Vzetí akce zpět, opětovné provedení akce a opakování akce

Undo, redo, or repeat an action (2)

Pokud v systému Microsoft Office provedete nějakou akci omylem, můžete ji zrušit pomocí tlačítka Zpět.

Kromě toho lze znovu provést akci, která byla vzata zpět, nebo opakovat stejnou akci.

Tento článek sestává z následujícího stránek:

  1. Vzetí akce zpět, opětovné provedení akce a opakování akce

  2. Opakování akce

Vzetí akce zpět

V aplikaci Word

V aplikaci Word můžete vzít zpět až 100 akcí.

Pokud například omylem odstraníte důležitý text, můžete tuto akci vzít zpět.

.

1.Klikněte na tlačítko Undo button (Zpět).

To undo an action, click Undo.

Poslední provedená akce bude zrušena a odstraněný text bude obnoven.

The previous action is cleared and deleted text is restored.

V aplikaci Excel

V aplikaci Excel můžete vzít zpět až 100 akcí.

Pokud například omylem odstraníte z tabulky důležitý řádek, můžete tuto akci vzít zpět.

When an important row in a table is accidentally deleted

1.Klikněte na tlačítko Undo button (Zpět).

To undo an action, click Undo.

Poslední provedená akce bude zrušena a odstraněný řádek bude obnoven.

The previous action is cleared and the deleted row is restored.

V aplikaci PowerPoint

Ve výchozím nastavení lze v aplikaci PowerPoint vzít zpět až 20 akcí.

Pokud například omylem odstraníte ze snímku důležitý obrazec, můžete tuto akci vzít zpět.

When an important shape in a slide is accidentally deleted

1.Klikněte na tlačítko Undo button (Zpět).

To undo an action, click Undo.

Poslední provedená akce bude zrušena a odstraněný obrazec bude obnoven.

The previous action is cleared and the deleted shape is restored.

Tip: Jak změnit maximální počet akcí, které lze v aplikaci PowerPoint vzít zpět

Doctor

Maximální počet akcí, které lze vzít zpět, můžete v aplikaci PowerPoint změnit až na 150.

1.Klikněte na kartu Soubor (tlačítko Office).

Click the File tab.

2.Klikněte na položku Možnosti.

Click Options.

Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace PowerPoint.

3.Klikněte na položku Upřesnit a potom nastavte požadovanou hodnotu v číselníku Maximální počet kroků zpět.

Click Advanced, and specify a value in Maximum number of undos.

4.Klikněte na tlačítko OK.

Click OK to change the maximum number of undos.

Maximální počet akcí, které lze vzít zpět, je změněn.

V aplikaci Outlook

V aplikaci Outlook můžete vzít zpět až 100 akcí.

Pokud například omylem odstraníte důležitý kontakt, můžete tuto akci vzít zpět.

.

1.Klikněte na tlačítko Doctor Undo button (Zpět).

To undo an action, click Undo.

Poslední provedená akce bude zrušena a odstraněný kontakt bude obnoven.

The previous action is cleared and the deleted contact is restored.

Tip: Vzetí několika akcí zpět

Doctor

V aplikacích Word, Excel a PowerPoint lze vzít zpět několik akcí najednou.

1.Klikněte na šipku u tlačítka Undo button (Zpět).

Click the arrow to the right of the Undo button.

Zobrazí se seznam akcí, které jste provedli.

2.Klikněte v seznamu na požadovanou akci.

From the list, click the action you want to undo.

Budou zrušeny všechny akce provedené od vybrané akce.

Tip: Akce, které nelze vzít zpět

Doctor

Některé akce nelze vzít zpět, například kliknutí na tlačítko Office nebo uložení souboru.

Pokud akci nelze vzít zpět, tlačítko Undo button (Zpět) se změní na za (Nelze vzít zpět).

Tip: Opětovné provedení akce

Doctor

Můžete také znovu provést akce, které byly vzaty zpět.

1.Klikněte na tlačítko Redo button (Znovu).

Click Redo.

Pouze v aplikaci Excel je také možné znovu provést několik akcí najednou, podobně jako při jejich vracení.

In Excel, you can redo cleared multiple actions one time.

Tip: Vzetí zpět a opětovné provedení pomocí klávesových zkratek

Doctor

Chcete-li nějakou akci vzít zpět, stiskněte a podržte klávesu CTRL a k tomu stiskněte klávesu Z.

Chcete-li nějakou akci provést znovu, stiskněte a podržte klávesu CTRL a k tomu stiskněte klávesu Y.

Následuje stránka Opakování akce.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×