Vytvoření, změna nebo přizpůsobení zobrazení

Vytvoření, změna nebo přizpůsobení zobrazení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V každé složce aplikace Outlook, jako je Doručená pošta a Kalendář, se položky zobrazují v rozložení, kterému se říká zobrazení. Každá složka má několik předdefinovaných zobrazení. Můžete si z nich vybrat nebo můžete vytvořit vlastní zobrazení.

Zobrazení je založené na typu zobrazení, polích, barvách, písmech a řadě dalších nastavení a nabízí různé způsoby pohledů na položky ve složce. Nové zobrazení můžete vytvořit na základě již existujícího zobrazení nebo můžete vytvořit nové vlastní zobrazení.

Co chcete udělat?

 1. Na kartě Zobrazení zvolte ve skupině Aktuální zobrazení možnost Změnit zobrazení > Spravovat zobrazení.

 2. V dialogovém okně Správa všech zobrazení vyberte Nové.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nové zobrazení zadejte název nového zobrazení a vyberte typ zobrazení.

 4. V části Možno použít pro přijměte výchozí nastavení Všechny složky Pošta nebo zvolte jinou možnost a pak zvolte OK.

 5. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Nové zobrazení vyberte možnosti, které chcete použít, a klikněte na OK.

 6. Pokud budete chtít zobrazení hned použít, klikněte na Použít zobrazení.

Poznámka: Nová zobrazení se přidají do skupiny Aktuální zobrazení.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na Nastavení zobrazení.

 2. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Kompaktní vyberte v části Popis tlačítko přidružené k nastavení, které chcete změnit, udělejte požadované změny, a až to budete mít, klikněte na OK.

 3. Na kartě Zobrazení zvolte ve skupině Aktuální zobrazení možnost Změnit zobrazení > Spravovat zobrazení.

 4. V části Zobrazení pro složku vyberte aktuální nastavení zobrazení.

 5. Klikněte na Kopírovat a v dialogovém okně Kopírovat zobrazení zadejte do pole Název nového zobrazení název.

 6. V části Možno použít pro přijměte nastavení pro všechny poštovní složky nebo vyberte jinou možnost a změňte, kde je zobrazení dostupné.

 7. Po dokončení klikněte na OK.

Poznámka: Pokud chcete, aby aktuální zobrazení používaly jiné vybrané složky, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení > Použít aktuální zobrazení na jiné složky pošty. Zaškrtněte políčka u složek, u kterých chcete zobrazení použít.

Důležité informace: Předdefinované zobrazení není možné odstranit ani v případě, že jste změnili jeho nastavení.

 1. Na kartě Zobrazení zvolte ve skupině Aktuální zobrazení možnost Změnit zobrazení > Spravovat zobrazení.

 2. V části Zobrazení pro složku vyberte vlastní zobrazení, které chcete odebrat.

 3. Zvolte Odstranit, potvrďte odstranění a pak zvolte OK.

Co chcete udělat?

 1. Přepněte do zobrazení, na kterém chcete nové zobrazení založit.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na Uspořádat podle a klikněte na Vlastní.

 3. Pro každý typ změny, kterou chcete provést, klikněte na tlačítko a vyberte požadované možnosti. Pokud třeba chcete přidat nebo odebrat sloupce, klikněte na Pole (sloupce se také označují jako pole). Pak přidejte nebo odeberte pole nebo vytvořte vlastní pole.

 4. Po dokončení změn zavřete dialogové okno Přizpůsobit zobrazení: Název zobrazení.

 5. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 6. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na Aktuální nastavení zobrazení.

 7. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

 8. Do pole Název nového zobrazení zadejte název.

 9. Pokud chcete změnit, kde bude nové zobrazení dostupné, klikněte na jednu z možností v části Možno použít pro.

Poznámka: Všechny programy ve vašem počítači, které používají nastavení data z váš operační systém bude mít vliv změny provedené v Ovládacích panelech.

 • Pokud používáte víceřádkové rozložení a přidali jste do zobrazení několik polí, budete pravděpodobně muset zvýšit počet řádků zobrazených v rozložení s více řádky, aby se vám zobrazily všechny informace.

  Postup

  • V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  • Klikněte na Další nastavení.

  • V části Další možnosti změňte hodnotu x v části Použít kompaktní rozložení u šířek menších než x znaků.

   Například nastavení 80 znaků znamená, že vždycky, když se u seznamu záhlaví zpráv zmenší šířka na méně než 80 znaků, zobrazí Outlook automaticky náhled na dvou řádcích.

 • Nová zobrazení se přidají do podnabídky Aktuální zobrazení.

 • V části Kontakty, Úkoly a Poznámky můžete rychle měnit aktuální zobrazení pomocí možnosti Vlastní nastavení aktuálního zobrazení v navigačním podokně.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 2. Klikněte na Nové.

 3. Do pole Název nového zobrazení napište název.

 4. V seznamu Typ zobrazení vyberte požadovaný typ zobrazení.

 5. Pokud chcete změnit místo, kde bude zobrazení dostupné, klikněte na možnost v části Možno použít pro.

 6. Klikněte na OK.

 7. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení: Název zobrazení vyberte možnosti, které chcete použít.

 8. Po dokončení výběru možností klikněte na OK.

 9. Pokud chcete zobrazení hned použít, klikněte na tlačítko Použít zobrazení.

Poznámka: Všechny programy Office 2007 na počítači, které používají nastavení data z váš operační systém bude mít vliv změny provedené v Ovládacích panelech.

 • Pokud používáte víceřádkové rozložení a přidali jste do zobrazení několik polí, budete pravděpodobně muset zvýšit počet řádků zobrazených v rozložení s více řádky, aby se vám zobrazily všechny informace.

  Postup

  • V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  • Klikněte na Další nastavení.

  • V části Další možnosti změňte hodnotu x v části Použít kompaktní rozložení u šířek menších než x znaků.

   Například nastavení 80 znaků znamená, že vždycky, když se u seznamu záhlaví zpráv zmenší šířka na méně než 80 znaků, zobrazí Outlook automaticky náhled na dvou řádcích.

 • Nová zobrazení se přidají do podnabídky Aktuální zobrazení.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na zobrazení, které chcete přejmenovat.

 3. Klikněte na Přejmenovat.

 4. Do pole Nový název zobrazení zadejte nový název.

Poznámka: Předdefinované zobrazení není možné přejmenovat, a to ani v případě, že jste ho přizpůsobili. Místo toho předdefinované zobrazení zkopírujte, pojmenujte ho a potom změňte nastavení.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na zobrazení, které chcete zpřístupnit pro jiná umístění.

 3. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

 4. Do pole Název nového zobrazení napište název.

 5. Pokud chcete změnit, kde bude zobrazení dostupné, klikněte na jednu z možností v části Možno použít pro.

 6. Klikněte na OK.

 7. Pokud chcete zobrazení hned použít, klikněte na tlačítko Použít zobrazení.

Poznámka: Nová zobrazení se přidají do podnabídky Aktuální zobrazení.

 1. Přepněte do zobrazení, které chcete změnit.

  Postup

  • V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na požadované zobrazení.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na Uspořádat podle a klikněte na Vlastní.

 3. Klikněte na Další nastavení.

 4. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na Zobrazení, u kterého chcete vrátit zpátky původní nastavení.

 3. Klikněte na Původní.

Poznámka: Pokud tlačítko Původní není dostupné, pravděpodobně jste vybrali vlastní zobrazení nebo standardní zobrazení, které není přizpůsobené.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Definovat zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na Zobrazení, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka: Předdefinované zobrazení není možné odstranit ani v případě, že jste změnili jeho nastavení.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders