webová část Prohlížeč stránky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí webové části Prohlížeč stránky můžete na stránce webové části zobrazit webovou stránku, soubor nebo složku. Pro připojení obsahu můžete zadat hypertextový odkaz, cestu k souboru nebo název složky.

Poznámky: 

 • Webovou část Prohlížeč stránky můžete použít pouze v prohlížeči, který podporuje prvek HTML IFRAME.

 • Zobrazení souboru nebo složky vyžaduje aplikaci Microsoft Internet Explorer.

V tomto článku

Způsoby použití webové části Prohlížeč stránky

Způsob zobrazení webové stránky v rámci stránky webových částí webovou částí Prohlížeč stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky

Společné vlastnosti webových částí

Možnosti použití webové části Prohlížeč stránky

Pomocí webové části Prohlížeč stránky můžete zobrazit:

 • oblíbený internetový zdroj zpráv v části stránky webové části věnované souhrnu zpráv;

 • seznam aktivních souborů pracovní skupiny na síťovém serveru, který chcete pravidelně zobrazovat;

 • běžně používaný dokument nebo tabulku.

Začátek stránky

Způsob zobrazení webové stránky v rámci stránky webových částí webovou částí Prohlížeč stránky

Propojený obsah webové části Prohlížeč stránky je izolován od dalšího obsahu na stránce webové části pomocí prvku HTML IFRAME. Tento prvek zajišťuje, aby žádné prvky HTML zobrazené ve formě obsahu ve webové části Prohlížeč stránky nebyly v konfliktu s dalšími prvky HTML na stránce webové části. Stránka webové části může například již obsahovat prvek HTML FORM, a pokud propojený obsah obsahuje také prvek HTML FORM, který není uzavřen v obsahu prvku HTML IFRAME, nezobrazí se pravděpodobně stránka správně.

Webová část Prohlížeč stránky zobrazuje obsah asynchronně od ostatních položek na stránce. To znamená, že pokud vrácení obsahu pomocí odkazu trvá dlouhou dobu, můžete zobrazit a používat jiné webové části na stránce.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky

Vlastní vlastnosti webové části Prohlížeč stránky jsou uvedeny níže.

Poznámka: Vlastní vlastnosti nelze v osobním zobrazení zobrazit ani upravit.

Vlastnost

Popis

Skupina Webová stránka, Složka nebo Soubor

Určuje typ obsahu, který chcete ve webové části Prohlížeč stránky zobrazit.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Webová stránka:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete jako obsah webové části Prohlížeč stránky zobrazit webovou stránku. Tato možnost automaticky zadá do textového pole Odkaz protokol HTTP (http://) a skryje tlačítko Procházet, pokud je zobrazeno. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Složka:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ve složce zobrazit seznam souborů. Tato možnost skryje tlačítko Procházet, jestliže je zobrazeno.

 • Soubor:     Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit obsah souboru. Tato možnost také zobrazí tlačítko Procházet pod textovým polem Odkaz. Soubor se otevře v samostatném okně prohlížeče nebo, pokud aplikace otevírající soubor podporuje vloženou aktivaci daného souboru v okně prohlížeče, uvnitř webové části.

Odkaz

Určuje hypertextový odkaz, složku nebo soubor propojený s obsahem, který chcete zobrazit ve webové části Prohlížeč stránky:

 • Vyberete-li ve výše uvedeném kroku položku Webová stránka, bude nutné zadat platný hypertextový odkaz. Můžete přitom použít jeden ze dvou platných protokolů hypertextového odkazu:

  • protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) (http://),

  • zabezpečený protokol HTTP, který používá šifrování SSL (Secure Sockets Layer) (https://).

   Lze použít absolutní adresu URL nebo relativní adresu URL, nelze však použít cestu k souboru.

 • Jestliže jste ve výše uvedeném kroku vybrali položku Složka, bude nutné zadat platnou místní nebo síťovou složku. K zobrazení složky je nutné použít aplikaci Microsoft Internet Explorer.

 • Pokud jste ve výše uvedeném kroku vybrali položku Soubor, bude nutné zadat platnou cestu k souboru. K zobrazení souboru je nutné použít aplikaci Microsoft Internet Explorer. Soubor můžete také vyhledat klepnutím na tlačítko Procházet.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí společnou sadu vlastností, která řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka: Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Některá oprávnění a nastavení vlastností mohou zakázat nebo skrýt vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který je zobrazen v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu okolí nastavena možnost Normální a je zobrazena celá webová část. Pokud je nastavena možnost Minimalizovaný, je zobrazeno pouze záhlaví.

Typ stylu okolí

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Je-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr:

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webové části, ve které je webová část umístěna.

Poznámka: Seznam nezobrazuje zóny na stránce webové části, pokud nemáte oprávnění ke změnám zóny.

Index zóny

Určuje umístění webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Upřesnit

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda je možné webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda může být webová část připojena k jiným webovým částem.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud klepnete na název webové části.

Popis

Určuje popis tlačítka, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti je použita při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po klepnutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak prohlížeč zobrazí obsah nápovědy k webové části.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×