Vytvoření složky v knihovně dokumentů

Vytvoření složky v knihovně dokumentů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vytvoření složky v knihovně dokumentů SharePoint je jedním ze způsobů seskupovat a spravovat soubory. Z vašeho zařízení můžete vytvořit složky, při synchronizaci nebo z panelu s příkazy na webu.

Vytvoření složky ve službě SharePoint

 1. Přejděte na web SharePoint a otevřete knihovnu dokumentů SharePoint, kde chcete vytvořit novou složku.

 2. Na řádku nabídek klikněte na + Nový a potom klikněte na složku.

  Pokud nemáte složky jako jednu z možností v nabídce + Nový, může být vypnutá. Knihovna vlastník nebo uživatelem s oprávněním návrhu můžete nastavit, zda příkaz složky aktivované nebo ne. V tématu Zapnutí složek v Sharepointu online.

  Poznámka: Na obrazovce vypadá jinak než a používáte SharePoint Online nebo? Správce může mít SharePoint prostředí klasické nastavení v knihovně dokumentů. Pokud ano, v tématu Vytvoření složky klasickém Sharepointu dojít knihovny dole.

 3. V dialogovém okně Složka zadejte do pole Název složky požadovaný název nové složky a potom klikněte na Vytvořit.

  Nabídka nový zobrazující možnost nové složky

  Poznámka: Chcete-li změnit název složky novějším, klikněte na tři tečky ... a klikněte na příkaz Přejmenovat. Změna názvu složky v dialogovém okně Přejmenovat a klikněte na tlačítko Uložit. Další informace najdete v tématu přejmenování souboru, složku nebo odkaz v knihovně dokumentů.

  Až budete hotovi, měli byste novou složku uvidět v knihovně dokumentů. Pak do nové složky můžete začít přidávat soubory nebo v ní vytvořit podsložky. Pokud chcete přidat nový soubor, podívejte se na článek Vytvoření nového souboru v knihovně dokumentů. Pokud chcete nahrát existující soubory, podívejte se na článek Nahrání složky nebo souborů do knihovny dokumentů.

  Nová složka knihovny dokumentů

 4. Pokud nevidíte nové složky v knihovně, aktualizujte svůj prohlížeč.

V některých případech zvažte použití zobrazení namísto složky. Soubory v zobrazení můžete filtrovat, seskupené a seřazené. Pokud máte velkou knihovnu, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek.

Zapnutí složek v SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019

Složky jsou ve výchozím, ale pokud jsou vypnout a máte oprávnění, postupujte takto:

 1. Otevřete knihovnu, kde chcete začít přidávat složky.

 2. Klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Nabídka nastavení knihovny s vybraným příkazem nastavení

 3. Klikněte na Upřesnit nastavení.

 4. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

 5. Klikněte na tlačítko OK a přejděte zpátky do knihovny.

Vytvoření složky v knihovně SharePoint klasické prostředí

 1. Přejděte na SharePoint web obsahující knihovnu SharePoint místo, kam chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění otevřela, nebo kliknutím na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název knihovny, kterou chcete přidat složky.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na soubory a ve skupině Nový klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámka: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, budete s příslušná oprávnění pak znovu zapněte. Na kartě Knihovna na pásu karet klikněte na Nastavení knihovny a potom klikněte na Upřesnit nastavení. Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

  Poznámka: Chcete-li změnit název složky později klikněte na tři tečky ... , klikněte na tři tečky ... v dialogovém okně a potom klikněte na Přejmenovat. Změňte název složky do pole název a potom klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně vytvořit složku zadejte název složky do pole název a potom klikněte na vytvořit.

  Dialogové okno Vytvořit složku v knihovně

  Ke sdílení složky můžete také pozvat ostatní uživatele.

  Dialog sdílet klasický režim Sharepointu Online

  Další informace najdete v tématu sdílení souborů nebo složek v Office 365.

V závislosti na vaší situaci zvažte použití zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud máte velkou knihovnu, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace o zobrazeních najdete v tématu Video: vytváření a úpravy veřejných zobrazení seznamu nebo knihovně.

Vytvoření složky v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Ve výchozím nastavení na Nová složka příkaz je povolené v knihovnách dokumentů SharePoint. Knihovna vlastník nebo uživatelem s oprávněním návrhu můžete nastavit, zda příkaz Nová složka aktivované nebo ne.

Knihovny dokumentů SharePoint 2016 se zvýrazněným složky
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu dokumentů SharePoint místo, kam chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění otevřela, nebo kliknutím na nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a klikněte na obsah webu a potom klikněte na název knihovny, kterou chcete přidat složky.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Soubory a ve skupině Nové klikněte na Nová složka.

  Obrázek pásu karet Soubory se zvýrazněnou volbou Nová složka v SharePointu

  Poznámky: Pokud příkaz Nová složka není k dispozici, budete s příslušná oprávnění pak znovu zapněte.

  • Na kartě Knihovna na pásu karet klikněte na Nastavení knihovny a potom klikněte na Upřesnit nastavení.

  • Ujistěte se, že je vybraná možnost Anovytvořit "novou složku" příkaz je k dispozici v části složky.

  • Klikněte na OK.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na Uložit.

  Ke sdílení složky můžete také pozvat ostatní uživatele.

  Dialogové okno sdílet složku nový 2016 služby SharePoint

  Další informace najdete v tématu sdílení dokumentů nebo složek na serveru SharePoint Server

 5. Až to budete mít, klikněte na Vytvořit.

Poznámky: 

 • Chcete-li změnit název složky novějším, klikněte na tři tečky ... , klikněte na tři tečky ... v dialogovém okně pole a potom klikněte na Přejmenovat. Změňte název složky do pole název.

  Pokud nevidíte Přejmenovat, klikněte na Upravit vlastnosti a změňte název pole. Klepněte na tlačítko Uložit po dokončení.

 • Když Pokud chcete rychle přejít na další úroveň v hierarchii složek na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom klikněte na Přejít nahoru.

V závislosti na vaší situaci zvažte použití zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud máte velkou knihovnu, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace o zobrazeních najdete v tématu Video: vytváření a úpravy veřejných zobrazení seznamu nebo knihovně.

Vytvoření složky v SharePoint Server 2010

Příkaz Nová složka se zobrazí v knihovnách dokumentů SharePoint ve výchozím nastavení. Knihovna vlastník nebo uživatelem s oprávněním návrh knihovny můžete nastavit, zda příkaz Nová složka aktivované nebo ne.

Knihovna dokumentů SharePoint 2010 se zvýrazněným složky
 1. Přejděte na web obsahující knihovnu dokumentů SharePoint, u kterého chcete složku přidat.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění otevřela, nebo klikněte na Akce webu klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části příslušných knihoven klikněte na název knihovny.

  Poznámka:  Návrháři mohou vzhled a možnosti navigace webu významně změnit. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet v části Nástroje knihovny klikněte na kartu Dokumenty a potom ve skupině Nový klikněte na Nová složka.

  Pás karet dokumenty Sharepointu 2010 se zvýrazněným nová složka

  Poznámka: Člověk, který vaši knihovnu vytvořil, mohl zadat, že nemá být v knihovně možné složky vytvářet. V takovém případě nebude příkaz Nová složka k dispozici.

 4. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky do pole Název a klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno SharePoint 2010 nová složka.

  Poznámka: Chcete-li změnit název složky později klikněte na šipku dolů na řádku se složkou a potom klikněte na Upravit vlastnosti. Změňte název složky do pole název.

V závislosti na vaší situaci zvažte použití zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud máte velkou knihovnu, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení.

Vytvoření složky v SharePoint Server 2007

Ve výchozím nastavení zobrazí se nabídka Nová složka v knihovnách SharePoint. Vlastník knihovny můžete určit, zda je povolen nabídky Nová složka nebo ne.

 1. Pokud knihovna dokumentů SharePoint není otevřený, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění a otevřete ho.

 2. V nabídce Nový Nabídka Nový a potom klikněte na Nová složka.

 3. Zadejte název složky a klikněte na OK.

V závislosti na vaší situaci zvažte použití zobrazení namísto složky, protože zpřístupnění obsahu pro filtrované, seskupené a řazené několika způsoby. Pokud máte velkou knihovnu, může fungují nejlépe kombinace zobrazení a složek. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení.

Jakou verzi SharePointu používáte?

Pokud nevíte, jakou verzi SharePointu máte, přečtěte si téma Jakou verzi SharePointu používám.

Další témata složek a souborů

Přesunutí nebo zkopírování složky, souboru nebo odkazu v knihovně dokumentů

Odstranění souboru, složky nebo odkazu z knihovny dokumentů SharePointu

Vytvoření složky v sharepointovém seznamu

Odstranění složky ze seznamu SharePointu

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Chybí jeho obsah? Pokud ano, přejděte prosím dejte nám vědět, co je matoucí nebo chybějící v dolní části této stránky. Uveďte svoji verzi SharePoint, OS a prohlížeče. Zkontrolujte údaje, přidejte informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×