WEEKNUM (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce WEEKNUM v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo týdne určitého data. Například týden obsahující datum 1. ledna je prvním týdnem roku a je označen číslem 1.

Pro tuto funkci se používají dva systémy:

  • Systém 1:    Prvním týdnem roku označeným číslem 1 je týden, do kterého spadá datum 1. ledna.

  • Systém 2:    Za první týden roku je považován týden obsahující první čtvrtek v daném roce a tento týden je označen číslem 1. Tento systém je metodika určená v normě ISO 8601, která je všeobecně známá jako evropský systém číslování týdnů.

Syntaxe

WEEKNUM(pořad_číslo,[typ])

Syntaxe funkce WEEKNUM má následující argumenty:

  • Pořad_číslo:     Povinný argument. Jedná se o kalendářní datum v týdnu. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní datum jako text, může dojít k problémům.

  • Typ:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující den, kdy začíná týden. Výchozí hodnota je 1.

Typ

Týden začíná v

Systém

1 nebo neuveden

Neděle

1

2

Pondělí

1

11

Pondělí

1

12

Úterý

1

13

Středa

1

14

Čtvrtek

1

15

Pátek

1

16

Sobota

1

17

Neděle

1

21

Pondělí

2

Poznámka

  • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1, 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

  • Pokud je argument pořadové_číslo mimo rozsah aktuální hodnoty základního data, bude vrácena chybová hodnota #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument typ mimo rozsah popsaný v předchozí tabulce, bude vrácena chybová hodnota #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

09.03.12

Vzorec

Popis

Výsledek

=WEEKNUM(A2)

Číslo týdne v roce, ve kterém se vyskytuje datum 9. 3. 2012. Počítá se s týdny, které začínají v neděli (výchozí).

10

=WEEKNUM(A2;2)

Číslo týdne v roce, ve kterém se vyskytuje datum 9. 3. 2012. Počítá se s týdny, které začínají v pondělí (druhý argument je 2).

11

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×