XNPV (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce XNPV v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí čistou současnou hodnotu neperiodických peněžních toků. K výpočtu čisté současné hodnoty periodických peněžních toků použijte funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA.

Syntaxe

XNPV(sazba;hodnoty;data)

Syntaxe funkce XNPV má následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu pro peněžní toky.

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o posloupnost peněžních toků odpovídajících datům plateb. První platba je volitelná a odpovídá nákladům nebo platbám, které proběhnou na počátku investice. Pokud je první hodnota náklad nebo platba, musí se jednat o zápornou hodnotu. Všechny další platby se uvažují na základě roku o 365 dnech. Řada hodnot musí obsahovat alespoň jednu kladnou a jednu zápornou hodnotu.

 • Data:    Povinný argument. Jedná se o posloupnost dat plateb. První platba určuje počátek splácení. Všechna další data leží až za tímto datem v libovolném pořadí.

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Čísla v argumentu data jsou zkrácena na celá čísla.

 • Pokud některý argument není číselného typu, vrátí funkce XNPV chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud některé číslo posloupnosti není platné kalendářní datum, vrátí funkce XNPV chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud některé číslo posloupnosti předchází počáteční datum, vrátí funkce XNPV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud hodnoty a data obsahují odlišný počet hodnot, vrátí funkce XNPV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce XNPV se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • di = i -té (nebo poslední)datum platby.

  • d1 = 0 -té datum platby.

  • Pi = i -tá (nebo poslední) platba.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodnoty

Data

-10000

01.01.08

2750

01.03.08

4250

30.10.08

3250

15.02.09

2750

01.04.09

Vzorec

Popis

Výsledek

=XNPV(0,09;A2:A6;B2:B6)

Čistá současná hodnota investice s výše uvedenými náklady a výnosy. Diskontní sazba pro peněžní toky je 9 procent.

2086,65

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×