Web Microsoft Office Upload Center

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Web Microsoft Office Upload Center nyní umožňuje prohlížet na jediném místě stav souborů odesílaných na server. Když odešlete soubor na webový server, společnost Microsoft jej před zahájením odesílání uloží místně do mezipaměti Office Document Cache, což znamená, že můžete uložit změny a okamžitě pokračovat v práci, i když jste offline nebo máte špatné síťové připojení. Web Microsoft Office Upload Center umožňuje sledovat průběh odesílání a informace o tom, zda některé soubory nevyžadují vaši pozornost.

To je užitečné například v následujících situacích:

 • Máte otevřený soubor ze serveru a server přejde do režimu offline. Soubor můžete uložit a víte, že bude odeslán po přechodu serveru zpět do režimu online.

 • Pracujete na souborech během připojení k aktivnímu bodu na letišti a máte nastoupit do letadla. Kontrolou stavu na webu Upload Center zjistíte, zda ukládání skončilo a zda se můžete odpojit a nastoupit do letadla.

 • Během ukládání došlo k chybě. Okamžitě budete upozorněni a můžete tak opravit problém a rychle ukládání obnovit.

Web Office Upload Center je automaticky instalován jako součást sady Microsoft Office od verze 2010 a je můžete používat několik možností, jak, v závislosti na vaší situaci a používanou verzi Windows používáte.

Otevření webu Upload Center pomocí oznamovací ikony:

 1. Klikněte na ikonu Upload Center  Ikona Upload Center v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na možnost Otevřít web Upload Center.

Otevření webu Upload Center ve Windows 8 nebo Windows 10:

 1. Na obrazovce Start Hledat Webu Upload Center.

 2. Klikněte na ikonu Office Upload Center.

Otevření webu Upload Center pomocí nabídky Start systému Windows:

 1. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy a nakonec na možnost Microsoft Office nebo Microsoft Office Starter.

 2. Klikněte na možnost Nástroje systému Microsoft Office.

 3. Klikněte na možnost Microsoft Office Upload Center.

Ikona Upload Center v oznamovací oblasti

Tato ikona zobrazuje stav ukládání souborů pomocí následujících ikon v oznamovací oblasti:

Ikona Upload Center

Značí, že na uložení nečekají žádné položky.

Ikona Upload Center – oznámení o čekání na uložení

Značí, že web Upload Center obsahuje soubory, které čekají na uložení, protože se nedá kontaktovat server. Tyto soubory se automaticky uloží, jakmile bude server dostupný.

Ikona webu Upload Center – oznámení o pozastaveném ukládání

Značí, že web Upload Center obsahuje soubory čekající na uložení, protože je ukládání pozastavené. V ukládání těchto souborů můžete pokračovat po otevření webu Upload Center a výběru Pokračovat v odesílání.

Ikona Upload Center – oznámení o nezdařeném uložení

Značí, že web Upload Center obsahuje soubory, které se nepodařilo uložit. Tyto chyby uložení můžete opravit otevřením webu Upload Center a výběrem nabídky Vyřešit pro jednotlivé soubory s chybou.

Ikona rovněž informuje o stavu ukládání souborů zobrazením oznámení

Rozevírací oznámení webu Upload Center

nebo při umístění myši na ikonu Upload Center

Rozevírací výstraha webu Upload Center .

Začátek stránky

Zobrazení souborů na webu Upload Center

Web Upload Center zobrazuje Soubory čekající na odeslání, soubory Naposledy odesláno a Všechny soubory v mezipaměti. Po otevření webu Upload Center se na výchozí obrazovce zobrazí veškeré soubory čekající na odeslání na server. Chcete-li zobrazit seznam posledních 25 souborů, které byly uloženy, nebo všechny soubory, které se v současné době nachází v mezipaměti, klikněte na šipku rozevírací nabídky a vyberte obrazovku, kterou chcete zobrazit.

Office Upload Center zobrazující soubory čekající na odeslání

Práce se všemi soubory na webu Upload Center

 • Chcete-li uložit všechny soubory, které čekají na odeslání na webu Upload Center, klikněte na možnost Odeslat vše.

 • Chcete-li pozastavit veškerá odesílání, klikněte na možnost Pozastavit odesílání. Chcete-li obnovit veškerá odesílání, klikněte na možnost Pokračovat v odesílání.

 • Chcete-li provést změny oznámení a způsob správy mezipaměti Office Document Cache, klikněte na možnost Nastavení. Další informace naleznete v tématu Nastavení webu Office Upload Center.

Chcete-li pracovat s konkrétním souborem na webu Upload Center, klikněte na možnost Akce nebo Vyřešit vedle daného souboru a poté z nabídky vyberte, co chcete udělat.

Upload Center – nabídka Vyřešit

Můžete také vybrat soubor, se kterým chcete pracovat, a použít akce souboru prostřednictvím nabídky Akce na panelu nástrojů a prostřednictvím kontextové nabídky jednotlivých souborů.

 • Zvolit:     Pokud selhalo odesílání, protože jiný autor změnil serverovou verzi souboru, což způsobilo konflikt, otevře tato akce okno, kde je možné zobrazit a vybrat verzi, která se má zachovat. Další informace o tomto postupu najdete v článku Řešení konfliktů na webu Upload Center.

 • Otevřít:    Otevře soubor, takže je možné ho prohlížet nebo upravovat přímo z webu Upload Center.

 • Otevřít a vyřešit:    Pokud selhalo odesílání, můžete otevřít aplikaci, ve které byl soubor vytvořený a která automaticky zobrazí další informace o problému a akcích pro jeho vyřešení. Tato akce je často výchozí akcí pro řešení nezdařeného odeslání.

 • Otevřít web:    Otevře web, kde je soubor uložený.

 • Uložit jako:    Uloží kopii souboru na počítač.

 • Uložit kopii:    Tato akce vyřeší nepovedené odeslání uložením změn do jiného umístění.

 • Přihlásit:    Pokud se nezdaří uložení, protože nejste přihlášeni k webovému serveru, umožní tato akce přihlášení za účelem vyřešení nezdařeného odeslání.

 • Zahodit:    Odebere soubor z webu Upload Center. Pokud je tento soubor na serveru, bude pořád dostupný ke stažení.

 • Odeslat:    Tato akce se pokusí uložit provedené změny na server. Další informace najdete v článku Zavření souboru, který se právě odesílá na server.

Následující ikony představují různé stavy souborů webu Upload Center:

Ikona Upload Center – žádné změny čekající na uložení

Značí, že soubor neobsahuje žádné změny čekající na na uložení.

Ikona Upload Center – změny čekající na uložení

Značí, že soubor obsahuje změny čekající na uložení, protože nelze navázat spojení se serverem. Jakmile bude server dostupný, Upload Center tyto soubory automaticky uloží.

Ikona Upload Center – odesílání pozastaveno

Značí, že soubor obsahuje změny čekající na uložení, protože byl pozastaven server. Chcete-li tyto soubory uložit, klikněte na možnost Pokračovat v odesílání na panelu nástrojů.

Ikona Upload Center – uložení selhalo

Značí, že soubor obsahuje změny, které se nepodařilo uložit. Potíže s těmito soubory je možné vyřešit kliknutím na možnost Otevřít a vyřešit v nabídce Vyřešit příslušného souboru.

Začátek stránky

Možnosti zobrazení

Ve výchozím nastavení jsou povolena všechna dostupná oznámení. Typy oznámení a souborů, které budou v mezipaměti zobrazeny, lze zadat zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček u následujících možností:

 • Zobrazit oznámení o selhání odeslání

 • Zobrazit oznámení o čekání na odeslání

 • Zobrazit oznámení o pozastaveném odesílání

 • Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti

Další informace najdete v článku Nastavení mezipaměti Office Document Cache.

 • Úpravou hodnoty Počet dní, po které budou soubory zachovány v mezipaměti dokumentů Officemůžete podle potřeby nastavit maximální počet dnů, po který chcete uchovávat soubory v mezipaměti Office Document Cache. Soubory starší než maximální počet dnů budou odstraněny z mezipaměti pouze tehdy, když nebudou žádné změny čekat na uložení.

 • Uživatelé, kteří dávají přednost práci přímo se serverem, nebo kteří mají obavy o své osobní údaje, mohou vybrat možnost Odstranit dokumenty z mezipaměti Office Document Cache po jejich zavření, která automaticky odstraní dokumenty z mezipaměti po jejich zavření.

  Důležité informace: Pokud je vybrána možnost Odstranit dokumenty z mezipaměti Office Document Cache po jejich zavření a soubor zavřete před dokončením odesílání, budete mít možnost počkat na dokončení odesílání, uložit soubor do jiného umístění nebo provést uzavření bez uložení změn. Nebudete mít možnost ponechat dokumenty jako čekající na pozdější uložení, až bude server dostupný.

 • Mezipaměť Office Document Cache lze kdykoliv vymazat kliknutím na možnost Odstranit soubory v mezipaměti.

  Poznámka:  Při vymazání mezipaměti Office Document Cache kliknutím na možnost Odstranit soubory v mezipaměti nebo povolením možnosti Odstranit dokumenty z mezipaměti Office Document Cache po jejich zavření dojde k odstranění obsahu představovaného dokumenty z mezipaměti, ale zůstane v ní zachován seznam souborů, které v ní byly otevřeny, a tento seznam je tím uložen také v počítači.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×