Vytvoření vlastní nabídky a místní nabídky pomocí makra

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Makra aplikace Access můžete použít k vytvoření vlastní místní nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši formulářů, sestav nebo jednotlivých ovládacích prvků. Můžete taky vytvořit vlastní nabídek, které se zobrazují na pásu karet pro konkrétní formuláře nebo sestavy.

Vytvoření nabídky pomocí makra, proveďte tři hlavní kroky:

 1. Vytvoření makra skupiny, který definuje příkazy nabídky.

 2. Vytvoření jiného makra, která vytvoří samotná nabídka.

 3. V nabídce připojte jako celek ovládacího prvku formuláře, sestavy nebo do databáze.

V následujících částech udělejte tyto kroky podrobně.

Krok 1: Vytvoření makra skupinu, která obsahuje příkazy nabídky

V tomto kroku vytvoříte makro každé makro z nich bude mít samostatný příkaz v místní nabídce.

Co je skupina maker

Skupina maker je jednoho objektu makra, které obsahují dvě nebo více nezávisle na makra. Zadejte název pro každé makro ve sloupci názvy maker jsou určeny jednotlivých maker. Na následujícím obrázku je Macro3 skupina maker. NotFoundMsg a FoundMsg jsou jednotlivé makra ve skupině na každé makro obsahující dvě makra akce.

Příklad skupiny maker

Poznámka: Sloupec Název makra je ve výchozím nastavení skryté. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt zobrazit sloupec Název makra klikněte na Názvy maker.

 1. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klepněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klepněte na položku Makro.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Zobrazit/Skrýt na položku Názvy maker k zobrazení sloupce Název makra.

 3. Pro každý příkaz, který chcete na svůj vlastní místní nabídky:

  • Ve sloupci Název makra zadejte text, který se má zobrazit v místní nabídce (například "Tisk sestavy" nebo "Uložit").

   1. Poznámka: Chcete-li vytvořit přístupové klávesy, takže použití klávesnice pro výběr příkazu, zadejte spojku "a" (&) před písmeno, které chcete mít přístupová klávesa v názvu příkaz (například "&Save"). V nabídce bude podtržené tohoto dopisu.

  • Ve sloupci Akce vyberte první akce se provede po klepnutí na příkaz v místní nabídce podíváte.

  • Pokud existuje více akcí, které mají proběhnout při výběru tento příkaz, můžete je přidáte na pozdější řádky. Pro každou další akci Název makra buňku ponechte prázdné.

   1. Poznámka: Chcete-li vytvořit čáru mezi dvěma příkazy nabídky, zadejte spojovník (-) mezi příslušnými příkazy nabídky ve sloupci Název makra.

 4. Uložte a název makra, například mcrShortcutMenuCommands.

Následující obrázek znázorňuje skupinu příklad makra pro vlastní nabídky nebo místní nabídky.

A menu macro group in Design view

Krok 2: Vytvoření makra, které vytvoří v nabídce

Tento krok může zdát nadbytečné, ale pokud chcete vytvořit v místní nabídce makra skupinu, kterou jste vytvořili v kroku 1, musíte vytvořit druhé makro, které obsahuje akce makra PřidatNabídku . Toto makro je někdy se jí říká "makra nabídky".

 1. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klepněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klepněte na položku Makro.

 2. V prvním řádku makro vyberte v seznamu AkcePřidatNabídku.

 3. V seznamu Argumentů akce do pole Název nabídky zadejte název v nabídce (například "příkazy sestavu"). Tento argument není povinný, doporučuje se ale, pokud v kroku 3 plánujete přidat v nabídce na pásu karet (například Doplňky karta do formuláře nebo sestavy). Pokud nabídka se přidá ve formě místní nabídky v kroku 3, je ignorován argument Název nabídky.

 4. Do pole Název makra nabídky zadejte název makra, které jste vytvořili v kroku 1.

 5. Uložte a název makra, například mcrAddShortcutMenu.

Následující obrázek znázorňuje příklad makra nabídky, která vytvoří nabídku, kterou jsme navržený v kroku 1.

A menu macro in Design view

Krok 3: Připojení v nabídce na ovládací prvek, formulář, sestava nebo databáze

Podle toho, kde chcete zobrazit nabídku pomocí jedné nebo více z následujících postupů.

 • Přidání nabídce doplňky karta do formuláře nebo sestavy

  Tento postup použijte, pokud chcete v nabídce Zobrazit na kartě Doplňky pro konkrétní formulář nebo sestavu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

  Add-Ins tab containing a custom menu

  1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kde se má zobrazit nabídku a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  3. Vyberte celý objekt tak, že vyberete formulář nebo sestavu v seznamu v horní části podokna úloh seznam vlastností.

  4. Na kartě jiné v seznamu vlastností v Místní nabídce vlastnost dialogovém okně zadejte název makra, které jste vytvořili v kroku 2 (v tomto příkladu "mcrAddShortcutMenu").

   Při příštím otevření formuláře nebo sestavy, na pásu karet se zobrazí karta Doplňky. Klikněte na kartu zobrazíte nabídku.

   Další informace o technik přizpůsobení pásu karet, například přidání vlastní karty nebo skrytí výchozími zarážkami tabulátoru naleznete v článku Přizpůsobit pás karet.

   Pás karet je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 • Přidejte na nabídku jako místní nabídky pro formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku

  Tento postup použijte, pokud chcete v nabídce Zobrazit po klepnutí pravým tlačítkem myši konkrétní formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

  A simple shortcut menu

  1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kde se má v místní nabídce Zobrazit a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  3. Vyberte ovládací prvek nebo objekt, ke kterému chcete připojit v místní nabídce.

   Poznámka: Chcete-li vybrat celý objekt, vyberte ze seznamu v horní části podokna úloh seznam vlastností formuláře nebo sestavy.

  4. Na kartě jiné v seznamu vlastností v poli vlastnosti Řádek místní nabídky zadejte název makra, které jste vytvořili v kroku 2 (v tomto příkladu "mcrAddShortcutMenu").

 • Přidejte na nabídku jako globální místní nabídky

  Tento postup nahradí všechny výchozí místní nabídky v aktuální databázi. Vlastní místní nabídky, které jste připojili na konkrétní formuláře, sestavy a ovládací prvky nemá vliv.

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogu Možnosti aplikace Access klepněte na položku Aktuální databáze.

  3. V části pásu karet a možnosti panelu nástrojů v dialogovém okně Řádek místní nabídky zadejte název makra, které jste vytvořili v kroku 2 (v tomto příkladu "mcrAddShortcutMenu").

 • Vlastní místní nabídky nahraďte výchozí místní nabídky pro objekty, které jsou připojené k. Pokud chcete zachovat určitých příkazů aplikace Access v těchto nabídkách, pomocí akce RunCommand přepněte do skupiny makro pro nabídky, která má v seznamu příkazy.

 • Vlastní místní nabídky, který je připojen k ovládacímu prvku nahrazuje všechny vlastní místní nabídky, které jsou definované v databázi. Vlastní místní nabídky, který je připojen k do formuláře nebo sestavy nahrazuje vlastní globální místní nabídky.

 • Pokud je u formuláře či sestavy nebo u databáze zadáno makro nabídky, spustí aplikace Access toto makro při každém otevření formuláře, sestavy nebo databáze. Provedete-li změny makra nabídky nebo skupiny maker, která definuje její příkazy, v otevřeném formuláři, sestavě nebo databázi a chcete změny zobrazit, je nutné příslušný formulář, sestavu nebo databázi zavřít a znovu otevřít.

 • Při vytváření Podnabídka, postupujte podle kroku 1 a vytvoření samostatného makra skupiny, který obsahuje pouze příkazy podnabídky. Pak postupujte podle kroku 1 znovu k definování příkazy vyšší úrovni nabídky. Pomocí akce makra PřidatNabídku přidejte podnabídky položky ve skupině na vyšší úrovni makra. Následující obrázek znázorňuje skupinu maker pro nabídku, která obsahuje podnabídky a pak zobrazuje zobrazení místní nabídky. Třetí řádek ve skupině makra vytvoří podnabídky Exportovat do … (mcrSubMenu).

  A shortcut menu that contains a submenu

  Vytvoření víceúrovňového podnabídky pomocí PřidatNabídku ve skupině makra pro každou úroveň nabídky. Nezapomeňte zadat hodnotu argumentu Nabídka název pro každou akci PřidatNabídku zobrazila podnabídky jako prázdný řádek v nabídce vyšší úroveň.

 • Akce makra podmínky podporuje pouze makro nabídky nejvyšší úrovně. Podmínky jinými slovy, můžete v nabídce makra k určení, pokud se zobrazí určitý nabídky nebo místní nabídky, ale jenom u nabídek na webu nejvyšší úrovně. Podmínky nelze použít k zobrazení nebo skrytí příkazy nebo podnabídky v nabídkách. Taky můžete podmínky skrýt nebo zobrazit vlastní místní nabídky nebo globální místní nabídky.

 • V případě potřeby makro nabídek, které vytvoříte v kroku 2 může být součástí skupiny makro. Například pokud ještě několika místní nabídky pro různé objekty nebo ovládacími prvky můžete vytvořit jednoho objektu makra zahrnující všechna makra potřebné nabídek. Zkontrolujte a po zobrazení sloupec Název makra zadejte jedinečný název pro každé makro. V kroku 3, použijte následující zápisu odkázat na makro: názevskupiny.názevmakra. Například mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×