Vzhled stránky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí dialogového okna Vzhled stránky můžete nastavit rozložení a možnosti tisku stránky.

Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka .

Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

Vzhled stránky > Možnosti na kartě Stránka

Orientace    Zvolte orientaci na výšku nebo na šířku.

Měřítko    Zvětší nebo zmenší list nebo výběr při tisku tak, aby přizpůsobil zadanému počtu stránek.

  • Upravit na    Vyberete-li možnost Upravit na, můžete zadat procento do pole % normální velikosti.

  • Přizpůsobit na    Vyberete-li možnost Přizpůsobit na, můžete zadat číslo do pole stránek vodorovně a svisle. Chcete-li zaplnit šířku papíru a použít tolik stránek, kolik je potřeba, zadejte hodnotu 1 v poli stránek vodorovně a pole svisle ponechte prázdné.

Formát papíru    V tomto poli klepnutím na možnost Letter, Legal nebo jinou velikost označte formát, který chcete použít pro tištěný dokument nebo obálku.

Kvalita tisku    V tomto poli klepněte na rozlišení, pomocí kterého chcete pro aktivní list zadat kvalitu tisku. Rozlišení představuje počet bodů na palec (dpi), které se zobrazí na vytištěné stránce. U tiskáren, které podporují tisk ve vysokém rozlišení, docílíte výběrem vyššího rozlišení vyšší kvality tisku.

Číslo první stránky    Chcete-li zahájit číslování stránek od čísla 1 (jedná-li se o první stránku tiskové úlohy) nebo od dalšího čísla v pořadí (nejedná-li se o první stránku tiskové úlohy), vyberte v tomto poli položku Automaticky. Pokud chcete zadat jiné číslo první stránky než 1, zadejte požadované číslo.

Začátek stránky

Vzhled stránky > Možnosti na kartě Okraje

Zadejte nastavení okrajů a zobrazte výsledky v okně Náhled.

  • Horní, dolní, levý, pravý    Úpravou rozměrů v číselníku Horní, Dolní, Levý a Pravý určete vzdálenost mezi daty a okrajem tištěné stránky.

  • Záhlaví nebo Zápatí    Zadáním hodnoty do číselníků Záhlaví nebo Zápatí upravte vzdálenost mezi záhlavím a horním okrajem stránky nebo mezi zápatím a spodním okrajem stránky. Vzdálenost by měla být menší než nastavení okraje, čímž zabráníte tomu, aby záhlaví či zápatí překrývalo data.

Vycentrovat na stránce Zaškrtnutím jednoho z políček Svisle nebo Vodorovně či obou políček umístěte data na stránce vzhledem k okrajům na střed.

Začátek stránky

Vzhled stránky > Možnosti na kartě Záhlaví a zápatí

Záhlaví    V rozevíracím seznamu Záhlaví klepněte na předdefinované záhlaví nebo klepnutím na tlačítko Vlastní záhlaví vytvořte pro list, který chcete vytisknout, vlastní záhlaví. Předdefinované záhlaví bude zkopírováno do dialogového okna Záhlaví, kde můžete vybrané záhlaví formátovat nebo upravit.

Zápatí    V rozevíracím seznamu Zápatí klepněte na předdefinované zápatí nebo klepnutím na tlačítko Vlastní zápatí vytvořte pro list, který chcete vytisknout, vlastní zápatí. Předdefinované zápatí bude zkopírováno do dialogového okna Zápatí, kde můžete vybrané zápatí formátovat nebo upravit.

Různé na lichých a sudých stránkách    Zaškrtnutím políčka Různé na lichých a sudých stránkách určíte, že záhlaví a zápatí na lichých stánkách se mají lišit od záhlaví a zápatí na sudých stránkách.

Jiné na první stránce    Políčko Jiné na první stránce zaškrtněte, chcete-li odebrat záhlaví a zápatí nebo vytvořit vlastní záhlaví a zápatí na první vytištěné stránce. Chcete-li vytvořit vlastní záhlaví nebo zápatí pro první stránku, zaškrtněte toto políčko, klepněte na tlačítko Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí a potom na kartě Záhlaví první stánky nebo Zápatí první stránky můžete přidat informace o záhlaví či zápatí, které se mají zobrazit na první stránce.

Přizpůsobit dokumentu    Zaškrtnutím políčka Přizpůsobit dokumentu určíte, zda mají záhlaví a zápatí používat stejnou velikost písma a měřítko jako list. Toto zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Chcete-li nastavit velikost písma a měřítka nezáviste na měřítku listu, abyste vytvořili konzistentní zobrazení na více stránkách, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Zarovnat s okraji stránky    Zaškrtnutím políčka Zarovnat s okraji stránky zajistíte, že okraj záhlaví nebo zápatí bude zarovnán s pravým a levým okrajem listu. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Chcete-li nastavit levé a pravém okraji záhlaví a zápatí na konkrétní hodnotu, která je nezávislá na levém a pravém pravém okraji listu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Vzhled stránky > Možnosti na kartě List

Oblast tisku    Klepnutím do pole Oblast tisku vyberte oblast listu, kterou chcete vytisknout, a potom tažením vyberte oblasti listu, které chcete vytisknout. Tlačítko Sbalit dialog Tlačítko Sbalit napravo v tomto poli dočasně přesune dialogové okno tak, aby bylo možné výběrem buněk v listu zadat oblast. Po dokončení můžete opětovným klepnutím na toto tlačítko zobrazit celé dialogové okno.

Tisk názvů    Výběrem položky ve skupinovém rámečku Tisk názvů můžete na každé stránce tištěného listu ve formě názvů vytisknout stejné sloupce nebo řádky. Chcete-li na každé stránce jako vodorovný název použít určité řádky, vyberte pole Nahoře opakovat řádky. Jestliže chcete na každé stránce použít svislé názvy, klepněte do pole Vlevo opakovat sloupce. Potom v listu vyberte buňku nebo buňky, které chcete ve sloupcích nebo řádcích názvů použít. Tlačítko Sbalit dialog Tlačítko Sbalit v poli napravo dočasně přesune dialogové okno tak, aby bylo možné výběrem buněk v listu zadat oblast. Po dokončení můžete opětovným klepnutím na tlačítko zobrazit celé dialogové okno.

Tisk    Určuje položky vytištěné z listu, zda bude tisk barevný nebo černobílý a jaká bude kvalita tisku.

  • Mřížky    Zaškrtnutím políčka Mřížky zahrnete mřížky listu do výtisku. Mřížky nejsou ve výchozím nastavení vytištěny bez ohledu na to, zda jsou zobrazeny na listu nebo nikoli.

  • Černobíle    Políčko Černobíle zaškrtněte, pokud používáte barevnou tiskárnu, ale chcete tisknout černobíle. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Není nutné ji použít, pokud používáte tiskárnu, která tiskne pouze černobíle.

  • Koncept    Políčko Koncept zaškrtněte, pokud chcete tisknout rychleji pomocí nižší kvality tisku, jestliže používaná tiskárna má režim tisku konceptů. Tato možnost nemá žádný účinek, pokud tiskárna má režim kvality konceptu.

  • Záhlaví řádků a sloupců    Zaškrtněte políčko Záhlaví řádků a sloupců, chcete-li tato záhlaví vytisknout.

  • Komentáře    V tomto poli vyberte umístění, kde se mají poznámky přidané k buňkám listu zobrazit na výtisku. Vyberte položku Na konci listu, chcete-li sloučit všechny poznámky a vytisknout je současně na stránce, která je přidána na konci výtisku. Vyberte položku Podle zobrazení na listu, chcete-li poznámky vytisknout v jejich původním umístění na listu. Poznámky nejsou automaticky zahrnuty do výtisku, protože ve výchozím nastavení je vybrána možnost Žádné.

  • Chyby v buňkách    V tomto poli vyberte, jak se mají chyby v buňkách v listu zobrazit na výtisku. Ve výchozím nastavení se chyby zobrazí stejně jako na výtisku, ale nezobrazí se výběrem možnosti <blank>, zobrazí se jako dvojitá pomlčka výběrem možnosti -- nebo je můžete zobrazit jako #N/A.

Pořadí stránek    Klepnutím na přepínač Dolů, pak příčně nebo Příčně, pak dolů můžete řídit pořadí, ve kterém budou data číslována a vytištěna v případě, že je nebude možné přizpůsobit stránce. Obrázek s ukázkou zobrazuje náhled směru, ve kterém bude dokument po výběru jedné z těchto možností vytištěn.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Zobrazení náhledu stránek listu před tiskem

Tisk listu nebo sešitu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×