Vytvoření seznamu v SharePointu

Vytvořte si SharePoint seznamy, abyste měli přehled o informacích, jako jsou názvy, popisy, lidé a kalendářní data.

Seznamy se sdílí s ostatními členy a návštěvníky webu. Návštěvníci můžou zobrazovat seznamy a položky seznamu a vytvářet ani upravovat seznamy nebo položky seznamů.

Tip: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Vytvoření seznamu na SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019 webu

 1. Vyberte nastavení Ikona Nastavení a pak obsah webu.

 2. Vyberte + Novýa pak seznam.

  Kliknutí na odkaz Nový se zvýrazněnou možností Seznam
 3. Zadejte název seznamu a volitelně i Popis.

  Název se zobrazí v horní části seznamu a může se zobrazit v navigaci webu, aby ho ostatní mohli najít.

 4. Vyberte vytvořit.

 5. Po otevření seznamu můžete kliknutím na + nebo + Přidat sloupec přidat místo pro další typy informací do seznamu.

  Další informace o přidávání sloupců najdete v tématu vytvoření sloupce v seznamu nebo knihovně SharePointu .

Informace o vytvoření seznamu založeného na existujícím seznamu najdete v tématu Vytvoření nového seznamu SharePointu založeného na sloupcích v jiném seznamu.

Kliknutím na nastavení Ikona Nastavení a potom na Nastavení seznamu změníte vlastnosti, odstraníte seznam, přidáte oprávnění, spravovat sloupce a spoustu dalších aktualizací. Další informace najdete v tématu Úprava seznamu .

Nabídka nastavení se zvýrazněným nastavením seznamu

seznamySharePoint Online a SharePoint Server 2019 lze použít pro více než jednoduchý seznam. Můžete si vybrat ze šablon seznamů, jako jsou propojení, kalendář, průzkum, sledování problémů, oznámení a další. Tady je postup, jak vytvořit další typy seznamů.

Obrazovka aplikací, které se mají přidat
 1. Klikněte na nastavení Ikona Nastavení a potom na obsah webu.

 2. Klikněte na + Novýa potom klikněte na aplikace.

  Nabídka Nový Obsahu webu se zvýrazněnou možností Aplikace
 3. Pokud se vám nezobrazuje typ šablony seznamu nebo aplikace, kterou chcete použít, zadejte ji do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se seznam všech šablon seznamů, které se shodují.

  Obrazovka aplikací, které se mají přidat

  Tady jsou některé typy seznamů, které můžete hledat

  • Kalendář

  • Odkazy

  • Oznámení

  • Kontakty

  • Propagované odkazy

  • Úkoly

  • Issue Tracking

  • Vlastní seznam

  • Survey

  V tomto příkladu jsme použili kalendář a zvolili jsme předdefinovanou aplikaci Kalendář pro SharePoint. Můžete se podívat na další kalendáře, které jsou vytvořené ve vaší společnosti nebo nabízené třetí stranou.

 4. Zadejte název aplikace, kterou jste zvolili, například kalendář událostí, červenec nebo kontakty.

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

 5. SharePoint se vrátí na stránku obsah webu . Najděte aplikaci, kterou jste právě vytvořili, v seznamu Obsah webu a otevřete ji. SharePoint vytvoří výchozí verzi aplikace, kalendáře, seznamu úkolů nebo jakékoli vytvořené aplikace.

  Příklad aplikace seznam kalendářů

  Můžete začít zadávat data pomocí + nového úkolu, Upravit tento seznam, Přidatnebo jakýkoli způsob přidání dat do určité aplikace.

  Poznámka: Některé aplikace založené na seznamech se zobrazí jenom v klasickém režimu SharePoint.

V závislosti na typu zvolené aplikace můžete změnit nastavení aplikace pomocí Nastavení seznamu nebo karty seznam a na pásu karet v horní části stránky. Další informace o nastavení najdete v tématu Úprava nastavení seznamu na SharePointu Online .

Vytvoření seznamu v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

 1. Klikněte na nastavení Ikona Nastavení a potom klikněte na Přidat aplikaci.

  Přidání aplikace (seznam, knihovna)
 2. Do vyhledávacího pole zadejte typ požadované šablony seznamu (vlastní, úkol, Kalendář atd.) a klikněte na hledat Ikona lupy ve vyhledávacím poli .

  Hledání seznamu kalendáře se zvýrazněným buildem
 3. Klikněte na aplikaci šablon seznamů , kterou chcete použít.

  Obrazovka aplikací, které se mají přidat
 4. Zadejte název (povinné).

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

  Můžete taky kliknout na Upřesnit možnosti. Rozšířené možnosti umožňují zadat volitelný Popis a další informace podle konkrétní aplikace seznamu.

  Obrazovka nová aplikace s vyplněnými poli
 5. Klikněte na OK.

Přidání seznamu na stránku v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

 1. Na stránce, na kterou chcete přidat seznam nebo knihovnu, klikněte na Stránka a potom na Upravit. Pokud kartu Stránka nevidíte, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Upravit stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Pokud je příkaz Upravit zakázaný nebo se nezobrazuje, možná nemáte oprávnění k úpravám stránky.

 2. Klikněte na místo na stránce, kde chcete seznam nebo knihovnu zobrazit, a klikněte na Vložit a potom na část aplikace.

 3. Vyberte pro seznam nebo knihovnu část aplikace a klikněte na Přidat. Měli byste vidět všechny seznamy, které jste vytvořili v části Přidat aplikace.

 4. Po dokončení úprav stránky klikněte na kartu Stránka a klikněte na Uložit. V některých případech máte možnost Uložit jako koncept nebo Uložit a publikovat.

Důležité informace: Některé stránky nejdou upravit, třeba stránka obsah webu.

Tady je příklad seznamu, který jste přidali na stránku pomocí předchozích kroků.

Seznam na stránce

Minimalizace nebo obnovení seznamu nebo knihovny na stránce SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

 1. Na stránce, kde chcete minimalizovat nebo obnovit seznam nebo knihovnu, klikněte na Stránka a potom na Upravit.

  Úprava stránky

 2. Přejděte na seznam nebo knihovnu, klikněte na šipku dolů, klikněte na minimalizovat nebo obnovit v závislosti na aktuální pozici seznamu nebo knihovny a potom klikněte na OK.

  Klikněte na šipku dolů a pak klikněte na minimalizovat.
 3. Po dokončení úprav stránky klikněte na Uložit. V některých případech máte možnost Uložit jako koncept nebo Uložit a publikovat.

Vytvoření seznamu v SharePoint Server 2010

Můžete vytvořit seznam, který můžete později použít na stránkách. SharePoint Server 2010 obsahuje mnoho druhů šablon seznamů, například kalendář, průzkum a úkoly.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka: Web služby SharePoint může být zásadním způsobem pozměněný. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. Klikněte na některou z kategorií, třeba na komunikace nebo sledování , a zvolte jednu z nich.

  Klikněte na kategorii a vyberte požadovanou aplikaci seznamu

  Můžete taky zadat typ šablony seznamu, kterou chcete vytvořit, v poli Vyhledat nainstalované položky , třeba Kontakty nebo Kalendář , a klikněte na Hledat Ikona lupy ve vyhledávacím poli .

 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

 4. Volitelně můžete kliknout na Upřesnit možnosti a zadat Popis seznamu a nastavit další možnosti. .

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Některé typy seznamů mohou přijímat obsah e-mailem. Pokud chcete povolit, aby seznam přijímal obsah e-mailem, můžete přidat e-mailovou adresu seznamu do jeho popisu, aby ho mohli snadno najít. Popis seznamu je možné změnit.

 5. Pokud chcete přidat odkaz na panel Snadné spuštění, ověřte, že je v části Navigace vybraná možnost Ano .

 6. Pokud je oddíl e-mailu , povolil váš správce seznamy na vašem webu pro příjem obsahu e-mailem. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání obsahu do tohoto seznamu odesláním e-mailu, klikněte na Ano v části Povolit tomuto seznamu příjem e-mailů. Potom zadejte do pole e-mailová adresa první část adresy, kterou mají lidé pro seznam používat. Tato možnost není dostupná pro všechny druhy seznamů.

 7. Vyplňte všechny další možnosti, třeba určení, jestli kalendář v aplikaci Kalendář funguje jako kalendář skupiny.

 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Vytvoření seznamu na stránce v SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2010 můžete vytvářet seznamy ze stránek, které upravujete. To vám pomůže efektivněji a efektivně vytvářet stránky a seznamy, které potřebujete.

 1. Na stránce klikněte na kartu Úpravy a potom klikněte na příkaz Upravit .

  Příkaz Upravit na kartě Upravit

  Poznámka: Pokud je příkaz Upravit zakázaný, nemáte možná oprávnění k úpravám této stránky, obraťte se na správce.

 2. Klikněte na stránku, na kterou chcete přidat nový seznam, klikněte na kartu vložení a potom na Nový seznam.

  Vložení nového seznamu na stránku

  Poznámka: Pokud se karta úpravy nebo nový seznam nezobrazuje, možná nemáte oprávnění, která jsou potřeba k vytvoření seznamu. obraťte se na správce.

 3. V dialogu vytvořit seznam zadejte dlaždici seznamu, vyberte typ seznamu, který chcete vytvořit, a klikněte na OK.

  Zadání názvu a výběr šablony pro seznam

Vytvoření vlastního seznamu v SharePoint Server 2010

Vytvoření vlastního seznamu se podobá vytváření seznamů ze šablony s tím rozdílem, že se vlastní seznam vytvoří jenom se třemi sloupci: název, vytvořila změnil. Po vytvoření vlastního seznamu můžete přidat sloupce a provést další změny seznamu podle svých potřeb.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka: Web služby SharePoint může být zásadním způsobem pozměněný. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. V části vlastní seznamyklikněte na položku vlastní seznam nebo vlastní seznam v zobrazení Datový list.

  Poznámky: 

  • Vlastní seznam použijte, když primárně chcete použít formulář k zadávání a zobrazení dat v seznamu.

  • Vlastní seznam v zobrazení Datový list použijte v případě, že chcete pro zadávání a zobrazení dat v seznamu použít tabulku podobnou tabulce. To je užitečné, když máte několik položek k aktualizaci současně.

  • Po vytvoření seznamu můžete změnit způsob zadávání a zobrazení dat v seznamu.

 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

 4. Zadejte popis seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Některé typy seznamů mohou přijímat obsah e-mailem. Pokud chcete povolit, aby seznam přijímal obsah e-mailem, můžete přidat e-mailovou adresu seznamu do jeho popisu, aby ho mohli snadno najít. Popis seznamu je možné změnit.

 5. Pokud chcete přidat odkaz na panel Snadné spuštění, ověřte, jestli je v části Navigace vybraná možnost Ano .

 6. Pokud je oddíl e-mailu , povolil váš správce seznamy na vašem webu pro příjem obsahu e-mailem. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání obsahu do tohoto seznamu odesláním e-mailu, klikněte na Ano v části Povolit tomuto seznamu příjem e-mailů. Potom zadejte do pole e-mailová adresa první část adresy, kterou mají lidé pro seznam používat. Tato možnost není dostupná pro všechny druhy seznamů.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Přidání seznamu na stránku v SharePoint Server 2010

 1. Na stránce, na kterou chcete přidat seznam nebo knihovnu, klikněte na Stránka a potom na Upravit. Pokud kartu Stránka nevidíte, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Upravit stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Pokud je příkaz Upravit zakázaný nebo se nezobrazuje, pravděpodobně nemáte oprávnění k úpravám této stránky.

 2. Klikněte na místo na stránce, kde chcete seznam nebo knihovnu zobrazit, a klikněte na Vložit a potom na část aplikace.

 3. Vyberte pro seznam nebo knihovnu část aplikace a klikněte na Přidat.

 4. Po dokončení úprav stránky klikněte na Uložit. V některých případech máte možnost Uložit jako koncept nebo Uložit a publikovat.

Tady je příklad seznamu, který jste přidali na stránku pomocí předchozích kroků.

Seznam na stránce

Pokud chcete zjistit, jakou verzi SharePoint používáte, přečtěte si téma jakou verzi SharePointupoužívám?.

Chcete stejný postup s knihovnami?

Pokud chcete vytvořit knihovnu, přečtěte si téma Vytvoření knihovny dokumentů na SharePointu .

Další kroky se seznamy

Sloupce Pomocí přidání a odstranění sloupců nakonfigurujte, jaký typ informací seznam obsahuje. Další informace najdete v tématu vytvoření sloupce v seznamu nebo knihovně SharePointu.

Zobrazení Pomocí vytváření zobrazení lze změnit způsob zobrazení seznamu. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×