Webová část Prohlížeč stránky

Webová část Prohlížeč stránky slouží k zobrazení webové stránky, souboru nebo složky na stránce webových částí. Odkaz na obsah vytvoříte zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo názvu složky.

Poznámky: 

 • Webovou část Prohlížeč stránky můžete použít jenom v prohlížeči, který podporuje element HTML IFRAME.

 • K zobrazení souboru nebo složky se vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

V tomto článku

Způsoby použití webové části Prohlížeč stránky

Způsob zobrazení webové stránky v rámci stránky webových částí webovou částí Prohlížeč stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky

Společné vlastnosti webových částí

Způsoby použití webové části Prohlížeč stránky

Pomocí webové části Prohlížeč stránky můžete zobrazit:

 • Oblíbený internetový zdroj zpráv v části stránky webové části věnované souhrnu zpráv

 • Seznam aktivních souborů pracovní skupiny na síťovém serveru, na které se chcete dívat pravidelně

 • Běžně používaný dokument nebo tabulku

Začátek stránky

Způsob zobrazení webové stránky v rámci stránky webových částí webovou částí Prohlížeč stránky

Propojený obsah webové části Prohlížeč stránky je izolovaný od dalšího obsahu na stránce webové části pomocí elementu HTML IFRAME. Tento element zajišťuje, aby se případné elementy HTML, které se zobrazí jako obsah webové části Prohlížeč stránky, nedostaly do konfliktu s jinými elementy HTML na stránce webových částí. Třeba stránka webových částí, která už by obsahovala element HTML FORM, by se nezobrazila správně, pokud by i propojený obsah zahrnoval element HTML FORM, který by nebyl uvnitř elementu HTML IFRAME.

Webová část Prohlížeč stránky zobrazuje obsah asynchronně od ostatních položek na stránce. To znamená, že pokud vrácení obsahu pomocí odkazu trvá dlouhou dobu, můžete zobrazit a používat jiné webové části na stránce.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky jsou vypsané dole.

Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

Vlastnost

Popis

Skupina Webová stránka, Složka nebo Soubor

Určuje typ obsahu, který chcete ve webové části Prohlížeč stránky zobrazit.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Webová stránka:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako obsah webové části Prohlížeč stránky zobrazit webovou stránku. Tato možnost automaticky vloží http:// (Hypertext Transfer Protocol) do textového pole Odkaz a skryje tlačítko Procházet, pokud je zobrazené. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Složka:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ve složce zobrazit seznam souborů. Tato možnost skryje tlačítko Procházet, pokud je zobrazené.

 • Soubor:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit obsah souboru. Tato možnost taky zobrazí tlačítko Procházet pod textovým polem Odkaz. Soubor se otevře v samostatném okně prohlížeče nebo uvnitř webové části v případě, že aplikace, která soubor otevře, podporuje vloženou aktivaci daného souboru v okně prohlížeče.

Odkaz

Určuje hypertextový odkaz, složku nebo soubor, aby vzniklo propojení s obsahem, který chcete zobrazit ve webové části Prohlížeč stránky:

 • Pokud jste výše vybrali Webová stránka, je nutné zadat platný hypertextový odkaz. Pro hypertextové odkazy můžete použít následující dva protokoly:

  • http:// (HyperText Transfer Protocol)

  • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

   Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

 • Pokud jste výše vybrali Složka, musíte zadat platnou místní nebo síťovou složku. K zobrazení složky se vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

 • Pokud jste výše vybrali Soubor, musíte zadat platnou cestu k souboru. K zobrazení souboru se vyžaduje Microsoft Internet Explorer. Můžete taky vybrat Procházet a soubor vyhledat.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×