Office
Přihlásit se

Vytvoření videa z prezentace

Při vytváření záznamu prezentace se všechny její prvky (mluvený komentář, animace, pohyby ukazovátka, časování atd.) ukládají přímo do prezentace. V podstatě jde o to, že se z prezentace stane video, které může obecenstvo sledovat v PowerPointu.

Existují dva způsoby, jak z prezentace udělat video připravené ke sledování:

 • Uložte nebo exportujte prezentaci do formátu videosouboru (.mp4 nebo .wmv).

 • Uložte prezentaci jako soubor předvádění PowerPointu (.ppsx). (Když uživatel otevře soubor předvádění PowerPointu, zobrazí se prezentace na celé obrazovce a je hned připravená k prohlížení.)

Po vytvoření snímků a nahrání časování, mluveného komentáře a pohybů laserového ukazovátka, které chcete do prezentace zahrnout, můžete vytvořit videosoubor.

 1. V nabídce Soubor vyberte Uložit a uložte si všechnu svou dosavadní práci ve formátu prezentace aplikace PowerPoint (.pptx).

 2. Klikněte na Soubor > Exportovat > Vytvořit video. (Nebo na kartě Záznam na pásu karet klikněte na Exportovat do videa.)

 3. V prvním rozevíracím seznamu pod nadpisem Vytvořit video vyberte požadovanou kvalitu prezentace, která ovlivňuje rozlišení hotového videa. Čím vyšší kvalita videa, tím je soubor větší. (Můžete si to vyzkoušet, abyste zjistili, jakou kvalitu potřebujete).

  Možnost

  Rozlišení

  Zobrazení na

  Ultra HD (4K)

  3840 × 2160, největší soubor

  Velké monitory

  Full HD (1080p)

  1920 × 1080, velký soubor

  Počítače a HD obrazovky

  HD (720p)

  1280 × 720, středně velký soubor

  Internet a DVD

  Standardní (480p)

  852 × 480, nejmenší soubor

  Přenosná zařízení

 4. V druhém rozevíracím seznamu pod nadpisem Vytvořit video určete, jestli prezentace obsahuje mluvený komentář a časování. (Pokud chcete, můžete toto nastavení přepnout.)

  • Pokud časovaný mluvený komentář nenahrajete, je výchozí hodnotou Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Výchozí doba pro každý snímek je 5 sekund. Časování můžete změnit v poli Počet sekund na každý snímek. Pokud chcete dobu prodloužit, klikněte napravo od pole na šipku nahoru. Pokud chcete dobu zkrátit, klikněte na šipku dolů.

  • Pokud jste nahráli časovaný mluvený komentář, výchozí hodnota bude Používat zaznamenané časování a mluvený komentář.

 5. Klikněte na Vytvořit video.

 6. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru, přejděte ke složce, do které chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

 7. V poli Uložit jako typ zvolte Video ve formátu MPEG-4 nebo Windows Media Video.

  Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces může trvat několik hodin s ohledem na délku videa a složitost prezentace.

  Tip:   Pokud je video dlouhé, můžete nastavit, že ho chcete vytvořit přes noc. Video bude připraveno druhý den ráno.

 8. Pokud chcete nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a poklikejte na něj.

Po vytvoření snímků a nahrání časování, mluveného komentáře a pohybů laserového ukazovátka, které chcete do prezentace zahrnout, můžete vytvořit videosoubor.

 1. V nabídce Soubor vyberte Uložit a uložte si všechnu svou dosavadní práci ve formátu powerpointové prezentace (.pptx).

 2. Klikněte na Soubor > Exportovat > Vytvořit video.

 3. V prvním rozevíracím seznamu pod nadpisem Vytvořit video vyberte požadovanou kvalitu prezentace, která ovlivňuje rozlišení hotového videa. Čím vyšší kvalita videa, tím je soubor větší. (Můžete si to vyzkoušet, abyste zjistili, jakou kvalitu potřebujete).

  Možnost

  Rozlišení

  Zobrazení na

  Prezentační kvalita

  1920 × 1080, největší soubor

  Počítače a HD obrazovky

  Internetová kvalita

  1280 × 720, středně velký soubor

  Internet a DVD

  Nízká kvalita

  852 × 480, nejmenší soubor

  Přenosná zařízení

 4. V druhém rozevíracím seznamu pod nadpisem Vytvořit video určete, jestli prezentace obsahuje mluvený komentář a časování. (Pokud chcete, můžete toto nastavení přepnout.)

  • Pokud časovaný mluvený komentář nenahrajete, je výchozí hodnotou Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Výchozí doba pro každý snímek je 5 sekund. Časování můžete změnit v poli Počet sekund na každý snímek. Pokud chcete dobu prodloužit, klikněte napravo od pole na šipku nahoru. Pokud chcete dobu zkrátit, klikněte na šipku dolů.

  • Pokud jste nahráli časovaný mluvený komentář, výchozí hodnota bude Používat zaznamenané časování a mluvený komentář.

 5. Klikněte na Vytvořit video.

 6. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru, přejděte ke složce, do které chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

 7. V poli Uložit jako typ zvolte Video ve formátu MPEG-4 nebo Windows Media Video

  Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces může trvat několik hodin s ohledem na délku videa a složitost prezentace.

  Tip:   Pokud je video dlouhé, můžete nastavit, že ho chcete vytvořit přes noc. Video bude připraveno druhý den ráno.

 8. Pokud chcete nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a poklikejte na něj.

Po vytvoření snímků a nahrání časování, mluveného komentáře a pohybů laserového ukazovátka, které chcete do prezentace zahrnout, můžete vytvořit videosoubor.

 1. V nabídce Soubor vyberte Uložit a uložte si všechnu svou dosavadní práci ve formátu powerpointové prezentace (.pptx).

 2. V nabídce Soubor klikněte na Uložit a odeslat.

  Vytvoření videa
 3. V části Uložit a odeslat klikněte na Vytvořit video.

 4. Pokud chcete zobrazit všechny možnosti pro kvalitu a velikost videa, klikněte v části Vytvořit video na šipku dolů u Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

 5. Vyberte některou z dostupných kvalit videa. (Můžete si to vyzkoušet, abyste zjistili, jakou kvalitu potřebujete).

  Možnost

  Vytvořený videosoubor

  Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD)

  Vysoká kvalita a velký soubor

  Internet a DVD

  Střední kvalita a středně velký soubor

  Přenosná zařízení

  Nízká kvalita a nejmenší soubor

 6. Klikněte na šipku dolů Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář a pokračujte takto:

  • Pokud jste nezaznamenali a nenačasovali mluvený komentář a pohyby laserovým ukazovátkem, klikněte na Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Výchozí časový interval pro každý snímek je nastaven na 5 sekund. Chcete-li tuto hodnotu změnit, klikněte na šipku nahoru (zvýšit) nebo dolů (snížit) napravo od textu Počet sekund na každý snímek.

  • Pokud jste zaznamenali a načasovali mluvený komentář a pohyby ukazovátka, klikněte na Použít zaznamenané časování a mluvený komentář.

 7. Klikněte na Vytvořit video.

 8. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru, přejděte ke složce, do které chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

  Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces může trvat několik hodin s ohledem na délku videa a složitost prezentace.

  Tip:   Pokud je video dlouhé, můžete nastavit, že ho chcete vytvořit přes noc. Video bude připraveno druhý den ráno.

 9. Pokud chcete nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a poklikejte na něj.

Když uživatel otevře soubor předvádění PowerPointu, nezobrazí se prezentace v režimu úprav, ale rovnou na celé obrazovce. Uživatel může začít prezentaci rovnou sledovat.

 1. V nabídce Soubor vyberte Uložit a uložte si všechnu svou dosavadní práci ve formátu powerpointové prezentace (.pptx).

 2. V nabídce Soubor vyberte Uložit jako.

 3. Vyberte složku, do které chcete soubor předvádění PowerPointu uložit.

 4. V poli Uložit jako typ vyberte Předvádění PowerPointu (*.ppsx).

  Seznam typů souborů v PowerPointu zahrnuje Předvádění PowerPointu (.ppsx)
 5. Vyberte Uložit.

Proč z prezentace vytvářet video?

Když budete chtít kolegům nebo zákazníkům nabídnout verzi svojí prezentace s vysokou věrností (poslat ji jako e-mailovou přílohu, publikovat ji na webu nebo ji poskytnout na CD nebo DVD), můžete prezentaci uložit tak, aby se dala přehrát jako video.

 • PowerPoint 2010 uloží prezentaci jako soubor Windows Media Video (.wmv). (Pokud nechcete použít formát souboru .wmv, můžete externím nástrojem soubor převést na jiný formát, jako je .avi nebo .mov.)

 • Aplikace PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 ukládají prezentace buď jako videosoubor MPEG-4 (.mp4), nebo jako soubor .wmv. Oba formáty jsou široce rozšířené a dají se streamovat po internetu.

Když nahráváte prezentaci jako video, je dobré myslet na toto:

 • Ve svém videu můžete zaznamenat a načasovat mluvený komentář a pohyby laserového ukazovátka.

 • Můžete řídit velikost multimediálního souboru a kvalitu videa.

 • Film může obsahovat animace a přechody.

 • Ke sledování prezentace diváci nemusí mít na počítačích nainstalovaný PowerPoint.

 • Pokud je součástí prezentace vložené video, přehraje se správně bez vašeho zásahu.

 • Vytvoření videa může chvíli trvat – záleží na obsahu prezentace. Delší prezentace a prezentace s animacemi, přechody a dalším multimediálním obsahem se mohou vytvářet déle. Během vytváření videa klidně můžete dál používat PowerPoint.

Jaké části prezentace se do videa nezahrnou?

Do videa nebudou zahrnuty následující položky vytvořené v PowerPointu:

 • Média vložená v předchozích verzích PowerPointu. Pokud chcete tato videa zahrnout, musíte multimediální objekt převést nebo upgradovat.

  Pokud jste multimediální objekt vložili v PowerPointu 2007, bude propojený a v prezentaci se přehraje. Pokud ale soubor exportujete jako video, budou propojená média odpojena. Soubor můžete převést na nový formát (klikněte na kartu PowerPoint 2007Soubor a v části Informace klikněte na Převést). Nebo můžete na multimediální objekt kliknout pravým tlačítkem a pak kliknout na upgrade, který soubor vloží tak, aby export proběhl správně.

 • Média přehrávače QuickTime (pokud nemáte nainstalovaný externí kodek QuickTimu s názvem ffdShow a provedenou optimalizaci kompatibility).

 • Makra

 • Ovládací prvky OLE/ActiveX

Co dělat s vytvořeným videem

Vytvořené video můžete sdílet s ostatními některým z následujících způsobů:

Sdílení na webu s videi (jenom Office 365)

Vytvořený videosoubor můžete nahrát na web určený ke sdílení videa. Microsoft Stream je videoslužba pro velké organizace, do které můžou zaměstnanci bezpečně nahrávat videa, pouštět si je a sdílet. Organizace, které si předplatily Office 365, mají k této službě přístup z aplikace PowerPoint_365.

 1. Vyberte Soubor > Export a pak vyberte Publikovat na Microsoft Stream.

  Tlačítko publikování videa na Microsoft Streamu
 2. Zadejte název a popis videa.

 3. Nastavte další možnosti, včetně možnosti zobrazení videa ostatními uživateli v organizaci.

  Možnosti publikování videa ve službě Microsoft Stream
 4. Vyberte tlačítko Publikovat.

  V závislosti na délce videa může nahrávání trvat i několik minut. Průběh se zobrazuje na stavovém řádku v dolní části okna aplikace PowerPoint. Po dokončení nahrávání zobrazí PowerPoint zprávu:

  Až bude nahrávání dokončené, PowerPoint vám to oznámí.
 5. Kliknutím na zprávu přejdete přímo na stránku pro přehrávání videa na webu Microsoft Stream.

Další informace o této službě najdete v článku Co je Microsoft Stream?. Najdete v něm také informace o porovnání služeb Office 365 Video a Microsoft Stream.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×