Vytvoření webu

Před vytvořením webu je nutné určit, zda chcete vytvořit podřízený web v rámci stávající struktury webů nebo nový web na nejvyšší úrovni. S rozhodnutím vám mohou pomoci informace uvedené v tomto článku. Pokud potřebujete další pokyny nebo chcete vytvořit několik podřízených webů nebo webů nejvyšší úrovně, obraťte se na vašeho správce.

V tomto článku:

Přehled

Rozhodnutí o vytvoření podřízeného webu nebo webu nejvyšší úrovně

Vytvoření webu podřízeného stávajícímu webu

Vytvoření webu nejvyšší úrovně použitím samoobslužného vytvoření webu

Další způsoby vytváření webů

Web představuje skupinu souvisejících webových stránek, pomocí kterých může váš tým pracovat na projektech, organizovat schůzky a sdílet informace. V organizaci lze použít Podřízený web a Web nejvyšší úrovně, které umožňují rozdělit obsah webů na oddělené weby s možností samostatné správy. Ve vaší organizaci můžete například chtít rozdělit weby podle jednotlivých produktů nebo oblastí.

Weby nejvyšší úrovně mohou obsahovat několik podřízených webů a tyto weby mohou dále obsahovat další podřízené weby. Celá struktura od webu nejvyšší úrovně po všechny podřízené weby se označuje termínem Kolekce webů.

Možnost vytvoření webů a podřízených webů závisí na tom, jakým způsobem jsou ve vaší organizaci vytvořeny weby a nastavena oprávnění pro jejich vytváření. Některé organizace potřebují udržet přísnou kontrolu nad tím, kteří uživatelé jsou oprávněni vytvářet weby a kdy a v jakém umístění jsou weby vytvořeny. Jiné organizace poskytují uživatelům při vytváření webů potřebná přístupová práva a větší svobodu.

Podřízený web

Jestliže máte úroveň oprávnění pro návrh, můžete v rámci stávající struktury webů vytvořit nový web. Jako první část adresy URL pro nový podřízený web se používá ve výchozím nastavení adresa URL nadřazeného webu. Podřízený web může dědit oprávnění a navigaci ze stávajícího webu, ale lze pro něj použít také jedinečná oprávnění nebo navigaci. Nový podřízený web například používá ve výchozím nastavení stávající horní panel odkazů. Můžete však nastavit, že bude používat vlastní panel odkazů a domovskou stránku.

Horní panel odkazů

Horní panel odkazů se zobrazuje jako jedna karta nebo několik karet na horním okraji všech stránek. Pokud má například váš web název Plánování konference, na horním panelu odkazů nadřazeného webu mohou být zobrazeny odkazy na váš web Plánování konference, takže uživatelé, kteří navštíví nadřazený web, mohou snadno přejít na web Plánování konference.

Když vytvoříte nový podřízený web, můžete vložit podřízený web do navigačních prvků nadřazeného webu, a usnadnit tak uživatelům vyhledání vašeho webu. Je například možné vložit podřízený web do horního panelu odkazů a na panel Snadné spuštění, které jsou umístěny na nadřazeném webu. Panel Snadné spuštění se zobrazuje na okraji většiny stránek, které se zobrazují uživatelům, přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu.

Snadné spuštění

Web nejvyšší úrovně

Weby nejvyšší úrovně může ve výchozím nastavení vytvářet pouze správce. Stejné pravidlo platí pro kolekce webů založené na webech nejvyšší úrovně. Správce může povolit samoobslužné vytváření webů a umožnit vytvářet weby nejvyšší úrovně dalším uživatelům. Je-li samoobslužné vytváření webů povoleno, mohou weby vytvářet uživatelé s oprávněním Úplné řízení, Návrh, Přispěvatel a Čtení. Web nejvyšší úrovně nemůže dědit navigaci nebo oprávnění od jiného webu. Web zajišťuje vlastní prvky navigace a oprávnění, které však lze upravit. Když vytvoříte nový web nejvyšší úrovně, odkazy na tento web nejsou automaticky přidány na jiné weby. Navigační prvky ostatních webů je nutné následně upravit, aby odkazovaly na váš web.

Poznámka: Nové weby nejvyšší úrovně a jejich kolekce jsou vytvářeny ve výchozím adresáři webu, který je založený na serverové cestě. Adresa URL pro web s názvem Web_A bude mít například tvar: http://název_serveru/weby/Web_A/default.aspx. Výchozí název cesty je /weby. Tento název se však může měnit podle jazykového nastavení webu. Správce může změnit název nebo umístění této cesty. K této akci slouží definice spravovaných cest. Pokud však vytvoříte web použitím samoobslužného vytváření webů, nelze cestu webů změnit.

Začátek stránky

Rozhodnutí o vytvoření podřízeného webu nebo webu nejvyšší úrovně

Musíte určit, zda chcete vytvořit podřízený web v rámci stejné kolekce webů, nebo web nejvyšší úrovně v samostatné kolekci webů. Vaše rozhodnutí závisí na tom, kolik mají weby společného, zda chcete weby spravovat samostatně a zda mají weby sdílet prvky (například navigace nebo hledání).

Ve stejné kolekci mohou weby sdílet následující objekty:

 • navigace,

 • typy obsahu,

 • sledy prací,

 • skupiny zabezpečení,

 • vyhledávací pole v seznamech,

 • obor hledání,

 • sady funkcí.

Podřízené weby ve stejné kolekci vyberte v případě, že jsou splněny následující předpoklady:

 • weby mají sdílet navigaci,

 • podřízené weby dědí oprávnění od nadřazených webů,

 • mezi weby jsou sdíleny seznamy,

 • weby sdílejí prvky návrhu (například motivy nebo styly).

Weby nejvyšší úrovně v samostatných kolekcích vyberte, jestliže jsou splněny tyto předpoklady:

 • Různé weby mají oddělené zabezpečení.

  Poznámka: Přestože lze pro podřízené weby použít jedinečná oprávnění, v některých případech můžete chtít zajistit, aby dva weby neměly žádné společné uživatele ani oprávnění. V takových situacích je vhodné použít samostatné kolekce webů.

 • V budoucnosti budete pravděpodobně chtít přesunout kolekci webů do jiné databáze.

 • Chcete provádět zálohu a obnovení pouze daného webu.

 • Požadujete omezení oboru sledu prací pouze na daný web.

 • Požadujete samostatný obor hledání pouze pro daný web.

Začátek stránky

Vytvoření webu podřízeného stávajícímu webu

Před vytvořením webu zkontrolujte, zda se nacházíte na místě vašeho webu, kde chcete vytvořit nový podřízený web.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip: Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Nabídka Akce webu .

 1. V seznamu Webové stránky klepněte na položku Weby a pracovní prostory.

 2. V části Název a popis zadejte název vašeho webu. Název je povinný.

  Název se zobrazí na horním okraji webové stránky a v navigačních prvcích, které pomáhají uživatelům vyhledat a otevřít web.

 3. Do pole Popis zadejte text, který popisuje účel webu. Zadání popisu není povinné.

  Popis je uvedený na horním okraji webové stránky a pomáhá uživatelům porozumět účelu vašeho webu.

 4. V části Adresa webu zadejte adresu URL webu. První část je pro vás vyplněna.

  Do webové adresy nezadávejte žádné z uvedených speciálních znaků. Předejdete možným problémům při aktualizaci nebo úpravě webu.

  Nedoporučené speciální znaky

  Nedoporučené speciální znaky

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. V části Výběr šablony klepněte na požadovanou kartu a pak vyberte příslušnou šablonu webu.

  Příklady běžných výchozích šablon webu

 6. V části Oprávnění vyberte, zda chcete přidělit přístupová práva stejným uživatelům, kteří mají přístup k nadřazenému webu, nebo zda chcete přístup přidělit jiné sadě uživatelů.

  Po klepnutí na položku Použít jedinečná oprávnění můžete nastavit oprávnění až po vyplnění aktuální stránky.

 7. V části Navigace rozhodněte, zda má být nový podřízený web zobrazený v navigaci nadřazeného webu.

  Panel Snadné spuštění se standardně zobrazuje na okraji většiny stránek, které se zobrazují uživatelům, přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu. Horní panel odkazů se zobrazuje jako jedna karta nebo několik karet na horním okraji všech stránek.

 8. V části Dědičnost navigace vyberte, zda má web dědit horní panel odkazů od nadřazeného webu, nebo zda bude mít na panelu odkazů vlastní sadu odkazů.

  Toto nastavení také určuje, zda se nový web zobrazí jako součást navigace s popisem cesty pro nadřazený web. Navigace s popisem cesty poskytuje sadu hypertextových odkazů, které umožňují uživatelům rychle procházet hierarchií webů v rámci jejich kolekce (například Plánování konference). Při navigaci do nižších úrovní hierarchie webů se navigace s popisem cesty zobrazí na stránce, na kterou jste přešli. Pokud v tomto poli klepnete na položku Ne, váš podřízený web nebude obsahovat navigaci s popisem cesty nadřazeného webu.

 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Pokud určíte, že má podřízený web stejná oprávnění jako nadřazený web, vytvoříte nový web klepnutím na tlačítko Vytvořit. Jestliže určíte jedinečná oprávnění, zobrazí se stránka Nastavit skupiny pro tento web, na které můžete určit skupiny pro tento podřízený web.

 10. Pokud se zobrazí stránka Nastavit skupiny pro tento web, je zapotřebí určit, zda chcete pro návštěvníky, členy a vlastníky tohoto webu vytvořit nové skupiny nebo použít stávající skupiny. V každé části postupujte takto:

  • Jestliže klepnete na tlačítko Vytvořit novou skupinu, můžete buď potvrdit automaticky vytvořený název pro novou skupinu SharePoint, nebo zadat nový název a pak přidat požadované uživatele. Klepnutím na ikonu zaškrtnutí ověříte zadaná jména uživatelů. Můžete také klepnout na ikonu Adresář a vybrat další jména procházením ve vašem adresáři.

   V části Návštěvníci tohoto webu můžete přidat všechny ověřené uživatele do skupiny Návštěvníci. Tato skupina přiděluje členům oprávnění ke čtení obsahu vašeho webu (výchozí nastavení).

  • Pokud klepnete na položku Použít existující skupinu, vyberte v seznamu požadovanou skupinu SharePoint.

   Je-li k dispozici několik skupin SharePoint, seznam bude pravděpodobně zkrácený. Klepnutím na položku Další zobrazíte kompletní seznam. Příkazem Méně zobrazíte seznam opět ve zkráceném tvaru.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření webu nejvyšší úrovně použitím samoobslužného vytvoření webu

Před tím, než je možné vytvořit web použitím funkce samoobslužného vytvoření webu, musí správce povolit samoobslužné vytvoření webu v centru pro správu služby SharePoint.

Je-li povoleno samoobslužné vytvoření webu, zobrazí se v seznamu Oznámení na webu oznámení s odkazem pro vytvoření webu. Pokud oznámení není zobrazeno, obraťte se na správce a požádejte ho o adresu URL pro samoobslužné vytvoření webu.

 1. V kolekci webů přejděte na web nejvyšší úrovně.

  Pokud se nacházíte na webu, který je podřízený vůči webu nejvyšší úrovně, klepněte na domovskou stránku na horním panelu odkazů nebo na první web v hierarchii navigace s popisem cesty. Pokud se například nacházíte na stránce Projekty pro web Marketing a tato navigace má tvar Týmový web>Marketing>Projekty, klepněte na odkaz Týmový web.

 2. Na domovské stránce webu nejvyšší úrovně zkontrolujte seznam Oznámení.

  Jestliže na domovské stránce není zobrazené oznámení pro samoobslužné vytvoření webu, klepněte na položku Oznámení a zobrazte úplný seznam. Pokud seznam Oznámení není uvedený, klepněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a pak se podívejte na seznam Oznámení v části Seznamy.

  Tip: V případě, že již máte k dispozici adresu URL pro samoobslužné vytvoření webu, není nutné vyhledávat oznámení pro vytvoření webu. Adresu URL lze zadat nebo vložit přímo do adresního řádku prohlížeče.

 3. V oznámení s názvem Samoobslužné vytváření webů klepněte na adresu URL pro vytvoření nového webu. Pokud adresa URL není zobrazená, klepnutím na oznámení otevřete úplný obsah oznámení.

  Oznámení má výchozí název Samoobslužné vytváření webů, ale správce může tento název změnit.

 4. Na stránce Nový web SharePoint zadejte v části Název a popis název pro váš web. Toto pole je povinné.

  Název se zobrazí na horním okraji webové stránky a v navigačních prvcích, které pomáhají uživatelům vyhledat a otevřít web.

 5. V části Název a popis zadejte do pole Popis text, který popisuje účel webu. Zadání popisu není povinné.

  Popis je uvedený na horním okraji webové stránky a pomáhá uživatelům porozumět účelu vašeho webu.

 6. V části Adresa webu zadejte adresu URL webu. První část je pro vás vyplněna.

  Do webové adresy nezadávejte žádný z uvedených speciálních znaků. Předejdete možným problémům při aktualizaci nebo úpravě webu.

  Nedoporučené speciální znaky

  Nedoporučené speciální znaky

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. V části Výběr šablony klepněte na požadovanou kartu a pak vyberte příslušnou šablonu webu.

  Příklady běžných výchozích šablon webu

  • Týmový web     Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web, který mohou používat týmy k vytváření, uspořádání a sdílení informací. Tato šablona zahrnuje knihovnu dokumentů a základní seznamy, jako jsou Oznámení, Kalendář, Kontakty a Odkazy.

  • Prázdný web     Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web s prázdnou domovskou stránkou, kterou se chystáte přizpůsobovat. Pomocí programu pro navrhování webu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, můžete přidávat interaktivní seznamy nebo jakékoli jiné funkce.

  • Web Pracovní prostor dokumentů      Tuto webovou šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web, jehož pomocí mohou členové týmu spolupracovat na dokumentech. Poskytuje knihovnu dokumentů pro ukládání primárního dokumentu a podpůrných souborů, seznamu Úkoly pro přiřazování úkolů a seznamu Odkazy pro materiály související s dokumentem.

  • Wikiweb     Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web, na němž uživatelé mohou rychle a snadno přidávat a upravovat webové stránky a vytvářet na ně odkazy.

  • Web Blog     Tuto webovou šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web, na němž mohou uživatelé zveřejnit informace a umožnit ostatním přidání komentářů k těmto informacím.

  • Web Základní centrum schůzek     Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web, jehož pomocí můžete naplánovat, uspořádat a sledovat schůzky se zbývajícími členy týmu. Zahrnuje následující seznamy Cíle, Účastníci, Program schůzky a Knihovna dokumentů.

  • Web Prázdné centrum schůzek     Tuto webovou šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit prázdný web centra schůzek, který můžete přizpůsobit svým požadavkům.

  • Web Rozhodovací centrum schůzek      Tato šablona webu slouží k vytvoření webu vhodného pro kontrolu dokumentů a zaznamenání veškerých rozhodnutí, k nimž na schůzce dojdete. Obsahuje následující seznamy: Cíle, Účastníci, Program schůzky, Knihovna dokumentů, Úkoly a Rozhodnutí.

  • Web Společenské centrum schůzek      Tuto šablonu vyberte, chcete-li vytvořit web, jehož pomocí můžete plánovat a koordinovat společenské příležitosti. Obsahuje následující seznamy: Účastníci, Pokyny, Věci s sebou, Diskuse a Knihovna obrázků.

  • Web Vícestránkové centrum schůzek     Tuto webovou šablonu vyberte, chcete-li vytvořit web, který poskytuje veškeré podklady pro plánování, uspořádání a sledování schůzek na více stránkách. Obsahuje následující seznamy: Cíle, Účastníci a Program schůzky spolu se dvěma prázdnými stránkami, které můžete přizpůsobit na základě svých požadavků.

 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Zobrazí se stránka Nastavit skupiny pro tento web, na které můžete vytvořit skupiny pro daný web.

 9. V každém oddílu stránky Nastavit skupiny pro tento web lze buď potvrdit automaticky vytvořený název pro novou skupinu SharePoint, nebo lze zadat nový název a pak přidat požadované uživatele nebo skupiny. Klepnutím na ikonu zaškrtnutí ověříte zadaná jména uživatelů. Můžete také klepnout na ikonu Adresář a vybrat další jména procházením ve vašem adresáři.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Další způsoby vytváření webů

V případě, že jste správcem, vývojářem nebo pracujete s návrhovou aplikací webů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, můžete vytvořit web i jinými způsoby.

 • Vytvoření webů v centru pro správu služby SharePoint    Pokud jste správcem serveru, můžete vytvořit kolekce webů pomocí Centra pro správu služby SharePoint. Další informace naleznete v nápovědě pro Centrální správu nebo v příručce k plánování služby Windows SharePoint Services.

 • Vytvoření webů z příkazového řádku    Pokud disponujete oprávněním správce, můžete vytvořit weby použitím příkazu createsites spolu s parametry. Další informace naleznete v nápovědě pro Centrální správu nebo v příručce k plánování služby Windows SharePoint Services.

 • Programové vytvoření webů    Jestliže pracujete jako vývojář, můžete vytvořit a upravit weby z programu. Další informace naleznete v centru Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Vytvoření webů pomocí kompatibilní aplikace pro návrh webů    Pokud máte k dispozici aplikaci pro návrh webů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, můžete vytvořit a upravit weby použitím návrhové aplikace webů. Další informace naleznete v nápovědě k dané aplikaci.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×