Webová část Obrázek

Pomocí webové části Obrázek můžete na stránku webové části přidat obrázek nebo grafiku. Změnou vlastních vlastností webové části Obrázek ve sdíleném zobrazení můžete určit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části a snadněji tak koordinovat umístění obrázku vzhledem k dalším webovým částem na stránce.

V tomto článku

Způsoby použití webové části Obrázek

Způsoby zobrazení obrázku

Propojení webové části Obrázek s jinou webovou částí

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek

Společné vlastnosti webových částí

Možnosti použití webové části Obrázek

Pomocí webové části Obrázek můžete:

 • přidat na stránku logo společnosti nebo projektu,

 • zobrazit fotografie zaměstnanců nebo produktů,

 • vylepšit celkový vzhled stránky.

Začátek stránky

Možnosti zobrazení obrázku

Obrázek můžete zobrazit dvěma způsoby:

 • Do textového pole vlastnosti Odkaz na obrázek zadejte cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na soubor s obrázkem. V takovém případě bude obrázek statický a nebude se měnit (pokud neupravíte vlastnost).

 • Připojte webovou část Obrázek k jiné webové části, která obsahuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz. V tomto případě bude obrázek dynamický a může se měnit v důsledku akce provedené v jiné webové části, například výběru řádku uživatelem ve webové části Seznam.

  K webové části Obrázek můžete připojit například webovou část Seznam s kontakty. Při každém výběru řádku ve webové části Kontakty, která obsahuje sloupec s hypertextovým odkazem na soubor obsahující fotografii daného kontaktu, se tato fotografie zobrazí ve webové části Obrázek.

Začátek stránky

Propojení webové části Obrázek s jinou webovou částí

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webových částí Nabídka Webová část a přejděte na Připojení.

 3. Umístěte ukazatel myši na položku Získat obrázek z a potom klepněte na název webové části, ke které se chcete připojit.

Poznámka: Jestliže vlastnost Odkaz na obrázek již hodnotu obsahuje a připojíte webovou část Obrázek k jiné webové části, bude vlastnost Odkaz na obrázek ignorována. Pokud je webová část Obrázek již připojena k jiné webové části a chcete pro vlastnost Odkaz na obrázek nastavit hodnotu, bude nejdříve nutné připojení odebrat.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek jsou uvedeny níže.

Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

Vlastnost

Popis

Odkaz na obrázek

Určuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na obrázek, který chcete zobrazit ve webové části Obrázek.

V závislosti na použitém prohlížeči budou podporovány následující formáty grafických souborů:

Formát grafického souboru

Typ souboru

BMP (Windows Bitmap)

BMP

EMF (Windows Enhanced Metafile)

EMF

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPG, JPEG

PNG (Portable Network Graphics)

PNG

Jestliže je webová část Obrázek připojena k jiné webové části poskytující obrázek, nebude pravděpodobně vlastnost Odkaz na obrázek k dispozici.

Alternativní text

Určuje text, který se zobrazí, jestliže uživatel umístí ukazatel myši nad obrázkem. Tento text se zobrazí, jestliže obrázek není k dispozici.

Svislé zarovnání obrázku

Umožňuje umístit obrázek svisle v rámci webové části Obrázek. Vyberte jednu z položek Nahoru, Na střed a Dolů. Výchozí hodnota je Na střed.

Vodorovné zarovnání obrázku

Umožňuje umístit obrázek vodorovně v rámci webové části Obrázek. Vyberte jednu z položek Doleva, Na střed nebo Doprava. Výchozí hodnota je Na střed.

Barva pozadí webové části

Určuje barvu okna webové části Obrázek za zobrazovaným obrázkem. Výchozí barva je barva pozadí aktuálního motivu služby .

Barvu určíte tak, že kliknete na Obrázek tlačítka napravo od tohoto textového pole a pak uděláte jednu z těchto věcí:

 • Vyberte barvu v mřížce barev.

 • Zadejte název barvy HTML.

 • Zadejte hodnotu barvy RGB.

Chcete-li, aby byla barva pozadí stejná jako motiv webu, klepněte v dialogovém okně Barva pozadí webové části na položku Průhledná.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka: Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být zakázány nebo skryty vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu okolí nastavena možnost Normální a je zobrazena celá webová část. Pokud je nastavena možnost Minimalizovaný, je zobrazeno pouze záhlaví.

Typ stylu okolí

Určuje, zda se zobrazí záhlaví okna a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Je-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda může být webová část minimalizovaná.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda může být webová část skrytá.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda lze webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud klepnete na název webové části.

Popis

Určuje popis tlačítka, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti je použita při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po klepnutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×