Vytvoření sloupce v sharepointovém seznamu nebo knihovně

Vytvoření sloupce v sharepointovém seznamu nebo knihovně

SharePoint sloupce vám pomůžou seskupit, kategorizovat a sledovat informace v seznamu nebo knihovně. Mezi typy sloupců patří jeden řádek textu, rozevírací seznam možností, číslo, které je počítané z jiných sloupců, a sloupec, který umožňuje vybrat jméno osoby.

Přidání sloupce do SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019 seznamu nebo knihovny

Většinu typů sloupců lze přidat bez opuštění seznamu nebo knihovny.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve které chcete vytvořit sloupec.

 2. Vyberte + Přidat sloupec nebo + vpravo od názvu posledního sloupce v horní části seznamu nebo knihovny.

  Poznámka: Vypadá SharePoint obrazovka jinak než v těchto příkladech? Správce může mít klasické prostředí nastavené v seznamu nebo knihovně dokumentů nebo používáte starší verzi SharePoint Server. Pokud ano, klikněte na kartu verze SharePoint Server 2016. Zjistěte , jakou verzi SharePointu používám?

 3. V rozevírací nabídce zvolte požadovaný typ sloupce.

 4. Na panelu vytvořit sloupec zadejte název nebo záhlaví sloupce do pole název .

  Panel vytvořit sloupec
 5. Zadejte další požadované informace. Počet polí se bude lišit podle zvoleného typu sloupce. Výše uvedený příklad je pro pole typu číslo.

 6. Klikněte na Uložit.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde chcete vytvořit sloupec.

 2. V zobrazení seznamu nebo knihovny, kde chcete přidat sloupec, v zobrazení všechny položky nebo všechny dokumenty , vyberte Přidat sloupec Ikona Přidat sloupec na konci řádku záhlaví a pak vyberte Další....

 3. V části název a typ zadejte název sloupce do pole název sloupce .

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

 4. V části typ informací v tomto sloupcivyberte typ informací, které chcete ve sloupci zobrazit. Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 5. V části Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům pomůže pochopit účel sloupce a jaká data by měla obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na typu vybraného sloupce se může v části Další nastavení sloupců zobrazit další možnosti. Vyberte další nastavení, která chcete použít. Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. Chcete-li zajistit, aby položka sloupce odpovídala očekávání, můžete přidat ověření. Kliknutím na ověření sloupce rozbalte oddíl a zadejte vzorec , který chcete použít k ověření dat. Přidejte uživatelskou zprávu s popisem toho, jak mají platná data vypadat, aby uživatelé zadávali platná data. Informace o syntaxi validace a vzorce najdete v tématu Příklady běžných vzorců v seznamech SharePointu.

  Dialogové okno ověření sloupce s poli vyplněnými ukázkovými daty

  Oddíl ověření sloupce není k dispozici pro všechny typy sloupců.

 7. Kliknutím na OK uložte.

 1. Na domovské stránce vyberte nastavení Tlačítko nastavení ze SharePointu Online klikněte na Nastavení webu. Pokud se Nastavení webunezobrazuje, klikněte na informace o webu a pak na Zobrazit všechna nastavení webu. Některé stránky můžou vyžadovat, abyste vybrali obsah webua pak Nastavení webu.

 2. Na stránce nastavení webu v části Galerie návrhůvyberte sloupce webu.

  Možnost sloupec webu na stránce nastavení webu
 3. Na stránce sloupce webu vyberte vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte požadovaný název do pole název sloupce .

 5. Ve sloupci vyberte typ informací, které chcete uložit.

  Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do které chcete nový sloupec webu uložit, nebo vytvořte novou skupinu, do které chcete sloupec Uložit.

  Seznam existujících skupin se může lišit podle verze SharePoint a které skupiny byly přidané.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte další požadované nastavení sloupců. Možnosti dostupné v této části se liší v závislosti na typu sloupce, který jste vybrali v části název a typ .

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 8. Vyberte OK.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve které chcete vytvořit sloupec.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazuje na stránce, vyberte nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví >obsah webua pak vyberte název seznamu nebo knihovny.

 2. Vyberte nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví nastavení seznamu nebo knihovny.

  Nabídka nastavení s vybranou položkou nastavení knihovny
 3. Na stránce Nastavení se posuňte dolů na oddíl sloupce a pak vyberte Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup odkazu přidat existující sloupec na stránce nastavení
 4. Na stránce Přidat sloupce ze sloupců webu vyberte v části Vybrat sloupce v rozevíracím seznamu Vybrat sloupce webu možnost Skupina sloupců webu, kterou chcete vybrat.

  Stránka Přidat existující sloupec se 3 vybranými možnostmi

  Když v seznamu vyberete skupinu sloupců, zobrazí se v seznamu Dostupné sloupce webu dostupné sloupce webu.

  Poznámka: Seznam dostupných sloupců webu je výchozí pro všechny skupiny, ale počet polí můžete zúžit výběrem skupin, které můžou obsahovat, co hledáte. Například základní sloupce dokumentů nebo vlastní sloupce.

 5. Vyberte sloupce webu, které chcete přidat, a klikněte na Přidat. Sloupce se zobrazí v seznamu sloupce k přidání . Pokud chcete přidat sloupec do výchozího zobrazení, které uživatelé na vašem webu automaticky uvidí, když poprvé otevřou seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení . Některé seznamy, jako je seznam úkolů, mají taky možnost Přidat do všech typů obsahu, které jsou ve výchozím nastavení vybrané. Pokud chcete přidat sloupec do všech typů obsahu, zaškrtněte políčko Přidat do všech typů obsahu .

  V závislosti na seznamu nebo knihovně typů můžou existovat další nastavení v části Možnosti . Vyberte další požadované možnosti.

 6. Kliknutím na OK uložte.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013 seznamu nebo knihovny

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na stránce nebo na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí na stránce, klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna .

  Karta knihovna a procházet na pásu karet
 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na vytvořit sloupec.

  Odkaz vytvořit sloupec v knihovně SharePointu Online
 4. V části název a typ zadejte název sloupce do pole název sloupce .

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

 5. V části typ informací v tomto sloupcivyberte typ informací, které chcete ve sloupci zobrazit. Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. V části Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům pomůže pochopit účel sloupce a jaká data by měla obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na typu vybraného sloupce se může v části Další nastavení sloupců zobrazit další možnosti. Vyberte další nastavení, která chcete použít. Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 7. Chcete-li zajistit, aby položka sloupce odpovídala očekávání, můžete přidat ověření. Kliknutím na ověření sloupce rozbalte oddíl a zadejte vzorec , který chcete použít k ověření dat. Přidejte uživatelskou zprávu s popisem toho, jak mají platná data vypadat, aby uživatelé zadávali platná data. Informace o syntaxi validace a vzorce najdete v tématu Příklady běžných vzorců v seznamech SharePointu.

  Dialogové okno ověření sloupce s poli vyplněnými ukázkovými daty

  Oddíl ověření sloupce není k dispozici pro všechny typy sloupců.

 8. Kliknutím na OK uložte.

 1. Na domovské stránce portálu klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom na Nastavení webu.

 2. Na stránce nastavení webu klikněte v části Galerie návrhůna sloupce webu.

  Možnost sloupec webu na stránce nastavení webu
 3. Na stránce sloupce webu klikněte na vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte požadovaný název do pole název sloupce .

 5. Ve sloupci vyberte typ informací, které chcete uložit.

  Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do které chcete nový sloupec webu uložit, nebo vytvořte novou skupinu, do které chcete sloupec Uložit.

  Seznam existujících skupin se může lišit podle verze SharePoint a které skupiny byly přidané.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte další požadované nastavení sloupců. Možnosti dostupné v této části se liší v závislosti na typu sloupce, který jste vybrali v části název a typ .

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 8. Klikněte na OK.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na stránce nebo na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí na stránce, klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

  Stránka obsah webu s vybraným seznamem
 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna .

  Karta seznam vybraná na pásu karet
 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Tlačítka nastavení knihovny SharePointu na pásu karet

 4. Na stránce Nastavení se posuňte dolů na oddíl sloupce a pak klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup odkazu přidat existující sloupec na stránce nastavení
 5. Na stránce Přidat sloupce ze sloupců webu vyberte v části Vybrat sloupce v rozevíracím seznamu Vybrat sloupce webu možnost Skupina sloupců webu, kterou chcete vybrat.

  Stránka Přidat existující sloupec se 3 vybranými možnostmi

  Poznámka: Seznam dostupných sloupců webu je výchozí pro všechny skupiny, ale počet polí můžete zúžit výběrem skupin, které můžou obsahovat, co hledáte. Například základní sloupce dokumentů nebo vlastní sloupce.

  Když v seznamu vyberete skupinu sloupců, zobrazí se v seznamu Dostupné sloupce webu dostupné sloupce webu.

  Přidat sloupce ze sloupců webu

 6. Vyberte sloupce webu, které chcete přidat, a klikněte na Přidat. Sloupce se zobrazí v seznamu sloupce k přidání . Pokud chcete přidat sloupec do výchozího zobrazení, které uživatelé na vašem webu automaticky uvidí, když poprvé otevřou seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení . Některé seznamy, jako je seznam úkolů, mají taky možnost Přidat do všech typů obsahu, které jsou ve výchozím nastavení vybrané. Pokud chcete přidat sloupec do všech typů obsahu, zaškrtněte políčko Přidat do všech typů obsahu .

  V závislosti na seznamu nebo knihovně typů můžou existovat další nastavení v části Možnosti . Vyberte další požadované možnosti.

 7. Kliknutím na OK uložte.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2010 seznamu nebo knihovně

Následující postup začíná na stránce seznamu nebo knihovny, do které chcete přidat sloupec.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění. Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna . Název karty se smí lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud je seznam například kalendář, název záložky je kalendář.

 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na vytvořit sloupec.

 4. V dialogovém okně vytvořit seznam

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

  1. V části název a typ zadejte název sloupce do pole název sloupce .

  2. V části typ informací v tomto sloupcivyberte typ informací, které chcete ve sloupci zobrazit. Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

  Poznámka: V závislosti na typu sloupce, který vyberete, možná nemůžete po vytvoření změnit typ sloupce.

 5. V části Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům pomůže pochopit účel sloupce a jaká data by měla obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na typu vybraného sloupce se může v části Další nastavení sloupců zobrazit další možnosti. Vyberte další nastavení, která chcete použít.

 6. Pokud chcete přidat sloupec do výchozího zobrazení, které uživatelé na vašem webu automaticky uvidí, když poprvé otevřou seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení .

  Pokud chcete, aby data ve sloupci byla ověřená, zadejte v části ověření sloupcevzorec , který chcete použít k ověření dat, a zadejte zprávu uživatele , kterou chcete, aby uživatelé mohli zadávat platná data. Oddíl ověření sloupce není k dispozici pro všechny typy sloupců.

 7. Klikněte na OK.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu a potom na Nastavení webu.

  Nastavení webu v nabídce Akce webu
 2. Na stránce nastavení webu v části Galerieklikněte na sloupce webu.

  Možnost sloupec webu na stránce nastavení webu
 3. Na stránce sloupce webu klikněte na vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte požadovaný název do pole název sloupce .

 5. Ve sloupci vyberte typ informací, které chcete uložit.

  Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do které chcete nový sloupec webu uložit, nebo vytvořte novou skupinu, do které chcete sloupec Uložit.

  Seznam existujících skupin se může lišit podle verze serveru SharePoint a které skupiny byly přidané.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte další požadované nastavení sloupců. Možnosti dostupné v této části se liší v závislosti na typu sloupce, který jste vybrali v části název a typ .

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 8. Klikněte na OK.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna . Název karty se smí lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud je seznam například kalendář, název záložky je kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení seznamu

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny se posuňte dolů do části sloupce a klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup odkazu přidat existující sloupec na stránce nastavení
 5. Na stránce sloupce ze sloupců webu vyberte v části Vybrat sloupce sloupec v seznamu Dostupné sloupce webu a klikněte na Přidat.

  Když vyberete sloupec v seznamu Dostupné sloupce webu, skupina, ve které je sloupec, a zobrazí se popis, pokud je dostupný.

  Přidání sloupce webu

  Poznámka: Seznam dostupných sloupců webu je výchozí pro všechny skupiny, ale počet polí můžete zúžit výběrem skupin, které můžou obsahovat, co hledáte. Například základní sloupce dokumentů nebo vlastní sloupce.

 6. Pokud chcete přidat sloupec do výchozího zobrazení, které uživatelé na vašem webu automaticky uvidí, když poprvé otevřou seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení .

  V závislosti na seznamu nebo knihovně typů můžou existovat další nastavení v části Možnosti . Vyberte další požadované možnosti.

 7. Klikněte na OK.

Můžete změnit nastavení sloupce, například název sloupce. V závislosti na typu sloupce a typu seznamu můžete provádět další změny, třeba množství textu, který může uživatel zadat. Aplikace, jako je SharePoint Designer 2010, poskytují ještě další možnosti pro změnu sloupců, jako je například určení šířky sloupce.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna . Název karty se smí lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud je seznam například kalendář, název záložky je kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení seznamu

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte v části sloupce na název sloupce, který chcete změnit.

  Oddíl Sloupce v nastavení seznamu

 5. Změňte požadovaná nastavení a klikněte na OK.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2007 seznamu nebo knihovně

Poznámka: Následující postup začíná na stránce seznamu nebo knihovny, do které chcete přidat sloupec. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění. Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění. Pokud tam seznam nebo knihovna není, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

  Nabídka Akce webu se zvýrazněnou možností zobrazit veškerý obsah webu
 2. V nabídce nastavení Settings menu klikněte na vytvořit sloupec.

 3. V části název a typ zadejte požadovaný název do pole název sloupce .

  Do pole název zadejte název sloupce
 4. V části typ informací v tomto sloupcivyberte typ informací, které chcete ve sloupci zobrazit. Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 5. V části Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům pomůže pochopit účel sloupce a jaká data by měla obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  Přidání dalších nastavení na stránce vytvořit sloupec
 6. V závislosti na typu vybraného sloupce se může v části Další nastavení sloupců zobrazit další možnosti. Vyberte další nastavení, která chcete použít.

 7. Pokud chcete přidat sloupec do výchozího zobrazení, které uživatelé na vašem webu automaticky uvidí, když poprvé otevřou seznam nebo knihovnu, klikněte na Přidat do výchozího zobrazení.

 8. Klikněte na OK.

Můžete změnit nastavení sloupce, například název sloupce. V závislosti na typu sloupce a typu seznamu můžete provádět další změny, například množství textu, který může uživatel zadat.

 1. Pokud seznam nebo knihovna ještě nejsou otevřené, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V nabídce nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo na požadovanou možnost nastavení.

  • Na webu s blogem v části odkazy pro správcezobrazte seznam příspěvky kliknutím na Spravovat příspěvky . V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V části sloupceklikněte na název sloupce, který chcete změnit.

 4. Změňte požadovaná nastavení a klikněte na OK.

Poznámka: Můžete určit, že sloupec je indexovaný, což může urychlit přepínání zobrazení seznamů nebo knihoven, které se nacházejí v několika složkách. Pokud chcete zobrazit nastavení seznamu nebo knihovny, klikněte na hlavní stránce pro přizpůsobení nastavení na indexované sloupce. Vyberte sloupec, který chcete indexovat, a klikněte na OK. Další informace o indexech najdete v tématu Správa rozsáhlých seznamů a knihoven na SharePointu.

Sloupec webu je opakovaně použitelná definice sloupce nebo šablona, kterou můžete přiřadit více seznamům na více SharePoint ch webů. Sloupce webu jsou užitečné, pokud chce vaše organizace určit některé konzistentní nastavení mezi seznamy a knihovnami. Nastavení můžete sdílet mezi více seznamy a knihovnami, abyste je nemuseli pokaždé znovu vytvářet.

 1. Na domovské stránce portálu klikněte na Akce webu, přejděte na Nastavení webua potom klikněte na změnit všechna nastavení webu.

  Možnost změnit všechna nastavení webu v části Nastavení webu
 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerieklikněte na sloupce webu.

 3. Na stránce Galerie sloupců webu klikněte na vytvořit.

 4. V části název a typ zadejte požadovaný název do pole název sloupce .

  Do pole název zadejte název sloupce
 5. V části typ informací v tomto sloupcivyberte typ informací, které chcete ve sloupci zobrazit.

  Další informace o typech sloupců najdete v tématu typy sloupců a možnosti.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do které chcete nový sloupec webu uložit, nebo vytvořte novou skupinu, do které chcete sloupec Uložit.

  Seznam existujících skupin se může lišit podle verze SharePoint a které skupiny byly přidané.

  Následující tabulka popisuje skupiny, které jsou ve výchozím nastavení k dispozici.

  Vyberte tuto možnost

  Pokud chcete zobrazit tento

  Základní sloupce

  Sloupce, které jsou užitečné v mnoha typech seznamů nebo knihoven

  Základní sloupce kontaktů a kalendáře

  Sloupce, které jsou užitečné v seznamech kontaktů a kalendářů Tyto sloupce se obvykle používají k synchronizaci metadat z klientských programů pro kontakty a kalendář, jako je Microsoft Outlook.

  Základní sloupce dokumentů

  Standardní sloupce dokumentu ze sady Microsoft Office Core a sady Dublin Core metadata set.

  Základní sloupce úkolů a problémů

  Sloupce, které jsou užitečné v seznamech úkolů a problémů Tyto sloupce se obvykle používají k synchronizaci metadat z klientských úkolů a problémů, jako je Office Outlook.

  Vlastní sloupce

  Sloupce, které přidáte k účelu seznamu nebo knihovny.

  Rozšířené sloupce

  Sada sloupců pro zvláštní účely

  Klíčové ukazatele výkonu

  Sloupce, které jsou užitečné pro zobrazení dat klíčových ukazatelů výkonu.

  Sloupce rozložení stránky

  Sloupce, které jsou užitečné pro informace o rozložení stránky

  Sloupce publikování

  Sloupce, které jsou užitečné pro informace o publikování.

  Sestavy

  Sloupce, které jsou užitečné pro vytváření sestav.

 7. V části Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům pomůže pochopit účel sloupce a jaká data by měla obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  Přidání dalších nastavení na stránce vytvořit sloupec
 8. V závislosti na typu vybraného sloupce se může v části Další nastavení sloupců zobrazit další možnosti. Vyberte další nastavení, která chcete použít.

 9. Klikněte na OK.

Další možnost, kterou můžete s sloupci

Dejte nám vědět.

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím na konci této stránky vědět. Řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Pokud jste tady z hledání a nedostali jsme informace, které jste chtěli, dejte nám vědět, co jste hledali. Uveďte SharePoint, operační systém a verze prohlížečů. Na základě vaší zpětné vazby znovu tyto postupy prověříme a článek aktualizujeme.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×