Vytvořit nebo upravit skupinu uživatelů

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Skupina je skupina uživatelů, kteří mají stejné požadavky na zabezpečení v aplikaci Microsoft Project webové aplikace. Přidáním uživatelů do skupin můžete významně snížit množství času, který je strávený Správa oprávnění pro jednotlivé uživatele.

Projektu webové aplikace také umožňuje správcům synchronizovat informace o skupinách zabezpečení pomocí služby Active Directory, která obsahuje informace o uživateli a jiných procesů v celé organizaci. Tato funkce umožňuje správcům únavné úkoly, jako jsou například ruční přidání velkého počtu uživatelů, aktualizace informací o uživateli, jako je například e-mailové adresy a dezaktivování uživatele, kteří již nevyžadují přístup k systému.

V tomto článku:

Vytvoření skupiny

Při synchronizaci skupin pomocí služby Active Directory

Vytvoření skupiny

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat skupiny.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit novou skupinu v Spravovat skupiny stránky, klepněte na tlačítko Nová skupina .

  • Chcete-li změnit skupinu, ve sloupci Název skupiny klepněte na název skupiny a pak postupujte dalšími kroky tohoto postupu.

 4. V části Informace o skupině zadejte název a popis skupiny.

  • Tip: Chcete-li vyhledat přidruženou skupinu v rámci služby Active Directory, klepněte na tlačítko Najít skupinu .

 5. V části Uživatelé vyberte v seznamu Dostupní uživatelé jména uživatelů, kteří budou do dané skupiny patřit, a pak klepněte na tlačítko Přidat. Klepnutím na tlačítko Přidat vše přidáte všechny dostupné uživatele.

  • Poznámka: Uživatelé automaticky přebírají oprávnění skupiny, do které patří.

 6. V části Kategorie vyberte v seznamu Kategorie k dispoziciKategorie, k nimž může skupina přistupovat, a pak klepněte na tlačítko Přidat. Klepnutím na tlačítko Přidat vše přidáte všechny dostupné kategorie.

 7. Pro každou kategorii v seznamu Vybraná kategorie vyberte oprávnění, která chcete uživateli udělit při přístupu k dané kategorii. V části Globální oprávnění zaškrtněte pro každé oprávnění jedno z těchto políček:

  • Povolit      Zaškrtněte toto políčko, chcete-li výslovně povolit oprávnění pro skupinu.

  • Odepřít      Zaškrtněte toto políčko, chcete-li výslovně odepřete oprávnění pro skupinu.

   Poznámky: 

   • Není-li vybrána žádná z možností Povolit a Odepřít, uživatel nebude mít přístup ke kategorii, pokud mu není oprávnění výslovně uděleno na jiném místě, například během procesu přidávání nebo změně uživatele.

   • Ve většině případů je nutné nastavit oprávnění pouze na úrovni skupiny a nikoliv na úrovni uživatele. Pro uživatele se specifickými oprávněními, která nejsou pokryta oprávněními příslušné skupiny, použijte globální oprávnění.

   Tip: Chcete-li rychle nastavit oprávnění, můžete použít šablonu. V poli Nastavit oprávnění pomocí šablony vyberte Šablona zabezpečení, kterou chcete na skupinu použít, a pak klepněte na tlačítko Použít.

 8. V části Globální oprávnění vyberte globální oprávnění pro skupinu. Jde o oprávnění členů skupiny mimo rámec oprávnění příslušné přiřazené Kategorie.

Při synchronizaci skupin pomocí služby Active Directory

Je možné nakonfigurovat projektu webové aplikace pro automatickou synchronizaci skupin zabezpečení se skupinami se stejným názvem ve službě Active Directory.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat skupiny.

 3. Na stránce Spravovat skupiny klepněte na možnost Možnosti synchronizace s adresářem Active Directory.

 4. V části Plánování vyberte požadovanou četnost aktualizace a pak vyberte datum a čas spuštění aktualizací.

 5. Jsou-li během procesu synchronizace nalezeni dříve neaktivní uživatelé, které chcete automaticky znovu aktivovat, zaškrtněte políčko Automaticky znovu aktivovat aktuálně neaktivní uživatele zjištěné při synchronizaci v adresáři služby Active Directory.

 6. Klepněte na příkaz Uložit. Chcete-li synchronizaci se službou Active Directory spustit okamžitě, klepněte na příkaz Uložit a sesynchronizovat.

Poznámka: Chcete-li přidružit skupinu k jiné skupině v rámci adresářové služby Active Directory, na stránce Spravovat skupiny klepněte na skupinu. V části Informace o skupině klepněte na možnost Najít skupinu.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×