Vytvoření stránky obsahu ze stránky předlohy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umožňuje snadné vytvoření nové stránky obsahu z existující stránky předlohy. Při tomto postupu bude nová stránka vypadat stejně jako ostatní stránky webu připojené ke stejné stránce předlohy.

Jestliže ve výchozím nastavení vytvoříte stránku obsahu ze stránky předlohy, nebude možné upravit oblasti obsahu. Chcete-li do stránky obsahu přidat obsah, musíte nejprve vyhledat oblast, do které chcete obsah přidat, včetně hlavní oblasti obsahu obsahující většinu obsahu, a poté v ní povolit úpravy.

Poznámka: Jestliže chcete použít zónu webové části, musíte ji do stránky obsahu vložit. Zóny webové části nelze vložit na stránku předlohy.

V tomto článku:

Co je stránka obsahu?

Vytvoření stránky obsahu ze stránky předlohy

Vyhledejte zástupného symbolu obsahu

Přidání vlastního obsahu do zástupného symbolu obsahu

Co je stránka obsahu?

Stránky obsahu jsou stránky ASP.NET s běžnou příponou názvu souboru ASPX. Každá stránka obsahu navíc obsahuje pokyny stránky@, které určují stránku předlohy, ke které je stránka obsahu připojena. V následující ukázce je uveden příklad pokynů stránky@:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

Stránka obsahu není platnou samostatnou stránkou. Musí odkazovat na stránku předlohy, která obsahuje rozložení stránky. Ovládací prvky obsahu na stránce obsahu přepíšou ovládací prvky zástupných symbolů obsahu na stránce předlohy.

Ve výchozím nastavení obsahuje web několik stránek obsahu, například stránky se zobrazením seznamu, stránky formuláře seznamu a stránky webových částí, které obsahují zobrazovaný obsah v hlavní části stránky. Když si uživatel vyžádá příslušnou stránku v prohlížeči, sloučí se stránka obsahu se stránkou předlohy a vznikne stránka v podobě, jak se zobrazí běžnému uživateli. Každá stránka obsahu využívá stejnou strukturu a obecné vlastnosti stránky předlohy, ke které je připojena.

V aplikaci Windows SharePoint Services 3.0 se soubor default.master používá na všechny výchozí stránky obsahu včetně následujících:

 • Default.aspx

 • Výchozí stránky obsahu, včetně stránek s názvy allItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx a EditForm.aspx, obsahující zobrazení seznamu nebo formuláře seznamu

 • Výchozí stránky obsahu, včetně stránek s názvy upload.aspx a WebFldr.aspx, obsahující zobrazení a formuláře pro knihovny dokumentů

Začátek stránky

Vytvoření stránky obsahu ze stránky předlohy

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Vytvořit ze stránky předlohy.

  Tip: Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na stránku předlohy v Seznamu složek a poté klepnout na příkaz Nový ze stránky předlohy v místní nabídce.

 2. V dialogovém okně Vybrat stránku předlohy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na položku Výchozí stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako výchozí stránka předlohy.

  • Klepnutím na položku Vlastní stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako vlastní stránka předlohy.

  • Chcete-li použít stránku předlohy dle vlastního výběru, která není aktuálně nastavena jako výchozí ani vlastní stránka předlohy, klepněte na položku Určitá stránka předlohy, potom na tlačítko Procházet a poté vyhledejte a vyberte požadovanou stránku předlohy.

   Poznámka: Zvolíte-li určitou stránku předlohy, musí být stránka předlohy uložena v téže kolekci webů jako aktuální web.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vyhledání zástupného symbolu obsahu

Po vytvoření stránky obsahu můžete vyhledat zástupný symbol obsahu, ke kterému chcete přidat vlastní obsah. Vyhledávání zástupných symbolů obsahu usnadňuje panel nástrojů Stránka předlohy.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Panely nástrojů a klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. Klepněte na panelu nástrojů Stránka předlohy na šipku vedle pole Oblasti a poté klepněte na zástupný symbol, ke kterému chcete přidat vlastní obsah.

  Pokud je například stránka obsahu webu služby Windows SharePoint Services 3.0 založena na stránce default.master, můžete klepnout na položku PlaceHolderMain.

  Položka PlaceHolderMain uvedená na panelu nástrojů Stránka předlohy

Nyní je vybrán zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain. Všimněte si slova (Předloha) (v závorkách) na kartě zástupného symbolu obsahu. Tento text podává informaci o tom, že obsah byl načten ze stránky předlohy.

Popisek zástupného symbolu obsahu se zobrazením textu (Předloha)

Poznámka: Jestliže klepnete na položku PlaceHolderMain na panelu nástrojů Stránka předlohy a zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain se na stránce nezobrazí, je nutné zapnout vizuální pomůcku. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Vizuální pomůcky, klepněte na položku Prázdné kontejnery a na položku Viditelná ohraničení a poté se ujistěte, že je v nabídce zaškrtnuta také položka Zobrazit. Poté opakujte kroky 1 a 2.

Začátek stránky

Přidání vlastního obsahu do zástupného symbolu obsahu

Po vyhledání zástupného symbolu obsahu můžete do něj přidat vlastní obsah.

 • Klikněte na zástupný symbol obsahu, klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úlohy obsahu a potom klikněte na Vytvořit vlastní obsah.

Pokud například přidáváte obsah do symbolu PlaceHolderMain, hlavní oblast obsahu pro novou stránku obsahu bude nyní možné upravit. Všimněte si slova (Vlastní) (v závorkách) na kartě zástupného symbolu obsahu. Informuje vás, že se jedná o vlastní obsah jen pro tuto stránku a že nebude načten z připojené stránky předlohy.

Popisek zástupného symbolu obsahu se zobrazením textu (Vlastní)

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×