Webová část Obrázek

Webová část Obrázek slouží k přidání obrázku nebo grafiky na stránku webových částí. Kvůli snadnějšímu sladění obrázku s jinými webovými částmi na této stránce můžete úpravou vlastních vlastností ve sdíleném zobrazení nastavit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části Obrázek.

V tomto článku

Způsoby použití webové části Obrázek

Způsoby zobrazení obrázku

Propojení webové části Obrázek s jinou webovou částí

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek

Společné vlastnosti webových částí

Způsoby použití webové části Obrázek

Webová část Obrázek umožňuje:

 • Přidat na stránku logo firmy nebo projektu

 • Zobrazit fotky zaměstnanců nebo produktů

 • Zajistit, aby stránka byla vizuálně atraktivnější

Začátek stránky

Způsoby zobrazení obrázku

Obrázek se dá zobrazit dvěma způsoby:

 • Zadejte do textového pole vlastnosti Odkaz na obrázek cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na soubor obrázku. V tomto případě je obrázek statický a nemění se (dokud tuto vlastnost neupravíte).

 • Propojte webovou část Obrázek s jinou webovou částí, která poskytuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na soubor. V tomto případě se obrázek může dynamicky měnit jako výsledek nějaké akce jiné webové části, třeba když uživatel vybere některý řádek ve webové části Seznam.

  Webovou část Obrázek můžete propojit třeba s webovou částí Seznam, která obsahuje kontakty. Pokaždé, když ve webové části Seznam s kontakty vyberete řádek, který obsahuje sloupec s hypertextovým odkazem na soubor s fotkou kontaktu, zobrazí se ve webové části Obrázek fotka tohoto kontaktu.

Začátek stránky

Propojení webové části Obrázek s jinou webovou částí

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webových částí Nabídka Webová část a přejděte na Připojení.

 3. Přejděte na Získat obrázek z a klikněte na název webové části, se kterou chcete vytvořit propojení.

Poznámka: Pokud vlastnost Odkaz na obrázek už obsahuje hodnotu a webovou část Obrázek propojíte s jinou webovou částí, vlastnost Odkaz na obrázek se ignoruje. Pokud už je webová část Obrázek propojená s jinou webovou částí a chcete nastavit hodnotu vlastnosti Odkaz na obrázek, musíte toto propojení napřed odebrat.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek jsou vypsané dole.

Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

Vlastnost

Popis

Odkaz na obrázek

Určuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na obrázek, který se má zobrazit ve webové části Obrázek.

V závislosti na použitém prohlížeči se podporují následující formáty grafických souborů.

Formát grafického souboru

Typ souboru

BMP (Windows Bitmap)

.bmp

EMF (Windows Enhanced Metafile)

.emf

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg, .jpeg

PNG (Portable Network Graphics)

.png

Vlastnost Odkaz na obrázek nemusí být dostupná, protože webová část Obrázek je propojená s jinou webovou částí, která tento obrázek poskytuje.

Alternativní text

Určuje text, který se má zobrazit, když uživatel nechá ukazatel myši na obrázku. Tento text se zobrazí, když obrázek není dostupný.

Svislé zarovnání obrázku

Určuje svislou polohu obrázku uvnitř webové části Obrázek. Vyberte jednu z těchto možností: Nahoře, Uprostřed nebo Dole. Výchozí hodnota je Uprostřed.

Vodorovné zarovnání obrázku

Určuje vodorovnou polohu obrázku uvnitř webové části Obrázek. Vyberte jednu z těchto možností: Vlevo, Uprostřed nebo Vpravo. Výchozí hodnota je Uprostřed.

Barva pozadí webové části

Určuje barvu okna webové části Obrázek pod obrázkem. Výchozí barvou je barva pozadí aktuálního motivu.

Barvu určíte tak, že kliknete na Obrázek tlačítka napravo od tohoto textového pole a pak uděláte jednu z těchto věcí:

 • Vyberete nějakou barvu v tabulce barev.

 • Zadáte název barvy ve formátu HTML.

 • Zadáte hodnotu barvy ve formátu RGB.

Pokud chcete, aby barva pozadí byla stejná jako motiv webu, v dialogovém okně Barva pozadí webové části klikněte na Průhledná.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×