Vytvoření složky v seznamu SharePointu

Vytvoření složky v seznamu SharePointu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V seznamu SharePointu můžete vytvářet složky, které pomáhají přehledně seskupovat a spravovat obsah. Seskupit můžete třeba skladové položky nebo zaměstnance podle oddělení. Složky můžete přidat do většiny typů seznamů SharePointu.

Vytvoření složky v seznamu je ve výchozím nastavení vypnuté. Vlastník seznamu SharePoint nebo uživatelem s oprávněním návrhu můžete povolit zda lze vytvořit nové složky. Pokud máte alespoň na úrovni vlastník nebo návrháře oprávnění, můžete přejít na Nastavení seznamu > Upřesnit > složek, klikněte na Ano a potom klikněte na OK.

Aktuální informace o 25 lednem 2017 díky zákazníků názoru.

Poznámka: Tyto kroky jsou změněna verzích SharePoint. Pokud svého správce nebo společnost upravila aplikace, nemusí se zobrazit tyto možnosti.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Online

K vytvoření složky v seznamech SharePointu Online slouží ve výchozím nastavení příkaz Nová složka. Vlastník seznamu nebo správce se můžou rozhodnout, že příkaz Nová složka nepovolí.

 1. Přejděte na SharePoint web obsahující seznam, ve které chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název tohoto seznamu, který chcete přidat složky, které chcete.

  Poznámka: Na obrazovce vypadá jinak než a používáte SharePoint Online ? Správce může mít SharePoint prostředí klasické nastavení v knihovně dokumentů. Pokud ano, najdete v článku Vytvoření složky klasickém Sharepointu dojít k seznamu.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko + Nové a z rozevírací nabídky vyberte Složka.

  Rozevírací nabídka + Nový se zvýrazněnou složkou

  Poznámka: Pokud příkaz složky + Nový není zobrazen, možné jej zapnout znovu zapněte s alespoň oprávnění vlastníka nebo designer. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola , klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. V části složky klikněte na Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici.

  Poznámka: Pokud budete chtít později název složky změnit, klikněte na tři tečky ... a pak klikněte na Upravit. Změňte název složky a klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně Složka zadejte do pole název složky a klikněte na Vytvořit.

  Dialogové okno Složka se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit

  Ke sdílení složky můžete také pozvat ostatní uživatele.

  Další informace najdete v tématu Úprava a Správa oprávnění pro knihovnu nebo seznam SharePoint dalších informací.

Místo složek můžete v SharePointu použít zobrazení, která umožňují obsah různě filtrovat, seskupovat a řadit. Pokud máte velký seznam, bude pravděpodobně nejlepší kombinace zobrazení a složek. Pokud chcete vytvářet zobrazení, přečtěte si téma Vytvoření vlastního zobrazení seznamu v SharePointu Online.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint klasické prostředí

Vytvoření složky v SharePoint klasické prostředí, postupujte takto

Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Na kartě Knihovna na pásu karet klikněte na Nastavení knihovny a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

 1. Přejděte na sharepointový web se seznamem, do kterého chcete přidat složku.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název seznamu. Nebo klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Obsah webu a pak klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat složky.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář. Na kartě seznam na pásu karet klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. V části složky zkontrolujte, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici.

  Poznámka: Pokud budete chtít název složky později změnit, klikněte v dialogovém okně na tři tečky ... a pak klikněte na Přejmenovat. V poli Název změňte název složky a pak klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně vytvořit novou složku zadejte název složky do pole název a potom klikněte na vytvořit.

  Dialogové okno Vytvořit složku v knihovně

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Vlastník seznamu SharePointu nebo uživatel s oprávněním měnit jeho návrh může v upřesňujícím nastavení vybrat, jestli se má příkaz Nová složka zobrazit.

 1. Přejděte na SharePoint web obsahující seznam, ve které chcete složku přidat.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název seznamu. Nebo klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Obsah webu a pak klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat složky.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Soubory a ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, můžete ji změnit znovu zapněte Pokud máte alespoň oprávnění vlastníka nebo designer. Na kartě seznam na pásu karet klikněte na Nastavení seznamu a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole název.

  Dialogové okno Vytvořit složku v knihovně

  V SharePoint Server 2016 můžete volitelně pozvat uživatele k sdílení složky.

 5. Až budete hotovi, klikněte na vytvořit a Uložit.

Poznámky: 

 • Pokud budete chtít název složky později změnit, klikněte v dialogovém okně na tři tečky ... a pak klikněte na Přejmenovat. V poli Název můžete změnit název složky.

 • Pokud chcete v hierarchii složek rychle přejít o úroveň výš, klikněte na pásu karet na kartu Seznam a pak klikněte na Přejít nahoru.

Místo složek můžete také použít zobrazení SharePointu, protože v nich můžete obsah různě filtrovat, seskupovat a řadit. Pokud máte velký seznam, bude pravděpodobně nejlepší kombinace zobrazení a složek. Návod na vytváření zobrazení najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint 2010

Ve výchozím nastavení se příkaz Nová složka v seznamech nezobrazuje. Vlastník seznamu SharePointu nebo uživatel s oprávněním pro návrh ale můžou v rozšířeném nastavení seznamu vybrat, že se bude příkaz Nová složka zobrazovat.

 1. Přejděte na sharepointový web se seznamem, do kterého chcete přidat složku.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Akce webu, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a pak ve skupinovém rámečku příslušné části seznamů, klikněte na název knihovny.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte v části Nástroje seznamu na kartu Položky a potom ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Poznámka: Pokud máte alespoň na úrovni vlastník nebo návrháře oprávnění, můžete zapnout složek pro seznam. Na pásu karet klikněte na seznam > Nastavení seznamu > Upřesňující nastavení. V části zpřístupnit "Nová složka" příkaz?, klikněte na Ano. K tomuto účelu musíte mít alespoň oprávnění vlastníka nebo Návrhář.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

Místo složek můžete v SharePointu použít zobrazení, která umožňují obsah různě filtrovat, seskupovat a řadit. Pokud máte velký seznam, bude pravděpodobně nejlepší kombinace zobrazení a složek. Návod na vytváření zobrazení SharePointu najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo odstranění zobrazení.

Vytvoření složky v seznamu SharePoint Server 2007

Ve výchozím nastavení nabídky Nová složka nezobrazí v seznamech SharePoint Pokud je povoleno vlastníkem seznamu. To je povolena změnou nastavení rozšířeného seznamu.

 1. Pokud seznam SharePointu není otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

 2. V nabídce Nové Nabídka Nový klikněte na Nová složka.

 3. Při pojmenování složky postupujte podle pokynů a pak klikněte na OK.

Místo složek můžete v SharePointu použít zobrazení, která umožňují obsah různě filtrovat, seskupovat a řadit. Pokud máte velký seznam, bude pravděpodobně nejlepší kombinace zobrazení a složek. Návod na vytváření zobrazení SharePointu najdete v tématu Vytvoření nebo změna zobrazení.

Jakou verzi SharePointu používáte?

Pokud nevíte, jakou verzi SharePointu máte, přečtěte si téma Jakou verzi SharePointu používám.

Další témata složek a souborů

Přesunutí nebo zkopírování složku, soubor nebo odkaz v knihovně dokumentů

Jak nahrát soubory do knihovny

Vytvoření složky v knihovně dokumentů SharePointu

Odstranění složky ze seznamu SharePointu

Odstranění souboru, složky nebo odkazu z knihovny dokumentů SharePointu

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Existuje chybějící obsahu? Pokud ano, dejte nám prosím vědět jaký byl chybějící nebo matoucí v dolní části této stránky. Nezapomeňte připsat si verzi SharePoint operačního systému a prohlížeče. Zkontrolujte údaje, přidejte informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×