Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sady informací o zaměstnání jsou přizpůsobené skupiny informací o osobě nebo organizaci, kterými je možné rychle vyplnit příslušná místa v publikacích, například vizitkách nebo letácích.

Součástí sady informací o zaměstnání může být jméno osoby, pracovní zařazení nebo titul, jméno organizace, adresa, telefonní a faxová čísla, e-mailová adresa, doplňující text nebo motto a logo. Můžete vytvořit libovolný počet různých sad informací o zaměstnání.

Když vytváříte publikaci, naplní se údaji z naposledy použité sady informací o zaměstnání. Jestliže jste zatím žádnou sadu informací o zaměstnání nevytvořili, bude vloženo jméno uživatele a název organizace, které jste zadali při instalaci aplikace Microsoft Office 2007.

V tomto článku:

Vytvoření sady informací o zaměstnání

Informace o změnách v sadě informací o zaměstnání

Odebrání informací o zaměstnání v publikacích

Vytvoření sady informací o zaměstnání

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte typ publikace a poté klepněte v části Informace o zaměstnání podokna úloh Vlastní nastavení na položku Vytvořit nové.

  • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Informace o zaměstnání.

   Jestliže jste již vytvořili sadu informací o zaměstnání a chcete vytvořit další, je třeba klepnout na příkaz Nový.

 2. V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání zadejte informace o zaměstnání a přidejte logo.

  Poznámky: 

  • Jestliže do otevřené publikace přidáte informace o zaměstnání před otevřením dialogového okna Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání, zobrazí se v dialogovém okně tyto informace.

  • Jestliže jste ze sady informací o zaměstnání použité v některé dřívější publikaci vytvořené v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 odstranili logo, budou tlačítka Změnit a Odebrat nahrazena tlačítkem Přidat.

 3. Do pole Název sady informací o zaměstnání napište název sady informací o zaměstnání.

Začátek stránky

Změna informací v sadě informací o zaměstnání

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Informace o zaměstnání.

 2. V části Vyberte sadu informací o zaměstnání klepněte na sadu informací o zaměstnání, kterou chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit sadu informací o zaměstnání proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko Uložit.

 4. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat publikaci aktualizujte otevřenou publikaci.

  Poznámky: 

  • Můžete taky upravovat informací o zaměstnání kliknutím na tlačítko inteligentní značky Obrázek tlačítka pro položky informací o zaměstnání, třeba název společnosti nebo adresu, a potom klikněte na Upravit informace o zaměstnání. (Tlačítko inteligentní značky se zobrazí při přechodu na text nebo klikněte na logo.)

  • Jestliže změníte jednotlivé informace o zaměstnání přímo v otevřené publikaci a poté otevřete dialogové okno Informace o zaměstnání a klepnete na příkaz Aktualizovat publikaci, budou změny provedené v publikaci přepsány údaji z aktuální sady informací o zaměstnání.

Použití jiné sady informací o zaměstnání v publikaci

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Informace o zaměstnání.

 2. V části Vyberte sadu informací o zaměstnání klepněte na sadu informací o zaměstnání, kterou chcete použít v otevřené publikaci.

 3. Klepněte na tlačítko Aktualizovat publikaci.

  Poznámka: Chcete-li použít změny provedené v dialogovém okně Upravit sadu informací o zaměstnání , je třeba klepnout na tlačítko Aktualizovat publikaci v dialogovém okně Informace o zaměstnání. Chcete-li použít změněné informace v dříve vytvořených publikacích, je třeba je jednu po druhé otevřít a v každé z nich klepnout na tlačítko Aktualizovat publikaci.

Začátek stránky

Odebrání informací o zaměstnání z publikací

Konkrétní výskyty libovolných částí sady informací o zaměstnání můžete z publikace odebrat ručně. Můžete také odebrat informace ze samotné sady informací o zaměstnání a tak odebrat všechny jejich výskyty z otevřené publikace a ze všech dalších publikací, které budete poté aktualizovat.

Ruční odebrání výskytu informace o zaměstnání z otevřené publikace

V publikaci vyberte libovolnou informaci o zaměstnání – například jeden řádek firemní adresy – a stiskněte klávesu DELETE.

Všechny ostatní výskyty odstraněné informace o zaměstnání v otevřené publikaci i ve všech ostatních publikacích zůstanou beze změny.

Poznámka: Jestliže například odstraníte jeden výskyt řádku adresy, která je v otevřené publikaci uvedena na třech místech, zůstanou zbývající dva výskyty na svých místech.

Odebrání jednotlivých informací ze sady informací o zaměstnání

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Informace o zaměstnání.

 2. V části Vyberte sadu informací o zaměstnání klepněte na sadu informací o zaměstnání, kterou chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit sadu informací o zaměstnání odstraňte text nebo logo, které chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Uložit.

 4. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat publikaci obnovte otevřenou publikaci.

  Poznámky: 

  • Když ze sady informací o zaměstnání odstraníte jednotlivou informaci, nebudou nové publikace navržené v aplikaci Publisher po provedení této změny tuto odstraněnou informaci obsahovat.

  • Jednotlivá informace odstraněná ze sady informací o zaměstnání bude odstraněna pouze z otevřené publikace. Jestliže ji chcete odstranit z dalších existujících publikací, otevřete je jednu po druhé a v každé klepněte na tlačítko Aktualizovat publikaci.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×