Vytvoření webu na serveru SharePoint Server 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Než vytvoříte webem v Microsoft Office SharePoint Server 2007, budete muset určete, zda se má podřízeného webu v rámci existující strukturu webů a nový web nejvyšší úrovně. Tento článek obsahuje základní informace, které vám pomůžou rozhodnout. Pokud potřebujete další pomoc, nebo pokud je potřeba vytvořit několik podřízených webů nebo webů nejvyšší úrovně, zvažte konzultační u správce serveru.

V tomto článku

Základní informace

Rozhodněte, jestli chcete vytvořit podřízený web nebo web nejvyšší úrovně

Vytvoření podřízeného webu v části existující web

Vytvoření webu nejvyšší úrovně pomocí samoobslužné vytváření webů

Další způsoby, jak vytvářet weby

Přehled

Na webu je skupina souvisejících webových stránek, kde můžete váš tým pracovat na projektech, vedení schůzek a sdílet informace. Vaše organizace umožňuje podřízených webů a webů nejvyšší úrovně rozdělit obsah webu do samostatných, samostatně spravovaných webů. Vaše organizace může například samostatné weby pro každý produkt nebo oblast.

Weby nejvyšší úrovně mohou obsahovat několik podřízených webů a tyto weby mohou dále obsahovat další podřízené weby. Celá struktura od webu nejvyšší úrovně po všechny podřízené weby se označuje termínem Kolekce webů.

Možnost vytvoření webů a podřízených webů závisí na tom, jakým způsobem jsou ve vaší organizaci vytvořeny weby a nastavena oprávnění pro jejich vytváření. Některé organizace potřebují udržet přísnou kontrolu nad tím, kteří uživatelé jsou oprávněni vytvářet weby a kdy a v jakém umístění jsou weby vytvořeny. Jiné organizace poskytují uživatelům při vytváření webů potřebná přístupová práva a větší svobodu.

Podřízený web

Jestliže máte úroveň oprávnění pro návrh, můžete v rámci stávající struktury webů vytvořit nový web. Jako první část adresy URL pro nový podřízený web se používá ve výchozím nastavení adresa URL nadřazeného webu. Podřízený web může dědit oprávnění a navigaci ze stávajícího webu, ale lze pro něj použít také jedinečná oprávnění nebo navigaci. Nový podřízený web například používá ve výchozím nastavení stávající horní panel odkazů. Můžete však nastavit, že bude používat vlastní panel odkazů a domovskou stránku.

Horní panel odkazů:

Horní panel odkazů se zobrazuje jako jedna karta nebo několik karet na horním okraji všech stránek. Pokud má například váš web název Plánování konference, na horním panelu odkazů nadřazeného webu mohou být zobrazeny odkazy na váš web Plánování konference, takže uživatelé, kteří navštíví nadřazený web, mohou snadno přejít na web Plánování konference.

Když vytvoříte nový podřízený web, můžete vložit podřízený web do navigačních prvků nadřazeného webu, a usnadnit tak uživatelům vyhledání vašeho webu. Je například možné vložit podřízený web do horního panelu odkazů a na panel Snadné spuštění, které jsou umístěny na nadřazeném webu. Panel Snadné spuštění se zobrazuje na okraji většiny stránek, které se zobrazují uživatelům, přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu.

Panel Snadné spuštění

Web nejvyšší úrovně

Weby nejvyšší úrovně může ve výchozím nastavení vytvářet pouze správce. Stejné pravidlo platí pro kolekce webů založené na webech nejvyšší úrovně. Správce může povolit samoobslužné vytváření webů a umožnit vytvářet weby nejvyšší úrovně dalším uživatelům. Je-li samoobslužné vytváření webů povoleno, mohou weby vytvářet uživatelé s oprávněním Úplné řízení, Návrh, Přispěvatel a Čtení. Web nejvyšší úrovně nemůže dědit navigaci nebo oprávnění od jiného webu. Web zajišťuje vlastní prvky navigace a oprávnění, které však lze upravit. Když vytvoříte nový web nejvyšší úrovně, odkazy na tento web nejsou automaticky přidány na jiné weby. Navigační prvky ostatních webů je nutné následně upravit, aby odkazovaly na váš web.

Poznámka: Ve výchozím nastavení, nové weby nejvyšší úrovně a jejich webu kolekce vytvořené v adresáři weby, který je založený na cestu k serveru. Adresu URL webu s názvem Web_A by být například: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Ve výchozím nastavení cesta je místo toho možnost/weby, i když název lišit podle toho, jazyk webu. Správce můžete změnit název nebo umístění cesta k definování spravovaných cest. Při vytváření webu pomocí samoobslužné vytváření webů však nelze změnit cestu weby.

Začátek stránky

Rozhodněte, jestli chcete vytvořit podřízený web nebo web nejvyšší úrovně

Musíte určit, zda chcete vytvořit podřízený web v rámci stejné kolekce webů, nebo web nejvyšší úrovně v samostatné kolekci webů. Vaše rozhodnutí závisí na tom, kolik mají weby společného, zda chcete weby spravovat samostatně a zda mají weby sdílet prvky (například navigace nebo hledání).

Ve stejné kolekci mohou weby sdílet následující objekty:

 • navigace,

 • typy obsahu,

 • sledy prací,

 • skupiny zabezpečení,

 • vyhledávací pole v seznamech,

 • obor hledání,

 • sady funkcí.

Podřízené weby ve stejné kolekci vyberte v případě, že jsou splněny následující předpoklady:

 • weby mají sdílet navigaci,

 • podřízené weby dědí oprávnění od nadřazených webů,

 • mezi weby jsou sdíleny seznamy,

 • weby sdílejí prvky návrhu (například motivy nebo styly).

Weby nejvyšší úrovně v samostatných kolekcích vyberte, jestliže jsou splněny tyto předpoklady:

 • Různé weby mají oddělené zabezpečení.

  Poznámka: Přestože lze pro podřízené weby použít jedinečná oprávnění, v některých případech můžete chtít zajistit, aby dva weby neměly žádné společné uživatele ani oprávnění. V takových situacích je vhodné použít samostatné kolekce webů.

 • V budoucnosti budete pravděpodobně chtít přesunout kolekci webů do jiné databáze.

 • Chcete provádět zálohu a obnovení pouze daného webu.

 • Požadujete omezení oboru sledu prací pouze na daný web.

 • Požadujete samostatný obor hledání pouze pro daný web.

Začátek stránky

Vytvoření webu podřízeného stávajícímu webu

Před vytvořením webu zkontrolujte, jestli se nacházíte na místě vašeho webu, kde chcete vytvořit nový podřízený web.

 1. Klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Tip: Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Vzhled tlačítka .

 1. V oblasti Webové stránky klepněte na položku Weby a pracovní prostory.

 2. V části Název a popis zadejte název vašeho webu. Název je povinný.

  Název se zobrazí na horním okraji webové stránky a v navigačních prvcích, které pomáhají uživatelům vyhledat a otevřít web.

 3. Do pole Popis zadejte text, který popisuje účel webu. Zadání popisu není povinné.

  Popis je uvedený na horním okraji webové stránky a pomáhá uživatelům porozumět účelu vašeho webu.

 4. V části Adresa webu zadejte adresu URL webu. První část je pro vás vyplněna.

  Do webové adresy nezadávejte žádný z uvedených speciálních znaků. Předejdete možným problémům při aktualizaci nebo úpravě webu.

  Speciální znaky, které nedoporučujeme používat

  Specifikace Chcete-li předejít elefonický znaky

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. V části Výběr šablony klepněte na požadovanou kartu a pak vyberte příslušnou šablonu webu.

  Další informace o šablonách webu, najdete v článku výchozí šablony webů.

 6. V části Oprávnění vyberte, zda chcete přidělit přístupová práva stejným uživatelům, kteří mají přístup k nadřazenému webu, nebo zda chcete přístup přidělit jiné sadě uživatelů.

  Po klepnutí na položku Použít jedinečná oprávnění můžete nastavit oprávnění až po vyplnění aktuální stránky.

 7. V části Navigace rozhodněte, zda má být nový podřízený web zobrazený v navigaci nadřazeného webu.

  Můžete mít tento web se zobrazí v panelu Snadné spuštění, na horním panelu odkazů nebo obojí. Panel Snadné spuštění zobrazuje okraji většiny stránek přímo pod odkazu Zobrazit veškerý obsah webu. Na horním panelu odkazů se zobrazí jako jednu nebo několik karet v horní části všech stránek.

  Poznámka: Pokud se nezobrazí části Navigace na této stránce, může být povolené funkce publikování na vašem webu (a nadřazeného webu). Znázornit webu v navigačním panelu na nadřazeném webu změnit nastavení navigace na nadřazeném webu (viz článek Konfigurovat navigační položky na stránce Nastavení navigace webu).

 8. V části Dědičnost navigace vyberte, zda má web dědit horní panel odkazů od nadřazeného webu, nebo zda bude mít na panelu odkazů vlastní sadu odkazů.

  Toto nastavení také určuje, zda se nový web zobrazí jako součást navigace s popisem cesty pro nadřazený web. Navigace s popisem cesty poskytuje sadu hypertextových odkazů, které umožňují uživatelům rychle procházet hierarchií webů v rámci jejich kolekce (například Plánování konference). Při navigaci do nižších úrovní hierarchie webů se navigace s popisem cesty zobrazí na stránce, na kterou jste přešli. Pokud v tomto poli klepnete na položku Ne, váš podřízený web nebude obsahovat navigaci s popisem cesty nadřazeného webu.

 9. V části Kategorie webů zvolte, jestli chcete tento nový web mají být zobrazeny v adresáři webu nadřazeného webu.

  Můžete vybírat výchozí kategorie, například Informačních technologiíprodeje a Finance. Může se zobrazit nová kategorie vytvořil jiný člen vaší organizace (viz článek Přidání nebo změna kategorií v adresáři webu).

  Poznámka: Pokud nevidíte oddíl Kategorie webů na této stránce, nemusí být povolené funkce publikování na vašem webu (a nadřazeného webu). Zobrazit váš web v adresáři webu, upravit nastavení navigace na nadřazeném webu (najdete v článku Přidání odkazu na existující web).

 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Pokud určíte, že má podřízený web stejná oprávnění jako nadřazený web, vytvoříte nový web klepnutím na tlačítko Vytvořit. Jestliže určíte jedinečná oprávnění, zobrazí se stránka Nastavit skupiny pro tento web, na které můžete určit skupiny pro tento podřízený web.

 11. Pokud se zobrazí stránka Nastavit skupiny pro tento web, je zapotřebí určit, zda chcete pro návštěvníky, členy a vlastníky tohoto webu vytvořit nové skupiny nebo použít stávající skupiny. V každé části postupujte takto:

  • Jestliže klepnete na tlačítko Vytvořit novou skupinu, můžete buď potvrdit automaticky vytvořený název pro novou skupinu SharePoint, nebo zadat nový název a pak přidat požadované uživatele. Klepnutím na ikonu zaškrtnutí ověříte zadaná jména uživatelů. Můžete také klepnout na ikonu Adresář a vybrat další jména procházením ve vašem adresáři.

   V části Návštěvníci tohoto webu můžete přidat všechny ověřené uživatele do skupiny Návštěvníci. Tato skupina přiděluje členům oprávnění ke čtení obsahu vašeho webu (výchozí nastavení).

  • Pokud klepnete na položku Použít existující skupinu, vyberte v seznamu požadovanou skupinu SharePoint.

   Je-li k dispozici několik skupin SharePoint, seznam bude pravděpodobně zkrácený. Klepnutím na položku Další zobrazíte kompletní seznam. Příkazem Méně zobrazíte seznam opět ve zkráceném tvaru.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření webu nejvyšší úrovně použitím samoobslužného vytvoření webu

Před tím, než je možné vytvořit web použitím funkce samoobslužného vytvoření webu, musí správce povolit samoobslužné vytvoření webu v centru pro správu služby SharePoint.

Je-li povoleno samoobslužné vytvoření webu, zobrazí se v seznamu Oznámení na webu oznámení s odkazem pro vytvoření webu. Pokud oznámení není zobrazeno, obraťte se na správce a požádejte ho o adresu URL pro samoobslužné vytvoření webu.

 1. V kolekci webů přejděte na web nejvyšší úrovně.

  Pokud se nacházíte na webu, který je podřízený vůči webu nejvyšší úrovně, klepněte na domovskou stránku na horním panelu odkazů nebo na první web v hierarchii navigace s popisem cesty. Pokud se například nacházíte na stránce Projekty pro web Marketing a tato navigace má tvar Týmový web>Marketing>Projekty, klepněte na odkaz Týmový web.

 2. Na domovské stránce webu nejvyšší úrovně zkontrolujte seznam Oznámení.

  Jestliže na domovské stránce není zobrazené oznámení pro samoobslužné vytvoření webu, klepněte na položku Oznámení a zobrazte úplný seznam. Pokud seznam Oznámení není uvedený, klepněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a pak se podívejte na seznam Oznámení v části Seznamy.

  Tip: Jako alternativa k použití v seznamu oznámení můžete zadejte adresu URL v adresním řádku prohlížeče a přejděte přímo na stránku vytvoření samoobslužné webu. Ve výchozím nastavení je samoobslužné vytváření stránku s názvem Scsignup.aspx. S tímto názvem můžete http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx adresu URL (kde < webu název serveru > je název vašeho serveru) pro přístup na stránku. Další krok (týkající se oznámení) přeskočte, pokud máte v plánu tímto způsobem.

 3. V oznámení s názvem Samoobslužné vytváření webů klepněte na adresu URL pro vytvoření nového webu. Pokud adresa URL není zobrazená, klepnutím na oznámení otevřete úplný obsah oznámení.

  Oznámení má výchozí název Samoobslužné vytváření webů, ale správce může tento název změnit.

 4. Na stránce Nový web SharePoint zadejte v části Název a popis název pro váš web. Toto pole je povinné.

  Název se zobrazí na horním okraji webové stránky a v navigačních prvcích, které pomáhají uživatelům vyhledat a otevřít web.

 5. V části Název a popis zadejte do pole Popis text, který popisuje účel webu. Zadání popisu není povinné.

  Popis je uvedený na horním okraji webové stránky a pomáhá uživatelům porozumět účelu vašeho webu.

 6. V části Adresa webu zadejte adresu URL webu. První část je pro vás vyplněna.

  Do webové adresy nezadávejte žádný z uvedených speciálních znaků. Předejdete možným problémům při aktualizaci nebo úpravě webu.

  Speciální znaky, které nedoporučujeme používat

  Speciální znaky, které nedoporučujeme používat

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. V části Výběr šablony klepněte na požadovanou kartu a pak vyberte příslušnou šablonu webu.

  Další informace o šablonách webu, najdete v článku výchozí šablony webů.

 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Zobrazí se stránka Nastavit skupiny pro tento web, na které můžete vytvořit skupiny pro daný web.

 9. V každém oddílu stránky Nastavit skupiny pro tento web lze buď potvrdit automaticky vytvořený název pro novou skupinu SharePoint, nebo lze zadat nový název a pak přidat požadované uživatele nebo skupiny. Klepnutím na ikonu zaškrtnutí ověříte zadaná jména uživatelů. Můžete také klepnout na ikonu Adresář a vybrat další jména procházením ve vašem adresáři.

 10. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Další způsoby vytváření webů

Existují další způsoby, jak vytvářet weby, pokud jste správcem nebo vývojář nebo pokud máte návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Office SharePoint Server 2007.

 • Vytvoření webů v Centrální správě Sharepointu    Pokud jste správcem serveru, můžete vytvořit kolekce webů pomocí Centrální správa SharePoint. Další informace najdete v tématu nápovědy Centra pro správu a na SharePoint serveru TechCenter.

 • Vytvoření webů pomocí příkazového řádku    Pokud jste správce, můžete vytvářet weby pomocí createsites příkazů a parametrů. Další informace najdete v tématu nápovědy Centra pro správu a na SharePoint serveru TechCenter.

 • Vytváření webů programově    Jestliže jste vývojáři, můžete vytvořit a přizpůsobení webů programově. Další informace naleznete na Portál pro vývojáře služby SharePoint Server 2007.

 • Vytvořit weby s kompatibilní návrhové aplikace pro Web    Pokud máte návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Office SharePoint Server 2007, například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, můžete vytvořit a přizpůsobení webů pomocí této aplikace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×