Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office 2016 pro Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit vlastní klávesové zkratky v Office for Mac s použitím postupu v tomto článku.

Seznam klávesových zkratek nejčastěji používané výchozí zahrnuté k jednotlivým produktům naleznete v následujících zdrojích:

Vlastní klávesové zkratky v sadě Office pro Mac můžete vytvořit pomocí integrovaných možností systému Mac OS X.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Klávesnice > Zkratky > Zkratky aplikací.

 2. Klikněte na + a přidejte klávesovou zkratku.

  Vlastní klávesové zkratky Office 2016 for Mac
 3. V nabídce Aplikace klikněte na aplikaci sady Office pro Mac (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook), pro kterou chcete vytvořit klávesovou zkratku.

 4. Zadejte Název nabídky a Klávesovou zkratku a klikněte na Přidat.

  Příklad vlastních klávesových zkratek Office 2016 for Mac

  Tip: Pokud si nejste jistí, jaký má příkaz název nabídky, klikněte na Nápovědu v dané aplikaci, vyhledejte, co chcete, a zobrazí se vám přesný název nabídky.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Můžete si vytvořit klávesové zkratky, které vám usnadní rychlé plnění úkolů. Může se stát, že klávesová zkratka bude v konfliktu s výchozí klávesovou zkratkou systému Mac OS X. V takovém případě nebude fungovat, dokud nevypnete klávesovou zkratku systému Mac OS X.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření klávesové zkratky k úkolu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. V seznamu Categories (Kategorie) klikněte na název nabídky.

 3. V seznamu Příkazy klikněte na úkol, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k přiřazená k vybranému úkolu, se zobrazí v poli Current keys (Aktuální klávesy).

  Pokud vám bude vyhovovat jiná klávesová zkratka, přidejte ji do seznamu a používejte ji místo té původní.

 4. Do pole Press new keyboard shortcut (Stiskněte novou klávesovou zkratku) zadejte kombinaci kláves, která zahrnuje alespoň jednu modifikační klávesu ( PŘÍKAZ , CTRL, OPTION, SHIFT) spolu s další klávesou, například PŘÍKAZ +OPTION+F11.

  Pokud zadáte klávesovou zkratku, které už je přiřazená, zobrazí se vedle pole Currently assigned to (Aktuálně přiřazeno k) akce, která je k této kombinaci kláves přiřazená.

 5. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

  Poznámky: 

  • Pokud budete chtít přiřazování klávesové zkratky zrušit, stiskněte ESC.

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

Odstranění klávesové zkratky k úkolu

Vámi přidané klávesové zkratky můžete odstranit. Výchozí klávesové zkratky Excelu odstranit nemůžete.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. V seznamu Categories (Kategorie) klikněte na název nabídky.

 3. V seznamu Příkazy klikněte na úkol, pro který chcete klávesovou zkratku odstranit.

 4. V seznamu Current keys (Aktuální klávesy) klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

Vytvoření klávesové zkratky pro vkládání symbolu

Můžete vytvořit klávesovou zkratku pro určitý symbol, například symbol telefonu z písma Zapf Dingbats ( Symbol telefonu z písma Zapf Dingbats ). Jako klávesovou zkratku pro vložení symbolu telefonu můžete například nastavit kombinaci COMMAND+OPTION+SHIFT+T.

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na Symbol.

 2. Klikněte na kartu s požadovaným symbolem nebo speciálním znakem.

  V případě potřeby vyberte písmo v místní nabídce Font (Písmo).

 3. Klikněte na požadovaný symbol nebo znak.

 4. Klikněte na Keyboard Shortcut (Klávesová zkratka).

 5. Do pole Press new keyboard shortcut (Stiskněte novou klávesovou zkratku) zadejte kombinaci kláves, která zahrnuje alespoň jednu modifikační klávesu ( PŘÍKAZ , CTRL, OPTION, SHIFT) spolu s další klávesou, například PŘÍKAZ +OPTION+F11.

  Pokud zadáte klávesovou zkratku, které už je přiřazená, zobrazí se vedle pole Currently assigned to (Aktuálně přiřazeno k) akce, která je k této kombinaci kláves přiřazená.

 6. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

  Poznámky: 

  • Pokud budete chtít přiřazování klávesové zkratky zrušit, stiskněte ESC.

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

Odstranění klávesové zkratky pro vkládání symbolu

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na Symbol.

 2. Klikněte na symbol nebo znak, pro který chcete klávesovou zkratku odstranit.

 3. Klikněte na Keyboard Shortcut (Klávesová zkratka).

 4. V seznamu Current keys (Aktuální klávesy) klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

Obnovení všech klávesových zkratek

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. Pokud chcete klávesové zkratky obnovit do původního stavu, klikněte na Reset All (Obnovit vše) a v potvrzovací zprávě potom klikněte na Yes (Ano).

  Klávesové zkratky k úkolům jsou obnoveny.

Vypnutí klávesové zkratky systému Mac OS X

Pokud chcete používat klávesovou zkratku, která se shoduje s výchozí zkratkou systému Mac OS X, vypněte nejdříve tuto klávesovou zkratku v systému Mac OS X.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice a potom na kartu Klávesové zkratky.

 3. U klávesové zkratky, kterou chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.

Viz také

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření klávesové zkratky k úkolu

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Klávesové zkratky klikněte na Zástupci aplikací a potom na Přidat Tlačítko pro přidání klávesové zkratky .

 4. V místní nabídce Aplikace klikněte na Jiné, klikněte na Microsoft Office 2011 a potom na Microsoft PowerPoint.

 5. Do pole Název nabídky zadejte název příkazu, který chcete přidat.

  Pokud chcete například vytvořit klávesovou zkratku pro příkaz Odstavec, otevřete nabídku Formát a do pole zadejte Odstavec....

 6. Do pole Klávesová zkratka zadejte kombinaci kláves, která zahrnuje alespoň jednu modifikační klávesu ( PŘÍKAZ , CTRL, OPTION, SHIFT) spolu s další klávesou, například PŘÍKAZ +OPTION+F11, a potom klikněte na Přidat.

  Poznámky: 

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

Odstranění klávesové zkratky k úkolu

Vámi přidané klávesové zkratky můžete odstranit. Výchozí klávesové zkratky Excelu odstranit nemůžete.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Klávesové zkratky klikněte na Zástupci aplikací.

 4. Klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Odstranit Tlačítko pro odstranění klávesové zkratky .

Vypnutí klávesové zkratky systému Mac OS X

Pokud chcete používat klávesovou zkratku, která se shoduje s výchozí zkratkou systému Mac OS X, vypněte nejdříve tuto klávesovou zkratku v systému Mac OS X.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice a potom na kartu Klávesové zkratky.

 3. U klávesové zkratky, kterou chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.

Viz taky

Klávesové zkratky pro PowerPoint

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Excel

Můžete si vytvořit klávesové zkratky, které vám usnadní rychlé plnění úkolů. Může se stát, že klávesová zkratka bude v konfliktu s výchozí klávesovou zkratkou systému Mac OS X. V takovém případě nebude fungovat, dokud nevypnete klávesovou zkratku systému Mac OS X.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření klávesové zkratky k úkolu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. V seznamu Categories (Kategorie) klikněte na název nabídky.

 3. V seznamu vedle možnosti Kategorie klikněte na úkol, kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k přiřazená k vybranému úkolu, se zobrazí v poli Current keys (Aktuální klávesy).

  Pokud vám bude vyhovovat jiná klávesová zkratka, přidejte ji do seznamu a používejte ji místo té původní.

 4. Do pole Stiskněte novou klávesovou zkratku zadejte kombinaci kláves, která zahrnuje alespoň jednu modifikační klávesu ( PŘÍKAZ , CTRL, OPTION, SHIFT) spolu s další klávesou, například PŘÍKAZ +F11.

  Pokud zadáte klávesovou zkratku, které už je přiřazená, zobrazí se vedle pole Currently assigned to (Aktuálně přiřazeno k) akce, která je k této kombinaci kláves přiřazená.

 5. Klikněte na Přidat.

  Poznámky: 

  • Pokud budete chtít přiřazování klávesové zkratky zrušit, stiskněte ESC.

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

Odstranění klávesové zkratky k úkolu

Vámi přidané klávesové zkratky můžete odstranit. Výchozí klávesové zkratky Excelu odstranit nemůžete.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. V seznamu Categories (Kategorie) klikněte na název nabídky.

 3. V seznamu vedle možnosti Kategorie klikněte na úkol, od kterého chcete klávesovou zkratku odstranit.

 4. V seznamu Current keys (Aktuální klávesy) klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

Obnovení všech klávesových zkratek

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Customize Keyboard (Přizpůsobit klávesnici).

 2. Pokud chcete klávesové zkratky obnovit do původního stavu, klikněte na Reset All (Obnovit vše).

Vypnutí klávesové zkratky systému Mac OS X

Pokud chcete používat klávesovou zkratku, která se shoduje s výchozí zkratkou systému Mac OS X, vypněte nejdříve tuto klávesovou zkratku v systému Mac OS X.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice a potom na kartu Klávesové zkratky.

 3. U klávesové zkratky, kterou chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.

Viz taky

Klávesové zkratky pro Excel

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×