Vytvoření záhlaví nebo zápatí ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Vytvoření záhlaví nebo zápatí ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, vytvořit na všech stránkách dokumentu záhlaví nebo zápatí obsahující standardní informace, jako jsou například čísla stránek, název dokumentu, název firmy, jméno autora a datum.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

Záhlaví a zápatí jsou proto Oblíbené v Word mají svoje vlastní panel nástrojů.

 1. Pokud chcete ve svém dokumentu vytvořit záhlaví, stiskněte Alt+V a potom stiskněte Ú, abyste z pásu karet otevřeli nabídku Záhlaví. Program Předčítání neohlásí název nabídky.

  Pro vytvoření zápatí stiskněte Alt+V a pak Ů. Tím otevřete z pásu karet nabídku Zápatí. Program Předčítání neohlásí název nabídky.

  Fokus se přesune na nabídku, která obsahuje rozložení záhlaví nebo zápatí.

 2. Pomocí klávesy Tabulátor nebo Šipka dolů procházejte seznamem rozložení. Stisknutím klávesy Enter vyberte to, které chcete použít.

  Zvolené rozložení se otevře v místě pro záhlaví a zápatí vašeho dokumentu. Fokus se přesune na první upravitelný text ve vybraném rozložení. Dokud nezavřete pás karet Nástroje záhlaví a zápatí, nebudete moct upravovat samotný text dokumentu.

 3. Stisknutím šipky vpravo můžete fokus přesunout na oblast upravitelného textu. Uslyšíte zástupný text přečtený nahlas, například „Název dokumentu“ nebo „Zadejte text“.

 4. Zadejte požadovaný text.

 5. Na další případnou oblast upravitelného textu se přesunete stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 6. Když skončíte, stiskněte Alt+J a pak stisknutím klávesy C zavřete záhlaví a přejděte k samotnému textu dokumentu.

Úprava záhlaví nebo zápatí

Do záhlaví nebo zápatí můžete vložit jakýkoli text, například čísla stránek nebo datum. Taky můžete přidat obrázek, jako je například logo společnosti.

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+V, Ú, U.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V, Ů, U.

  Tím se fokus přesune na záhlaví nebo zápatí a otevře se pás karet Nástroje záhlaví a zápatí.

 2. Proveďte požadované změny.

 3. Až skončíte, zavřete záhlaví nebo zápatí stisknutím Alt+C a pak stiskněte klávesu Í. Fokus se přesune na hlavní část dokumentu.

Přidání čísla stránky do záhlaví nebo zápatí

Word 2016 nabízí pro čísla stránek různá umístění a formáty, které můžete najít jako položky nabídky na pásu karet Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+C a pak stiskněte Ú.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V a pak stiskněte Ů.

  Tím se otevřou Nástroje záhlaví a zápatí a fokus se přesune na záhlaví nebo zápatí.

 2. Pokud chcete vložit číslo stránky, stiskněte Alt+C a pak otevřete nabídku Číslo stránky stisknutím F.

 3. Šipkou dolů procházejte seznamem možných umístění čísla stránky na stránce (horní okraj stránky, dolní okraj stránky atd.). Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku vyberte umístění, které chcete použít.

  Každá položka umístění na stránce otevře další nabídku, ve které najdete možnosti pro toto umístění. Pomocí klávesy Šipka dolů si tyto možnosti projděte a vyberte si tu, kterou chcete použít.

 4. Když skončíte, stiskněte Alt+C a pak stisknutím klávesy Í zavřete pás karet Nástroje záhlaví a zápatí a přesuňte fokus zpět na samotný text dokumentu.

Přidání data do záhlaví nebo zápatí

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+C a pak stiskněte Ú.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V a pak stiskněte Ů.

  Tím se otevřou Nástroje záhlaví a zápatí a fokus se přesune na záhlaví nebo zápatí.

 2. Pokud chcete vložit datum, stiskněte Alt+C a pak stisknutím klávesy D otevřete dialogové okno Datum a čas.

 3. Klávesou Šipka dolů procházejte seznamem možných formátů data a času, které můžete použít pro záhlaví nebo zápatí. Když najdete požadovaný formát, stisknutím klávesy Tabulátor ho vyberte a přesuňte se v dialogovém okně na další možnosti.

 4. V rozevíracím seznamu jazyka si stisknutím šipky dolů prohlédněte nainstalované jazyky. Stisknutím klávesy Tabulátor vyberte jazyk a přejděte na další možnost.

 5. Pokud chcete nastavit tyto možnosti data a jazyka jako výchozí, stiskněte Enter.

 6. Stisknutím klávesy Tabulátor se přesuňte na tlačítko OK a pak stiskněte Enter, abyste své volby potvrdili.

 7. Stisknutím klávesové kombinace Alt+C a následným stisknutím klávesy Í zavřete záhlaví nebo zápatí a vrátíte se k hlavní části dokumentu.

Výběr možností z panelu nástrojů Záhlaví a zápatí

Panel nástrojů Záhlaví a zápatí obsahuje mnoho možností, které můžete použít pro přizpůsobení záhlaví.

 1. Pokud chcete otevřít pás karet Nástroje záhlaví a zápatí, stiskněte Alt+N a pak H, E.

 2. Stisknutím Alt+C přejdete na pás karet.

 3. Stisknutím klávesy Tabulátor můžete přecházet mezi příkazy panelu nástrojů Záhlaví a zápatí.

 4. Příkaz vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Až skončíte, zavřete záhlaví nebo zápatí a pás karet stisknutím Alt+C a klávesy Í.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

 1. Pokud chcete z dokumentu odebrat záhlaví, otevřete na kartě Vložení nabídku Záhlaví stisknutím Alt+V, Ú.

  Pokud chcete odebrat zápatí, otevřete na kartě Vložení nabídku Zápatí stisknutím Alt+N, O.

 2. Záhlaví nebo zápatí odeberte stisknutím klávesy R. Pak se stisknutím klávesy Esc vraťte k hlavní části dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, můžete vytvořit záhlaví nebo zápatí obsahující standardní informace, například čísla stránek, název dokumentu, název firmy, jméno autora a datum, na všech stránkách dokumentu aplikace Word pro Mac.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu Word opakovaným stisknutím klávesy F6 opakovaně má na kartě. Pokud jste se vlastně má na kartě Vložení, stisknutím klávesy šipka doprava nebo doleva, dokud VoiceOver oznamuje: ", karta vložení, 2 8." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK vyberte kartu.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Záhlaví, tlačítko nabídky" nebo "Zápatí, tlačítko nabídky." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK klikněte na tlačítko.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete seznam rozložení záhlaví nebo zápatí.

 4. K procházení možností použijte klávesy se šipkami. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník vyberte požadovanou možnost.

  Zvolené rozložení se v dokumentu otevře v místě pro záhlaví nebo zápatí. Fokus zůstane na pásu karet.

 5. Pokud chcete přejít k dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo. Fokus se přesune do vloženého záhlaví nebo zápatí.

 6. Zadejte text záhlaví nebo zápatí.

 7. Pokud chcete přejít do další oblasti pro úpravy textu (pokud existuje), stiskněte klávesu Šipka vpravo.

Úpravy záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu Word stiskněte ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo šipka vpravo přejdete do záhlaví nebo zápatí.

 2. K výběru textu, který chcete změnit, můžete použít třeba Shift+Command+šipkové klávesy. Potom zadejte nové záhlaví nebo zápatí.

 3. Pokud chcete přejít na další záhlaví nebo zápatí, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud se nedostanete na další záhlaví nebo zápatí. VoiceOver oznámí, kde právě jste.

Přidání data do záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu Word stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaně přejděte do záhlaví nebo zápatí.

 2. Stisknutím kláves Control+Option+I otevřete Výběr položek. Zadejte datum a čas. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Datum a čas. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

 3. Otevře se dialogové okno Datum a čas s dostupnými možnostmi formátování. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte k seznamu a stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů seznam otevřete.

 4. K procházení možností v seznamu použijte klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "OK, výchozí, tlačítko." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK klikněte na tlačítko.

  Do záhlaví nebo zápatí se přidá datum. Fokus zůstane na pásu karet Záhlaví a zápatí. Pokud chcete s pásem karet přestat pracovat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka nahoru.

Přizpůsobení záhlaví a zápatí

Karta Záhlaví a zápatí obsahuje různé možnosti, které můžete použít k přizpůsobení záhlaví nebo zápatí.

 1. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+M přejděte na řádek nabídek. Stisknutím V přejděte do nabídky Zobrazení.

 2. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník otevřete záhlaví a zápatí a upravte je.

 4. Pokud chcete přejít na kartu Záhlaví a zápatí, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že je vybraná karta Záhlaví a zápatí. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na pás karet.

  První položka na pásu karet je Záhlaví. K přechodu na další položky na pásu karet použijte klávesu Tab.

 5. Pokud chcete vybrat položku, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 6. Až budete hotovi a budete chtít zavřít kartu, záhlaví a zápatí, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+I, kterou otevřete Výběr položek. Zadejte zavřít záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

  Záhlaví, zápatí i karta Záhlaví a zápatí se zavřou a fokus se přesune do textu dokumentu.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu Word stisknutím ovládací prvek + možnost + M přejděte na řádek nabídek a pak stiskněte V přejdete na kartě zobrazení.

 2. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník otevřete záhlaví a zápatí a upravte je.

 4. Pokud chcete přejít na kartu Záhlaví a zápatí, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že je vybraná karta Záhlaví a zápatí. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na pás karet.

  První položka na pásu karet je Záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko nabídky Záhlaví. Pokud chcete přejít k zápatí, stiskněte klávesu Tab. Vyberte tlačítko stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí volbu Odebrat záhlaví nebo Odebrat zápatí.

 6. Pokud chcete záhlaví nebo zápatí odebrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 7. Záhlaví nebo zápatí se z dokumentu odebere.

  Pokud chcete zavřít kartu, záhlaví a zápatí, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+I, kterou otevřete Výběr položek. Zadejte zavřít záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro Android funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky vytvořit záhlaví nebo zápatí poznámkou standardní informace například čísla stránek na všech stránkách v dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu v zobrazení pro Úpravy přesuňte do části metadata místo, kam chcete přidat záhlaví nebo zápatí.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Přejděte na kartu Vložení, poklepejte obrazovku a potom potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Kartu vložení." Poklepáním displej.

 4. Na kartě Vložení potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Záhlaví a zápatí, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka záhlaví a zápatí a fokus se přesune do záhlaví oddílu.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vytvořit záhlaví, zadejte pomocí záhlaví klávesnice na obrazovce.

   Poznámka: Otevření klávesnice, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a potom poklepejte na obrazovce.

  • Pokud chcete vytvořit zápatí, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Zápatí, oddílu < číslo >" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus se přesune do zápatí oddílu a můžete zadat zápatí pomocí klávesnice na obrazovce.

 6. Po dokončení zavřete nabídku záhlaví a zápatí a vraťte se do textu dokumentu, přetáhněte prst v oblasti pro psaní můžete uslyšíte text dokumentu a potom poklepejte na obrazovce.

Přidání čísel stránek do záhlaví nebo zápatí

 1. V dokumentu v zobrazení pro Úpravy přesuňte do části metadata místo, kam chcete přidat čísla stránek do záhlaví nebo zápatí.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Přejděte na kartu Vložení, poklepejte obrazovku a potom potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Kartu vložení." Poklepáním displej.

 4. Na kartě Vložení potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte "čísla stránek tlačítko, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Číslo stránky.

 5. Chcete-li přizpůsobit čísla stránek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Formát čísla, pole se seznamem < možnost aktuálního > vybrané," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát čísla. Potažením prstu doprava střídáte prohlédněte možnosti. Při přesouvání je funkce TalkBack oznamuje možnosti za vás. Když na požadovanou možnost budete potřebovat, poklepejte na obrazovce. Přejdete zpět na nabídka Číslo stránky, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a poklepáním displej.

 6. V nabídce Číslo stránky možnost přidat číslo stránky dozvíme potažením prstu doprava, dokud se požadované umístění čísla stránky se mají a potom poklepejte na obrazovce vyberte. Číslo stránky se přidá do části záhlaví nebo zápatí a otevře se nabídka záhlaví a zápatí.

 7. Zavření nabídky záhlaví a zápatí a vraťte se do textu dokumentu, přetáhněte prst v oblasti pro psaní můžete uslyšíte text dokumentu a potom poklepejte na obrazovce.

Poznámka: Pokud chcete odstranit stránku čísla, v nabídce Číslo stránky potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat čísla stránek, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

 1. Přesunutí části dokument, ve které chcete odebrat záhlaví a zápatí v dokumentu v zobrazení pro Úpravy.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Přejděte na kartu Vložení, poklepejte obrazovku a potom potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Kartu vložení." Poklepáním displej.

 4. Na kartě Vložení potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Záhlaví a zápatí, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka záhlaví a zápatí a fokus se přesune do záhlaví oddílu.

 5. Přesunutí fokusu na nabídku záhlaví a zápatí, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. V nabídce záhlaví a zápatí proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat záhlaví, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Záhlaví nabídky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka záhlaví. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat záhlaví, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Chcete-li odebrat zápatí, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zápatí nabídky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka zápatí. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat zápatí, tlačítko" a poklepáním displej.

  Záhlaví nebo zápatí se odebere a fokus přesune do nabídky záhlaví a zápatí.

 7. Zavření nabídky záhlaví a zápatí a vraťte se do textu dokumentu, přetáhněte prst v oblasti pro psaní můžete uslyšíte text dokumentu a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Umožňuje Word Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows vytvořit záhlaví nebo zápatí poznámkou standardní informace například čísla stránek na všech stránkách v dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Pokyny pro dotykového ovládání ve Wordu Mobile najdete v článku Klávesové příkazy a dotyková gesta v programu Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

Libovolný text, který chcete, můžete přidat do záhlaví nebo zápatí.

 1. V dokumentu v zobrazení Rozložení při tisku proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit záhlaví, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Záhlaví < číslo oddílu >" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Vytvoření zápatí, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zápatí < číslo oddílu >" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Použití klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný text záhlaví nebo zápatí.

 3. Zavřít záhlaví a zápatí a vraťte se do textu dokumentu, klepněte na horní polovině obrazovky.

Přidání čísel stránek do záhlaví nebo zápatí

Můžete přidat čísla stránek v různých formátech.

 1. V dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Domácí tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Domácnosti nějaká < počet dostupných položek >." Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vložení, < místo aktuální položce v nabídce seznamu a počet dostupných položek >" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Číselná tlačítka stránka" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte umístění čísla stránky se mají a potom poklepejte na obrazovce vyberte.

 6. Chcete-li přizpůsobit čísla stránek, například výběrem formátu čísla potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Seznamu zápatí skupiny."

 7. Potáhnutím prstem doprava přesuňte do seznamu příkazů a pak poklepáním vyberte příkaz, který chcete.

 8. Pokud chcete vrátit do textu dokumentu, klepněte na horní polovině obrazovky.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

Odebrání textu záhlaví nebo zápatí.

 1. V dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Výběr umístění tabulátoru, tlačítko Domů sbalit," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Domácnosti nějaká < počet dostupných položek >." Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Záhlaví a zápatí, < místo aktuální položce v nabídce seznamu a počet dostupných položek >" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Pokud chcete odebrat záhlaví, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko záhlaví" a potom poklepejte na obrazovce.

  Odebrání zápatí, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zápatí tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstraňte tlačítko záhlaví" nebo "zápatí tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  Obsah záhlaví nebo zápatí se odebere a fokus se přesune do záhlaví.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Umožňuje Word Online pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows vytvořit záhlaví nebo zápatí obsahující standardní informace o všech stránek v dokumentu, jako jsou čísla stránek, název dokumentu, název společnosti, autor a datum.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

Přidání záhlaví a zápatí

 1. Přesuňte fokus na pás karet: Tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve název karty (obvykle karta Domů).

 2. Přejděte pomocí klávesy Tab na kartu Vložení a stiskněte Enter.

 3. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Záhlaví a zápatí a stiskněte Enter. Otevře se oblast pro úpravy záhlaví a zápatí.

 4. Pokud chcete vytvořit záhlaví zarovnané doleva, začněte psát. Pokud chcete záhlaví zarovnat na střed, stiskněte klávesu Tab. Pokud chcete záhlaví zarovnat doprava, stiskněte znovu klávesu Tab.

 5. Pokud chcete vybrat možnosti záhlaví, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „tlačítko Možnosti“. Když chcete procházet možnosti, stiskněte mezerník a potom používejte šipkové klávesy. Pokud chcete některou možnost použít, stiskněte na ní klávesu Enter.

 6. Když chcete přidat zápatí, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „Zápatí“, a pak začněte psát.

 7. Pokud se chcete vrátit k úpravám dokumentu, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí“, a stiskněte Enter.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×