Vytvoření stránek zrychlit načítání s ukládání do mezipaměti ve webové části vyhledávání obsahu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Webová část vyhledávání obsahu (Webovou část vyhledávání obsahu) nabízí spoustu pružnost při konfiguraci dotazu, které obsahuje. Ale pokud konfiguraci webové části použití velmi složitý dotaz nebo pokud máte hodně CSWPs na stránce, na stránce můžete déle načíst. Chcete-li na stránce zrychlit načítání, můžete nakonfigurovat webovou část vyhledávání obsahu na výsledky hledání mezipaměti pro uživatele, kteří patří do skupiny zabezpečení stejné AD. Protože je rychlejší vyhledat výsledky hledání v mezipaměti než v indexu vyhledávání, rychleji načtení stránky.

Pokud jste nakonfigurovali webovou část vyhledávání obsahu používat ukládání do mezipaměti, bude vypadat nejdřív v mezipaměti pro existující výsledky hledání, které odpovídají dotaz a skupiny zabezpečení AD. Pokud žádné nenajde žádné výsledky hledání v mezipaměti, bude vypadat do indexu vyhledávání.

Doporučujeme použít ukládání do mezipaměti pouze v CSWPs, které jsou na stránky, které mají víc než 10 načítání stránek prodloužit na 15 minut, třeba Oblíbené domovské stránky nebo stránek kategorií, které začínají bodem, pokud přejdete na podrobnější stránek katalogu.

Tip: Další věci, které lze provádět zrychlit načítání stránek naleznete v tématu Tipy pro konfiguraci webové části vyhledávání obsahu na zkrácení doby načítání stránek .

V tomto článku:

Konfigurace obsahu vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) použití mezipaměti

 1. Zkontrolujte, že jste člen sharepointové skupiny Návrháři na webu, který obsahuje webovou část Vyhledávání obsahu.

 2. Přejděte na stránku obsahující webové části vyhledávání obsahu.

 3. V Nastavení vyberte Upravit stránku.

 4. Vyberte webovou část vyhledávání obsahu, který chcete konfigurovat.

 5. V podokně nástrojů Webová část klikněte v části Vlastnosti v části Kritéria hledání na Změnit dotaz.

 6. Přejděte na kartu Nastavení.

 7. V části ukládání do mezipaměti vyberte skupiny: Všichni kromě externích uživatelů, nebo vyberte skupiny: a potom zadejte název skupiny zabezpečení AD, který chcete použít.

  Poznámka: Otestujete tak, že webové části vyhledávání obsahu vrátí očekávané výsledky, musíte být členem skupiny zabezpečení AD, kterou jste vybrali.

Tip: Název skupiny zabezpečení AD nelze vyhledat z webové části vyhledávání obsahu. Chcete-li vyhledat skupiny zabezpečení AD, přejděte na portálu Azure klasické. Další informace najdete v tématu Správa skupin služby Azure Active Directory

Kdy mám používat ukládání do mezipaměti?

Než změníte všechny vaše obsahu vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) použití mezipaměti, byste měli zvážit charakteristických vlastností stránky, kde jsou použity CSWPs:

 • Jaký druh stránky webové části vyhledávání obsahu zapnuté?
  Mezipaměť funguje skvěle v CSWPs, které jsou na domovské stránky nebo stránek, které mají většího počtu uživatelů jako počáteční bod při procházení informace. CSWPs na stránkách kategorií, které začínají bodem, pokud přejdete na podrobnější stránek katalogu, můžete taky využít ukládání do mezipaměti.

 • Kolik načítání stránek prodloužit nemá na stránce?
  Doporučujeme použít ukládání do mezipaměti pouze v CSWPs, které jsou na stránkách s více než 10 načítání stránek prodloužit za 15 minut.

 • Webové části vyhledávání obsahu nakonfigurovaný tak, aby zobrazit různé výsledky k jednotlivým uživatelům?
  Pokud webovou část vyhledávání obsahu dotaz obsahuje moc skupin uživatelů kombinace výsledků hledání můžete přetížení mezipaměti a doby načítání stránek nebude reduced nebo může být i zvýšit.

Následující příklad zobrazuje intranet stránku s čtyři CSWPs. Na stránce průměrně má 38 načítání stránek prodloužit za 15 minut. Tyto vlastnosti stránky byste, můžete při konfiguraci část CSWPs použití mezipaměti zrychlit načítání stránky.

Příklad intranet Domovská stránka s čtyři CSWPs

Podívejme se na jednotlivé CSWPs:

 • Článek zpravodajský článek doporučené společnost, v tomto případě a informace o chystaných školení zobrazuje 1 webovou část vyhledávání obsahu.

 • Webovou část vyhledávání obsahu 2 znázorňuje jiné společnosti příběhy.

 • 3 webovou část vyhledávání obsahu zobrazují Oblíbené dokumenty ve vašem oddělení.

 • 4 webovou část vyhledávání obsahu zobrazují dokumenty, které jste pracovali naposledy.

Dotazy na webovou část vyhledávání obsahu 1 a 2 jsou nakonfigurované zobrazující stejné výsledky všem uživatelům. To znamená, že stránku zrychlit načítání nakonfigurováním těchto dvou CSWPs použití mezipaměti můžete nejspíš mít.

Dotazy v webovou část vyhledávání obsahu 3 a 4 není nakonfigurován Zobrazit různé výsledky k jednotlivým uživatelům.

Webovou část vyhledávání obsahu 3 znázorňuje jednu sadu výsledků lidem, které pracují ve oddělení HR a jinou sadu výsledků lidem, které pracují ve prodejů oddělení. Ve většině případů můžete vytvořit stránku zrychlit načítání pomocí ukládání do mezipaměti v této webové části. Ale pokud máte hodně malá oddělení se jenom několik zaměstnanci v každé oddělení, počet výsledků hledání, které budete uložené v mezipaměti může přetížení mezipaměti a skutečně zvýšit času načtení stránky.

4 webovou část vyhledávání obsahu zobrazují které dokumenty, které přihlášený uživatel má pracovali naposledy. Nepoužívejte ukládání do mezipaměti v této webové části. Protože dotaz je přizpůsobených jednotlivým uživatelům, všechny jednotlivé výsledky hledání uložené v mezipaměti. To bude přetížení mezipaměti a můžete zvýšit času načtení stránky.

Jak ukládání do mezipaměti někomu zrychlit načítání webové stránky?

Nejdřív se podíváme se na způsobu zobrazení výsledků hledání v obsahu vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) bez ukládání do mezipaměti:

 1. Uživatel přejde na stránku, která má webovou část vyhledávání obsahu.

 2. Dotaz ve webové části vyhledávání obsahu se neodesílají do indexu vyhledávání.

 3. Hledání najde výsledků do indexu vyhledávání a odstraní žádné výsledky hledání, které uživatelé ve skupině zabezpečení přiřazené AD nejsou povolené zobrazíte.

 4. Výsledky hledání jsou odeslány z indexu vyhledávací webové části vyhledávání obsahu, které uživateli se zobrazí výsledky.

 5. Druhý uživatel přejde na stejné stránce a obnovitelné kroků 2 až 4.

Způsob zobrazení výsledků v webovou část vyhledávání obsahu bez funkci ukládání do mezipaměti

Teď Pojďme se podívat na způsob zobrazení výsledků v obsahu vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) s ukládání do mezipaměti:

 1. Uživatel přejde na stránku, která má webovou část vyhledávání obsahu.

 2. Skupinu zabezpečení AD, například Všichni kromě externích uživatelů, se přiřadí ve webové části vyhledávání obsahu. V tomto příkladě se předpokládá, že uživatel návštěvníkům stránky patří přiřazené skupiny zabezpečení AD.

 3. Kombinované dotaz a přiřazenou skupinu zabezpečení AD ve webové části vyhledávání obsahu a nejdřív vyhledá odpovídající dotazu a zabezpečení skupinu v mezipaměti. Pokud nenalezne odpovídající výsledky v mezipaměti, dotaz se neodesílají do indexu vyhledávání.

 4. Hledání najde výsledků do indexu vyhledávání a odstraní všechny výsledky, které uživatelé ve skupině zabezpečení přiřazené AD nejsou povolené zobrazíte.

 5. Výsledek hledání se pošle z indexu vyhledávání do mezipaměti, kde je uložena (výsledek 1).

 6. Ve výsledcích hledání pochází z mezipaměti do webové části vyhledávání obsahu, které uživateli se zobrazí výsledek.

 7. Druhý uživatel přejde na stejné stránce. Druhý uživatel patří do stejné skupiny zabezpečení AD jako první uživatele.

 8. Hledání vyhledá existující výsledky hledání pro kombinací dotaz a skupiny zabezpečení AD v mezipaměti.

 9. Ve výsledcích hledání pochází z mezipaměti pro webovou část vyhledávání obsahu, které uživatelé uvidí výsledek.

Způsob zobrazení výsledků vyhledávání pomocí funkce ukládání do mezipaměti

Protože je rychlejší vyhledat výsledky hledání v mezipaměti než v indexu vyhledávání, rychleji načtení stránky.

Důležité informace: Mezipaměť platnost vyprší po 15 minut. Je naplnit první uživatel, který odkazuje na stránku po uplynutí mezipaměti, může být delší první uživateli, který znovu naplní mezipaměti po vypršení času načtení stránky.

Řešení potíží: nově přidaný obsah nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání

Obsah vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) zobrazuje výsledky hledání z obsahu, který byl procházených a přidávají do indexu vyhledávání. Při konfiguraci webové části vyhledávání obsahu použití mezipaměti obsahuje odpovídající výsledky z mezipaměti a ne z indexu vyhledávání. Výsledky hledání, taky výsledky hledání prázdné, jsou uložené v mezipaměti pro než 15 minut před vypršením platnosti mezipaměti.

Při hledání pro nově přidaný obsah před obsah byl procházených a součástí indexu vyhledávání, mezipaměti bude obsahovat prázdné hledání výsledek dotazu tak, aby vyprší jejich platnost mezipaměti a obsah se nezobrazí ve výsledcích vyhledávání.

Pokud nově přidaný obsah nezobrazuje ve webové části vyhledávání obsahu:

 1. Ujistěte se, že obsah procházených a přidávají do indexu vyhledávání. Vyhledávat obsah vyhledávacího pole, nebo webovou část vyhledávání obsahu, který nepoužívá ukládání do mezipaměti, dokud nenajdete obsah.

 2. Počkejte aspoň 15 minut chcete, aby mezipaměť webovou část vyhledávání obsahu vypršení platnosti a zkuste to znovu.

 3. Pokud nevidíte žádné výsledky, zkontrolujte, že jste členem skupiny zabezpečení AD přiřazené k webové části vyhledávání obsahu. Pokud si nejste členem skupiny zabezpečení AD, neuvidíte žádné výsledky hledání.

Poznámka: SharePoint Online automaticky procházení a přidá nový obsah do indexu vyhledávání plánované intervalech, ale můžete taky ručně požádat o procházení a přeindexování nějaký web, knihovnu nebo seznam.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×