Vytvořit upozornění, jak si nechat oznámit změny souborů nebo složek ve službě SharePoint

Vytvořit upozornění, jak si nechat oznámit změny souborů nebo složek ve službě SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete získávat aktuální při změně SharePoint dokumentů nebo položek na vašem webu, můžete vytvořit upozornění. Upozornění odesílat týmu prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy (SMS), podle toho, jak má správce nastavení serveru. Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, jsou povoleny upozornění při prvním vytvoření webu. Pokud je váš web součástí místního nasazení SharePoint, že vaše organizace má na starosti upozornění a e-mailu na vlastní.

Správce serveru musí Konfigurace odchozích e-mailů v SharePoint centrální správě před obdržíte upozornění jako e-mailové zprávy. Podobně před dostanete oznámení ve formě textu zprávy, správce serveru musí povolit nastavení služby SMS/MMS v Centru pro správu.

Dalším způsobem upozornění na dosáhnout toho, aby je použití informačních kanálů RSS. Další informace najdete v tématu Vytvořit nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS.

Aktualizace 20 prosinec 2016 díky zákazníků svůj názor.

Můžete nastavit upozornění pro seznam, knihovnu, složku, soubor nebo položku seznamu. Můžete třeba nastavit upozornění pro konkrétní složky v knihovně, bez zobrazují výstrahy, i když ve zbývající části knihovnu dochází ke změnám.

Dostávat upozornění na položku změnami SharePoint Online

Upozornění můžete získat pokaždé, když soubor, odkaz nebo dojde ke změně složky v knihovně dokumentů SharePoint Online. V závislosti na položku (soubor, složka, odkaz) může se objevit různé možnosti nastavení upozornění.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, najeďte myší na soubor, odkaz, nebo složku, pro které chcete dostávat upozornění, a klikněte na značku zaškrtnutí.

  Zvýrazněný dokument s kurzorem nad zaškrtávacím políčkem
 2. Klikněte na tři tečky (...) napravo od názvu položky a potom klikněte na Upozornit.

  Nabídka u tlačítka se třemi tečkami se zvýrazněnou položkou Upozornit
 3. V dialogu Upozornit, pokud dojde ke změně položky vyberte a změňte požadované možnosti. Nastavení a popisy najdete v tématu Možnosti upozorňování dole.

 4. Po dokončení klikněte na OK.

Dostávat upozornění na všechny změny v knihovně dokumentů v SharePoint Online

Můžete dostávat upozornění pokaždé, když se změní libovolný soubor, odkaz nebo složka. V závislosti na typu položky (soubor, složka, odkaz) existuje několik různých možností upozornění.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů SharePoint Online a ujistěte se, že nejsou vybrány žádné položky.

 2. Klikněte na tři tečky (...) na panelu nástrojů v horní části stránky a potom klikněte na Upozornit.

  Nabídka u tlačítka se třemi tečkami se zvýrazněnou položkou Upozornit (pro celou knihovnu)
 3. V dialogu Upozornit, pokud dojde ke změně položky změnit nebo ho vyplnil v požadované možnosti. Nastavení a popisy najdete v tématu Možnosti upozorňování dole.

 4. Po dokončení klikněte na OK.

Zrušení upozornění v SharePoint Online

 1. Zobrazení upozornění z webové stránky na webu, klikněte na tři tečky (...) na horním řádku a potom klikněte na Spravovat má upozornění.

  SharePoint Online spravovat upozornění zvýrazněným tlačítkem

  Poznámka:  V knihovně dokumentů nebo seznamu klikněte na Knihovna nebo Seznam (místo na Stránka), abyste našli tlačítko Upozornit. Konkrétní názvy karet se liší podle toho, jestli jste ve speciálním seznamu, jako třeba v seznamu úkolů nebo v seznamu kalendáře. Třeba seznam kalendáře má karty Události a Kalendář, kde najdete tlačítko Upozornit.

 2. Klikněte na zaškrtávací políčko u názvu upozornění, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na Odstranit vybraná upozornění a potom na OK.

  Správce upozornění se zvýrazněnou položkou Odstranit vybraná upozornění
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazit aktualizace bez textu zprávy nebo e-mailových upozornění

Pokud nechcete by dostanete e-mailu nebo textovou zprávu, ale přesto chcete změnách v knihovnách dokumentů, podívejte se na aktivity souboru v knihovně dokumentů.

Nastavení upozornění v SharePoint 2016, 2013 nebo 2010

 1. Přejděte na SharePoint knihovnu nebo seznam, ve které chcete nastavit oznámení. Pokud se chcete dozvědět zobrazení seznamu nebo knihovny na jinou stránku, bude pravděpodobně nejdřív klikněte na název seznamu nebo knihovny. Potřebujete příklad, klikněte na dokumenty nejdřív přejdete do knihovny dokumenty.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nastavení upozornění pro celou knihovnu nebo seznam, klikněte na Knihovna nebo seznam a potom klikněte na tlačítko Upozornit a klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u této knihovny.

   Karta knihovna se nastavit upozornění u této knihovny zvýrazněným
  • Nastavení upozornění pro dokument, vyberte dokument, klikněte na soubory a dokumenty, a pak klikněte na tlačítko Upozornit a klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u tohoto dokumentu.

   Na kartě soubory s nastavit upozornění u tohoto dokumentu se zvýrazněným
  • Nastavit upozornění u položky seznamu, vyberte položku klikněte na kartu položky a pak klikněte na tlačítko Upozornit a klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u této položky.

   Vybraná SharePoint 2016 nastavit upozornění u položky s položkou
 3. Vyberte možnosti, které chcete pro upozornění. Nastavení a popisy najdete v tématu Možnosti upozorňování dole.

Poznámka: Pokud jste specializované knihovny nebo seznamu, například knihovnu obrázků, seznam úkolů nebo seznam kalendáře se liší přesné názvy karty a tlačítka v kroky 1 a 2. Seznam kalendáře má například událostí a kalendáře karty nastavuje Upozornit.

V závislosti na nastavení webu a serverů může uživatel, pro kterého jste vytvořili upozornění, obdržet e-mailovou zprávu s potvrzením, že bylo vytvořeno upozornění. E-mailová zpráva s upozorněním může obsahovat odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která upozornění vytvořila, mobilní zobrazení a další informace a příkazy.

Zrušení upozornění v SharePoint 2016, 2013 nebo 2010

 1. Přejděte na SharePoint knihovnu nebo seznam, ve které chcete nastavit oznámení. Pokud se chcete dozvědět zobrazení seznamu nebo knihovny na jinou stránku, bude pravděpodobně nejdřív klikněte na název seznamu nebo knihovny. Potřebujete příklad, klikněte na dokumenty nejdřív přejdete do knihovny dokumenty.

 2. Klikněte na Knihovna nebo seznam, klepněte na příkaz Upozornit a potom klikněte na Spravovat má upozornění.

  Upozornění tlačítko Spravovat 2016 služby SharePoint zvýrazněná

  Poznámka:  V knihovně dokumentů nebo seznamu klikněte na Knihovna nebo Seznam (místo na Stránka), abyste našli tlačítko Upozornit. Konkrétní názvy karet se liší podle toho, jestli jste ve speciálním seznamu, jako třeba v seznamu úkolů nebo v seznamu kalendáře. Třeba seznam kalendáře má karty Události a Kalendář, kde najdete tlačítko Upozornit.

 3. Klikněte na zaškrtávací políčko u názvu upozornění, které chcete odstranit.

 4. Klikněte na Odstranit vybraná upozornění a potom na OK.

  Správce upozornění se zvýrazněnou položkou Odstranit vybraná upozornění
 5. Klikněte na OK.

Vytvoření aplikace upozornění v Sharepointu 2007

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nastavení upozornění pro seznam nebo knihovnu, klikněte na nabídku Akce Obrázek nabídky Upozornit.

  • Nastavení upozornění pro položku nebo dokument, přejděte na položku, u kterého chcete vytvořit upozornění, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na tlačítko Upozornit.

   SharePoint 2007 rozevírací seznam oznámení mě zvýrazněným

   V některých zobrazení, například zobrazení položek v kalendáři budete muset klikněte na položku a potom na Upozornění.

 3. Na stránce nové upozornění vyberte požadované možnosti, které chcete použít pro upozornění. Nastavení a popisy najdete v tématu Možnosti upozorňování dole.

  Možnosti oznámení služby SharePoint 2007
 4. Klikněte na tlačítko OK.

V závislosti na tom, jak svůj web a servery jsou nastavení osoby, kterou jste vytvořili upozornění pro příjem e-mailové zprávy, které potvrzuje, že jste vytvořili upozornění. Výstrahy e-mailové zprávy může odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která vytvořila upozornění na mobilní zobrazení a dalších informací a příkazy.

Začátek stránky

Zrušení upozornění v SharePoint 2007

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klepněte na příkaz Upozornit.

 3. Na stránce nové upozornění klikněte na Zobrazit existující oznámení na tomto webu.

  Možnosti oznámení služby SharePoint 2007
 4. Klikněte na zaškrtávací políčko u názvu upozornění, které chcete odstranit.

 5. Klikněte na Odstranit vybraná upozornění a potom na OK.

  Správce upozornění se zvýrazněnou položkou Odstranit vybraná upozornění
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Možnosti upozorňování

V dialogu Upozornit, pokud dojde ke změně položky, jsou k dispozici pro upozornění na položky, soubor, odkaz (Pokud je podporována) následující nastavení nebo složky.

Poznámka: Ne všechny nastavení mohou být k dispozici pro všechny typy výstrah nebo verzích SharePoint.

 • Název upozornění:    Toto je předmět e-mailu nebo textové zprávy. Předem se tu vyplní název knihovny dokumentů a název položky, ale můžete nastavit něco jiného.

 • Odesílat upozornění na adresu:    Toto je uživatelské jméno nebo e-mail osoby, které chcete upozornění posílat. Pokud chcete zadat víc než jednu adresu, oddělte je středníky.

 • Metoda doručení    Zvolte e-mail nebo textová zpráva pro upozornění. Pro textové zprávy Přidání telefonních čísel a zaškrtněte políčko, pokud má adresa URL položky k odeslání. Pokud chcete služby SMS a se zobrazuje šedě, obraťte se na svého správce SharePoint nebo oddělení IT

 • Změnit typ    Zvolte při přidání nových položek nebo upravit nebo odstranit existující položky se zobrazí upozornění pro všechny změny. Žádné výstrahy odešle položky odstraněné ze zobrazení.

 • Odesílat upozornění pro tyto změny:    Umožňuje vybrat typ změn, při kterých dostanete upozornění. Můžete vybrat možnost, že někdo změní libovolný soubor, odkaz nebo složku nebo že někdo změní soubor, odkaz nebo složku, které jste vytvořili nebo naposledy upravili.

 • Pokud chcete poslat upozornění    Určuje, jak často se zobrazí upozornění. Můžete získat oznámení okamžitě při změny, nebo denně nebo týdně souhrn. Pro denní souhrny můžete nastavit čas odeslání. Týdenní upozornění můžete nastavit datum a čas odeslání. Ve výchozím nastavení je odeslat oznámení okamžitě, ale pokud je váš web aktivní nebo není potřeba vědět hned, můžete zvolit denně nebo týdně souhrny.

Seznam nastavení možností upozornění

Konfigurace e-mailu nebo služby SMS

Vyhledání informací o konfiguraci odchozích e-mailů nebo službu SMS najdete v článku Konfigurace odchozích e-mailů pro službu SharePoint nebo Konfigurovat mobilní účty ve službě SharePoint.

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím na konci této stránky vědět. Pokud užitečný nebyl, řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Uveďte prosím svou verzi SharePointu, operačního systému a prohlížeče. Na základě vašeho názoru tyto postupy prověříme, doplníme informace a článek aktualizujeme.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×