Vytvoření složky v seznamu SharePointu

Vytvoření složky v seznamu SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vytvoření složky seznam SharePoint při vytváření zobrazení nestačí seskupovat a spravovat obsah.

Vytvoření složky v seznamu je méně běžné než SharePoint knihoven. Na rozdíl od pro knihovnu, složku nelze vytvořit na seznam, dokud se změní na výchozí nastavení. Vlastník seznamu SharePoint nebo uživatelem s oprávněním návrhu můžete povolit zda lze vytvořit nové složky.

Povolit vytvoření složky při máte alespoň na úrovni vlastník nebo návrháře oprávnění, přejděte na Nastavení seznamu > Upřesňující nastavení > složky, vyberte Ano >OK.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Online

K vytvoření složky v seznamech SharePointu Online slouží ve výchozím nastavení příkaz Nová složka. Vlastník seznamu nebo správce se můžou rozhodnout, že příkaz Nová složka nepovolí.

 1. Přejděte na SharePoint web obsahující seznam, ve které chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název tohoto seznamu, který chcete přidat složky, které chcete.

  Poznámka: Na obrazovce vypadá jinak než a používáte SharePoint Online ? Správce může mít SharePoint prostředí klasické nastavení v knihovně dokumentů. Pokud ano, najdete v článku Vytvoření složky klasickém Sharepointu dojít k seznamu.

 3. Na horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko + Nové a z rozevírací nabídky vyberte Složka.

  Rozevírací nabídka + Nový se zvýrazněnou složkou

  Poznámka: Pokud příkaz složky + Nový není zobrazen, možné jej zapnout znovu zapněte s alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola , klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. V části složky klikněte na Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici.

  Poznámka: Změna názvu složky později, klikněte na tři tečky ... a klikněte na tlačítko Upravit. Změňte název složky a klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně Složka zadejte do pole název složky a klikněte na Vytvořit.

  Dialogové okno Složka se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit

  Ke sdílení složky můžete také pozvat ostatní uživatele.

  Další informace najdete v tématu Úprava a Správa oprávnění pro knihovnu nebo seznam SharePoint dalších informací.

Zvažte použití SharePoint   zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud pracujete rozsáhlým seznamem, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Pokud chcete vytvořit zobrazení, najdete v článku Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint klasické prostředí

Vytvoření složky v SharePoint klasické prostředí, postupujte takto

Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Na kartě Knihovna na pásu karet klikněte na Nastavení knihovny a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

 1. Přejděte na sharepointový web se seznamem, do kterého chcete přidat složku.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název tohoto seznamu, který chcete přidat složky, které chcete.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Na kartě seznam na pásu karet klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

  Poznámka: Pokud chcete změnit název složky později, klikněte na tři tečky ... , klikněte na tři tečky ... v dialogovém okně pole a potom klikněte na Přejmenovat. Změňte název složky do pole název a potom klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně vytvořit novou složku zadejte název složky do pole název a potom klikněte na vytvořit.

  Dialogové okno Vytvořit složku v knihovně

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Vlastník seznamu SharePointu nebo uživatel s oprávněním měnit jeho návrh může v upřesňujícím nastavení vybrat, jestli se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na SharePoint web obsahující seznam, ve které chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název tohoto seznamu, který chcete přidat složky, které chcete.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Soubory a ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Na kartě seznam na pásu karet klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole název.

  Dialogové okno Vytvořit složku v knihovně

  V SharePoint Server 2016 můžete volitelně pozvat uživatele k sdílení složky.

 5. Až budete hotovi, klikněte na vytvořit a Uložit.

Poznámky: 

 • Pokud chcete změnit název složky později, klikněte na tři tečky ... , klikněte na tři tečky ... v dialogovém okně pole a potom klikněte na Přejmenovat. Změňte název složky do pole název.

 • Pokud chcete v hierarchii složek rychle přejít o úroveň výš, klikněte na pásu karet na kartu Seznam a pak klikněte na Přejít nahoru.

Zvažte použití SharePoint  zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud pracujete rozsáhlým seznamem, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Informace o vytváření zobrazení naleznete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint 2010

Ve výchozím nastavení se příkaz Nová složka v seznamech nezobrazuje. Vlastník seznamu SharePointu nebo uživatel s oprávněním pro návrh ale můžou v rozšířeném nastavení seznamu vybrat, že se bude příkaz Nová složka zobrazovat.

 1. Přejděte na sharepointový web se seznamem, do kterého chcete přidat složku.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název seznamu nebo klikněte na Akce webu, potom na Zobrazit veškerý obsah webu a v příslušné části seznamu klikněte na název knihovny.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte v části Nástroje seznamu na kartu Položky a potom ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Poznámka: Pokud máte alespoň na úrovni vlastník nebo návrháře oprávnění, můžete zapnout složek pro seznam. Klikněte na seznam na pásu karet > Nastavení seznamu > Upřesňující nastavení. V části zpřístupnit "Nová složka" příkaz?, klikněte na Ano. K tomuto účelu musíte mít alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

Zvažte použití SharePoint   zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud pracujete rozsáhlým seznamem, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace o vytváření zobrazení SharePoint najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Server 2007

Ve výchozím nastavení nabídky Nová složka nezobrazí v seznamech SharePoint Pokud je povoleno vlastníkem seznamu. To je povolena změnou nastavení rozšířeného seznamu.

 1. Pokud seznam SharePointu není otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

 2. V nabídce Nové Nabídka Nový klikněte na Nová složka.

 3. Při pojmenování složky postupujte podle pokynů a pak klikněte na OK.

Zvažte použití SharePoint   zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud pracujete rozsáhlým seznamem, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace o vytváření zobrazení SharePoint najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

Jakou verzi SharePointu používáte?

Pokud nevíte, jakou verzi SharePointu máte, přečtěte si téma Jakou verzi SharePointu používám.

Další témata složek a souborů

Přesunutí nebo zkopírování složky, souboru nebo odkazu v knihovně dokumentů

Jak nahrát soubory do knihovny

Vytvoření složky v knihovně dokumentů SharePointu

Odstranění složky z seznam služby SharePoint

Odstranění souboru, složky nebo odkazu z knihovny dokumentů SharePointu

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Existuje chybějící obsahu? Pokud ano, dejte nám prosím vědět jaký byl chybějící nebo matoucí v dolní části této stránky. Nezapomeňte připsat si verzi SharePoint operačního systému a prohlížeče. Zkontrolujte údaje, přidejte informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders