Vytvoření sloupce spravovaných metadat

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Sloupec spravovaných metadat je nový typ sloupce, který lze přidat do seznamů, knihoven nebo typů obsahu umožňuje uživatelům webu vyberte hodnoty ze sady termínů konkrétní spravovaných termínů a použijte tyto hodnoty jejich obsah. Můžete vytvořit a nakonfigurovat sloupce spravovaných metadat přiřadit existující sady termínů nebo termínu, nebo můžete vytvořit nové sady termínů speciálně pro sloupce spravovaných metadat.

V tomto článku

Výhody používání sloupce spravovaných metadat

Automatickým dokončováním, odstraňování mnohoznačností popisy synonym

Výběr stromu

Vytvoření sloupce spravovaných metadat, která odpovídá existující sady termínů nebo termínu

Vytvoření nového sloupce spravovaných metadat s nové sady termínů

Vytváření a konfigurace nové sady termínů

Související úkoly

Výhody používání sloupce spravovaných metadat

Spravovaná Metadata sloupců podporovat konzistentní používání metadat na webech, protože poskytují uživatelům seznam podmínek, které můžete použít k jejich obsahu. Tyto termíny pocházet ze sady termínů, které spravuje centrálně v nástroji správy úložiště termínů Správce úložiště termínů nebo ostatní uživatelé s oprávněním ke správě termínů.

Protože se při aktualizacích tuto sadu termínů a spravovaných odděleně od sloupců, vlastní, je potřeba aktualizovat sloupci (nebo všechny typy obsahu, seznamů nebo knihoven přidružen) s podmínkami nastavení aktualizace dostupná uživatelům. Při každé aktualizaci svázané konkrétní sloupce spravovaných metadat je sada termínů aktualizované podmínky budou automaticky k dispozici uživatelům ať tohoto sloupce spravovaných metadat je k dispozici. Díky sloupce spravovaných metadat velmi liší od volba sloupec, který by potřeba aktualizovat pokaždé, když jste chtěli změnit seznam volba hodnot, které by mohly vybrat uživatele.

Spravovaných metadat sloupce taky mít několik jedinečné funkce a vlastnosti, které pomáhají uživatelům vybrat a použít termíny k obsahu, jako je podpora "automatickým dokončováním," i podpory pro odstraňování mnohoznačností podmínky, popis, synonyma a vícejazyčné hodnot.

Automatickým dokončováním, odstraňování mnohoznačností popisy synonym

Když uživatele, nebude zahájen zadáváním hodnoty do pole spravovaná Metadata, zobrazí všechny podmínky přidružené termínu nastavení, které začínají znaky uživatel zadal. Název sady termínů a termínů umístění v hierarchii může být zadána spolu s samotného výrazu, který může pomoci, že uživatelé vyberte odpovídající termín.

Jakmile začnete zadávat hodnotu, zobrazí se návrhy termínů.

Uživatele můžete ukazatel jejich navržených termínů zobrazíte popisný text pomůžou odpovídající rozhodovat.

Vysvětlující text usnadní uživatelům vybrat správný termín.

Pokud zadali synonyma pro termínu uživatelé mohou zadat můžou být a přiřadíte správný termín.

Výběr stromu

Aktualizace uživatelů sloupce spravovaných metadat, můžete zadat hodnotu, která se má nebo klepne na ikonu značky, která se zobrazí vedle pole spravovaných metadat spusťte dialogové okno Výběr termín, který jim umožní anonymní vyberte hodnotu z hierarchie termínu s Typ efektu. To je užitečné pro uživatele, kteří se seznámíte s termíny, které jsou k dispozici. Pokud sada termínů byla konfigurované jako otevřené a sloupce spravovaných metadat pro něj povoluje vyplňované hodnoty, uživatelé mohou mít možnost Přidat nový termín do sady termínů. Nebo jednoduše mohou mít možnost dojmy Podělte na určené kontakt pro sady termínů.

Spravované termíny lze vybrat ze stromového ovládacího prvku.

Vytvoření sloupce spravovaných metadat, která odpovídá existující sady termínů nebo termínu

Je možné namapovat sloupce spravovaných metadat do sady termínů a jednotlivých veličin, která představuje podmnožinu sadu termínů, (něco, co může být užitečné pro sady termínů hierarchické). Pokud sloupec namapovat na sadu termínů, tak se zobrazí všechny dostupné termíny v této sadě termínů. Pokud sloupec namapovat na jednotlivých veličin v rámci sady termínů, pak sloupci zobrazí v hierarchii tento výraz a všechny podmínky pod ním.

Můžete vytvořit sloupec spravovaných metadat, který odpovídá existující sady termínů nebo termín na jakékoliv úrovni na webu (například sloupce webu, nebo jako sloupec místní pro konkrétní seznam nebo knihovnu). Ale pokud budete potřebovat spravovaných metadat sloupec, který má být opakovaně použitelný a obecně užitečné pro ostatní kdo může vytvářet nové typy obsahu webu nebo konfigurace seznamů a knihoven, pak můžete vytvořit jako sloupce webu. Jak a kam vytvoříte spravovaná Metadata sloupců by měl rozdělen do celou organizaci plánování pro spravovaná metadata, typy obsahu, správy dokumentů a webů zásady správného řízení.

Musí být správce kolekce webů k vytváření a konfigurace sloupců webu. Musí mít úroveň oprávnění Spravovat seznamy vytvořit sloupcích pro seznamy nebo knihovny. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

Pokud chcete vytvořit nový sloupec webu spravovaná Metadata, která odpovídá existující sady termínů, postupujte takto:

Pokud chcete vytvořit nový sloupec spravovaných metadat pro seznam nebo knihovnu, která odpovídá existující sady termínů, postupujte takto:

 1. Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví nebo v nabídce Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Galerie návrhů webových stránek nebo Galerie na sloupce webu.

 3. Do sloupce webu klikněte na vytvořit.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit nový sloupec spravovaných metadat.

 2. Na pásu karet klikněte podle potřeby na kartě Seznam nebo Knihovna na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 3. V části Sloupce klikněte na možnost Vytvořit sloupec.

 1. Na Nový sloupec webu nebo Vytvořit sloupec stránce (podle toho, jaký typ sloupce vytváříte) v oddílu název a typ zadejte jméno, které chcete sloupec mít.

 2. V části typ informací v tomto sloupci klikněte na Spravovaných metadat.

 3. V části Skupina vyberte nebo vytvořte skupiny, do kterého chcete uspořádat sloupci.

 4. V části Další nastavení sloupců zadejte popis a určete, zda má být vyžadovat, aby uživatelé zadejte hodnotu pro tento sloupec. Můžete taky určit, jestli chcete vynutit jedinečné hodnoty ve sloupci.

 5. Chcete-li přidat sloupce do seznamu nebo knihovny, pak můžete určit, jestli chcete přidat nový sloupec spravovaných metadat pro všechny typy obsahu pro seznam nebo knihovnu (je-li více typů obsahu jsou povoleny knihovny). Můžete taky určit, jestli chcete přidat tento sloupec výchozího zobrazení pro seznam nebo knihovnu.

 6. V části pole s více hodnotou určete, jestli chcete povolit více hodnot ve sloupci. Pokud povolíte více hodnot, nebudou uživatelé moct řadit data podle tohoto sloupce v zobrazení seznamu.

 7. V části Formát zobrazení určete, zda má sloupec zobrazovat jenom popisek termínu nebo termín a jeho úplná cesta v hierarchii termín.
  Může být užitečné zobrazíte úplnou hierarchickou cestou v situacích, kdy kontextu termínu samotné může být nesrozumitelné.

 8. V části Nastavení sady termínů vyberte použití spravované sady termínů a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Vyhledejte sadu termínů, který obsahuje termíny, které chcete použít, zadejte název termínu a klikněte na tlačítko Najít. Můžete vybrat sadu termínů nebo termín, který chcete z pole výsledky, které se zobrazí v poli. Pokud chcete hledat znovu, klikněte na tlačítko Obnovit.

  • Procházením vyhledejte sady termínů nebo termín, který chcete propojit tento sloupec, klikněte na šipku vlevo od aplikace služba spravovaných metadat, která se zobrazí v poli se rozbalí a vyhledejte požadovanou sadu termínů. Dál tyto uzly rozbalte, dokud nenajdete sadu termínů nebo termín, který chcete. Klikněte na a vyberte sadu termínů nebo termín.

 9. V části Povolit vyplňované určete, jestli chcete umožnit uživatelům přidávat nové hodnot do sady termínů. Pokud je zavřený sadu termínů, který vyberete, nebude moct povolit Fill-in.

 10. V části Výchozí hodnoty můžete volitelně zadejte termín, který chcete použít jako výchozí hodnotu pro sloupec. Můžete zadat výraz nebo můžete kliknout na ikonu značky k procházení termínu pomocí dialogového okna Výběr termínu.

 11. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Vytvoření nového sloupce spravovaných metadat s nové sady termínů

Pokud není existující sady termínů, který chcete použít, můžete taky vytvořit nové sady termínů pro nové sloupce spravovaných metadat. Sadu termínů, které vytvoříte budou sady termínů "místní", který jde použít pouze v rámci kolekce webů kterém ho vytvoříte. Všechny termíny, které přidáte do místní termínu sady nebudou nabízeny jako návrhy ve sloupcích Podniková klíčová slova (na rozdíl od termíny do sady termínů globální).

Musí být správce kolekce webů k vytváření a konfigurace sloupců webu. Musí mít úroveň oprávnění Spravovat seznamy vytvořit sloupcích pro seznamy nebo knihovny. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

Pokud chcete vytvořit nový sloupec webu spravovaná Metadata, která odpovídá existující sady termínů, postupujte takto:

Pokud chcete vytvořit nový sloupec spravovaných metadat pro seznam nebo knihovnu, která odpovídá existující sady termínů, postupujte takto:

 1. Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví nebo v nabídce Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Galerie návrhů webových stránek nebo Galerie na sloupce webu.

 3. Do sloupce webu klikněte na vytvořit.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit nový sloupec spravovaných metadat.

 2. Na pásu karet klikněte podle potřeby na kartě Seznam nebo Knihovna na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 3. V části Sloupce klikněte na možnost Vytvořit sloupec.

 1. Na Nový sloupec webu nebo Vytvořit sloupec stránce (podle toho, jaký typ sloupce vytváříte) v oddílu název a typ zadejte jméno, které chcete sloupec mít.

 2. V části typ informací v tomto sloupci klikněte na Spravovaných metadat.

 3. V části Další nastavení sloupců zadejte popis sloupce a určit, jestli chcete vyžadovat, aby uživatelé zadejte hodnotu pro sloupec. Můžete taky určit, jestli chcete vynutit jedinečné hodnoty ve sloupci.

 4. Chcete-li přidat sloupce do seznamu nebo knihovny, pak taky můžete určit, jestli chcete přidat nový sloupec spravovaných metadat pro všechny typy obsahu pro seznam nebo knihovnu (je-li více typů obsahu jsou povoleny knihovny). Můžete taky určit, jestli chcete přidat tento sloupec výchozího zobrazení pro seznam nebo knihovnu.

 5. V části pole s více hodnotou určete, jestli chcete povolit více hodnot ve sloupci. Pokud povolíte více hodnot, nebudou uživatelé moct řadit data podle tohoto sloupce v zobrazení seznamu.

 6. V části Formát zobrazení určete, zda má sloupec zobrazovat jenom popisek termínu nebo termín a jeho úplná cesta v hierarchii termín.
  Může být užitečné zobrazíte úplnou hierarchickou cestou v situacích, kdy kontextu termínu samotné může být nesrozumitelné.

 7. V části Nastavení sady termínů vyberte Upravit vlastní sadu termínů a potom zadejte popis sady termínů.

 8. Klikněte na Upravit pomocí termínů nastavení správce a po zobrazení výzvy uložte provedené změny kliknutím na tlačítko OK.

 9. Postupujte podle kroků uvedených v části vytvořit a nakonfigurovat nové sady termínů nastavení sady termínů.

Začátek stránky

Vytváření a konfigurace nové sady termínů

 1. V podokně Vlastnosti nástroje správy úložiště termínů zadejte následující informace o nové sadě termínů:

V tomto poli

Postup:

Název sady termínů

Zadejte název sady termínů. Toto pole by měl být už vyplněné název sloupce, ale můžete aktualizovat nebo ho změnit

Popis

Zadejte popis, který uživatelům pomůže pochopit, jak by měly tyto termíny používat.

Vlastník

Pokud chcete vlastníka sadu termínů, do uživateli než budete mít, můžete změnit vlastníka na jinou osobu nebo skupinu. Můžete zadat jenom o jednu úroveň.

Kontakt

Zadejte e-mailovou adresu, pokud chcete, aby uživatelé webu mohli dát zpětnou vazbu termínů, pokud aktualizují hodnotu sloupce spravovaných metadat.

Zúčastněnými stranami

Zadání jmen uživatelů nebo skupin, které má oznamovat před hlavních změn na sadu termínů.

Zásady odeslání

Určete, jestli má být uzavřená nebo otevřená sadu termínů.

Pokud je sada termínů uzavřená, pak uživatelé nové termíny k němu možné přidat Pokud aktualizují hodnotu sloupce spravovaných metadat vázaný na tuto sadu termínů a sady termínů můžete aktualizovat jenom, kteří mají oprávnění k aktualizaci spravovaných metadat. Pokud sada termínů je otevřený, potom uživatele můžete přidat nové termíny do sady termínů Pokud sloupci taky Konfigurace povoluje vyplňované volby.

Pro přidávání značek

Zaškrtněte políčko v sady termínů pro přidávání značek naformátovat podmínek. Zrušte zaškrtnutí políčka tuto sadu termínů nesmí být viditelné pro většinu uživatelů.

Pokud sada termínů je ještě ve vývoji, nebo pokud je v opačném případě připravena k použití, můžete chtít zrušte zaškrtnutí políčka.

 1. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte tyto aktualizované vlastnosti.

 2. Chcete-li přidat termíny k termín nastavení, přejděte na sady termínů ve stromovém zobrazení vlevo, klepněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Vytvořit termín a pak zadejte název pro období.

 3. Do podokna Vlastnosti zadejte následující informace o novém termínu:

V tomto poli:

Postup:

Pro přidávání značek

Zaškrtněte políčko Zpřístupnit tento termínů pro přidávání značek. Pokud zrušte zaškrtnutí políčka Tento výraz bude viditelné, ale zakázané v nástroji značek.

Jazyk

Vyberte jazyk pro tento popisek termínu.

Popis

Zadejte popis, který uživatelům pomůže pochopit, jak mají termín používat, nebo jak ho mají odlišit od podobných termínů.

Výchozí popisek

Zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete použít jako výchozí popisek termínu v tomhle jazyce.

Ostatní štítky

Zadejte libovolnou synonyma pro tento termín. Pokud chcete, aby několik slov nebo slovních spojení se stejným významem považovány za jedinou osobou pro účely Správa metadat, udělejte toto. Pokud chcete přidat víc synonyma, zadejte slovo a stisknutím klávesy ENTER vytvořte další řádky.

Například, pokud vytváříte termínu barvy "modré" a "modré" je výchozí popisek termínu, můžete přidat "azure", "safírová", "indigově modré" a "kobaltu" jako možné synonym.

Člen

Popisuje nadřazené název sady termínů, popis, vlastník a další informace.

 1. Klikněte na Save (Uložit).

 2. Opakujte kroky 3 -5 pro přidávat nové termíny.

 3. Pokud chcete vytvořit podřízené termíny pod podmínky, najeďte myší na jednotlivých veličin pod níž chcete vnořit jiný termín, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Vytvořit termín a zadejte název, který chcete použít pro období.

 4. Opakujte kroky 4 a 5 vlastnosti pro své podřízené termíny (Vyberte termín, který chcete aktualizovat nejdřív).

 5. Ve výchozím nastavení zobrazují termínů v rámci sady termínů v výchozí pořadí řazení pro daný jazyk. Pokud chcete zadat vlastní pořadí řazení tak, aby podmínky zobrazily v konzistentní pořadí, bez ohledu na jazyk nebo změny termínů popisků, můžete to udělat tak, že vyberete sady termínů ve stromovém zobrazení a potom kliknutím na kartu Vlastní řazení na pravé straně. Klikněte na použít vlastní řazení a uspořádání termíny do požadovaného číselném pořadí pomocí seznamu polí.

  začátek stránky

Související úkoly

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×