Vytvoření vlastní pásu karet v aplikaci Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pás karet – pruh v horní části okna aplikace, která obsahuje skupiny příkazů – je součástí Fluent systému Microsoft Office. Fluent systému Office poskytuje jediné domu příkazy v Access.

Jakmile začnete vytvářet složitější aplikace s Access, rozhodnout, že chcete přizpůsobit pás karet Fluent systému Office před uskutečněním snáze používat aplikaci. Například můžete skrýt některé nebo všechny výchozí karty tak, aby uživatelé nelze použít některé příkazy a vytvoříte nový, vlastní karty, které obsahují pouze příkazy, které chcete mít k dispozici.

Ve všech aplikacích systému Microsoft Office, které používají Fluent systému Office jazyk XML (Extensible Markup) slouží k přizpůsobení pásu karet. Některé základní znalost XML tedy užitečné. Tento článek se nezabývá XML koncepty, ale jeho poskytování základní postup přizpůsobení pásu karet a některé příklady XML, který můžete upravit podle vlastních potřeb.

Tento článek se zaměřuje na tom, jak vytvořit vlastní vlastní pásů karet použití jazyka XML. Pokud chcete upravit stávající pásů karet pomocí vestavěných nástrojů, najdete v článcích přizpůsobení pásu karet v Office.

V tomto článku

Princip úpravách pásu karet

Vytvoření a použití vlastních karet

Obnovení výchozího pásu karet

Porozumět tomu, aby příklad XML

Princip úpravách pásu karet

V Access Přizpůsobit pás karet vytvořením vlastního nastavení XML a přidání kódu nebo nastavení vlastnosti databáze, které pokyn přístup k používání této XML při vytváření pásu karet. XML můžete použít, pokud chcete skrýt existujících kartách a k přidání nové karty, příkaz skupiny a příkazy. Postupy uvedené v tomto článku ukazuje, jak k přidání příkazů, které jsou integrované aplikace Access (například najít, seřadit a uložte) a jak přidávat příkazy, které spouštět makra aplikace Access, které jste sami napsali.

Existuje několik míst, které mohou být uloženy jazyka XML v, ale nejjednodušší metod reprodukujte ukládat v systému tabulky v aktuální databázi. Proces zahrnuje vytváření systém tabulku s názvem USysRibbons do ní přidávat XML pásu karet a potom určující, zda vlastní pás karet se zobrazí v databázi jako celek nebo pro konkrétní formulář nebo sestavu. Můžete definovat několik vlastní pásů karet – jeden pro celou aplikaci a další pásů karet pro jednotlivé formuláře nebo sestavy v databázi.

Vytvoření a použití vlastních karet

Následující části obsahují podrobné postupy vytváření a používání vlastních karet.

Než začnete

Zobrazení systémové tabulky v navigačním podokně    Ve výchozím nastavení nejsou zobrazeny systémové tabulky v navigačním podokně, musíte nejdřív změnit nastavení v dialogovém okně Možnosti navigace tak, aby se zobrazí v tabulce USysRibbons po jeho vytvoření. Pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete databázi v Accessu klikněte pravým tlačítkem myši na navigačním panelu v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace v části Možnosti zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit objekty systém a klikněte na OK.

  Systém tabulky aplikace Access zobrazí v navigačním podokně.

Povolit zobrazení přidat v uživatelském rozhraní chybové zprávy    Chybové zprávy jsou zdrojem důležitých informací při vytváření a odstraňování potíží přizpůsobení pásu karet XML, takže je vhodné nastavit přístup k jejich zobrazení. Pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte na soubor > Možnosti. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Nastavení klienta. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Upřesnit.

 3. V části Obecné zaškrtněte políčko Zobrazit chyby v uživatelském rozhraní a potom klikněte na OK.

Vytvoření tabulky USysRibbons systému

Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit tabulku USysRibbons systému. V této tabulce později, bude používat pro ukládání přizpůsobení pásu karet XML.

 1. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině tabulky klikněte na Tabulky – návrh.

 2. Přidejte následující pole do tabulky. Ujistěte se, že přesně tak, jak je znázorněno zadejte názvy polí.

  Název pole

  Typ

  Velikost pole

  ID

  Automatické číslo

  Dlouhé celé číslo

  RibbonName

  Text

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. Pokud chcete, můžete přidat další pole do této tabulky, například pole Comments popisuje funkce XML pásu karet.

 4. Vyberte pole ID. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje na tlačítko Primární klíč.

 5. Na panelu Nástrojů Rychlý přístup klikněte na Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S. název nové tabulky USysRibbons.

Přidání přizpůsobení pásu karet XML tabulky USysRibbons

Pro účely v tomto příkladu předpokládejme, že chcete zabránit uživatelům databáze v použití libovolného příkazu pro nástroje na kartě vytvořit. Kromě toho který chcete vytvořit novou kartu s názvem A vlastní karta se jenom příkaz Vložit na tom, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Vlastní karta na pásu karet

XML v následujícím postupu vytvoří tuto konfiguraci.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku USysRibbons a potom v místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Přidejte následující data do tabulky. Můžete zkopírovat ukázku XML v tomto článku a vložte ho přímo v tabulce.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  Automatické (číslo)

  Karta Moje

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Tento XML nejdřív pokyn přístup pozor, abyste "začít úplně od začátku" – to znamená Určuje, že aplikace Access zobrazí výchozí karty pásu karet. Potom říká přístup ke skrytí jenom jednu s výchozími kartami (karta vytvořit ). Nakonec vytvoří novou kartu pásu karet s názvem "Kartu A vlastní," Přidá příkaz skupiny na kartu s názvem "Vlastní skupiny" a přidá příkazu Vložit do skupiny. Další informace o tomto příkladu je a jak přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim potřebám naleznete v části Vysvětlení informací na příklad XML.

 4. Zavřete tabulku USysRibbons a zavření a znovuotevření databáze.

Použití vlastních karet

Teď vlastní data XML pásu karet byly uloženy v tabulce, proveďte jednu z těchto – podle toho, zda chcete použít na pásu karet pro celou databázi nebo do určité formuláře nebo sestavy.

 • Použití vlastních karet pro celou databázi   

  1. Klikněte na soubor > Možnosti. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti aplikace Access.

  2. Klikněte na přepínač Aktuální databáze a v části pásu karet a možnosti panelu nástrojů klikněte na pole se seznamem Název pásu karet a potom klikněte na pásu karet, které chcete – v tomto případě Moje kartu.

  3. Klikněte na OK.

 • Použití vlastních karet konkrétní formuláře nebo sestavy   

  1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete použít vlastní karet a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Pokud není zobrazený seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

  3. V horní části seznamu vlastností ve skupinovém rámečku Typ výběru ověřte vybraný typ objektu (formuláře nebo sestavy ) v seznamu.

  4. Na kartě jiné části seznamu vlastností klikněte na pole se seznamem Název pásu karet a potom klikněte na pásu karet, který chcete zobrazit při otevření formuláře nebo sestavy (v tomto případě Moje kartu ).

  5. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Uložit nebo stiskněte Ctrl+S.

  6. Zavřete formulář nebo sestavu a poklikejte na něj v navigačním podokně znovu ho otevřete.

   Zobrazí se na pásu karet, který jste vybrali.

Po ověření, že váš vlastní pás karet funguje správně, je možné systémové tabulky znovu skrýt následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na navigačním panelu v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace v části Možnosti zobrazení zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit objekty systém a klikněte na OK.

Začátek stránky

Obnovení výchozího pásu karet

Ukončení používání vlastních karet a obnovit výchozí pásu karet, použijte jeden z následujících postupů podle toho, zda vlastních karet používá celý aplikací nebo konkrétní formuláře nebo sestavy.

Pás karet obnovit výchozí úrovni aplikace

 1. Klikněte na soubor > Možnosti. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na přepínač Aktuální databáze a v části pásu karet a možnosti panelu nástrojů, odstraňte obsah pole Název pásu karet.

 3. Zavřete a znovu otevřete databázi.

Zobrazí se jeho výchozí karty na pásu karet. Pás karet XML zůstane v tabulce USysRibbons dokud neodstraníte ho, pokud chcete obnovit vlastní pásu karet, kterou můžete to udělat nastavením možnosti Název pásu karet zpět na hodnotu obsažené dříve.

Obnovení výchozího pásu karet pro formulář nebo sestavu

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení.

 2. Pokud není zobrazený seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. V horní části seznamu vlastností ve skupinovém rámečku Typ výběru ověřte vybraný typ objektu (formuláře nebo sestavy ) v seznamu.

 4. Na kartě jiné části seznamu vlastností odstraňte obsah pole vlastnosti Název pásu karet.

 5. Uložit, zavřít a znovu otevřete formulář nebo sestavu.

Pás karet XML zůstane v tabulce USysRibbons dokud neodstraníte ho, pokud chcete obnovit pásu karet vlastní, můžete můžete to udělat tak, že nastavení hodnoty v vlastnost Název pásu karet zpět na hodnotu obsažené dříve.

Začátek stránky

Porozumět tomu, aby příklad XML

Tady je příklad XML, který byl použit dříve v tomto článku a obrázek vlastních karet vytvořil.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Vlastní karta na pásu karet

V tomto příkladu druhou spojnici XML nastaví atribut startFromScratchFalse. Nastavení hodnoty false zaručuje, že aplikace Access ponechá všechny od karet stávajícího beze změny a přidá všechny nové karty napravo od existující. Nastavení Tenhle atribut na hodnotu True odebere veškeré existujících kartách a zobrazí jenom ty, které vytvoříte ve vaší XML. I když atribut startFromScratch nastavena na hodnotu False, můžete skrýt pořád jednotlivých kartách. Tento postup je znázorněn ve čtvrtém řádku XML, který slouží ke skrytí předdefinované kartu vytvořit. Zbývající řádky vytvářet vlastní karty a vlastní skupinu a přidejte do skupiny pomocí následujícího řádku XML integrovaný příkaz Vložit.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Přidat další skupiny nebo ovládací prvky na vlastní pás karet    Přidáním podobné řádky XML a nahrazování různé hodnoty idMso a Popisek , můžete přidat další skupiny a ovládací prvky na pás karet. Ovládací prvek, který exportuje aktuálně vybraného objektu do aplikace Excel použít k vytvoření následující XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Přidání ovládacího prvku do stejné skupiny jako příkazu Vložit, vložte nový řádek XML těsně před nebo za řádkem, který vytvoří příkaz Vložit. Pokud chcete vytvořit novou skupinu, můžete zkopírovat, Vložit a úpravy dat XML, která vytvoří skupině Vlastní skupiny. Následující příklad ukazuje XML, která přidá dvou ovládacích prvcích do vlastní skupiny.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tento XML přidá jiné skupiny na Kartu A vlastní. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, Nová skupina obsahuje dva ovládací prvky, které iniciuje operace importu z Excelu a takový, který zahájí operace exportu do aplikace Excel.

Vlastní karta se dvěma skupinami na pásu karet

Poznámka: Každá hodnota id skupiny a Karta ve vlastních karet musí být jedinečná.

Přečtěte si víc hodnotu idMso příkazu    Informace o přínosu idMso integrovaný příkaz, použijte následující postup:

 1. Klikněte na soubor > Možnosti. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Přizpůsobit pás karet nebo panel nástrojů Rychlý přístup. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na možnost vlastní.

 3. Přesuňte ukazatel myši na položku, která chcete získat informace. Aplikace Access zobrazí hodnota idMso ovládacího prvku v podobě popisu v závorkách.

Přidání příkazu pro spuštění makra aplikace Access    Ještě větší flexibilitu můžete přidat na vlastní pás karet přidáním příkazů, které spouštět makra aplikace Access. Předpokládejme například, kterou jste vytvořili makro s názvem makro. Přidání příkazu na pásu karet, které se spustí makro, přidejte následující řádek na svůj kód XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Přidání ovládacího prvku do stejné skupiny jako příkazu Vložit v předchozím příkladu, vložte nový řádek XML těsně před nebo za řádkem, který vytvoří příkaz Vložit. Následující příklad ukazuje XML, která přidá příkazu.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×