Vytvoření vypočítaného ovládacího prvku

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Počítaných ovládacích prvků v databázích Accessu slouží k zobrazení výsledků výpočtu. Pokud máte zprávu, která se zobrazí počet prodaných položek a cena za každou položku, například můžete přidat počítané textové pole, které vynásobí tyto dvě pole zobrazíte celkovou cenu. Vlastnost Zdroj ovládacího prvku vypočítané textové pole obsahuje Výraz, který získá výsledek vynásobí dvě pole (počet položek časy Jednotková cena).

V tomto článku

Vytvoření výpočtového ovládacího prvku

Změna vázaného ovládacího prvku na vypočítaný ovládací prvek

Typy ovládacích prvků, které lze použít jako vypočítané ovládací prvky

Vytvoření vypočítaného ovládacího prvku

Tento postup vám pomůže vytvořit vypočítaný ovládací prvek bez použití průvodce ovládacím prvkem.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení. Vzhled tlačítka

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete vytvořit.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Seznam typů ovládacích prvků, které mohou být použity jako vypočítané ovládací prvky, naleznete v oddílu Typy ovládacích prvků, které lze použít jako vypočítané ovládací prvky.

 3. Přesuňte ukazatel myši na místo ve formuláři nebo sestavě, kam chcete ovládací prvek umístit, a klepnutím na formulář nebo sestavu ovládací prvek vložte.

 4. Dojde-li ke spuštění průvodce ovládacím prvkem, zavřete jej klepnutím na tlačítko Storno.

 5. Vyberte ovládací prvek, stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností a potom do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zadejte výraz. Chcete-li k vytvoření výrazu použít Tvůrce výrazů, klepněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 6. Přepněte do formulářového zobrazení nebo zobrazení sestavy a ověřte, zda vypočítaný ovládací prvek funguje podle očekávání.

 • Před každý výraz operátor = . Příklad: = [JednotkováCena] *.75.

  Další informace o vytváření výrazů najdete v článku Tvorba výrazu.

 • Pokud je k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku potřeba více místa, otevřete stisknutím kombinace kláves SHIFT+F2 okno Lupa.

 • Jsou-li formulář nebo sestava založeny na dotazu, je výhodné výraz namísto do vypočítaného ovládacího prvku zadat přímo do dotazu. Tímto způsobem může být zlepšen výkon a v případě, že hodláte počítat celkové souhrny pro skupiny záznamů, je snazší použít název Vypočítané pole v Agregační funkce.

 • Pokud ve formuláři nebo sestavě provádíte řazení na základě vypočítaného ovládacího prvku, ujistěte se, že je správně nastavena vlastnost Formát ovládacího prvku. V opačném případě mohou být vypočítané číselné nebo datové hodnoty řazeny abecedně a nikoli číselně.

Začátek stránky

Změna vázaného ovládacího prvku na vypočítaný ovládací prvek

Vhodný způsob, jak vytvořit vypočítaný ovládací prvek, představuje nejprve vytvoření vázaného ovládacího prvku (například přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy) a následné vytvoření výrazu pomocí úpravy vlastnosti Zdroj ovládacího prvku tohoto vázaného ovládacího prvku. Tento způsob funguje dobře, pokud zajistíte, aby nedošlo ke konfliktu názvu ovládacího prvku s názvem některého pole obsaženého ve výrazu. Další informace o vytvoření vázaného ovládacího prvku přetažením pole z podokna Seznam polí naleznete v článku Přidání pole do formuláře nebo sestavy.

Za předpokladu, že je vázaný ovládací prvek již vytvořen, změňte jej na vypočítaný ovládací prvek následujícím postupem, který zabrání jakémukoli konfliktu názvů.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

 2. Klepněte na pole, které chcete změnit, potom stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností.

 3. Na kartě vše podokna Seznam vlastností Pokud vlastnost jméno odpovídá vlastnost Zdroj ovládacího prvku , upravte vlastnosti název rozhraní tak, aby dvě vlastnosti se neshodují. Zajistěte, aby byl zadané jméno není rezervovaná slova nebo jméno jiného pole v databázi. Další informace o rezervovaná slova naleznete v článku přístup vyhrazená slova a symboly.

 4. Upravte řetězec v poli vlastnosti Zdroj ovládacího prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

 6. Přepněte do zobrazení rozložení nebo formulářového zobrazení a ověřte, zda vypočítaný ovládací prvek funguje podle očekávání.

Jestliže ovládací prvek nezobrazuje požadovaná data (aplikace Access zobrazí v ovládacím prvku například řetězec #Název?), zkontrolujte zdroj záznamu ve formuláři nebo sestavě a ujistěte se, zda jsou k dispozici všechna pole, která jste ve výrazu použili. Pokud je zdrojem záznamu dotaz, je možné, že bude třeba do dotazu přidat několik polí, aby výraz fungoval.

 • Před každý výraz operátor = . Příklad: = [JednotkováCena] *.75.

 • Pokud je k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku potřeba více místa, otevřete stisknutím kombinace kláves SHIFT+F2 okno Lupa.

 • Jsou-li formulář nebo sestava založeny na dotazu, je výhodné výraz namísto do vypočítaného ovládacího prvku zadat přímo do dotazu. Tímto způsobem může být zlepšen výkon a v případě, že hodláte počítat celkové souhrny pro skupiny záznamů, je snazší použít název výpočtového pole v agregační funkci.

 • Pokud ve formuláři nebo sestavě provádíte řazení na základě vypočítaného ovládacího prvku, ujistěte se, že je správně nastavena vlastnost Formát ovládacího prvku. V opačném případě mohou být vypočítané číselné nebo datové hodnoty řazeny abecedně a nikoli číselně.

Začátek stránky

Typy ovládacích prvků, které lze použít jako vypočítané ovládací prvky

Textová pole jsou nejoblíbenější volba vypočítaného ovládacího prvku, protože zobrazují mnoho různých typů dat. Však mohou sloužit jako vypočítaného ovládacího prvku žádnému ovládacímu prvku, který má vlastnost Zdroj ovládacího prvku . V mnoha případech nemá smysl jako vypočítaného ovládacího prvku použít určitý typ ovládacího prvku, protože nemůžete aktualizovat určující způsob, jakým můžete aktualizovat vazby nebo nevázaný ovládací prvek. Například pokud umístit ovládací prvek zaškrtávacího políčka ve formuláři a pak zadejte výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zaškrtávacího políčka, můžete můžete už zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka kliknutím na něj. Zaškrtávací políčko je zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí, založené na výsledky výrazu. Pokud kliknete na zaškrtávací políčko, zobrazí se upozornění na stavovém řádku aplikace Access: ovládací prvek můžete "t upravovat, je vázaný na výraz výraz. V sestavě ale může být užitečné pro základní ovládací prvek zaškrtávacího políčka na výsledcích výpočtů, protože ovládací prvky v sestavách se použijí jenom pro zobrazení informací o.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×