Vytvoření zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu v Accessové desktopové databázi

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu můžete používat v případech, kdy potřebujete dělat interaktivní analýzu dat nebo vytvářet dynamické, interaktivní grafy. Tento článek vysvětluje kroky potřebné k vytvoření a přizpůsobení takovýchto zobrazení.

Co chcete udělat?

Získat informace o zobrazeních kontingenční tabulky

Příklad zobrazení kontingenční tabulky

View detail data

View individual items

Vytvoření zobrazení kontingenční tabulky

Krok 1: Vytvoření dotazu

Krok 2: Otevření dotazu v zobrazení kontingenční tabulky

Krok 3: Přidání datových polí do zobrazení kontingenční tabulky

Přidání řádkových polí

Přidání sloupcových polí

Přidání polí podrobných dat

Přidání polí filtrů

Přesunutí pole

Odstranění pole

Krok 4: Přidání počítaných polí podrobných dat a souhrnných polí do zobrazení

Přidání počítaných polí podrobných dat

Přidání souhrnných polí

Krok 5: Změna titulků polí a formátování dat

Krok 6: Filtrování, seřazení a seskupení dat

Návrh zobrazení kontingenčního grafu

Rozdíly mezi zobrazením kontingenční tabulky a kontingenčního grafu

Příklady zobrazení kontingenčních grafů

Vytvoření zobrazení kontingenčního grafu

Krok 1: Přepnutí na zobrazení kontingenčního grafu

Krok 2: Přidání a odebrání polí v zobrazení kontingenčního grafu

Přidání pole

Odstranění pole

Krok 3: Seskupení, filtrování a seřazení dat

Seskupení dat

Filtrování dat

Seřazení dat

Krok 4: Změna typu grafu

Krok 5: Přidání legendy

Krok 6: Úpravy a formátování textu

Názvy os

Popisky dat

Krok 7: Formátovat zobrazovanou oblast grafu

Informace o zobrazeních kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka je interaktivní tabulka, ve které se dají rychle zkombinovat a porovnat velké objemy dat. Její řádky a sloupce se dají otáčet a zobrazovat tak různé souhrny zdrojových dat, a můžete si taky zobrazit podrobnosti o oblastech, které vás zajímají. Kontingenční tabulka je užitečná, když potřebujete analyzovat související celkové hodnoty, hlavně když pracujete s dlouhými seznamy údajů, které se sčítají, a potřebujete jednotlivé údaje porovnat z několika hledisek.

Příklad zobrazení kontingenční tabulky

Následující obrázek ukazuje dotaz na data faktur v zobrazení kontingenční tabulky. Na tomto zobrazení jsou jenom souhrnné (sumarizované) hodnoty.

PivotTable view

Pole Země je vyfiltrované tak, aby se v něm zobrazovala data jenom pro Spojené státy.

Pole Vlastní oblast je vlastní skupinové pole. Vlastní skupinová pole umožňují seskupovat položky způsobem, který potřebujete, abyste mohli data lépe analyzovat. Tady jsou seskupené položky Město do dvou kategorií: Západní pobřeží a Zbývající část země.

Celková hodnota transakce zobrazuje procentuálně celkovou hodnotu transakcí uskutečněných jednotlivými prodejci v každé z obou oblastí.

Č. transakce zobrazuje počet transakcí, který prodejce v každé z obou oblastí uskutečnil.

Na předchozím obrázku je znázorněné, jak se dají snadno porovnávat data týkající se různých prodejců a oblastí. Protože je tabulka interaktivní, můžete rychle měnit filtry, souhrny a úroveň zobrazených podrobností, takže můžete data analyzovat různými způsoby.

Začátek stránky

Zobrazení podrobných dat

Kliknutím na znaménko plus (+) vpravo u prodejce nebo pod příslušnou oblastí můžete zobrazit jednotlivé podrobné záznamy. Na následujícím obrázku jsou znázorněná podrobná data pro Anne Dodsworth.

View detail data

Tato pole podrobných dat jsou součástí podkladového zdroje záznamů.

Počítané pole podrobných dat využívá výraz, který je založený na dalších polích podrobných dat.

Tyto jednotlivé transakce uskutečnila Anne Dodsworth v oblastí Západní pobřeží.

Souhrnná pole a data jsou v dolní části zobrazení.

Kliknutím na znaménko mínus (-) vpravo u prodejce nebo oblasti můžete odpovídající podrobná data skrýt.

Poznámka: Skrytím podrobných dat zvýšíte výkon zobrazení kontingenční tabulky.

Začátek stránky

Zobrazení jednotlivých položek

Pokud oblast sloupce obsahuje víc než jedno pole, můžete kliknutím na znaménko plus (+) nebo mínus (-) vlevo u položky zobrazit nebo skrýt položky na nižší úrovni. Když třeba chcete zobrazit souhrnná nebo podrobná data pro jednotlivá města na západním pobřeží, klikněte na znaménko plus (+) vlevo u položky Západní pobřeží.

Na následujícím obrázku jsou souhrnné hodnoty pro jednotlivá města skupiny Západní pobřeží.

View individual items

Položky pole Město seskupené pod vlastní skupinou Západní pobřeží.

Souhrnná data pro Elgin.

Kliknutím sem zobrazíte zákazníky se sídlem ve městě Elgin a souhrnná data pro jednotlivé zákazníky.

Kliknutím sem zobrazíte podrobná data pro město Elgin.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení kontingenční tabulky

Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu můžete vytvořit i pro dotazy, tabulky a formuláře Accessu. V tomto článku si vysvětlíme, jak se dá vytvořit zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu pro dotaz Accessu.

Krok 1: Vytvoření dotazu

Pokud zatím nemáte vytvořený dotaz, který chcete v zobrazení kontingenční tabulky použít, vytvořte ho:

 • Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Průvodce dotazem, pokud chcete dotaz sestavit pomocí průvodce, nebo na Návrh dotazu, pokud chcete dotaz vytvořit sami.

Při přidávání polí do návrhové mřížky dotazu je potřeba zahrnout:

 • Pole obsahující data, která chcete sumarizovat (třeba peněžní částky nebo jiná číselná data)

 • Pole, podle kterých chcete data porovnat, například zaměstnanec, oblast nebo datum

Pokud plánujete, že budete položky v kontingenční tabulce počítat, je potřeba zahrnout pro počítané položky i pole jedinečného ID. Když třeba chcete pracovat s počtem faktur, je potřeba přidat ID tabulky faktur.

Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Úvod k dotazům.

Krok 2: Otevření dotazu v zobrazení kontingenční tabulky

 1. Pokud dotaz ještě není otevřený, poklikejte na něj v navigačním podokně.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na Zobrazení a potom klikněte na Zobrazení kontingenční tabulky.

  Access zobrazí prázdnou kontingenční tabulku, ve které nejsou žádná pole ani data.

Krok 3: Přidání datových polí do zobrazení kontingenční tabulky

V tomto kroku přidáte pole, která budou tvořit záhlaví řádků a sloupců zobrazení kontingenční tabulky, a pole podrobností a filtru. Abyste to mohli udělat, je potřeba mít zobrazený seznam polí.

 • Pokud není seznam polí zobrazený, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Seznam polí.

Přidání řádkových polí

Řádková pole jsou pole, která tvoří řádky kontingenční tabulky. Na obrázcích na začátku tohoto článku je řádkovým polem Prodejce.

Přidání řádkového pole:

 • Přetáhněte pole ze seznamu polí do oblasti označené v kontingenční tabulce Sem přetáhněte řádková pole.

Pole filtru můžete taky přidat takhle:

 1. Vyberte příslušné pole v seznamu polí.

 2. V dolní části seznamu polí vyberte v rozevíracím seznamu položku Oblast řádků a potom klikněte na Přidat do.

Přidání sloupcových polí

Jak naznačuje název, sloupcová pole jsou ta, která tvoří sloupce kontingenční tabulky. Na obrázcích na začátku tohoto článku jsou sloupcovými poli Město a IDZákazníka.

Přidání sloupcového pole:

 • Přetáhněte pole ze seznamu polí do oblasti označené v kontingenční tabulce Sem přetáhněte sloupcová pole.

Pole filtru můžete taky přidat takhle:

 1. Vyberte příslušné pole v seznamu polí.

 2. V dolní části seznamu polí vyberte v rozevíracím seznamu položku Oblast sloupců a potom klikněte na Přidat do.

Přidání polí podrobných dat

Pole podrobných dat tvoří buňky podrobných dat kontingenční tabulky. Na obrázcích na začátku tohoto článku jsou tato pole podrobných dat Název produktu, Jednotková cena a Množství.

Přidání pole podrobných dat:

 • Přetáhněte pole ze seznamu polí do oblasti označené v kontingenční tabulce Sem přetáhněte pole součtů nebo podrobných dat..

Pole filtru můžete taky přidat takhle:

 1. Vyberte příslušné pole v seznamu polí.

 2. V dolní části seznamu polí vyberte v rozevíracím seznamu položku Oblast podrobností a potom klikněte na Přidat do.

Přidání polí filtrů

Pole filtrů nejsou povinná. Pokud přidáte pole filtru, budete mít možnost filtrovat celou kontingenční tabulku podle hodnoty. Například na prvním obrázku na začátku tohoto článku bylo jako pole filtru přidané pole Země. Proto se dál celá kontingenční tabulka filtrovat podle konkrétních zemí.

Přidání pole filtru:

 • Přetáhněte pole ze seznamu polí do oblasti označené v kontingenční tabulce Sem přetáhněte pole filtrů.

Pole filtru můžete taky přidat takhle:

 1. Vyberte příslušné pole v seznamu polí.

 2. V dolní části seznamu polí vyberte v rozevíracím seznamu položku Oblast filtru a potom klikněte na Přidat do.

Přesunutí pole

 • Přetáhněte název pole do požadovaného umístění. Dejte pozor, abyste přetahovali název pole jako takový (například Prodejce) a ne některou z hodnot pole.

Odstranění pole

 • Vyberte název pole, který chcete odstranit, a pak na kartě Návrh ve skupině Aktivní pole klikněte na Odebrat pole.

  Poznámka: Tímto krokem odeberete pole ze zobrazení, ale v podkladovém zdroji dat bude dál k dispozici.

Krok 4: Přidání počítaných polí podrobných dat a souhrnných polí do zobrazení

Přidání počítaných polí podrobných dat

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Vzorce a potom klikněte na Vytvořit počítané pole podrobných dat.

  Access zobrazí dialogové okno Vlastnosti.

 2. Do pole Název zadejte název počítaného pole.

 3. Do většího pole pod polem Název zadejte výpočet, který chcete provést, například:

  JednotkováCena * Množství

  Tip:  Při psaní výpočtu můžete využívat k přidávání polí do výpočtu rozevírací seznam a tlačítko Vložit odkaz v dolní části dialogového okna Vlastnosti.

 4. Klikněte na Změnit. Access přidá počítané pole do seznamu polí.

 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro všechna další počítaná pole, která chcete vytvořit.

 6. Zavřete dialogové okno Vlastnosti.

 7. Přidejte do kontingenční tabulky počítané pole podle pokynů v části Přidání polí podrobných dat.

Přidání souhrnných polí

 1. Zkontrolujte, jestli jsou zobrazené buňky podrobných dat. Vyberte popisek záhlaví sloupce a potom klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo Skrýt na Zobrazit podrobnosti.

 2. Vyberte jednu z podrobných hodnot, pro kterou chcete přidat celkový souhrn.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Automatický přepočet a pak na typ souhrnu, který chcete přidat.

 4. Opakujte krok 3 pro všechny ostatní typy souhrnů, které chcete přidat.

Krok 5: Změna titulků polí a formátování dat

 1. V kontingenční tabulce vyberte popisek pole, který chcete změnit.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Titulky.

 4. Do pole Titulek zadejte požadovaný titulek a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Nastavte další možnosti formátování, které chcete pro titulky použít.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Formát.

 7. Pomocí příkazů na kartě Formát můžete data řadit a formátovat text a buňky.

 8. Pokud kontingenční tabulka obsahuje řádky souhrnů, můžete kliknutím na Skrýt podrobnosti na kartě Návrh skrýt pole podrobných dat a zobrazit jenom souhrnná pole.

 9. Opakováním kroků 3 až 7 nastavte titulky a formáty ostatních souhrnných polí.

Tip:  Pokud chce zobrazit souhrny jako procento celkového součtu, vyberte jeden ze souhrnů a potom klikněte na kartě Návrh ve skupině Nástroje na Zobrazit jako a vyberte celkový součet, se kterým chcete porovnávat (součet řádku, součet sloupce a tak dál.)

Krok 6: Filtrování, seřazení a seskupení dat

 • Pokud chcete filtrovat data, klikněte na šipku dolů vedle názvů některého z polí a vyberte požadovanou položku nebo zaškrtněte políčko, kterým požadované filtrování provedete.

 • Seskupení dat:

  1. Klikněte v kontingenční tabulce na hodnoty, které chcete seskupit. Pokud třeba chcete seskupit několik měst, klikněte na první město, stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom klikněte na další města, která chcete seskupit.

  2. Pravým tlačítkem klikněte na jednu z vybraných hodnot a potom klikněte na Seskupit položky.

   Access vytvoří úroveň vlastní skupiny. Titulek a formátování skupiny můžete změnit pomocí postupu v části Krok 5: Změna titulků polí a formátování dat.

Po přidání úrovně seskupení můžete skupinu vybrat a pomocí příkazů Rozbalit pole a Sbalit pole na kartě Návrh zobrazit nebo skrýt jednotlivá pole ve skupině.

Začátek stránky

Návrh zobrazení kontingenčního grafu

Rozdíly mezi zobrazením kontingenční tabulky a kontingenčního grafu

Rozložení zobrazení kontingenčního grafu se podobá zobrazení kontingenční tabulky s tím rozdílem, že ve výchozím nastavení se v zobrazeních kontingenční tabulky zobrazují podrobnosti o datech, zatímco v zobrazeních kontingenčního grafu se zobrazují datové nebo jiné souhrny (obvykle jako součty nebo počty položek).

Kromě toho jsou místo oblastí řádků a sloupců v zobrazení kontingenčního grafu řady a oblasti kategorií. Řada je skupina souvisejících datových bodů a většinou ji v legendě představuje určitá barva. Kategorie se skládá z jednoho datového bodu pro každou řadu a většinou ji představuje popisek na ose kategorie (x).

Změny rozložení, které uděláte v tabulce, dotazu nebo formuláři v jiných zobrazeních, jsou nezávislé na rozložení objektu v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Ale změna, kterou uděláte v zobrazení kontingenční tabulky, třeba přesunutí pole z oblastí řádků do oblasti sloupců, se promítne do zobrazení kontingenčního grafu a obráceně.

Příklady zobrazení kontingenčních grafů

Na prvním příkladu zobrazení kontingenčního grafu vidíme pět prodejců s nejvyššími částkami prodeje (podle celkových jednotkových cen) ve Spojených státech mezi roky 1996 a 1998. Každá datová značka dosahuje k příslušné hodnotě na ose hodnot (y), která představuje součet cen prodaných jednotek.

Unit Prices Sold Total

V oblasti filtru jsou pomocí pole Země vyfiltrované jenom jednotkové ceny pro Spojené státy americké.

Oblast dat zobrazuje celkové hodnoty jednotkových cen prodaných položek.

Oblast grafu tvoří pozadí pro datové značky.

Pomocí mřížky se dá lépe odečítat, kam datové značky na ose hodnot dosahují.

Tato datová značka představuje jeden bod kategorie (v tomto případě prodejce), která se skládá ze tří bodů řady (v tomto případě jde o roky 1996, 1997 a 1998).

Oblast řad obsahuje pole řad Datum objednávky. Na pravou stranu tohoto grafu se přidala legenda, která se zobrazuje těsně pod polem řad.

Oblast kategorií se skládá z popisků kategorií. V tomto případě jsou popisky kategorií jména prodejců.

Popisek osy hodnot tvoří měřítko pro jednotlivé datové značky.

S grafem se dá manipulovat a ilustrovat různé analytické sady, tak jako v dalším příkladu, ve kterém se porovnává nejúspěšnějších pět zemí/oblastí z hlediska zadaných objednávek. (Všimněte si, že v tomto příkladu je teď pole Prodejce v oblasti filtrů a pole Země v oblasti kategorií).

Salesperson and Country

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení kontingenčního grafu

Následující pokyny vycházejí z předpokladu, že jste pomocí výše uvedených kroků vytvořili zobrazení kontingenční tabulky.

Krok 1: Přepnutí na zobrazení kontingenčního grafu

Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazení na Zobrazit a potom na Zobrazení kontingenčního grafu.

Krok 2: Přidání a odebrání polí v zobrazení kontingenčního grafu

V tomto kroku můžete přidat nebo odebrat pole z grafu. Pokud odeberete z grafu pole, budou příslušná data dál dostupná prostřednictvím seznamu polí, ale nebudou se zobrazovat v grafu.

Přidání pole

 • Pokud chcete přidat pole, přetáhněte ho ze seznamu polí do jedné z „oblastí přetažení“ v grafu. Případně můžete pole vybrat v seznamu polí a potom v dolní části seznamu polí vybrat oblast, do které chcete pole přidat, a kliknout na Přidat do.

  • Jestliže oblasti přetažení nevidíte, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Oblasti přetažení.

  • Pokud není seznam polí zobrazený, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Seznam polí.

Odstranění pole

 • Pokud chcete odstranit pole, vyberte v grafu jeho popisek a stiskněte klávesu DELETE. Můžete taky přetáhnout pole z grafu pryč.

Krok 3: Seskupení, filtrování a seřazení dat

Ke zpřehlednění grafu často přispěje seskupení, filtrování a seřazení dat. Tak třeba na obrázcích na začátku této části jsou data objednávek seskupená podle let tak, aby byly na první pohled vidět souhrny pro jednotlivé roky a nebylo potřeba dívat se na datum každé jednotlivé objednávky. Data jsou taky filtrovaná, aby se zobrazovalo pět prodejců s nejvyššími částkami prodeje. A konečně jsou jednotlivé datové značky seřazené podle celkové hodnoty vzestupně, takže je hned vidět, kdo z uvedených pěti prodejců vykazuje nejvyšší objem prodeje a kdo nejnižší.

Seskupení dat

 1. Vyberte název pole v grafu.

 2. Pokud není zobrazené dialogové okno Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na název pole a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Filtr a seskupení.

 4. V části Seskupení vyberte v seznamu Seskupit položky podle požadovanou možnost seskupení. Například u pole data můžete kliknout na Roky. U textového pole můžete seskupovat podle znaků předpony, třeba prvních 3 znaků jména.

Filtrování dat

 1. Vyberte v grafu datovou značku.

 2. Pokud není zobrazené dialogové okno Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na datovou značku a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti na kartě Filtr a seskupení vyberte v části Filtrování typ filtrování a počet položek, které chcete zobrazit. Pokud chcete zobrazit třeba prvních 5 položek, vyberte v seznamu Zobrazit položku Prvních a do pole Položky zadejte 5.

Seřazení dat

 • Pravým tlačítkem klikněte na datovou značku v grafu, přejděte na Seřadit a potom klikněte na požadovanou možnost řazení.

Krok 4: Změna typu grafu

 1. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti grafu a potom klikněte na Změnit typ grafu.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vyberte v seznamu na levé straně obecný typ grafu.

 3. V seznamu na pravé straně vyberte konkrétní požadovaný typ grafu.

Krok 5: Přidání legendy

 1. Klikněte do prázdné oblasti grafu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Legenda.

Krok 6: Úpravy a formátování textu

Názvy os

 1. Vyberte název osy, který chcete formátovat.

 2. Pokud není zobrazené dialogové okno Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Formát a v poli Titulek zadejte text, který chcete zobrazit.

 4. Na stejné kartě vyberte v části Formát textu požadované možnosti formátování.

Popisky dat

 1. Klikněte na popisek dat, třeba na jeden z popisků na ose kategorií (x).

 2. Dalším kliknutím na popisek vyberte všechny popisky na ose.

 3. Pokud není zobrazené dialogové okno Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z popisků a potom klikněte na Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Formát a vyberte požadované možnosti formátování.

Krok 7: Formátování zobrazované oblasti grafu

 1. Kliknutím vyberte oblast grafu. Je to pole obsahující datové značky.

 2. Pokud není zobrazené dialogové okno Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na oblast grafu a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Ohraničení a výplň.

 4. Vyberte možnosti formátování, které chcete použít pro oblast grafu.

 5. Vyberte v grafu mřížku.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Čára a značka.

 7. Vyberte požadované možnosti formátování mřížky.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×