webová část Seznam

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Webová část s názvem Seznam neexistuje. Při vytváření nového webu ze šablony webu se na domovskou stránku webu automaticky přidají webové části. Například týmový web obsahuje ve výchozím nastavení webové části Oznámení, Kalendář a Odkazy. Ty jsou instancemi webové části Seznam využívající předem nakonfigurovanou šablonu seznamu k zobrazení dat seznamu.

Podobně platí, že pokud vytvoříte seznam nebo knihovnu na webu, automaticky se vytvoří webová část Seznam se stejným názvem jako název seznamu nebo knihovny. Pokud třeba vytvoříte seznam nazvaný Smlouvy, bude v části Galerie název webu k dispozici webová část Seznam s názvem Smlouvy. Webová část automaticky zobrazí data obsažená ve vytvořeném seznamu nebo knihovně.

V tomto článku

Možnosti použití webové části Seznam

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Připojení webové části Seznam k jiné webové části

Podporované typy seznamů, které jde připojit

Podporované typy sloupců seznamů, které jde připojit

Vlastní vlastnosti webové části Seznam

Společné vlastnosti webových částí

Možnosti použití webové části Seznam

Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit další webové části, včetně dalších webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené s dalšími členy týmu, které jsou obvykle zobrazeny v tabulkovém formátu. V seznamech lze tyto informace zobrazit různými způsoby a pro různé účely, například filtrování, řazení nebo výběr určitých sloupců.

Většinu seznamů a webových částí Seznam lze zobrazit v jednom nebo dvou tabulkových zobrazeních: standardní zobrazení, které je k dispozici každému uživateli, a zobrazení datového listu. Zobrazení datového listu vyžaduje program nebo ovládací prvek kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například aplikaci Microsoft Office Access 2007, a podporu Ovládací prvek ActiveX.

Pomocí webové části Seznam můžete provádět následující kroky:

 • zobrazit data seznamu na stránce webové části v tabulkovém formátu a data tak rychle řadit, filtrovat, izolovat a aktualizovat;

 • zobrazit ve webové části Seznam dokumenty připravené pro týmovou revizi nebo dokumenty často používané vaší skupinou;

 • sledovat data projektu ve webové části Seznam a filtrovat je nebo řadit podle sloupce, který obsahuje jméno osoby nebo přiřazení úkolu z odpovídajícího sloupce v připojené webové části Kontakty;

 • z webové části Zobrazení seznamu základních informací o zaměstnancích, která obsahuje jméno zaměstnance a ID, vyhledávat podrobné informace o zaměstnancích, například možnosti příspěvků, rodinný stav a hrazení zdravotního pojištění, v připojené webové části Podrobností o zaměstnancích;

 • prověřit celou zákaznickou objednávku ve dvou webových částech Seznam, přičemž první webová část Objednávka obsahuje informace o objednávce a druhá webová část Podrobnosti o objednávce obsahuje všechny položky řádku dané objednávky;

 • zobrazením fotografie dané osoby v připojené webové části Obrázek nebo mapy s adresou do zaměstnání dané osoby v připojené webové části Mapa vylepšit zobrazení základních informací o osobě ve webové části Zobrazení seznamu kontaktů.

Další informace o přizpůsobení různých typů webových částí naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Po přidání webové části Seznam ke stránce webové části můžete upravit zobrazení tak, aby byly na stránce zobrazeny pouze požadované informace. Upravujete aktuální zobrazení ze stránky webové části.

Kromě toho můžete vytvořit vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny, které se dá použít k zobrazení různých sad informací v různých instancích webové části tohoto seznamu nebo knihovny. Vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny vytvoříte pomocí nabídky Zobrazit Nabídka Zobrazení v seznamu nebo knihovně, kterou chcete přizpůsobit. Odkazy na další informace o vytváření vlastních zobrazení seznamu nebo knihovny najdete v části Viz taky.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část u webové části, kterou chcete přizpůsobit, a pak klikněte na Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů klepněte na položku Upravit aktuální zobrazení.

 4. V oblasti Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce zaškrtnutím příslušných políček. Vedle názvu sloupce zadejte číslo určující pořadí sloupce v zobrazení.

 5. V oblasti Řadit určete, zda mají být informace řazeny a jakým způsobem. K řazení můžete použít dva sloupce, například nejdříve použít řazení podle autora a poté podle názvu souboru pro každého autora.

 6. V oblasti Filtr určete, zda a jakým způsobem mají být informace filtrovány. Pomocí filtru lze zobrazit užší výběr, například položky vytvořené určitým oddělením nebo položky se stavem Schváleno.

 7. V oblasti Seskupit podle lze seskupit položky stejné hodnoty do vlastního oddílu, například do rozbalitelného oddílu dokumentů podle určitého autora.

 8. V oblasti Souhrny můžete počítat počet položek ve sloupcích, například celkový počet problémů. Někdy lze zjišťovat další informace, například průměry.

 9. V oblasti Styl vyberte požadovaný styl zobrazení, například stínovaný seznam, v němž je každý druhý řádek stínován.

 10. Pokud seznam nebo knihovna obsahuje složky, můžete vytvořit zobrazení, které složky neobsahuje. Toto zobrazení bývá někdy nazýváno jednoduché zobrazení. Chcete-li zobrazit všechny položky seznamu na stejné úrovni, klepněte na možnost Zobrazit všechny položky bez složek.

 11. Má-li seznam nebo knihovna velký rozsah, můžete omezit počet zobrazovaných souborů seznamu nebo knihovny. Můžete také určit, jaký počet souborů má být zobrazen na stránce. V oblasti Omezení počtu položek vyberte požadované možnosti.

 12. Chcete-li zobrazit seznam nebo knihovnu v mobilním zařízení, vyberte požadované možnosti v oblasti Mobilní.

 13. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Připojení webové části Seznam k jiné webové části

Většinu seznamů a webových částí Seznam lze zobrazit v jednom nebo dvou tabulkových zobrazeních: standardní zobrazení, které je k dispozici každému uživateli, a zobrazení datového listu. Zobrazení datového listu vyžaduje program nebo ovládací prvek kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například aplikaci Office Access 2007, a podporu ovládacích prvků ActiveX.

Pomocí standardního zobrazení nebo zobrazení datového listu můžete připojit webovou část Seznam k jiné webové části, poskytnout pro tuto webovou část data a změnit způsob zobrazení daných dat v připojené webové části, včetně jiné webové části Seznam.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webových částí Nabídka Webová část a přejděte na Připojení.

 3. Přejděte na položku Poskytnout řádek nebo Získat pořadí nebo filtr a klepněte na název webové části, ke které se chcete připojit.

Klíč k příkazům v podnabídce Připojení

Příkaz v podnabídce

Popis

Poskytnout řádek

Webovou část Seznam můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části. V závislosti na způsobu vytvoření dané webové části a způsobu získávání dat v této webové části může jiná webová část zobrazit řádek dat nebo jej využít jako filtr či hodnotu parametru.

Do standardního zobrazení bude po připojení webové části Seznam automaticky přidán sloupec Vybrat položku obsahující tlačítka možností umožňující označit řádek, který má být předán do druhé webové části. Standardní zobrazení umožňuje najednou vybrat pouze jeden řádek. Některé sloupce, například sloupec Upravit, nelze v připojení webové části použít.

V zobrazení datového listu lze vybrat více řádků, do druhé webové části však bude předán pouze jeden řádek. Vyberete-li více řádků, bude předán řádek obsahující aktivní buňky, přičemž všechny ostatní řádky budou ignorovány. Data ve sloupci Řádek součtů nebo Nový řádek nelze poskytnout do jiné webové části.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit více než jednu webovou část.

Poskytnout data

Webovou část Seznam můžete připojit k další webové části, která pracuje s daty seznamu. V takovém případě bude webová část Seznamu představovat zdroj dat pro další webovou část.

Ve standardním zobrazení a zobrazení datového listu budou do jiné webové části poskytována pouze data v zobrazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit více než jednu webovou část.

Získat pořadí nebo filtr

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Zobrazení seznamu k další webové části, která může webové části Zobrazení seznamu poskytovat následující informace:

 • Jeden nebo více názvů sloupců a dvojice dat, která filtrují data ve webové části Seznam.

 • Sloupec dat sloužící ve webové části Seznam k sestupnému nebo vzestupnému řazení.

Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit pouze jednu další webovou část.

Všechny webové části Seznam na webu jsou většinou dostupné v části Galerie název webu. Po prvním přidání webové části Seznam z galerie webových částí na stránku webových částí se na stránce zobrazí výchozí zobrazení seznamu. Pokud chcete zobrazit data, která budou umístěná ve webové části Seznam a další připojené webové části, bude možná potřeba zobrazení seznamu upravit. Můžete třeba různými způsoby data filtrovat, řadit, seskupit nebo zobrazit různé sloupce.

Zobrazení seznamu můžete v části Seznamy vlastních vlastností podokna nástrojů změnit jedním ze dvou způsobů:

 • Ve vlastnosti Vybrané zobrazení vyberte jiné zobrazení.

 • Chcete-li upravit aktuální zobrazení, klepněte na položku Upravit aktuální zobrazení.

Při každém výběru nebo úpravě zobrazení seznamu se z původního návrhu seznamu webu vytvoří kopie návrhu seznamu a uloží se s webovou částí Zobrazení seznamu. Data seznamu ale zůstanou stejná.

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného zobrazení postupujte opatrně. V takovém případě může dojít k odebrání změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových části, která závisí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení budete vyzváni k potvrzení akce.

Začátek stránky

Podporované typy seznamů, které lze připojit

I když můžete ve webové části Seznam zobrazit všechny typy seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporované jen některé typy. Obecně jsou to typy, které zobrazují data v tabulkovém formátu, například Kontakty. Nejsou podporované seznamy zobrazující data v jiném než tabulkovém formátu, třeba zobrazení složky. Podporované a nepodporované typy seznamů jsou uvedené níž.

Podporované typy seznamů

Nepodporované typy seznamů

 • Oznámení

 • Kontakty

 • Události

 • Problémy

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Vlastní seznamy

 • Seznamy obsahující data importovaná z tabulky,

 • Knihovny dokumentů

 • Knihovny formulářů

 • Zobrazení Kalendář seznamu Události,

 • Diskusní vývěsky

 • Průzkumy

 • Knihovny obrázků

 • Katalogy šablon webů a seznamů

 • galerie webových částí

 • Zdroje dat

Začátek stránky

Podporované typy sloupců seznamů, které lze připojit

Přestože lze ve webové části Seznam zobrazit všechny typy sloupců seznamů, jsou při vytváření připojení webové části podporovány pouze některé typy. Podporované a nepodporované typy sloupců seznamů jsou uvedeny níže.

Podporované typy sloupců seznamů

Nepodporované typy sloupců seznamů

 • Jeden řádek textu

 • Přepínač

 • Číslo

 • Měna

 • Datum a čas

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u odpovídajících sloupců),

 • Vyhledávání

 • Ano/Ne

 • Vypočítané

 • Hypertextový odkaz nebo obrázek (u filtrování)

 • Více řádků textu

 • Upravit

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Seznam

Vlastní vlastnosti webové části Seznam jsou uvedeny níže.

Poznámka: Vlastní vlastnosti nelze v osobním zobrazení zobrazit ani upravit.

Vlastnost

Popis

Vybrané zobrazení

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného zobrazení postupujte opatrně. V takovém případě může dojít k odebrání změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových části, která závisí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení budete vyzváni k potvrzení akce.

Určuje zobrazení seznamu, které má být zobrazeno ve webové části. Můžete vybrat jeden z následujících seznamů:

 • Všechny název seznamu nebo Všechny dokumenty     Tato vlastnost zobrazí všechny sloupce v seznamu nebo knihovně podle typu seznamu.

  Poznámka: Dříve než klepnete na tlačítko OK nebo Použít, můžete výběrem položky <Aktuální zobrazení> vrátit poslední použité zobrazení a ignorovat neuložené změny provedené v kopii návrhu zobrazení seznamu. Po klepnutí na tlačítko OK nebo Použít budou provedené změny použity v novém aktuálním zobrazení a uloženy s webovou částí Seznam.

 • Zobrazení Průzkumníka.    Tato vlastnost zobrazí obsah knihovny dokumentů pouze pomocí ikon podobných aplikaci Průzkumník systému Windows. Toto zobrazení je k dispozici pouze pro knihovny dokumentů.

 • <Souhrnné zobrazení>.    Tato vlastnost zobrazí souhrnné zobrazení seznamu. Toto zobrazení se liší podle typů seznamů.

 • Další zobrazení seznamů    Tato vlastnost zobrazí v závislosti na typu seznamu uživatelem definovaná zobrazení nebo další výchozí zobrazení.

Upravit aktuální zobrazení

Výběrem položky Upravit aktuální zobrazení můžete upravit aktuální zobrazení použité ve webové části a také určit zobrazené sloupce, pořadí řazení, použitý filtr, omezení položky a zda mají být zobrazeny součty.

Při každém výběru nebo úpravě zobrazení seznamu bude z návrhu seznamu původního webu vytvořena kopie informací návrhu seznamu, která bude uložena do webové části Zobrazení seznamu. Data seznamu však zůstanou stejná.

Typ panelu nástrojů

Určuje způsob zobrazení panelu nástrojů Seznam či zda má být vůbec zobrazen. Vybrat můžete jednu z následujících možností:

Panel nástrojů Souhrn.    Tato možnost zobrazí panel nástrojů aktuálně vybraného zobrazení seznamu. Kromě vlastních seznamů se jedná o výchozí hodnotu pro většinu typů seznamů.

Úplný panel nástrojů.    Tato možnost zobrazí celý panel nástrojů pro aktuálně vybraný seznam. Jedná se o výchozí hodnotu vlastních seznamů.

Žádný panel nástrojů.    Nebude zobrazen žádný panel nástrojů.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí společnou sadu vlastností, která řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka: Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který je zobrazen v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu okolí nastavena možnost Normální a je zobrazena celá webová část. Pokud je nastavena možnost Minimalizovaný, je zobrazeno pouze záhlaví.

Typ stylu okolí

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Je-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr:

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webové části, ve které je webová část umístěna.

Poznámka: Seznam nezobrazuje zóny na stránce webové části, pokud nemáte oprávnění ke změnám zóny.

Index zóny

Určuje umístění webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Chcete-li druhou webovou část přesunout do horní části zóny, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Upřesnit

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda je možné webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda může být webová část připojena k jiným webovým částem.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud klepnete na název webové části.

Popis

Určuje popis tlačítka, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti je použita při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po klepnutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak prohlížeč zobrazí obsah nápovědy k webové části.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Aktualizované poslední 2014-6-16

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×