Office
Přihlásit se

Webová část Seznam

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Není k dispozici webové části s názvem zobrazení seznamu na klasické Sharepointu. Pokud hledáte seznamu webové části pro stránky v rámci nejnovější verze služby SharePoint online, přečtěte si článek použití webové části Seznam.

Klasický sharepointu se při vytvoření nového webu ze šablony webu webových částí se automaticky přidají do domovskou stránku webu. Například týmový web obsahuje oznámení, kalendář a odkazy webových částí. Tyto webové části se výskyty webové části Seznam, které umožňuje zobrazit data seznamu šablony předkonfigurované seznamů.

Podobně platí, že pokud vytvoříte seznam nebo knihovnu na webu, automaticky se vytvoří webová část Seznam se stejným názvem jako název seznamu nebo knihovny. Pokud třeba vytvoříte seznam nazvaný Smlouvy, bude v části Galerie název webu k dispozici webová část Seznam s názvem Smlouvy. Webová část automaticky zobrazí data obsažená ve vytvořeném seznamu nebo knihovně.

V tomto článku

Možnosti použití webové části Seznam

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Připojení webové části Seznam k jiné webové části

Podporované typy seznamů, které jde připojit

Podporované typy sloupců seznamů, které jde připojit

Vlastní vlastnosti webové části Seznam

Společné vlastnosti webových částí

Možnosti použití webové části Seznam

Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit další webové části, včetně dalších webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené s dalšími členy týmu, které se většinou zobrazují v tabulkovém formátu. V seznamech můžete tyto informace zobrazit různými způsoby a pro různé účely, třeba k filtrování, řazení nebo výběr určitých sloupců.

Většinu seznamů a webových částí Seznam můžete zobrazit v jednom ze dvou tabulkových zobrazení: standardním zobrazení, které je dostupné všem uživatelům, a zobrazení Datový list. Zobrazení Datový list vyžaduje program nebo ovládací prvek, který je kompatibilní s Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Microsoft Office Access 2007, a podporu ovládacího prvku ActiveX.

Pomocí webové části Seznam můžete provádět tyto kroky:

 • zobrazit data seznamu na stránce webové části v tabulkovém formátu a data tak rychle řadit, filtrovat, izolovat a aktualizovat;

 • zobrazit ve webové části Seznam dokumenty připravené pro týmovou revizi nebo dokumenty často používané vaší skupinou;

 • sledovat data projektu ve webové části Seznam a filtrovat je nebo řadit podle sloupce, který obsahuje jméno osoby nebo přiřazení úkolu z odpovídajícího sloupce v připojené webové části Kontakty;

 • z webové části Seznam základních informací o zaměstnancích, která obsahuje jméno a ID zaměstnance, vyhledávat podrobné informace o zaměstnancích (jako jsou třeba možnosti příspěvků, rodinný stav a hrazení zdravotního pojištění) v připojené webové části Podrobností o zaměstnancích;

 • prověřit celou zákaznickou objednávku ve dvou webových částech Seznam, přičemž první webová část Objednávka obsahuje informace o objednávce a druhá webová část Podrobnosti o objednávce obsahuje všechny položky řádku dané objednávky;

 • zobrazením fotografie dané osoby v připojené webové části Obrázek nebo mapy s adresou do zaměstnání dané osoby v připojené webové části Mapa vylepšit zobrazení základních informací o osobě ve webové části Seznam kontaktů.

Další informace o přizpůsobení různých typů webových částí najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Po přidání webové části Seznam ke stránce webové části můžete upravit zobrazení tak, aby se na stránce zobrazovaly jenom požadované informace. Aktuální zobrazení upravujete ze stránky webové části.

Kromě toho můžete vytvořit vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny, které se dá použít k zobrazení různých sad informací v různých instancích webové části tohoto seznamu nebo knihovny. Vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny vytvoříte pomocí nabídky Zobrazit Nabídka Zobrazení v seznamu nebo knihovně, kterou chcete přizpůsobit. Odkazy na další informace o vytváření vlastních zobrazení seznamu nebo knihovny najdete v části Viz taky.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část u webové části, kterou chcete přizpůsobit, a pak klikněte na Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů klikněte na Upravit aktuální zobrazení.

 4. V oblasti Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce zaškrtnutím příslušných políček. Vedle názvu sloupce zadejte číslo určující pořadí sloupce v zobrazení.

 5. V oblasti Řadit určete, jestli a jakým způsobem mají být informace řazené. K řazení můžete použít dva sloupce, například nejdřív použít řazení podle autora a potom podle názvu souboru pro každého autora.

 6. V oblasti Filtr určete, jestli a jakým způsobem se mají informace filtrovat. Pomocí filtru můžete zobrazit užší výběr, třeba položky vytvořené určitým oddělením nebo položky se stavem Schváleno.

 7. V oblasti Seskupit podle můžete seskupit položky stejné hodnoty do vlastního oddílu, třeba do rozbalitelného oddílu dokumentů podle určitého autora.

 8. V oblasti Souhrny můžete počítat položky ve sloupcích, například celkový počet problémů. Někdy můžete zjišťovat i další informace, jako jsou třeba průměry.

 9. V oblasti Styl vyberte požadovaný styl zobrazení, třeba stínovaný seznam, ve kterém je každý druhý řádek stínovaný.

 10. Pokud seznam nebo knihovna obsahuje složky, můžete vytvořit zobrazení, které složky neobsahuje. Tomu se někdy říká jednoduché zobrazení. Pokud chcete zobrazit všechny položky seznamu na stejné úrovni, klikněte na Zobrazit všechny položky bez složek.

 11. Pokud má seznam nebo knihovna velký rozsah, můžete omezit počet zobrazovaných souborů. Kromě toho můžete určit, kolik souborů se má na stránce zobrazovat. V oblasti Omezení počtu položek vyberte požadované možnosti.

 12. Pokud chcete seznam nebo knihovnu zobrazit v mobilním zařízení, vyberte požadované možnosti v oblasti Mobilní.

 13. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Připojení webové části Seznam k jiné webové části

Většinu seznamů a webových částí Seznam můžete zobrazit v jednom ze dvou tabulkových zobrazení: standardním zobrazení, které je dostupné všem uživatelům, a zobrazení Datový list. Zobrazení Datový list vyžaduje program nebo ovládací prvek, který je kompatibilní s Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Office Access 2007, a podporu ovládacího prvku ActiveX.

Prostřednictvím standardního zobrazení nebo zobrazení Datový list můžete webovou část Seznam připojit k jiné webové části, poskytnout pro tuto webovou část data a změnit způsob zobrazení daných dat v připojené webové části, včetně jiné webové části Seznam.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webových částí Nabídka Webová část a přejděte na Připojení.

 3. Přejděte na Poskytnout řádek nebo Získat pořadí nebo filtr a klikněte na název webové části, se kterou chcete vytvořit propojení.

Klíč k příkazům v podnabídce Připojení

Příkaz v podnabídce

Popis

Poskytnout řádek

Webovou část Seznam můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části. Podle způsobu vytvoření dané webové části a způsobu získávání dat v ní může jiná webová část řádek dat zobrazit nebo ho využít jako filtr nebo hodnotu parametru.

Do standardního zobrazení se po připojení webové části Seznam automaticky přidá sloupec Vybrat položku obsahující tlačítka možností, pomocí kterých můžete označit řádek, který má být předaný do druhé webové části. Ve standardním zobrazení můžete najednou vybrat jen jeden řádek. Některé sloupce, třeba sloupec Upravit, nejde v připojení webové části použít.

V zobrazení Datový list můžete vybrat víc řádků, do druhé webové části ale bude předaný jen jeden řádek. Pokud jich vyberete víc, předá se řádek obsahující aktivní buňky, přičemž všechny ostatní řádky budou ignorované. Data ve sloupci Řádek souhrnů nebo Nový řádek nejde do druhé webové části poskytnout.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Zobrazení seznamu připojit víc než jednu webovou část.

Poskytnout data

Webovou část Seznam můžete připojit k další webové části, která pracuje s daty seznamu. V tom případě bude webová část Seznam zdrojem dat pro další webovou část.

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list budou do jiné webové části poskytnutá jen data v zobrazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit víc než jednu webovou část.

Získat pořadí nebo filtr

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Seznam k další webové části, která může webové části Seznam poskytovat následující informace:

 • Jedna nebo víc dvojic dat název-hodnota sloupce, pomocí kterých můžete filtrovat data ve webové části Seznam.

 • Sloupec dat sloužící ve webové části Seznam k sestupnému nebo vzestupnému řazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit jen jednu další webovou část.

Všechny webové části Seznam na webu jsou většinou dostupné v části Galerie název webu. Po prvním přidání webové části Seznam z galerie webových částí na stránku webových částí se na stránce zobrazí výchozí zobrazení seznamu. Pokud chcete zobrazit data, která budou umístěná ve webové části Seznam a další připojené webové části, bude možná potřeba zobrazení seznamu upravit. Můžete třeba různými způsoby data filtrovat, řadit, seskupit nebo zobrazit různé sloupce.

Zobrazení seznamu můžete v části Seznamy vlastních vlastností podokna nástrojů změnit jedním ze dvou způsobů:

 • Ve vlastnosti Vybrané zobrazení vyberte jiné zobrazení.

 • Pokud chcete upravit aktuální zobrazení, klikněte na Upravit aktuální zobrazení.

Při každém výběru nebo úpravě zobrazení seznamu se z původního návrhu seznamu webu vytvoří kopie návrhu seznamu a uloží se s webovou části Seznam. Data seznamu se ale nezmění.

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného buďte opatrní. Může dojít k odstranění změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových částí, která závisejí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení se zobrazí výzva k potvrzení akce.

Začátek stránky

Podporované typy seznamů, které jde připojit

I když můžete ve webové části Seznam zobrazit všechny typy seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporované jen některé typy. Obecně jsou to typy, které zobrazují data v tabulkovém formátu, například Kontakty. Nejsou podporované seznamy zobrazující data v jiném než tabulkovém formátu, třeba zobrazení složky. Podporované a nepodporované typy seznamů jsou uvedené níž.

Podporované typy seznamů

Nepodporované typy seznamů

 • Oznámení

 • Kontakty

 • Události

 • Problémy

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Vlastní seznamy

 • Seznamy obsahující data importovaná z tabulky

 • Knihovny dokumentů

 • Knihovny formulářů

 • Zobrazení Kalendář seznamu Události

 • Diskusní vývěsky

 • Průzkumy

 • Knihovny obrázků

 • Katalogy šablon webů a seznamů

 • Galerie webových částí

 • Zdroje dat

Začátek stránky

Podporované typy sloupců seznamů, které jde připojit

I když můžete ve webové části Seznam zobrazit všechny typy sloupců seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporované jen některé typy. Podporované a nepodporované typy sloupců seznamů jsou uvedené níž.

Podporované typy sloupců seznamů

Nepodporované typy sloupců seznamů

 • Jeden řádek textu

 • Volba

 • Číslo

 • Měna

 • Datum a čas

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u odpovídajících sloupců)

 • Vyhledávací

 • Ano/Ne

 • Počítané

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u filtrování)

 • Více řádků textu

 • Upravit

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Seznam

Vlastní vlastnosti webové části Seznam jsou uvedené níž.

Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

Vlastnost

Popis

Vybrané zobrazení

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného buďte opatrní. Může dojít k odstranění změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových částí, která závisejí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení se zobrazí výzva k potvrzení akce.

Určuje zobrazení seznamu, které se má objevit ve webové části. Můžete vybrat jeden z těchto seznamů:

 • Všechny název seznamu nebo Všechny dokumenty     Tato vlastnost zobrazí všechny sloupce v seznamu nebo knihovně podle typu seznamu.

  Poznámka: Dřív než kliknete na tlačítko OK nebo Použít, můžete výběrem položky <Aktuální zobrazení> vrátit poslední použité zobrazení a ignorovat neuložené změny provedené v kopii návrhu zobrazení seznamu. Po kliknutí na OK nebo Použít budou provedené změny použité v novém aktuálním zobrazení a uložené s webovou částí Seznam.

 • Zobrazení Průzkumníka     Tato vlastnost zobrazí obsah knihovny dokumentů jenom pomocí ikon podobných Průzkumníku Windows. Zobrazení je dostupné jenom pro knihovny dokumentů.

 • <Souhrnné zobrazení>     Tato vlastnost zobrazí souhrnné zobrazení seznamu. Toto zobrazení se liší podle typů seznamů.

 • Další zobrazení seznamů    Tato vlastnost zobrazí v závislosti na typu seznamu uživatelem definovaná zobrazení nebo další výchozí zobrazení.

Upravit aktuální zobrazení

Výběrem položky Upravit aktuální zobrazení můžete upravit aktuální zobrazení použité ve webové části a kromě toho i určit zobrazené sloupce, pořadí řazení, použitý filtr, omezení položky a jestli se mají zobrazovat součty.

Při každém výběru nebo úpravě zobrazení seznamu bude z návrhu seznamu původního webu vytvořená kopie informací návrhu seznamu, která bude uložená do webové části Seznam. Data seznamu se ale nezmění.

Typ panelu nástrojů

Určuje způsob zobrazení panelu nástrojů seznamu nebo to, jestli se má vůbec zobrazovat. Vybrat můžete jednu z těchto možností:

Panel nástrojů Souhrn     Tato možnost zobrazí panel nástrojů aktuálně vybraného zobrazení seznamu. Kromě vlastních seznamů to je výchozí hodnota pro většinu typů seznamů.

Úplný panel nástrojů     Tato možnost zobrazí celý panel nástrojů pro aktuálně vybraný seznam. Je to výchozí hodnota vlastních seznamů.

Žádný panel nástrojů     Žádný panel nástrojů se nezobrazí.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Chcete-li druhou webovou část přesunout do horní části zóny, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Aktualizované poslední 2014-6-16

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×