ZÍSKATKONTDATA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZÍSKATKONTDATA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí data uložená v kontingenční tabulce. Pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA můžete načíst souhrnná data z kontingenční tabulky, pokud jsou tato data v sestavě kontingenční tabulky viditelná.

Poznámka: Jednoduchý vzorec ZÍSKATKONTDATA můžete rychle zadat vložením znaménka = (rovnítko) do buňky, do které chcete navrátit hodnotu, a následným kliknutím na buňku v kontingenční tabulce, ve které se nachází data, která chcete navrátit.

Syntaxe

ZÍSKATKONTDATA(datové_pole; kontingenční_tabulka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntaxe funkce ZÍSKATKONTDATA obsahuje následující argumenty:

 • Datové_pole:    Povinný argument. Název datového pole (v uvozovkách) obsahujícího data, která chcete načíst.

 • Kontingenční_tabulka:    Povinný argument. Odkaz na libovolnou buňku, oblast buněk nebo pojmenovanou oblast buněk v kontingenční tabulce. Tyto informaci slouží k určení, která kontingenční tabulka obsahuje data, která chcete získat.

 • Pole1, položka1, pole2, položka2:    Nepovinný argument. 1 až 126 dvojic názvů polí a názvů položek popisujících data, která chcete načíst. Dvojice můžou být uvedené v libovolném pořadí. Názvy polí a položek, které nepředstavují kalendářní data a čísla, jsou zadané v uvozovkách. U kontingenčních tabulek založených na datech OLAP můžou položky obsahovat název zdroje dimenze i název zdroje položky. Dvojice pole a položka u kontingenční tabulky založené na datech OLAP může mít následující podobu:

  "[Výrobek]";"[Výrobek].[Všechny výrobky].[Potraviny].[Pečivo]"

Komentář

 • Do výpočtů funkce ZÍSKATKONTDATA jsou zahrnutá vypočítaná pole nebo položky a vlastní výpočty.

 • Pokud je jako argument kontingenční_tabulka vybraná oblast, která obsahuje dvě nebo více kontingenčních tabulek, data se načtou z naposledy vytvořené sestavy pro danou oblast.

 • Pokud argumenty pole a položky popisují jednu buňku, bude vrácená hodnota této buňky bez ohledu na to, jestli se jedná o řetězec, číslo, chybu a podobně.

 • Jestliže položka obsahuje kalendářní datum, musí být hodnota vyjádřená jako pořadové číslo nebo vyplněná pomocí funkce DATUM. Tím se zajistí, že bude při otevření listu v jiném národním prostředí tato hodnota zachovaná. Položka odkazující třeba na datum 5. březen 1999 by se mohla zadat jako 36224 nebo DATUM(1999;3;5). Časy můžete zadat jako desetinné hodnoty nebo pomocí funkce ČAS.

 • Pokud argument kontingenční_tabulka představuje oblast, která kontingenční tabulku neobsahuje, funkce ZÍSKATKONTDATA navrátí chybu #ODKAZ!.

 • Jestliže argumenty popisují skryté pole nebo obsahují filtr sestavy, ve které nejsou filtrovaná data viditelná, funkce ZÍSKATKONTDATA navrátí chybu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Vložený sešit z praktických důvodů neobsahuje žádná data v kontingenční tabulce, ale jenom obrázek dat. Vzorce a výsledky, které jsou zobrazené, jsou ukázané v tomto příkladě.

List

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Výsledek

ZÍSKATKONTDATA("Prodej";$A$4)

Vrátí celkový součet pole Prodej, 49 325 Kč.

ZÍSKATKONTDATA("Součet prodejů";$A$4)

Také vrátí celkový součet pole Prodej, 49 325 Kč. Název pole můžete vložit přesně tak, jak je napsaný v listu, nebo jen jako kořen (bez "součet", "počet" atd.).

ZÍSKATKONTDATA("Prodej";$A$4;"Měsíc";"Březen")

Vrátí celkový součet za březen, 30 337 Kč.

ZÍSKATKONTDATA("Prodej";$A$4;"Měsíc";"Březen";"Výrobek";"Vyrobit";"Prodejce";"Karásek")

Vrátí 10 201 Kč.

ZÍSKATKONTDATA("Prodej";$A$4;"Oblast";"Jih")

Vrátí chybnou hodnotu #ODKAZ!, protože data pro oblast Jih nejsou viditelná.

ZÍSKATKONTDATA("Prodej";$A$4;"Výrobek";"Nápoje";"Prodejce";"Chvojková")

Vrátí chybnou hodnotu #ODKAZ!, protože u prodejce Chvojková není uvedená celková hodnota prodeje nápojů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×