Vytvoření zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem určeného pouze pro aplikaci InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Úvod do zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath

Scénáře použití

Krok 1: Přidání zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem

Krok 2: Použití zobrazení určeného pouze pro prohlížeče v případě otevření šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči ve webovém prohlížeči

Krok 3: Použití zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath v případě otevření šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči v aplikaci InfoPath

Úvod do zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath

Je možné navrhnout jednu šablonu formuláře, která bude vyhovovat dvěma skupinám uživatelů: těm, kteří mají instalovanou aplikaci Microsoft Office InfoPath, i těm, kteří tuto aplikaci nemají. Zmíněný typ šablony se označuje jako šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. V Režim návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem budou všechny funkce, nastavení a ovládací prvky aplikace InfoPath, které nepracují ve webovém prohlížeči, skryté nebo zakázané. Tímto způsobem nebude možné je při návrhu šablony formuláře použít.

Až budete připraveni sdílet s uživateli šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, musíte publikování na serveru InfoPath Forms Services a proveďte ho s podporou prohlížeče. Pokud mají uživatelé aplikace InfoPath mít na počítači nainstalovaný, formulář otevřený v aplikaci InfoPath. Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci InfoPath, formulář otevře ve webovém prohlížeči. V obou případech šablony formuláře nezahrnuje funkce aplikace InfoPath, nastavení nebo ovládací prvky, které nefunguje v prohlížeči.

Očekáváte-li, že řada vašich uživatelů bude mít ve svých počítačích instalovanou aplikaci InfoPath, pravděpodobně nebudete chtít omezit návrh šablony formuláře na podskupinu funkcí podporovaných webovým prohlížečem. V takovém případě je možné vytvořit dvě zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. První zobrazení bude určené uživatelům, kteří otevřou šablonu formuláře ve webovém prohlížeči. Druhé zobrazení bude sloužit výhradně uživatelům, kteří mají ve svých počítačích instalovanou aplikaci InfoPath. Druhé zobrazení, určené pouze pro aplikaci InfoPath, se nikdy nezobrazí ve webovém prohlížeči. Výsledkem je, že v tomto zobrazení bude možné použít funkce aplikace InfoPath, které by jinak nebyly k dispozici, například uživatelské role nebo ovládací prvky Seznam a podrobnosti.

V tomto tématu se dozvíte, jak pro šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem navrhnout zobrazení určené výhradně pro aplikaci InfoPath. Dále se dozvíte, jak vytvořit Pravidlo, které rozpozná zda uživatel, který otevřel šablonu formuláře, má ve svém počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath. Je-li aplikace InfoPath nainstalována, použije se zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath. Není-li aplikace InfoPath k dispozici, uživatel místo toho uvidí zobrazení určené pro webový prohlížeč.

Začátek stránky

Scénáře použití

Představte si, že pracujete pro pojišťovnu a vaším úkolem je navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, určenou pro zpracování oznámení o pojistné události. Šablona formuláře musí vyhovovat jednak pojištěným osobám, které otevřou a vyplní formulář umístěný na webu vaší společnosti, jednak interním uživatelům, kteří zkontrolují a schválí data ve formuláři. Předpokládejme, že externí uživatelé nebudou mít ve svých počítačích instalovanou aplikaci InfoPath. Naopak interní uživatelé tuto aplikaci mít budou. Abyste vyhověli oběma skupinám uživatelů, řešením je buď návrh dvou různých šablon formulářů: jedné kompatibilní s prohlížečem a druhé, která s ním kompatibilní není. Snadnější a rychlejší řešení však představuje návrh jedné šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, která bude obsahovat následující zobrazení:

Zobrazení 1: Externí, určené pro vyplnění žádosti    Jedná se o zobrazení, které uvidí majitelé pojistky po otevření formuláře s žádostí umístěného na vašich webových stránkách. Protože neexistuje způsob, jak se dozvědět, zda majitel pojistky má ve svém počítači instalovanou aplikaci InfoPath, šablona formuláře musí být kompatibilní s prohlížečem. Jinými slovy je třeba zajistit, aby formulář bylo možné vyplnit ve webovém prohlížeči.

Zobrazení 2: Interní, určené pro zpracování žádosti    Toto zobrazení je určeno pro příjemce žádostí, kteří zkontrolují odeslaný formulář a předají ho dál likvidátorovi pojistné události ke schválení. Všichni zaměstnanci pojišťovny mají ve svých počítačích instalovanou aplikaci InfoPath. Můžete tedy pro ně navrhnout vlastní zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath. Na rozdíl od zobrazení, určeného pro vyplnění žádosti, které je přístupné majitelům pojistky pomocí webového prohlížeče, se toto zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath nikdy nezobrazí jinak než v této aplikaci. Zobrazení může obsahovat všechny funkce, ovládací prvky a nastavení, které nejsou k dispozici v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem

Chcete-li vytvořit zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, které je určené pouze pro aplikaci InfoPath, proveďte změnu nastavení v dialogovém okně Zobrazit vlastnosti. Toto nastavení umožňuje uživatelům aplikace InfoPath prohlédnout si zobrazení, ale zabrání v možnosti tohoto zobrazení ve webovém prohlížeči.

 1. Otevřete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem.

 2. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Spravovat zobrazení.

 3. V podokně úloh Zobrazení klepněte v části Akce na tlačítko Přidat nové zobrazení.

 4. V dialogovém okně Přidat zobrazení zadejte název zobrazení a klepněte na tlačítko OK.

 5. V seznamu Vybrat zobrazení poklepejte na zobrazení, které jste právě vytvořili.

 6. Klepněte na kartu Obecné.

 7. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při vyplňování formuláře v nabídce Zobrazit.

  Poznámka: Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zabráníte uživatelům, kteří nemají instalovanou aplikaci InfoPath, v možnosti přepnout se do zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath.

 8. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit funkce určené jen pro aplikaci InfoPath (zobrazení nebude k dispozici ve webových prohlížečích) a klepněte na tlačítko OK.

 9. Vytvořte návrh zobrazení obvyklým způsobem.

  Nyní můžete ve svém zobrazení určeném pouze pro aplikaci InfoPath používat celou řadu funkcí, ovládacích prvků a nastavení, které by jinak v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem nebyly k dispozici. Můžete například použít jakýkoli ovládací prvek z podokna úloh Ovládací prvky. Není nutné se omezovat pouze na ovládací prvky fungující v prohlížeči. Dále se v podokně úloh Kontrola návrhu nezobrazí žádné chyby nebo zprávy související s kompatibilitou prohlížeče.

  Poznámka: I když lze v zobrazení určeném pouze pro aplikaci InfoPath použít většinu funkcí této aplikace, určité funkce a nastavení používané pro celou šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem zůstanou zakázané nebo skryté. Nemůžete například povolit digitální podpisy pro celou šablonu formuláře nebo nelze použít v zobrazení skript, protože jedno ze zobrazení šablony formuláře je kompatibilní s prohlížečem.

 10. Chcete-li do šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči přidat další zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath, opakujte kroky 2 až 9.

Začátek stránky

Krok 2: Použití zobrazení určeného pouze pro prohlížeče v případě otevření šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči ve webovém prohlížeči

V tomto postupu se dozvíte, jak vytvořit pravidlo, jehož pomocí se zvolí zobrazení, které uživatel uvidí, jakmile poprvé otevře formulář založený na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pravidlo se spustí při prvním otevření formuláře a po splnění určité podmínky, která se v našem případě týká toho, zda uživatelé otevírají šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem ve webovém prohlížeči. Je-li tomu tak, otevře se zobrazení šablony formuláře určené pouze pro prohlížeče. Toto zobrazení je omezeno sadou funkcí podporovaných v prohlížeči.

 1. Otevřete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči obsahující zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na možnost Otevřít a uložit.

 4. V části Chování při otevření klepněte na tlačítko Pravidla.

 5. V dialogovém okně Pravidla pro otevírání formulářů klepněte na možnost Přidat.

 6. V dialogovém okně Pravidlo zadejte vysvětlující název pravidla, kupříkladu Pravidlo 1: Přepnutí zobrazení na prohlížeč.

 7. Klepněte na tlačítko Nastavit podmínku a určete, kdy se má pravidlo spustit.

 8. V prvním poli pod titulkem Použít pravidlo, pokud je podmínka splněna klepněte na možnost Výraz.

 9. Do druhého pole zadejte příkaz xdEnvironment:IsBrowser() a klepněte na tlačítko OK.

 10. V dialogovém okně Pravidlo klepněte na tlačítko Přidat akci.

 11. V seznamu Akce klepněte na položku Přepnout zobrazení.

 12. V seznamu Zobrazení klepněte na zobrazení v prohlížeči, do kterého chcete přepnout, a potom klepněte na tlačítko OK.

 13. Jestliže nechcete, aby se po dokončení daného pravidla (pro aktuální událost) spouštěla jakákoli další pravidla, zaškrtněte v dialogovém okně Pravidlo políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

  Pravidlo, které jste právě vytvořili, se spustí, jakmile se otevře šablona formuláře a bude splněna zadaná podmínka, totiž, že uživatelským prostředím je webový prohlížeč .

Začátek stránky

Krok 3: Použití zobrazení určeného pouze pro aplikaci InfoPath v případě otevření šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči v aplikaci InfoPath

Nyní přidáme do šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči další pravidlo, které se opět spustí při prvním otevření formuláře a po splnění určité podmínky. Podmínka se v uvedeném případě týká toho, zda uživatel, který otevírá šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, má ve svém počítači instalovanou aplikaci InfoPath. Je-li aplikace Infopath v počítači instalovaná, otevře se zobrazení šablony formuláře určené pouze pro aplikaci InfoPath. Toto zobrazení je viditelné jen z aplikace InfoPath, a proto bude obsahovat všechny funkce této aplikace.

 1. Otevřete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči obsahující zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na možnost Otevřít a uložit.

 4. V části Chování při otevření klepněte na tlačítko Pravidla.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Pravidlo zadejte vysvětlující název pravidla, například Pravidlo 1: Přepnutí zobrazení na aplikaci InfoPath.

 7. Klepněte na tlačítko Nastavit podmínku a určete, kdy se má pravidlo spustit.

 8. V prvním poli pod titulkem Použít pravidlo, pokud je podmínka splněna klepněte na možnost Výraz.

 9. Do druhého pole zadejte not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Klepněte na možnost A.

 11. V prvním poli pod první podmínkou klepněte na možnost Výraz.

 12. Do druhého pole zadejte not(xdEnvironment:IsMobile()) a klepněte na tlačítko OK.

 13. V dialogovém okně Pravidlo klepněte na tlačítko Přidat akci.

 14. V dialogovém okně Akce klepněte v seznamu Akce na položku Přepnout zobrazení.

 15. V seznamu Zobrazení klepněte na zobrazení určené pro aplikaci InfoPath, do kterého chcete přepnout, a potom klepněte na tlačítko OK.

 16. Jestliže nechcete, aby se po dokončení daného pravidla (pro aktuální událost) spouštěla jakákoli další pravidla, zaškrtněte v dialogovém okně Pravidlo políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

  Pravidlo, které jste právě vytvořili, se spustí, jakmile se otevře šablona formuláře a bude splněna zadaná podmínka, totiž že uživatelské prostředí je aplikace InfoPath a nikoli webový prohlížeč nebo mobilní zařízení .

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×