Vytvoření výpočtového ovládacího prvku

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Počítaných ovládacích prvků v databázích Accessu slouží k zobrazení výsledků výpočtu. Pokud máte zprávu, která se zobrazí počet prodaných položek a cena za každou položku, například můžete přidat počítané textové pole, které vynásobí tyto dvě pole zobrazíte celkovou cenu. Vlastnost Zdroj ovládacího prvku vypočítané textové pole obsahuje Výraz, který získá výsledek vynásobí dvě pole (počet položek časy Jednotková cena).

V tomto článku

Vytvoření vypočítaného ovládacího prvku

Změna vázaný ovládací prvek na vypočítaný ovládací prvek

Zjistěte, jaké typy ovládacích prvků mohou sloužit jako počítaných ovládacích prvků

Vytvoření výpočtového ovládacího prvku

Tento postup vám pomůže vytvořit vypočítaný ovládací prvek bez použití průvodce ovládacím prvkem.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete vytvořit.

  Pás karet aplikace Access

  Seznam typů ovládacích prvků, které mohou sloužit jako počítaných ovládacích prvků naleznete v části Další typy ovládacích prvků mohou sloužit jako počítaných ovládacích prvků.

 3. Přesuňte ukazatel myši na místo ve formuláři nebo sestavě, kam chcete ovládací prvek umístit, a klepnutím na formulář nebo sestavu ovládací prvek vložte.

 4. Dojde-li ke spuštění průvodce ovládacím prvkem, zavřete jej klepnutím na tlačítko Storno.

 5. Vyberte ovládací prvek, stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností a potom zadejte výraz do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Použít Tvůrce výrazů k vytvoření výrazu, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 6. Přepněte do formulářového zobrazení nebo zobrazení sestavy a ověřte, zda vypočítaný ovládací prvek funguje podle očekávání.

Poznámka: 

 • Před každý výraz operátor = . Příklad: = [JednotkováCena] *.75.

  Další informace o vytváření výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

 • Pokud je k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku potřeba více místa, otevřete stisknutím kombinace kláves SHIFT+F2 okno Lupa.

 • Jsou-li formulář nebo sestava založeny na dotazu, je výhodné výraz namísto do vypočítaného ovládacího prvku zadat přímo do dotazu. Tímto způsobem může být zlepšen výkon a v případě, že hodláte počítat celkové souhrny pro skupiny záznamů, je snazší použít název Vypočítané pole v Agregační funkce.

 • Pokud ve formuláři nebo sestavě provádíte řazení na základě vypočítaného ovládacího prvku, ujistěte se, že je správně nastavena vlastnost Formát ovládacího prvku. V opačném případě mohou být vypočítané číselné nebo datové hodnoty řazeny abecedně a nikoli číselně.

Začátek stránky

Změna vázaného ovládacího prvku na vypočítaný ovládací prvek

Vhodná k vytvoření vypočítaného ovládacího prvku je nejdřív vytvořením vázaný ovládací prvek (například přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy) a potom ji upravíte vlastnosti Zdroj ovládacího prvku vázaný ovládací prvek na Tvorba výrazu. To funguje dobře, dokud zajistíte, že název ovládacího prvku není v konfliktu s libovolného pole obsažená ve výrazu. Další informace o vytváření vázaný ovládací prvek přetažením pole z podokna Seznam polí naleznete v článku Přidání pole do formuláře nebo sestavy.

Za předpokladu, že je vázaný ovládací prvek již vytvořen, změňte jej na vypočítaný ovládací prvek následujícím postupem, který zabrání jakémukoli konfliktu názvů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte na pole, které chcete změnit, potom stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností.

 3. Na kartě vše podokna Seznam vlastností Pokud vlastnost jméno odpovídá vlastnost Zdroj ovládacího prvku , upravte vlastnosti název rozhraní tak, aby dvě vlastnosti se neshodují. Zajistěte, aby byl zadané jméno není rezervovaná slova nebo jméno jiného pole v databázi. Další informace o rezervovaná slova naleznete v článku že vyhrazená slova a symboly aplikace Access 2007.

 4. Upravte řetězec v poli vlastnosti Zdroj ovládacího prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

 6. Přepněte do zobrazení rozložení nebo formulářového zobrazení a ověřte, zda vypočítaný ovládací prvek funguje podle očekávání.

Jestliže ovládací prvek nezobrazuje požadovaná data (aplikace Access zobrazí v ovládacím prvku například řetězec #Název?), zkontrolujte zdroj záznamu ve formuláři nebo sestavě a ujistěte se, zda jsou k dispozici všechna pole, která jste ve výrazu použili. Pokud je zdrojem záznamu dotaz, je možné, že bude třeba do dotazu přidat několik polí, aby výraz fungoval.

Poznámka: 

 • Před každý výraz operátor = . Příklad: = [JednotkováCena] *.75.

 • Pokud je k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku potřeba více místa, otevřete stisknutím kombinace kláves SHIFT+F2 okno Lupa.

 • Jsou-li formulář nebo sestava založeny na dotazu, je výhodné výraz namísto do vypočítaného ovládacího prvku zadat přímo do dotazu. Tímto způsobem může být zlepšen výkon a v případě, že hodláte počítat celkové souhrny pro skupiny záznamů, je snazší použít název výpočtového pole v agregační funkci.

 • Pokud ve formuláři nebo sestavě provádíte řazení na základě vypočítaného ovládacího prvku, ujistěte se, že je správně nastavena vlastnost Formát ovládacího prvku. V opačném případě mohou být vypočítané číselné nebo datové hodnoty řazeny abecedně a nikoli číselně.

Začátek stránky

Typy ovládacích prvků, které lze použít jako vypočítané ovládací prvky

Textová pole jsou nejoblíbenější volba vypočítaného ovládacího prvku, protože zobrazují mnoho různých typů dat. Však mohou sloužit jako vypočítaného ovládacího prvku žádnému ovládacímu prvku, který má vlastnost Zdroj ovládacího prvku . V mnoha případech nemá smysl jako vypočítaný ovládací prvek použít určitý typ ovládacího prvku, protože nemůžete aktualizovat určující způsob, jakým můžete aktualizovat vázaný nebo nevázaný ovládací prvek. Například pokud umístit ovládací prvek zaškrtávacího políčka ve formuláři a pak zadejte výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zaškrtávacího políčka, můžete můžete už zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka kliknutím na něj. Zaškrtávací políčko je zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí, založené na výsledky výrazu. Pokud kliknete na zaškrtávací políčko, zobrazí se upozornění na stavovém řádku aplikace Access: ovládací prvek můžete "t upravovat, je vázaný na výraz výraz. V sestavě ale může být užitečné pro základní ovládací prvek zaškrtávacího políčka na výsledcích výpočtů, protože ovládací prvky v sestavách se použijí jenom pro zobrazení informací o.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×