XML pro začátečníky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Budete slyšet z jazyk XML (Extensible Markup) a budete slyšet mnoho důvodů, proč organizaci zacházet. Ale co přesně je XML? Tento článek vysvětluje základy XML – co je a jak to funguje.

V tomto článku

Krátké seznámení přirážky značky a značky

Co tím ho XML?

Word ve správném formátu data

Rychlý přehled schémata

Rychlý přehled transformace

Jazyk XML v systému Microsoft Office

Krátké seznámení přirážky značky a značky

Porozumět XML, je dobré znát představu o označování data. Lidé vytvořili dokumenty staletí a odstranění stejně jako vždycky jste označili těchto dokumentů. Například školy učitelé přirážky student papíry všechny od času. Budou Sdělte studentům přesunutí odstavce, objasňují vět, opatřit a tak dál. Označení dokumentu je, jak jsme definovat strukturu, význam a vizuální vzhled informací v dokumentu. Pokud jste někdy použili funkci sledování změn v aplikaci Microsoft Office Word, použili jste počítačové podobě označit.

V počítačové, "označovat" taky změnil na "značky." Marže je proces pomocí kódů s názvem značky (nebo v některých případech tokeny) k definování struktury vizuální vzhled a – v případě XML – smyslu všechna data.

Kód HTML pro tento článek je příkladem značek počítač v práci. Pokud jste Procházet (v Microsoft Internet Explorer, klikněte pravým tlačítkem myši na stránku a klikněte na Zobrazit zdroj ), zobrazí se kombinaci čitelný text a značky Hypertext Markup Language (HTML), například <p> a <h2>. Značky HTML a XML dokumentů se snadno rozpoznatelný, protože jsou uzavřeny v lomených závorkách. Ve zdrojovém kódu pro tento článek značky HTML pro různé úlohy, například definovat začátek a konec odstavce (<p> ... </p>) a označení umístění jednotlivé obrázky.

Co tím ho XML?

Dokumenty ve formátu HTML a jazyk XML obsahují dat obklopená značky, ale je to, kde podobnosti mezi dvěma jazyky končit. Ve formátu HTML, značky určit vzhled dat – nadpisy přejděte sem, odstavec začíná tam atd. Ve formátu XML definují značky struktury a významu datům – co je data.

Když popisujete struktury a významu datům, umožníte znovu použít tato data v mnoha způsoby. Například pokud máte blokem data o prodeji a jednotlivých položek v bloku jednoznačně identifikovat, můžete načíst jen ty položky, které potřebujete do prodejní sestav a jiné položky načíst do databáze aplikace účetní. Jinými slovy, můžete použít jeden systém k vytvoření dat a označovat s značky XML a potom zpracovávat tato data v libovolné číslo jiné systémy, bez ohledu na hardware platformu nebo operační systém. Aby přenositelnosti se XML stal jednou z nejoblíbenějších technologií pro výměnu dat.

Při používání nezapomeňte na tyto skutečnosti:

 • Nelze použít HTML místo XML. Můžete však zalomení dat XML v značky HTML a zobrazit na webové stránce.

 • HTML se omezí na předdefinované sadu značky, které všichni uživatelé sdílejí.

 • XML umožňuje vytvářet značky, které potřebujete k tomu, vaše data a strukturu tato data. Dejme tomu, potřebujete k ukládání a sdílení informací o domácích. Můžete vytvořit následující kód XML:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
   <NAME>Izzy</NAME>
   <BREED>Siamese</BREED>
   <AGE>6</AGE>
   <ALTERED>yes</ALTERED>
   <DECLAWED>no</DECLAWED>
   <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
   <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>
  

Uvidíte, že značky XML umožnit zjistit, jaký typ dat, která se díváte. Třeba víte, jedná se o údaj o kočkou a můžete snadno najít kočky název stáří a tak dál. Umožňuje vytvořit značky, které definují téměř žádné datové struktury je co dělá XML "extensible."

Ale Nezaměňujte značky v tomto příkladu se značkami v souboru ve formátu HTML. Například pokud vložte tento struktura XML do souboru ve formátu HTML a zobrazení souboru v prohlížeči, výsledek bude vypadat nějak takhle:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Prohlížeč značky XML ignoruje a zobrazí se pouze data.

Word ve správném formátu data

Možná uslyšíte někomu z IT oddělení zmínit "ve správném formátu" XML. Ve správném formátu XML odpovídá sady velmi striktních pravidel, které určují způsob XML. Pokud soubor nemá pravidlům tyto, XML přestane fungovat. Například ve výše uvedeném příkladu každé otevření značku má uzavírací značku, takže vzorku vyhovuje na jeden z pravidel ve správném formátu. Je-li odebrat značku a pokusíte se otevřít soubor v některé z aplikací Office, zobrazí se chybová zpráva a program přestane pomocí souboru.

Nemusíte nutně znát pravidla pro vytváření ve správném formátu XML (když jsou snadno srozumitelné), ale je potřeba si zapamatovat, že jste sdílení dat XML mezi programy a systémy jenom v případě, že se tato data ve správném formátu. Pokud nejde otevřít soubor XML, dost možná je, že není ve správném formátu.

Jazyk XML je také nezávislý na platformě, což znamená, že kterýkoliv program vytvořený pro použití jazyka XML můžete číst zpracovávat data XML, bez ohledu na hardware nebo operační systém. Například s správné značky XML můžete desktopová aplikace otevřít a práce s daty z počítače, sálové počítače. A bez ohledu na to, který vytvoří obsah XML dat, můžete pracovat se stejnými daty ve více aplikacích Office. Protože je přenosná, stal XML jednou z nejoblíbenějších technologií pro výměnu dat mezi databázemi a uživatel plochy.

Jazyk XML používaný jinými programy

Kromě toho značkou, ve správném formátu data, systémy XML obvykle pomocí dvou dodatečný: schémata a transformace. Následující části popisují, jak fungují tyto další součásti.

Rychlý přehled schémata

Nenechte se slovem "schéma" polekat. Schéma je prostě soubor XML, která obsahuje pravidla pro co můžete a nemůžete uložena v datového souboru XML. Soubory schématu obvykle používají .xsd příponu souboru, zatímco datových souborů XML používají příponu XML.

Schémata umožňují aplikací pro ověření dat. Poskytují rámec pro strukturování dat a za ověření oprávněnosti dává smysl poznámkové bloky pro školy a žádní jiní uživatelé. Například pokud uživatel zadá neplatných dat, třeba k textu v poli s datem, program můžete zobrazí výzvu k zadejte správná data. Některá data v souboru XML splňuje tato pravidla v daném schématu, libovolný program podporující XML můžete použít toto schéma číst, interpretovat a zpracování dat. Například jak je znázorněno na následujícím obrázku, Excel může ověřovat data <CAT> vzhledem ke schématu KOČKA.

Schémata umožňují sdílení dat XML aplikacemi.

Schémata mohou být složitá a naučí vás, jak ho vytvořit je nad rámec tohoto článku. (Kromě, pravděpodobně máte IT oddělení, které zná jak.) Ale je dobré vědět schémata vypadat takto. Následující schéma definuje pravidla pro <CAT>... sady </CAT> značek.

<xsd:element name="CAT"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
   <xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>    
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>

Nedělejte si starosti o principech všechno ve výběru. Jenom mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Řádkové položky ve schématu ukázkové nazývají deklarace. V případě potřeby další informace o zvířat, třeba jeho barvu nebo značky, je pravděpodobné, že vaše IT oddělení přidejte deklaraci schématu. Systém XML můžete změnit, jak vaše obchodní potřeby vyvíjet.

 • Deklarace poskytují rozsáhlou publikum nemůže ovládat datová struktura. Například deklaraci <xsd:sequence> znamená, že značky, například <NAME> a <BREED> , může docházet v pořadí, ve kterém je uvádí výše. Deklarace můžete taky určit typy dat, které uživatelé mohou zadat. Například schématu výše vyžaduje kladné číslo pro kočky věku a hodnoty logickou hodnotu (PRAVDA nebo NEPRAVDA) značek ALTERED a DECLAWED.

 • Když data v souboru XML splňuje tato pravidla poskytovanou schéma, tato data říká platit. Postup kontroly datového souboru XML oproti schématu se nazývá (logické) ověření. Velký výhodou používání schémata je, že k němu zabránit poškozená data. Jsou taky usnadňují najít poškozená data, protože XML zastavíte narazí na potíže.

Rychlý přehled transformace

Jsme zmínili dříve, XML také poskytuje výkonné způsoby, jak používat nebo opětovné použití data. Mechanismus pro opakované použití dat se nazývá jazyk transformací XSLT (Extensible Stylesheet) nebo jednoduše, transformace.

(V pořádku, vaše IT oddělení) můžete také transformace pro výměnu dat mezi systémy back-end, jako jsou například databáze. Dejme tomu, že databáze A ukládá data o prodeji strukturu tabulky, která funguje taky pro oddělení prodeje. Databáze B jsou uložená data výnosy a náklady v strukturu tabulky, která je přizpůsobené účetní oddělení. Databáze B umožňuje transformace přijímat data od a zapisovat tato data do tabulky správné.

Kombinace datového souboru, schématem a transformací tvoří základní XML systému. Následující obrázek znázorňuje, jak tyto systémy obvykle pracují. Datový soubor je ověřit na základě schématu a potom zpracován libovolný počet užitečných způsobů pomocí transformace. V tomto případě transformace převede data do tabulky na webovou stránku.

Základní struktura souboru XML se schématem a transformací

Následující příklad kódu ukazuje jedním ze způsobů zápisu transformace. Načte <CAT> data do tabulky na webovou stránku. Znovu čárky vzorku není pro předvedení můžete psát nebo transformaci, ale k zobrazení formuláře, který může trvat transformace.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"> 
<TABLE>
 <TR>
  <TH>Name</TH>
  <TH>Breed</TH>
  <TH>Age</TH>
  <TH>Altered</TH>
  <TH>Declawed</TH>  
  <TH>License</TH>
  <TH>Owner</TH>
 </TR>
 <xsl:for-each select="CAT">
 <TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
  <TD>
   <xsl:value-of select="NAME"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="BREED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="AGE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="ALTERED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="DECLAWED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="LICENSE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="OWNER"/>
  </TD>
 </TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Tento příklad ukazuje jak jeden typ transformace může vyhledejte při je kódovaný, ale zapamatovat, že můžete jednoduše popsat co byste měli z data v jednoduchým angličtina. Například můžete přejít na vaše IT oddělení a, budete muset data o prodeji pro konkrétní oblasti tisku za poslední dva roky, "a je nutné vypadat takto." Oddělení IT můžete klikněte (nebo změňte) transformaci, kterou chcete této práci.

Co je to všechno ještě pohodlnější je Microsoft a rostoucí počet jiných dodavatelů vytváříte transformace pro úlohy všech typů. V budoucnu je pravděpodobné, že bude moct stáhnout transformaci, která vyhovuje vašim potřebám nebo je můžete upravit tak, aby vyhovovala účel. To znamená, že XML bývá levnější používat určitou dobu.

Jazyk XML v systému Microsoft Office

Profesionální edice Office podporují rozsáhlé XML. Začnete s systému Microsoft Office 2007, použije systém Microsoft Office formátu XML formátů, například .docx, .xlsx a .pptx. Protože XML uchovává data v textovém formátu místo ve speciálním binárním formátu, vaši zákazníci můžete definovat vlastní schémata a používat vaše data další způsoby, aniž by bylo zaplatit licenčních. Další informace o nových formátů najdete v článku formáty Open XML a přípony názvů souborů. Další výhody, patří:

 • Menší velikosti souborů. Nový formát používá ZIP a jinými technologiemi komprese zmenšit velikost souboru co nejvíc 75 procent ve srovnání s binárními formáty, které se používají v dřívějších verzích Office.

 • Snazší obnova informací a lepší zabezpečení. XML je lidské čitelné, takže pokud soubor poškodí, můžete otevřete soubor v Notepad nebo jiném textovém editoru a obnovit alespoň některých informací. Nové soubory jsou také bezpečnější, protože nemohou obsahovat Visual Basic for Applications (VBA) kód. Pokud používáte nový formát pro vytváření šablon, ovládací prvky ActiveX a makra jazyka VBA uložena v samostatném, bezpečnější část souboru. Kromě toho můžete nástroje, například metadat, chcete-li odebrat osobní údaje. Další informace o používání metadat naleznete v článku Odebrání skrytých dat a osobních údajů tak, že kontrolní dokumenty.

Takže úplně tak velký, ale co dělat, když budete mít dat XML bez schématu? Aplikace Office, které podporují XML mít vlastní přístupy k nápovědu, se kterými pracujete s daty. Například Excel odvozeny schéma Pokud otevřete soubor XML, který už ještě není. Potom vám dá možnost načíst tato data do tabulku XML. Řadit, filtrovat nebo přidat výpočty dat můžete seznamy nebo tabulky XML.

Povolení XML tools v Office

Karta Vývojář nezobrazuje ve výchozím nastavení, ale budete muset přidat na pás karet, když budete chtít používat příkazy XML v Office.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×