskněte klávesu O. kartě klávesy přesunout do souboru nebo místo pro ukládání v nabídce Otevřít a stiskněte klávesu Enter.

Otevření prezentace v plnou verzi aplikace PowerPoint

Pokud máte plnou desktopovou verzi PowerPoint nabízí mnoho dalších možností při práci se soubory. Není těžké si otevřete plnou verzi z PowerPoint Online.

 1. V zobrazení pro Úpravy , stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + O. Prezentace se otevře v desktopové verzi.

 2. Přejděte zpátky do PowerPoint Online a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + W zavřete kartu prohlížeče.

Čtení obsahu snímků v zobrazení pro úpravy

Při práci na prezentaci v zobrazení pro úpravy můžete kontrolovat obsah snímků.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte "Panel snímků" a stiskněte klávesu Tab. Čtečka obrazovky oznamuje první prvek na snímku a bude číst obsah.

 2. Přesunutí na další prvek a číst, stiskněte klávesu Tab.

Čtení obsahu snímků v zobrazení Prezentace

 1. V zobrazení pro Úpravy, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + W a pak B. Na první snímek v prezentaci se otevře v zobrazení prezentace.

 2. Čtečka obrazovky, spustí se automatické číst obsah snímku. Ukončit čtečka obrazovky, podržte stisknutou klávesu Ctrl.

Přecházení mezi snímky

Zkontrolujte, jestli jsou snímky ve správném pořadí a jestli je v nich veškerý obsah.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte číslo aktuálního snímku. V podokně miniatur se zaměřuje.

 2. K pohybu v podokně Miniatury používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Čtečka obrazovky oznámí číslo a nadpis snímku a také to, jestli snímek obsahuje poznámky nebo komentáře.

 3. Přejděte v podokně miniatur na snímek, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 uslyšíte "Panel snímků" a stiskněte klávesu Tab, dokud.

 4. Procházení na snímek, stiskněte klávesu Tab, dokud se prošli všechny prvky na snímku.

Vytvoření nové, prázdné prezentace

Začít rychle vytvořte novou prázdnou prezentaci. Můžete přidat předdefinovaný motiv později předvádění prezentace dodat profesionální vzhled.

Případně můžete vytvořit prezentaci ze šablony. Pokyny přejděte na téma použití čtečky obrazovky pro vytvoření prezentace ze šablony v PowerPointu.

 1. Otevřete PowerPoint Online. Se vám má na stránce zobrazující posledních prezentace, vyhledávacího pole, šablony a motivy. Se zaměřuje na nová šablona prázdná prezentace.

  Tip: Pokud už upravujete prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + F, N otevřete nabídku Nový.

 2. Pokud chcete vytvořit prázdnou prezentaci, stiskněte klávesu Enter.

 3. Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku. Když stiskněte klávesu Tab, přejdete do textového pole s nadpisem.

Přidání nebo změna motivu v prezentaci

Použití motivu je sbírka koordinovaný barevná schémata, pozadí, řezy písma a umístění zástupných symbolů. Použijte předem připravené motivy se rychle změnit celkový vzhled prezentace.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + Windows logo klíčové + G a potom H. Uslyšíte: "Office leze."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte motiv a potom stiskněte klávesu Enter.

Vložení nového snímku

Do prezentace můžete přidat tolik snímků, kolik chcete.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + Ů a potom můžu. Uslyšíte: "Dialog nový snímek."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet rozložení snímku, který chcete vložit a stiskněte klávesu Enter nebo Alt + Enter.

Tip: Rychle přidat nový prázdný snímek na základě rozložení na předchozí snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte číslo aktuálního snímku. V podokně miniatur se zaměřuje. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet snímku a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + M.

Vytvořit místní kopii prezentace

Když pracujete, PowerPoint Online automaticky ukládá prezentaci na OneDrive. Pokud chcete uložit kopii prezentace do svého zařízení, se čtečkou obrazovky a klávesovými zkratkami je to snadné. Prezentaci si můžete stáhnout jako powerpointový soubor PPTX, PDF nebo ODP.

Poznámka: Změny, které uděláte v místní kopii, se nebudou automaticky ukládat do původního souboru na OneDrive.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + F, potom W C. Uslyšíte: "Dialogové okno, Microsoft PowerPoint Online." Pokud je fokus v na tlačítko Stáhnout.

 2. Pokud si Pokud chcete stáhnout prezentaci, stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Oznámení o nové."

 3. Přesunout na oznámení, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N. Uslyšíte: "Tlačítka Otevřít." Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter. Stažení souboru do složky stahování ve vašem zařízení.

Přidání textu

Pomocí čtečky obrazovky a klávesových zkratek můžete snadno přidat do snímků text obsahující vaše sdělení.

 1. Aby se fokus přesunul do oblasti snímku, která umožňuje úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 2. Přesunutí na první zástupný symbol na snímku, stisknutím klávesy Tab. Typ zástupného symbolu ohlásí. Je-li zástupného symbolu pro text, stiskněte klávesu Enter a potom zadejte požadovaný obsah.

 3. Až skončíte, stiskněte klávesu F2.

 4. Pokud chcete přesunout na další zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Chcete-li upravit zástupného symbolu, stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete ukončit, stiskněte klávesu F2. Opakujte pro všechny zástupné symboly na snímku.

Formátování textu

Aby byla vaše prezentace přístupnější pro různé cílové skupiny, můžete například zlepšit čitelnost textu zvolením většího písma nebo použitím tučného formátování.

 1. Aby se fokus přesunul do oblasti snímku, která umožňuje úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 2. Přesunout k první upravitelné oblasti na snímku, stiskněte klávesu Tab.

 3. Oblast umožňující úpravy vyberete stisknutím klávesy Enter.

 4. Pokud chcete vybrat veškerý text v oblasti, stiskněte Ctrl+A. Pokud chcete vybrat část textu v oblasti, stiskněte opakovaně klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte text, a potom stisknutím Ctrl+Shift+šipkové klávesy vyberte požadovanou část textu.

 5. Na vybraný text můžete použít nejčastější možnosti formátování pomocí těchto klávesových zkratek:

  • Tučné: Ctrl+B

  • Kurzíva: Ctrl+I

  • Podtržení: Ctrl+U

  • Zvětšení velikosti písma: řadič +] (pravá hranatá závorka)

  • Zmenšení velikosti písma: kombinace kláves Ctrl + [(levá závorka)

 6. Můžete zobrazit další možnosti formátování, nechte text vybraný, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + Ů a potom stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte formátování možnost potřebovat, například "Tlačítka odrážky." Chcete-li vybrat jednu z možností, stiskněte MEZERNÍK. Pokud chcete rozbalit polích se seznamem, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů.

Přidání obrázků

Jak se říká, lépe jednou vidět, než stokrát slyšet, takže proč neoživit prezentaci pomocí obrázků. V aplikaci PowerPoint Online můžete přidat obrázky z vlastního úložiště nebo použít obrázky přímo z internetu.

Tip: Přidejte obrázky jenom vpravo umístěte a přesnou velikost, pomocí snímku podle sice pro obrázky, například obrázek s titulkem rozložení snímku. Další informace přejděte na článek použití čtečky obrazovky k vložení a úpravám obrázků a tabulek v aplikaci PowerPoint.

Přidání obrázků z vašeho zařízení

 1. Na snímku, podle kterého chcete přidat obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, potom P. Otevře se Windows Otevřít dialogové okno, které fokus do pole název souboru.

 2. Stisknutím klávesy Tab a kláves se šipkami, dokud uslyšíte soubor s obrázkem a stiskněte klávesu Enter.

Přidání obrázků z internetu

 1. Na snímku, podle kterého chcete přidat obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N, potom F, F. Otevře se dialogové okno Hledání obrázků služby Bing, se zaměřuje na do vyhledávacího pole.

 2. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter.

 3. SR klávesou doleva nebo doprava šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte obrázek, který chcete vložit a stiskněte klávesu Enter a vyberte požadovaný obrázek. Uslyšíte: "Checked."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Vložit" a stiskněte klávesu SR klávesou Enter.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího.

 1. Na snímku místo, kam chcete přidat poznámky lektora stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 uslyšíte, dokud: "PowerPointu Online, poznámky ke snímkům."

  Pokud neslyšíte "PowerPointu Online, poznámky", stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + W a pak ČD zobrazte podokno poznámek snímku.

 2. Fokus se přesune do podokna poznámek snímku. Zadejte poznámky lektora pro snímek.

Předvést cílové skupiny

Až přijde čas podělit se o prezentaci s diváky, spusťte prezentaci pomocí klávesových zkratek a čtečky obrazovky.

 1. V zobrazení pro Úpravy, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + W a pak B. Spuštění prezentace od prvního snímku v prezentaci.

  Tip: Pokud byste chtěli prezentaci spustit od aktuálního snímku, stiskněte C.

 2. V prezentaci stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte název prezentace. Fokus se přesune do prezentace.

 3. Když chcete přejít na další snímek, stiskněte klávesu N. Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

 4. Až budete chtít prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc. Fokus se vrátí do zobrazení pro úpravy.

Další informace najdete v příručce s použitím čtečky obrazovky zobrazit svoji prezentaci aplikace PowerPoint.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×