Vytvoření vlastního podokna úloh na pomoc uživatelům s vyplněním formuláře

S vyplňováním složitého formuláře mohou mít uživatelé potíže. Vyplnění formuláře můžete usnadnit tím, že použijete zástupný text, různá zobrazení, podmíněné formátování a pravidla, žádná z těchto funkcí ale nenabízí jasný přehled toho, jak formulář funguje.

Pokud chcete uživatelům pomoci pochopit a správně vyplnit formuláře, můžete vytvořit vlastní podokno úloh a přidat ho do šablony formuláře, která poslouží jako předloha.

Důležité informace: Šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem nepodporují vlastní podokna úloh. Pokud chcete použít vlastní podokno úloh, musíte šablonu formuláře vyplnit pomocí InfoPathu.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Aspekty kompatibility

Vytvoření vlastního podokna úloh

Přehled

Vlastní podokno úloh je webová stránka, která se zobrazuje v podokně úloh v Microsoft Office InfoPathu, když uživatel vyplňuje formulář.

Formulář s vlastním podoknem úloh

1. Tady se zobrazí název vlastního podokna úloh.

2. Tady se zobrazí webová stránka.

Máte možnost určit jednu webovou stránku, která se použije jako výchozí vlastní podokno úloh v šabloně formuláře. Pokud chcete, můžete do šablony formuláře přidat další webové stránky jako soubory prostředků a propojit je pomocí hypertextových odkazů. Lidé si při vyplňování formuláře založeného na šabloně formuláře budou moct tyto webové stránky procházet ve vlastním podokně úloh.

Poznámka: Ve vlastním podokně úloh se vykreslí pouze jazyk HTML.

Tip: Obsah vlastního podokna úloh můžete vytvořit pomocí Microsoft Office Wordu, stačí když výsledek uložíte jako webovou stránku. Zachová se většina formátování Wordu.

Potom, co vytvoříte obsah vlastního podokna úloh, s ním můžete udělat jednu ze dvou následujících věcí:

 • Přidání do šablony formuláře    Pokud předpokládáte, že obsah vlastního podokna úloh budete aktualizovat jen málokdy nebo vůbec, měli byste soubor HTML přidat do šablony formuláře. To uživatelům umožní zobrazit vlastní podokno úloh i tehdy, když budou formulář vyplňovat offline.

 • Použití odkazu v šabloně formuláře    Pokud obsah vlastního podokna úloh plánujete často aktualizovat a nechcete při každé aktualizaci obsahu znovu publikovat šablonu formuláře, měli byste soubor HTML uložit někam jinam. Pak můžete do šablony formuláře vložit odkaz na obsah. Když budete chtít vlastní podokno úloh aktualizovat, upravíte soubor HTML nebo ho nahradíte novým.

  Poznámka: Umístění vašeho souboru HTML musí být přístupné pro lidi, kteří budou vyplňovat formuláře založené na této šabloně. Pokud umístění nebude ve stejné doméně jako šablona formuláře, zobrazí se navíc uživatelům upozornění, jakmile začnou formulář vyplňovat.

Začátek stránky

Než začnete

 1. Naplánujte obsah.    Při navrhování nové šablony formuláře si promluvte s lidmi, kteří budou formuláře založené na této šabloně vyplňovat, abyste pochopili, co potřebují. To vám pomůže naplánovat, jaký druh obsahu do vlastního podokna úloh zahrnete. Pokud vlastní podokno úloh přidáváte k existující šabloně formuláře, promluvte si s lidmi, kteří formuláře založené na této šabloně v minulosti vyplňovali, a s lidmi, kteří shromážděné informace zpracovávali. To vám pomůže zjistit, co přesně lidé potřebují.

  Poznámka: Celková strategie pro vaši nápovědu by měla zahrnovat i ostatní prvky, například zástupný text. Další informace najdete v části Viz taky.

  Tip: Pokud připravujete obsah nápovědy pro šablonu formuláře, která bude nasazená ve velkém podniku, může být vhodné svolat skupinovou diskuzi nebo provést průzkum, který vám pomůže určit celkovou strategii nápovědy.

 2. Rozhodněte se, jak vytvoříte webovou stránku.    Obsah vlastního podokna úloh můžete napsat pomocí Microsoft Office Wordu, stačí když výsledek uložíte jako webovou stránku ve filtrovaném formátu HTML. Jedná se o obecný formát HTML, který neobsahuje prvky specifické pro Office. Taky můžete použít editory webových stránek, například Microsoft Office SharePoint Designer, ale jen v případě, že dokončená webová stránka nebude závislá na souborech umístěných v jiných umístěních, například podsložkách. Taky můžete pomocí textového editoru, třeba WordPadu, sami napsat jednoduché soubory ve formátu HTML.

 3. Připravte další zdroje.    Pokud nepřidáváte stránku do šablony formuláře, ale místo toho na ni z vlastního podokna úloh odkazujete, budete potřebovat webový server, na který budou mít všichni uživatelé přístup. Můžete taky chtít, aby lidé měli možnost vlastní podokno úloh změnit, třeba použitím konkrétního účtu vytvořeného pro tento účel.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Když navrhujete šablonu formuláře v Microsoft Office InfoPathu 2007, můžete si vybrat možnost návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou některé funkce nedostupné. Třeba vlastní podokna úloh, která se často používají k zobrazení vlastního textu nápovědy, nejsou v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem podporovaná. Pokud chcete do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem přidat nápovědu, zvažte jiný způsob, například zobrazení kontextové nápovědy pomocí podmíněného formátování.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního podokna úloh

 1. Napište obsah vlastního podokna úloh a uložte ho jako webovou stránku. Pokud obsah píšete ve Wordu, uložte soubor jako webovou stránku ve filtrovaném formátu HTML.

 2. Otevřete šablonu formuláře v režimu návrhu.

 3. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 4. V dialogu Možnosti formuláře klikněte v části Kategorie na Programování.

 5. Zaškrtněte políčko Povolit vlastní podokno úloh.

 6. Pokud chcete vlastní podokno úloh přidat k šabloně formuláře, aby ho šlo formuláře vyplňovat v režimu offline, postupujte takto:

  1. Klikněte na Soubory prostředků.

  2. V dialogu Soubory prostředků klikněte na Přidat.

  3. V dialogu Přidat soubor vyhledejte soubor, který chcete přidat, a dvakrát na něj klikněte.

  4. Opakujte předchozí dva kroky, dokud nepřidáte všechny soubory prostředků, které potřebujete. Pokud používáte více webových stránek, ujistěte se, že jste přidali všechny.

  5. Jakmile dokončíte přidávání souborů prostředků, klikněte v dialogu Soubory prostředků na OK.

 7. Do pole Název podokna úloh zadejte název vlastního podokna úloh. Název se zobrazí nad podoknem úloh.

 8. U pole Umístění podokna úloh proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud jste umístili webovou stránku na webový server, zadejte adresu URL dané stránky.

  2. Pokud jste přidali webovou stránku jako prostředek, klikněte na šipku a vyberte webovou stránku ze seznamu. Pokud máte víc než jeden soubor prostředků, vyberte, který soubor má být použitý jako výchozí.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

  Vaše vlastní podokno úloh by se mělo zobrazit u formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×