Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Pomocí vývojových diagramů křížových procesů můžete zobrazit vztah mezi obchodním procesem a funkčními jednotkami (například oddělení) zodpovědnými za daný proces.

Plavecké dráhy ve vývojovém diagramu představují funkční jednotky, například oddělení nebo pozice. Každý obrazec představující krok v procesu se umístí do plavecké dráhy funkční jednotky zodpovědné za daný krok.

Šablona vývojového diagramu křížového procesu

Poznámka: Vývojový diagram křížového programu můžete z dat automaticky vytvořit také pomocí diagramu Vizualizátor dat ve Visiu. Další informace najdete v tématu Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. V seznamu Kategorie klikněte na Vývojový diagram.

 3. Klikněte na šablonu Vývojový diagram křížového procesu a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Jestli se zobrazí výzva, jako orientaci plavecké dráhy vyberte Vodorovná nebo Svislá a klikněte na tlačítko OK. Orientaci můžete změnit na kartě Vývojový diagram křížového procesu.

Šablona se otevře tak, že plavecké dráhy jsou již na stránce.

Přidání plaveckých drah

Přidávání plaveckých drah do diagramu lze provést několika způsoby:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví plavecké dráhy a v místní nabídce klikněte na příkaz Vložit plaveckou dráhu před nebo Vložit plaveckou dráhu po.

 • Podržte ukazatel myši na rohu některé plavecké dráhy. Klikněte na malou šipku Vložit obrazec plavecké dráhy, která se zobrazí.

 • Na kartě Vývojový diagram křížového procesu klikněte ve skupině Vložení na tlačítko Plavecká dráha. Plavecká dráha bude přidána po vybrané plavecké dráze nebo na konci, není-li vybrána žádná plavecká dráha.

 • Přetáhněte obrazec plavecké dráhy ze vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu a vložte ho do odpovídajícího umístění.

Změna textu

 • Chcete-li k diagramu a plaveckým drahám přidat popisek, klikněte na pole se zástupným textem a zadejte text popisku.

 • Pokud chcete změnit umístění popisku, na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na Blok textu, potom klikněte na popisek a přetáhněte ho na nové místo.

 • Jestli chcete změnit orientaci textu popisku, klikněte na kartu Vývojový diagram křížového procesu a pak ve skupině Návrh klikněte na Otočit popisek dráhy.

Uspořádání a seskupení obrazců

 • Chcete-li označit fáze procesu, použijte čáry z pole Oddělovač ve vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu. Jednu umístěte na plaveckou dráhu k vyznačení změny fáze (například přesunutí z milníku 1 na milník 2). Popisek změníte zadáním textu v případě, že je vybrána fáze.

 • K přidání ohraničení skupiny přidružených obrazců použijte kontejner. Nejdřív vyberte obrazce, které chcete seskupit, a pak na kartě Vložení ve skupině Části diagramu klikněte na tlačítko Kontejner a v galerii vyberte spojnici.

Změna uspořádání plaveckých drah

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na Ukazatel.

 2. Kliknutím vyberte záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete přesunout.

  Ukazatel by měl zobrazit ikonu Přesunout.

 3. Přetáhněte plaveckou dráhu na požadované místo.

Obrazce obsažené v plavecké dráze budou rovněž přesunuty. Chcete-li zkontrolovat, zda je obrazec obsažen v plavecké dráze a neleží pouze pod ním, vyberte jej. Je-li obsažen, plavecká dráha se zvýrazní. Není-li obrazec obsažen, ale chcete, aby tomu tak bylo, trochu jej posuňte a plavecká dráha jej rozpozná.

Odstranění plavecké dráhy

 • Klikněte na záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Odstraní se také všechny obrazce, které dráha obsahuje.

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nový, klikněte na vývojový diagrama potom poklikejte na vývojový diagram křížového procesu.

 3. Chcete-li označit diagram a plavecké dráhy, klikněte na pole obsahující zástupný text a zadejte popisek.

  Tip: Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na nástroj blok textu , klikněte na popisek a přetáhněte ho na nové místo.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu vývojový diagram křížového procesu .

 5. Ve skupině Návrh klikněte na otočit popisek dráhy pro změnu orientace textu popisku.

  Na této kartě můžete udělat další změny návrhu a rozložení vývojového diagramu.

 6. Pokud chcete označit fáze procesu, klikněte ve skupině Vložit na oddělovač. Popisek změníte zadáním textu v případě, že je vybrána fáze.

 7. Přetáhněte obrazec vývojového diagramu z okna obrazce do plavecké dráhy.

  Záře s dráhou slabého žlutého nebo oranžového zvýraznění, které označuje, že obsahuje obrazec. Pokud je obrazec obsažený v plavecké plaveckou dráhě, přesune se pomocí plavecké dráhy, pokud se později rozhodnete změnit uspořádání diagramu.

 8. Přidáním dalších obrazců můžete vytvořit vývojový diagram pomocí minipanelu nástrojů automatického spojení nebo přetažením obrazců z okna obrazce a spojením.

Přidání plavecké dráhy

Přidávání plaveckých drah do diagramu lze provést několika způsoby:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na dráho a potom klikněte na vložit plaveckou dráhu před nebo Vložit po zobrazení místní nabídky.

 • Podržte ukazatel myši na rohu některé plavecké dráhy. Klikněte na modrou šipku obrazce pro vložení plavecké dráhy .

 • Na kartě Vývojový diagram křížového procesu klikněte ve skupině Vložení na tlačítko Plavecká dráha. Plavecká dráha bude přidána po vybrané plavecké dráze nebo na konci, není-li vybrána žádná plavecká dráha.

 • Ze základních obrazců vývojového diagramupřetáhněte obrazec plavecké dráhy na hranici pásma, kde se má objevit.

Změna uspořádání plaveckých drah

 1. Kliknutím vyberte záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete přesunout.

  Ukazatel by měl zobrazit ikonu Přesunout.

 2. Přetáhněte plaveckou dráhu na požadované místo.

Obrazce obsažené v plavecké dráze budou rovněž přesunuty. Chcete-li zkontrolovat, zda je obrazec obsažen v plavecké dráze a neleží pouze pod ním, vyberte jej. Dráha bude záři s mírným žlutým nebo oranžovým zvýrazněním, pokud je obrazec obsažený. Není-li obrazec obsažen, ale chcete, aby tomu tak bylo, trochu jej posuňte a plavecká dráha jej rozpozná.

Odstranění plavecké dráhy

 • Klikněte na popisek plavecké dráhy, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Když odstraníte plaveckou dráhu, odstraníte taky všechny obrazce, které obsahuje.

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na obchodní nebo vývojové diagramya pak klikněte na vývojový diagram křížového procesu.

 2. Zvolte orientaci pro pásma ve vývojovém diagramu, počet pásem (až pět) a určete, jestli chcete do horní části pásem přidat záhlaví.

  Poznámka: Pásma můžete přidat nebo odstranit později, ale po zahájení diagramu nemůžete měnit jednu orientaci na jiné.

 3. Pokud chcete vytvořit popisek diagramu a funkčních pásem, klikněte na pole se zástupným textem a zadejte.

  Tip: Pokud chcete změnit orientaci všech štítků, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nebo ohraničení kolem vývojového diagramu a potom klikněte na příkaz Zobrazit všechny popisky pásma svisle nebo Zobrazit popisky všech pásem vodorovně.

 4. Můžete přidat nová pásma nebo odstranit nepotřebná pásma.

Přidání funkčního pásma

 1. Z obrazců vývojového diagramu křížového procesupřetáhněte obrazec Funkční pásmo na hranici pásma, kde se má objevit.

  Nové funkční pásmo se přichytí na místo a další funkční pásma na stránce se odpovídajícím způsobem změní.

 2. Pomocí vybraného pásma zadejte popisek.

Odstranění funkčního pásma

 1. Klikněte na funkční pásmo, které chcete odstranit, a stiskněte DELETE.

  Poznámka: Když odstraníte funkční pásmo, odstraníte taky všechny obrazce, které pásmo obsahuje.

 2. Ze základních obrazců vývojového diagramupřetáhněte obrazce vývojového diagramu do příslušných umístění na pásem nebo napříč pásmy tak, aby představovaly kroky v procesu.

 3. Propojení obrazců vývojového diagramu

  1. Klikněte na nástroj spojnice Obrázek tlačítka a přetáhněte ho z spojovacího bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek v prvním obrazci do spojovacího bodu na druhém obrazci.

  2. Po spojení obrazců klikněte na nástroj ukazatel Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li označit obrazec vývojového diagramu nebo spojnici, vyberte ho a zadejte.

 5. Chcete-li označit fázi procesu, přidejte obrazec oddělovače .

  1. Z obrazců vývojového diagramu křížového procesupřetáhněte obrazec oddělovače na místo ve vývojovém diagramu, kde chcete označit začátek fáze. Obrazec se rozšíří přes všechna pásma.

  2. Pomocí vybraného oddělovače zadejte popisek.

   Tip: Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na nástroj blok textu Obrázek tlačítka , klikněte na popisek a přetáhněte ho na nové místo.

   Poznámka: Když přesunete oddělovač, všechny obrazce vývojového diagramu napravo od něj (nebo pod ním, pokud je orientace svislá) se pohybují s oddělovačem.

 6. Obrazce ve vývojovém diagramu můžete automaticky číslovat.

  1. Ve vývojovém diagramu vyberte obrazce, které chcete číslovat.

  2. V nabídce nástroje přejděte na Doplňky, přejděte na Visiodoplňky a klikněte na Číslovat obrazce.

  3. Na kartě Obecné klikněte v části operacena Automatické číslo. V části použít naklikněte na položku vybrané obrazcea potom na tlačítko OK.

   Tip: Pokud chcete číslovat nové obrazce vývojového diagramu při přetažení na stránku, klikněte v dialogovém okně Číslovat obrazce na pokračovat v číslování obrazců při umístění na stránku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×